Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Cand.mag. 1984 i historie og middelalderarkæologi fra Odense og Århus Universiteter.

Lic.phil. i historie fra Odense Universitet 1988 med afhandlingen Fra landsby til soveby. Landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige forudsætninger på Fyn ca. 1770-1965.

Kandidatstipendiat 1984-87 ved Kartografisk Dokumentationscenter, Historisk Institut, Odense Universitet, Seniorstipendiat 1987-90 sst. . Adjunkt i kulturhistorisk kartografi ved Kartografisk Dokumentationscenter, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet 1990-95, lektor sst. 1995-,

1997-2000 leder af forskningscentret Foranderlige Landskaber - Center for Strategiske studier i Kulturmiljø, Natur og Landskabshistorie,

2008-15 studieleder på historiestudiet.

Tillidshverv:

Formand for Landbohistorisk Selskab (2001-09)

Medlem af repræsentantskabet for Dansk Center for Byhistorie og Dansk Byhistorisk Komite.

Instituttets repræsentant i Odense Kommunes arkivudvalg.

Medlem af Byhistorisk Udvalg (Odense Kommune).

Medlem af styregruppen for det tværfaglige netværk Historisk Kartografisk Informationssystem (HisKIS).

Instituttets repræsentant i landbrugsmuseernes puljemøder.

Dansk repræsentant i The Permanent European Conference for the Study of Rural Landscape.

Medlem af Earth - et ESF-program 2005-09 med undertitlen Early Agricultural Remnants and Technical Heritage The dynamics of non-industrial agriculture - 8,000 years of resilience and innovation

Tidligere tillidshverv:

Medlem af Vejhistorisk Selskabs bestyrelse 2001-07 (for undervisningsinstitutionerne)

Bestyrelsen for Molinologisk Forskningscenter Lillemølle (2001-08)

Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn (1996-2008)

Fyns repræsentant i styregruppen for Virtuelt Museum (2005-08)

Udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd til at deltage i COST-netværk A27 Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS) - 2004-08.

Forskningsområde

Forskningsemner:

  • Bebyggelseshistorie.
  • Landskabshistorie. 
  • Landbrugshistorie. 
  • Lokalhistorie. 
  • Spørgsmål om natur-kultur. 
  • Historisk kartografi
  • kulturmiljø, kulturarv og fysisk planlægning

 Mine forskningsfelter koncentrer sig om den rumlige dimension i historien. Feltet tager sit udgangspunkt i det fynske for at udvides mod det nordvesteuropæske rum. Kronologisk omhandler min forskning hele historisk tid fra middelalderens begyndelse frem mod nutiden. Jeg er meget optaget af de langvarige strukturer i landskabet og menneskers påvirkning heraf samt bevaringsapektet i et nutidigt perspektiv.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.