Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

BIOGRAPHIC DATA Born 1948 in Aarhus, Denmark Nationality Danish EDUCATION 2011 European Board of Interventional Radiology (EBIR) 2000 Fellow of Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) 1987 PhD in Radiology, University of Southern Denmark, Odense 1982 Specialist in Radiology, National Board of Health 1975 Educational Council for Foreign Medical Graduates (ECFMG), U.S.A. 1974 MD, University of Southern Denmark, Odense POSITIONS 2011 - Clinical Professor of Radiology, University of Southern Denmark, Odense 1996 - Director of Research Center of Radiology, University of Southern Denmark, Odense 1983 - Consultant/Chief Radiologist, Chest and Cardiovascular/Interventional Radiology, Odense University Hospital EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES 2013 – Chairman of Danish Society of Interventional Radiology (DFIR) 2002 – 2006 Chairman of Danish Society of Interventional Radiology (DFIR) 2008 - Faculty member of Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) 2006 – 2008 Member of Executive Committee and Scientific Program Planning Committee and Meeting Chairman of Annual Meeting and Postgraduate Course of CIRSE 2009 - Co-editor World Journal of Radiology og Case Reports in Radiology 1994 – 1996 Member of Scandinavian Endovascular Study Group - SESG 1993 - Chairman/Moderator at several international meetings, especially European Congresses of Radiology (ECR) and Annual Meetings and Postgraduate Courses of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) 1992 – 1996 Co-investigator in “The European Angiopeptin PTCA Study Group” 1988 - Arranged more than 35 international scientific meetings for Danish Society of Radiology (DRS) and Danish Society of Interventional Radiology (DFIR) BIBLIOMETRY More than 120 peer-reviewed and PubMed indexed publications, including original papers, case reports, reviews, book and book-chapters More than 120 lectures, most as invited speaker at Danish, Nordic, European and World congresses and International scientific meetings SELECTED RECENT PUBLICATIONS “Clinical symptoms according to genotype among patients with hereditary haemorrhagic telangiectasia” af AD Kjeldsen, TR Møller, K Brusgaard, P Vase & PE Andersen i “Journal of Internal Medicine” 2005,258,349-355. “Clinical and Radiological Long-Term Follow-up After Embolization of Pulmonary Arteriovenous Malformations” af Poul Erik Andersen and Anette D. Kjeldsen i “Cardiovasc Intervent Radiol” 2006,29,70-74. ”Imaging and Interventional Radiological Treatment of Hemoptysis” – Review by Poul Erik Andersen i “Acta Radiol” 2006,47,780-792. ”Occlusion of Pulmonary Arteriovenous Malformations by Use of Vascular Plug” by Poul Erik Andersen & Anette D. Kjeldsen i ”Acta Radiol” 2007,48,496-499. ”Treatment of renovascular hypertension by transluminal angioplasty – 13 years experience in a single centre” by Kristian A. Øvrehus, Poul E. Andersen & Ib A. Jacobsen i ”Blood Pressure” 2007,16,333-338. ”Long-Term Follow-up After Embolization of Pulmonary Arteriovenous Malformations with Detachable Silicone Balloons” by Poul Erik Andersen & Anette D. Kjeldsen i ”Cardiovasc Intervent Radiol” 2008,31,569-574. ”The effect of transcatheter arterial embolisation for nonvariceal upper gastrointestinal bleeding” by Stevo Duvnjak & Poul Erik Andersen i “Dan Med Bull” 2010,57,A4138(1-4). ”Endovascular treatment of nonvariceal acute arterial upper gastrointestinal bleeding” - Editorial by Poul Erik Andersen & Stevo Duvnjak i “World J Radiol” 2010,2,257-261. doi:10.4329/wjr.v2.i7.257. “Interventional treatment of pulmonary arteriovenous malformations” – Editorial by Poul Erik Andersen & Anette Drøhse Kjeldsen i “World J Radiol” 2010,2,339-344. ISSN 1949-8470 (online). ”Patient selection and preparation strategies for the use of contrast material in patients with chronic kidney disease” – Editorial by Poul Erik Andersen i World J Radiol 2012,4,268-272, doi: 10.4329/wjr.v4.i6.268. ”Endovascular Treatment of Superior Vena Cava Syndrome” by Stevo Duvnjak & Poul Erik Andersen, bogkapitel p. 993-1001 i “Endovascular Interventions” ed. R.S.Dieter et al. Springer Science + Business Media New York 2014, DOI 10.1007/978-1-4614-7312-1_79. “Supplementary arterial embolization an option in high risk ulcer bleeding – a randomized study” by Stig Borbjerg Laursen, Jane Møller Hansen, Ove Schaffalitzky de Muckadell and Poul Erik Andersen in “Scand J Gastroenterol” 2013, in press. “A new nitinol stent for use in superior vena cava syndrome. Initial clinical experience” by PE Andersen, A Midtgaard, A-S Brenoe, B Elle & S Duvnjak in J Cardiovasc Surg 2014, in press “Palliative Treatment of Superior Vena Cava Syndrome with nitinol stents” by PE Andersen & S Duvnjak in Int J Angiol, 2014, in press H-index: 16 Undervisningsportfolio

Pædagogisk uddannelse

• 5. 7. 26. 28. marts 1976: "Medicinsk forskningsmetodologi K" arrangeret af Lægeforeningens Uddannelseskomite på Scanticon, Århus. Internatkursus på i alt 42 lektioner.

