Personlig profil

CV

Cand.mag. 1984 i historie og middelalderarkæologi fra Odense og Århus Universiteter.

Lic.phil. i historie fra Odense Universitet 1988 med afhandlingen Fra landsby til soveby. Landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige forudsætninger på Fyn ca. 1770-1965.

Kandidatstipendiat 1984-87 ved Kartografisk Dokumentationscenter, Historisk Institut, Odense Universitet, Seniorstipendiat 1987-90 sst. . Adjunkt i kulturhistorisk kartografi ved Kartografisk Dokumentationscenter, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet 1990-95, lektor sst. 1995-,

1997-2000 leder af forskningscentret Foranderlige Landskaber - Center for Strategiske studier i Kulturmiljø, Natur og Landskabshistorie,

2008-15 studieleder på historiestudiet.

Tillidshverv:

Formand for Landbohistorisk Selskab (2001-09)

Medlem af repræsentantskabet for Dansk Center for Byhistorie og Dansk Byhistorisk Komite.

Instituttets repræsentant i Odense Kommunes arkivudvalg.

Medlem af Byhistorisk Udvalg (Odense Kommune).

Medlem af styregruppen for det tværfaglige netværk Historisk Kartografisk Informationssystem (HisKIS).

Instituttets repræsentant i landbrugsmuseernes puljemøder.

Dansk repræsentant i The Permanent European Conference for the Study of Rural Landscape.

Medlem af Earth - et ESF-program 2005-09 med undertitlen Early Agricultural Remnants and Technical Heritage The dynamics of non-industrial agriculture - 8,000 years of resilience and innovation

Tidligere tillidshverv:

Medlem af Vejhistorisk Selskabs bestyrelse 2001-07 (for undervisningsinstitutionerne)

Bestyrelsen for Molinologisk Forskningscenter Lillemølle (2001-08)

Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn (1996-2008)

Fyns repræsentant i styregruppen for Virtuelt Museum (2005-08)

Udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd til at deltage i COST-netværk A27 Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS) - 2004-08.

Forskningsområde

Forskningsemner:

  • Bebyggelseshistorie.
  • Landskabshistorie. 
  • Landbrugshistorie. 
  • Lokalhistorie. 
  • Spørgsmål om natur-kultur. 
  • Historisk kartografi
  • kulturmiljø, kulturarv og fysisk planlægning

 Mine forskningsfelter koncentrer sig om den rumlige dimension i historien. Feltet tager sit udgangspunkt i det fynske for at udvides mod det nordvesteuropæske rum. Kronologisk omhandler min forskning hele historisk tid fra middelalderens begyndelse frem mod nutiden. Jeg er meget optaget af de langvarige strukturer i landskabet og menneskers påvirkning heraf samt bevaringsapektet i et nutidigt perspektiv.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Per Grau Møller er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller