Per Damkier

Ph.d.

 • J. B. Winsløws Vej 19, 2.

  5000 Odense C

  Danmark

19982021
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

 • Farmakogenomik
  Hvilken betydning har genomet for lægemidlers virkninger og bivirkninger?
 • Lægemidler under graviditet og amning
  Hvad er risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved in utero eksponering for lægemidler
 • Lægemiddelinteraktioner
  Hvorledes interagerer lægemidler med særligt fokus på farmakokinetisk betydning?

CV

Undervisningsportfolio
Formel pædagogisk uddannelse

1. Vejlederkursus, Den Lægelig Videreuddannelse 2006
2. Pædagogisk kursus for kliniske undervisere, SDU 2010; 2 ECTS points.

Uddannelsesadministrative opgaver

Det lægevidenskabelige kandidatstudium, SDU:
• Jeg har spillet en væsentlig rolle i 2010 revisionen af det Lægevidenskabelige Kandidatstudium, hvor jeg har haft koordinerende ansvar for at tilgodese lægemiddelrelateret undervisning på tværs af de 14 blokke.
• Jeg har det overordnede ansvar for (uddelegeret fra Kim Brøsen, IST) koordinering og sammenhæng i lægemiddelrelateret undervisning på det Lægevidenskabelige Kandidatstudium, SDU
• Jeg har hovedansvaret for de formelle målbeskrivelser i den Lægelige Videreuddannelse for specialet Klinisk Farmakologi

Erfaring med uddannelse, vejledning og eksamen

1. Prægraduat undervisning: Omkring 700 konfrontationstimer i lægemiddelrelateret undervisning for medicinstuderende, farmaceutstuderende og biomekanikstuderende ved SDU siden 1996; primært forelæsningsform.
2. Postgraduat undervisning: Omkring 250 konfrontationstimer med undervisning af læger på H-kurser, ph.d. kurser, diverse foredrag i Lægelige Specialeselskaber, Afdelingsundervisning, etc.
3. Prægraduat vejledning
a. Kandidatspecialer, farmaceutstudiet og medicinstudiet
i. Hovedvejleder, N=14 (1 aktiv)
b. Prægraduat forskningsårsstuderende (medicin)
i. Medvejleder N=3
ii. Hovedvejleder N=4 (1 aktiv)
4. Postgraduat vejledning
a. Medvejleder for 9 ph.d. studerende (3 aktive)
b. Hovedvejleder for 1 ph.d. studerende (aktiv)
5. Eksamen
a. Meget betydelig erfaring som stiller af skriftlige eksamensopgaver ved medicin- og farmaceutstudiet (siden 1996): Essays; MCQ; kortsvarsopgaver; beregningsopgaver; OSCE opgaver (fast opgavestiller ved embedseksamen inden for det farmakologiske område)
b. Betydelig erfaring som eksaminator/censor ved mundtlige eksaminer inden for det sundhedsvidenskabelige område i hele Danmark.
c. Medlem af Censorkorpset i farmakologi
d. Bedømmer af 7 ph.d. afhandlinger. Formand for yderlige 5 bedømmelsesudvalg. Formand for bedømmelsesudvalget ved besættelse af 1 professorat.
Metoder, materialer og redskaber

Jeg har anvendt følgende undervisningsmetoder:
• Forelæsning
o de sidste 5 år har jeg aktivt udviklet den katedrale form, idet jeg i tiltagende omfang indlægger ”cases” til korte diskussioner med sidemanden
• Opdaterer altid .ppt præsentationer i tilslutning til undervisning
• Holdundervisning
• Forskningsbaseret undervisning (artikelgennemgange)
• Case-baseret undervisning
• eLearn-baseret selvstudium med opgaveløsning + vejledning

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk forskning og priser
• Nihil
Refleksion over egen uddannelsespraksis og fremtidig udvikling

• Jeg definerer først og fremmest min rolle som underviser i forhold til at vejlede de studerende i en hensigtsmæssig prioritering til opnåelse af definerede læringsmål.
o herunder er det en klar overordnet pædagogisk filosofi at jeg ved bedre end de studerende hvad de har brug for at vide
• Undervisningsformen forsøger jeg at bidrage med
o personligt engagement
o relevans til patient, sygdom og samfund
o inddragelse af de studerende

Undervisningsmaterialer

Jeg har anvendt følgende undervisningsmaterialer
• Powerpoint præsentationer; herunder i tiltagende omfang ”interaktive” præsentationer, hvor løsningsforslag til specifikke cases ikke tilgængeliggøres for de studerende før efter forelæsningen
• eLearn baserede powerpoint præsentationer til selvstudium
• Udlevering af og henvisning til
o Videnskabelige artikler (typisk originale peer-reviewede artikler)
o Regulatoriske lægemiddelrelaterede dokumenter (www.retsinfo.dk ; www.ema.europa.eu ; www.fda.com )
o Definerede lægemiddelrelaterede afsnit i webbaserede videnskilder (www.uptodate.com ; www.interaktionsdatabasen.dk ; www.stockleys.com ; www.pro.medicin.dk ; www.produktresume.dk )

Prøver og eksaminer

Jeg har afviklet eksamen og prøver i følgende formater:
• Essay
• kort-svars opgaver
• OSCE (skriftligt)
• MCQ
• Mundtligt