• 16. 21. januar 1978: "Kursus i medicinsk forskning". Postgraduat kursus arrangeret af Det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, omfattende videnskabsteori og forsøgsplanlæg-ning, bibliotekskendskab, måleteknik og metodefejl, mundtlig fremstilling, manuskriptudarbejdelse, AV teknik, medicinsk etik og forskningens økonomi og struktur. Den efterfølgende kundskabskontrolprøve bestået.

• 22. 23. september og 6. 7. oktober 1978: "Introduktionskursus i lægevidenskabelig forskning" arrangeret af Lægekredsforeningen for Fyns Amt.

24. 26. november 1978: "Kursus i vurdering af kliniske forskningsresultater" afholdt på Panum instituttet, København, arrangeret af Lægeforeningens Uddannelseskomite. • 21. april 1979: "Opfølgningskursus i forskningsmetodologi" arrangeret af Lægekredsforeningen for Fyns Amt på Odense Sygehus.

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen:

Klinisk Institut

• 1979 - 1980 undervisningsassistent ved institut for røntgendiagnostik. • 1980 - 1983 ekstern lektor i røntgenanatomi ved anatomisk institut • 1983 - 1993 klinisk og ekstern klinisk lektor ved institut for røntgendiagnostik. • 1993 - 1994 klinisk lektor ved Klinisk Institut, Fagområdet for Røntgendiagnostik. • 1994 - 1995 lektor og fagområdeansvarlig ved Klinisk Institut, Fagområdet for Røntgendiagnostik. • 1995 - 1996 klinisk lektor ved Klinisk Institut, Fagområdet for Røntgendiagnostik. • 1996 - 2000 forsknings- og uddannelsesansvarlig klinisk lektor ved Klinisk Institut, Fagområdet for Røntgendiagnostik. • 2011 - Klinisk Professor i Radiologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense

2013 - 2014 underviser K 14, den hyperakutte uge

1992 tilrettelagt og afholdt skriftlig O.S.C.E. eksamen i radiologi efter 8. semester

1995 - 1998 studenterinterviewer for kvote 2 ansøgere til medicinstudiet

Postgraduat undervisning:

• 1980 - 1994: Underviser ved A-kurser, Radiologi i thoraxradiologi • 1984 - 1994: Underviser ved intern medicinske A kurser i Kardiologi

• 1992 - 1995: Underviser ved A-kurser i ortopædisk radiologi

• 1995 - 2008: Arrangør, kursusleder og Underviser ved A-kurser, Radiologi i kar/interventionsradiologi

• 1995 - 2000: Underviser ved A-kurser, Radiologi i røntgenfysik og radiobiologi

• 2005 - 2015: Underviser ved A-kurser, Radiologi i Thoraxradiologi

• 2005 - 2013: Underviser ved Thoraxkirurgiske A-kurser

• 2006 - 2008: Underviser ved A-kurser i Gastro-enterologi og hepatologi

• 2008: Underviser ved Forskningstræning, Radiologi

• 2011: Underviser ved efteruddannelseskursus DFIR i Hemoptyse • 2012 - 2014: Underviser ved ortopædiske A- kurser i Traumatologi

siden 1982 underviser ved talrige efteruddannelseskurser ved Dansk Radiologisk Selskab, Lægekredsforeninger i Danmark, Dansk Karkirurgisk Selskab, Foreningen af Yngre Radiologer, Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Forening for Interventionsradiologi, Dansk Gastroenterologisk Selskab

Undervisning Radiografskolen, Odense:

• 1974 infektionspatologi afsluttet med skriftlig eksamen. • 1975/76, 1979/80 og 1980/81: Censor ved skriftlig eksamen i infektionspatologi• 1978 - 1979: kontraststoffer samt anafylaktisk shocks behandling og genoplivning. • 1979 og 1981: censor ved skriftlig eksamen i topografisk anatomi • 1979 - 1999: Censor og eksaminator ved afsluttende teoretiske og praktiske prøver for 3. års eleverne. • 1979 - 1980: Censor ved skriftlig eksamen i medicinske sygdomme for 3. års eleverne

• 1980 - 1982: Censor ved skriftlig eksamen i kirurgiske sygdomme• 1981 - 2007: radiologi for 3. års eleverne • 1983 - 1984: strålebiologi for 2. års eleverne• 2014 eksaminator ved OSCE beskr. Radiografer, axiale skelet.

