20072019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at ekstrahere emner fra personens forskningsdokumenter for at oprette et indeks af vægtede udtryk, som definerer de enkelte forskeres hovedemner.

Medicin og biovidenskab

Gonadotropin-Releasing Hormone
Oocytes
Luteal Phase
Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Chorionic Gonadotropin
Hormone Antagonists
Corpus Luteum
Intracytoplasmic Sperm Injections
Live Birth
Embryonic Structures
Polycystic Ovary Syndrome
Cohort Studies
Follicular Fluid
Denmark
Follicular Phase
Oocyte Retrieval
Gonadotropins
Human Follicle Stimulating Hormone
letrozole
Retrospective Studies
Leiomyoma
Granulosa Cells
Transcriptome
Hormones
Prospective Studies
Spontaneous Abortion
LH Receptors
Body Mass Index
Follicle Stimulating Hormone
Serum
Luteinizing Hormone
Beta Subunit Luteinizing Hormone
Randomized Controlled Trials
Incidence
Foams and Jellies Vaginal Creams
Uterine Artery Embolization
Nuchal Translucency Measurement
Motivational Interviewing
Weight Reduction Programs