Personlig kommentar:
Jeg har gode erfaringer med de fleste eksamens- og prøveformer, som alle har fordele og ulemper i forhold til reliabilitet, validitet, diskrimination, reproducerbarhed og ressourcekrav. Her vil jeg alene kommentere på MCQ formen. Anvendt med omhu er dette en veldokumenteret metode til at teste opnået viden og kompetencer på. Jeg har gennem de sidste 15 år undervist på næste alle Kandidatuddannelsens blokke, og, med undtagelser, er det min opfattelse at denne testform IKKE i tilstrækkeligt omfang bliver anvendt på en måde som reelt tester de studerendes opnåede viden eller kompetencer. Kravende til en valid og reliabel MCQ test er ganske høje, og disse bliver i mine øjne kun i sporadisk omfang fulgt. Som følge af dette er det min mening at de blokke som alene afsluttes med en MCQ kun i beskedent omfang diskriminerer mellem studerende som opfylder læringsmålene og studerende som ikke gør.
Studenterevaluering

1. Prægraduat
a. De formelle evalueringer på SDU er generelle og ikke-personhenførbare. Der er undtagelsesvist personhenførbare ”frie kommentarer” til min undervisning, som typisk er positive.
b. Jeg forsøger konstant gennem direkte feedback (dette kan jeg dog ikke dokumentere) at tilpasse indhold og form til læringsmål og i et vist omfang til de studerendes ønsker. Her har Læringsmålene dog en meget klar prioritet.
2. Postgraduat
a. Den formelle feedback på H-kurser i den Lægelige videreuddannelse er personhenførbar. I disse evalueringer ligger min personlige middelscore for ”underviser” på 4,6 ud af en maksimumscore på 5.
b. Den uformelle feedback (frie kommentarer) er positiv når den er til stede.
c. Også her søger jeg gennem direkte feedback at tilpasse form og indhold til læringsmål og de uddannelsessøgendes ønsker.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

 • 10 Lignende profiler
Pharmaceutical Preparations Medicin og biovidenskab
Denmark Medicin og biovidenskab
clopidogrel Medicin og biovidenskab
montelukast Medicin og biovidenskab
Cytochrome P-450 CYP3A Medicin og biovidenskab
Cytochrome P-450 CYP2D6 Medicin og biovidenskab
Drug Utilization Medicin og biovidenskab
Prescriptions Medicin og biovidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1998 2020

24 Downloads (Pure)

Effectiveness and safety of direct oral anticoagulants in atrial fibrillation patients switched from vitamin K antagonists: A systematic review and meta-analysis

Hellfritzsch, M., Adelborg, K., Damkier, P., Paaske Johnsen, S., Hallas, J., Pottegård, A. & Lerkevang Grove, E., 1. jan. 2020, I : Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 126, 1, s. 21-31

Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskningpeer review

Åben adgang
Fil
Vitamin K
Anticoagulants
Meta-Analysis
Safety
Confidence Intervals

First-Trimester Pregnancy Exposure to Modafinil and Risk of Congenital Malformations

Damkier, P. & Broe, A., 28. jan. 2020, I : JAMA - Journal of the American Medical Association. 323, 4, s. 374-376

Publikation: Bidrag til tidsskriftLetterForskningpeer review

Obviously nine believers: Actionable germline genetic variants for pre-emptive pharmacogenetic testing

Damkier, P., jan. 2020, I : Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 126, 1, s. 5-6

Publikation: Bidrag til tidsskriftKommentar/debatForskningpeer review

Trends in antidepressant use among children and adolescents: a Scandinavian drug utilization study

Wesselhoeft, R., Jensen, P. B., Talati, A., Reutfors, J., Furu, K., Strandberg-Larsen, K., Damkier, P., Pottegård, A. & Bliddal, M., jan. 2020, I : Acta Psychiatrica Scandinavica. 141, 1, s. 34-42

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Drug Utilization
Denmark
Norway
Dichlorodiphenyldichloroethane
Serotonin Uptake Inhibitors

17β-Hydroxysteroid dehydrogenase 1:2 and breast cancer recurrence: a Danish population-based study

Collin, L. J., Ulrichsen, S. P., Ahern, T. P., Goodman, M., McCullough, L. E., Waller, L. A., Bang Christensen, K., Damkier, P., Hamilton-Dutoit, S., Lauridsen, K. L., Yacoub, R., Christiansen, P. M., Ejlertsen, B., Sørensen, H. T., Cronin-Fenton, D. P. & Lash, T. L., 31. okt. 2019, I : Acta Oncologica.

Publikation: Bidrag til tidsskriftLetterForskningpeer review

Aktiviteter 2011 2013

 • 3 Medlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

RADS arbejdsgruppe øjensygdomme (Ekstern organisation)

Per Damkier (Medlem)
1. feb. 2013

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppen for den nationale kliniske retningslinje for medicinsk behandling af bipolar lidelse (Ekstern organisation)

Per Damkier (Medlem)
1. sep. 2012 → …

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

RADS arbejdsgruppe non-ioniske røntgen kontrastmidler (Ekstern organisation)

Per Damkier (Medlem)
1. jun. 20111. mar. 2012

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Projekter 2017 2021

Urinscreening for rusmiddelbrug i graviditeeten

Lundager Klokker Rausgaard, N., Ravn, P., Damkier, P., Nøhr, E. A. & Ibsen, I. O.

15/09/201717/08/2021

Projekter: ProjektPh.d-projekt

Presse/medie

NAVNE I NOTER

Per Damkier

03/09/2016

1 element af Mediedækning

Presse/medie

STORT & SMÅT

Per Damkier, Martin Rheinheimer, Camilla Hørby Jensen & Bo Thamdrup

02/09/2016

1 element af Mediedækning

Presse/medie