Anden undervisning:

1983 - 1991: Klinisk tutor ved røntgendiagnostikafdelingen, Odense Sygehus. • 1983: Underviser ved Folkeuniversitetet i Odense, Delkursus 8. "Røntgen".

1990 "PTCA live case demonstration" ved det 31. årlige efteruddannelseskursus i Odense under Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologi.

1990 ved Dansk Cardiologisk Selskab's 30 års Jubilæumssymposium i Odense: "Live-demonstration af PTCA-indgreb".• 1993 "Live demonstration af PTCA af okkluderet coronararterie" ved det 34. årlige efteruddannelseskursus i Odense under Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologi. • 1995 ”Livedemonstration af PTCA behandling med cutting ballon og intrakoronar ultralyd ved Kardiologisk temadag for visiterende læger fra sygehuse og praksis på Fyn og Jylland. • 1998 "Live demonstrationer af PTA og stentanlæggelse i venstresidig a. subclavia stenose og venstresidig a. carotis interna stenose" ved Dansk Radiologisk Selskabs 38. efteruddannelseskursus i Odense. 1993 ved Efteruddannelsen, Sygehusforvaltningen for thoraxkirurgiske og kardiologiske læger: Kardiologisk undersøgelsesteknik

•2013 underviser ved Workshop Endovaskucular Treatment of Thoracic Aortic Dissection beyond Results of INSTEAD XL trial “Evolution of thoracic endovascular treatment” • 1980 -1999 arrangør og kursusleder af årlige efteruddannelseskurser under Dansk Radiologisk Selskab. • 1986 afholdelse af kursus i EDB samt Digital Radiologi for kursister og speciallæger i diagnostisk radiologi. • 2003 - 2006 og 2014 arrangør og kursusleder af årlige Videnskabelige møder/efteruddannelseskurser i Dansk Forening for Interventionel Radiologi (DFIR) •2004 - 2009 arrangør og kursusleder af 8 Uterine Fibroid Embolization internationale Workshops på Odense Universitetshospital • 1987 - 1992 medlem af A-Kursusudvalget for Diagnostisk Radiologi og 1994 - 1998 formand for Uddannelsesudvalget for Diagnostisk Radiologi. • 1988 medlem af Kursusudvalget for Diagnostisk Radiologi. 1990 - 1997 medlem af og fra 1994 - 1995 formand for Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologis efteruddannelsesudvalg

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 18 Lignende profiler
Lung Medicin og biovidenskab
Pneumothorax Medicin og biovidenskab
Leiomyoma Medicin og biovidenskab
Chest Tubes Medicin og biovidenskab
Kidney Medicin og biovidenskab
X-Rays Medicin og biovidenskab
Bone Density Medicin og biovidenskab
Echocardiography Medicin og biovidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1986 2020

CIRSE Standards of Practice on Diagnosis and Treatment of Pulmonary Arteriovenous Malformations

Müller-Hülsbeck, S., Marques, L., maleux, G., Osuga, K., Pelage, J-P., Wohlgemuth, W. A. & Andersen, P. E., 2020, I : Cardiovascular and Interventional Radiology. 43, 3, s. 353–361

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Radiographic Image Enhancement
radiation dosage
radiography
slots
scanners
50 Downloads (Pure)

Incidence of primary spontaneous pneumothorax: a validated, register-based nationwide study

Olesen, W. H., Titlestad, I. L., Andersen, P. E., Lindahl-Jacobsen, R. & Licht, P. B., apr. 2019, I : ERJ Open Research. 5, 2, 19 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
Pneumothorax
Incidence
Population
Registries
Primary Spontaneous Pneumothorax

Aktiviteter 2000 2018

NORDIC FEMALE PELVICINTERVENTION WORKSHOP

Stevo Duvnjak (Deltager), Poul Erik Andersen (Deltager)
10. okt. 2018

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

Fil

Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR) (Tidsskrift)

Stevo Duvnjak (Peer reviewer), Anders Green (Peer reviewer), Poul Erik Andersen (Peer reviewer)
jun. 2017

Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelsePeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

Bedømmelsesudvalg (Ekstern organisation)

Poul Erik Andersen (Medlem)
1. okt. 2014 → …

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af bedømmelsesudvalg

Dansk Forening for Interventionel Radiologis årsmøde

Poul Erik Andersen (Arrangør)
22. maj 2014

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Poul Erik Andersen (Medlem)
1. feb. 201431. mar. 2014

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af bedømmelsesudvalg