Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse
1969 student, Frederiksborg Statsskole
1978 dansk, hovedfag, Københavns Universitet
1980 teoretisk pædagogik, bifag, Københavns Univer¬sitet
1982 supplerende uddannelse ved Aalborg Univer¬sitets¬center mhp. undervisningskom¬petence i det gymnasiale undervisningsfag psykologi
1998 organisationspsykologisk uddannelse, OPU, ved Institut for GruppeAnalyse
2005 Ph. d., Syddansk Universitet

Ansættelser
1983-1995 adjunkt/lektor, dansk, psykologi og studievejledning, VUC Nattergalevej, senere HFC Efterslægten, Københavns Kommune
1992-1998 ansat ved Teoretisk Pædagogikum, Undervisningsministeriet
1995-1996 lektor ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, København
1996-2000 lektor, dansk og psykologi, HFC Efterslægten
1997-2000 undervisningsassistent, senere ekstern lektor ved Institut for Uddannelsesforskning, RUC
2000- amanuensis, senere adjunkt og lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsvidenskab, Syddansk Universitet

Forskningsområde
Offentlig modernisering og skoleudvikling med særlig henblik på professionaliserings- og ledelsesspørgsmål.

Seneste projekter
Den videndelende organisation – oparbejdelse af teoretisk og empirisk viden om videndeling i gymnasiet. 2010-2012. Med lektor Lars Frode Frederiksen, IFPR. Samfinansiering IFPR og Undervisningsministeriet.
Kompetenceudvikling og anvendelsesorientering på hf-institutioner - et projekt om hf-profil og et løft til skolernes udviklingskapacitet. 2010-2011. For Undervisningsministeriet og Gymnasielærerforeningen.
Den fortsatte implementering af hf-reformen, Evaluering af reformimplementeringen i 2-årigt hf, hf-fagpakke og hf-enkeltfag. 2009. Sammen med lektor Torben Spanget Christensen, IFPR. For Undervisningsministeriet.
Undersøgelse af de gymnasiale uddannelsers strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling. For Undervisningsministeriet. 2009.
Implementeringsledelse. 2009-2011. Projektleder. Samfinansiering IFPR og Undervisningsministeriet.
Evaluering af den fortsatte reformimplementering på hf 2009. Projektleder – for Undervisningsministeriet
Organisationsdesign og udviklingspres. En analyse af ændringer i gymnasieorganisationen som håndtering af forandrede vilkår for pædagogisk ledelse (2007-8).Samfinansieret IFPR og Undervisningsministeriet
Evaluering af nydannelserne på det 2-årige hf (2006). Projektleder. For Undervisningsministeriet.
Muligheder og barrierer i skoleudvikling. Om ændring af læreres og lederes professionsforståelse ved forsøg på helskoleniveau. Med lektor Jens Dolin, professor Erik Laursen (AUC) og lektor Ulla Senger, Nørre Sundby Gymnasium (2006).
Gymnasiereform 2005- professionalisering af ledere, lærere og elever? Sammen med Katrin Hjort, DPU, og Lene Larsen, RUC. Støttet af Statens Humanistiske forskningsråd (afsluttes 2009).
Fremtidens Ledelse af Gymnasieskolerne. En undersøgelse af kompetencekrav til ledere i den almene gymnasieskole, for Amtsrådsforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening. Undersøgelsen udført sammen med lektor Marianne Abrahamsen (2004)

Seneste aktivitetsområder:
2009-2010 Medlem af styregruppen for Pædagogikum 2009, et samarbejde mellem SDU og AU
2007- Leder af IFPRs efteruddannelsesprogram for gymnasielærere
2000- Udvikling af og undervisning på DIGs masteruddannelse 2000 -, Master i Gymnasiepædagogik/Ledelse
Udvikling af og undervisning på kurser under Teoretisk Pædagogikum efter reformen 2001
Udvikling af og undervisning på kurser om pædagogisk ledelse og organisation
Faglig ledelse af Efteruddannelsesprogrammet for gymnasielærere ved IFPR

Forskningsområde

 

Med særlig henblik på det gymnasiale område:

  • Pædagogiske institutioner og offentlig modernisering
  • Ledelse og organisation
  • Skoleudvikling

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller