Poul Erik Mouritzen

dr.scient.pol.

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Offentlig forvaltning / Velfærdsstat / Kommunalforskning / Lokaldemokrati / Samspillet mellem staten og kommunerne

CV

Poul Erik MouritzenUddannelse og karriere1977Cand. scient. pol. Aarhus Universitet.1977 – 1980 Adjunktvikar, Institut for Stats¬kund¬skab, Aarhus Universitet.1980 – 1993 Adjunkt, fra 1981 lektor, fra 1989 docent ved Odense Universitet. 1986 – 1989 Tre-årigt forskningsstipendium tildelt af Planlægningsrådet for Forskningen til gennemførelse af projekt om kommunalpolitik under ressourceknaphed.1991Dr. scient. pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet på afhandlin¬gen "Den politiske cyklus".1993 – 1998 Forskningsprofessor, Forskningspolitisk Råd.1998 - Professor i statskundskab ved Syddansk Universitet.2009 -Professor II, Universitetet i AgderUniversitetsledelse1990 – 1994 Institutleder, Institut for Erhvervsret og Politologi, Odense Universi¬tet.1994Kursus for institutledere og dekaner, American Council on Education, Washington1994 – 1995 Studieleder for Ph.d. programmerne på det samfundsviden¬skabelige hovedområde, Odense Universitet.2000 – 2005 Studieleder for statskundskab2002 - Leder af Rektorkollegiets og SDUEs uddannelse af institutledere ved danske universiteter hvor ca. 130 institutledere har været eller er på vej igennem et et-årigt kursusforløb Forskningsledelse 1980 – 1984 Initiativtager til og leder af forskningsprojektet ”Statslig styring, lokalsam¬fund og kommunalpolitik” med deltagelse af forskere fra fire af landets universiteter.1987 – 1992 Initiativtager til og leder af komparativt projekt om fiscal stress indenfor rammerne af det såkaldte FAUI netværk med deltagelse af forskere fra ti lande.1993 – 1998 Initiativtager til og leder af femårigt forskningsprogram om "Det kommunale lederskab" med deltagelse af forskere fra tre danske universiteter1993 – 1998 Initiativtager til og leder af komparativ undersøgelse af kommunaldirektører, det såkaldte ”U.Di.T.E. Leadership study”, der omfattede forskere i 15 lande 1998 – 2003 Initiativtager til og leder af danske del af ”Size and Democracy” projektet, som er en komparativ undersøgelse af sammenhængen mellem kommunestørrelse og demokrati i fire europæiske lande2004 - 2010Initiativtager til forskningsprogrammet om kommunalreformen, fra august 2007 desuden leder af programmet (www.strukturforsk.dk)2010 Initiativtager til og leder af forskningsprojekt om Leadership, motivation and productivity at universities. The national research bibliometry as a natural experimentRekvireret forskning1992 Analyse af de fem kommunale chefforeninger, deres medlemmer og deres samarbejdsmuligheder 1996 – 1997 Analyse af kommunale ledere i samarbejde med Foreningen af Kommunale Chefer 1997 – 2000 Evaluering af styrelsesreformer i København, Odense og Ålborg Øvrige ledelseserfaringer1992 -Bestyrelsesformand for ECO-Analyse A/S, der producerer og sælger nøgletal, brugerundersøgelser og prioriteringsprogrammer til danske kommuner.1997 – 2002 Bestyrelsesformand for ECO-Analyse A/S, Norge1998 - 2010 Medlem af bestyrelsen for Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut2002 - Leder af Rektorkollegiets og SDUEs uddannelse af institutledere ved danske universiteter2005 - 2010Bestyrelsesformand for Svendborg Gymnasium og HFEksterne kommissioner, udvalg o.l.1979 – 1984 Medlem af Undervisningsministeriets løn- og statistikudvalg samt tre arbejdsgrupper vedrørende administrationssystemer på gymnasie-, seminarie- og erhvervs¬skoleområdet. Medforfatter til rapporter om administrationssystemer på henholdsvis gymnasier og seminarier.1997 – 1998Medlem af regeringens Ekspertudvalg vedrørende Hovedstadens udvikling2002 – 2004Medlem af Strukturkommissionen2004 – 2005Formand for Danmarks Evalueringsinstituts evalueringsgruppe om kommunernes tilsyn og kvalitetssikring på folkeskoleområdet2007 - Medlem af Fagligt Udvalg under Forsknings- og Innovationsstyrelsen som skal forberede den danske forskningsindikator. Internationalt samarbejde1984 Otte måneders studieophold på University of California, Irvine (scholar¬ship tildelt af American Council of Learned Societies).1988 – 1989 Et-årigt studieophold, University of Colorado, Boulder (Fulbright stipen-dium).1992 -Medinitiativtager til etablering af en årlig nordisk doktorand konference med deltagelse af Ph.D. studerende som siden 1992 har gået på skift mellem Oslo, Gøteborg, Åbo og Odense. 1994 – 2005 Initiativtager til og koordinator af EURO-LOC netværket, der under Erasmus/Socrates programmet er et samarbejde om forskeruddannelse mellem 23 universiteter fra 15 europæiske lande.1995 – 1996 Et-årigt studieophold, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.2001 - 2006Medlem af Advisory Council for EPAN, European Public Administration Network, et netværk, der er støttet af Socrates programmet.2008 -Associate partner, MODERN, European Platform Higher Education Modernization, a three-year EU-funded Structural Network (2009-2012), see http://www.highereducationmanagement.euFormidlingsaktiviteter Omfattende foredragsvirksomhed i ind- og udlandRadioavisens valgekspert 1994 – 1998.Valgekspert på TV2-Lorry (1993 – 2005)Initiativtager til seminar om kommunalvalg for danske journalister op til valget i 1997, 2001 og 2005

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller