Oluf Larsen

Diplomingeniør, maskinteknik

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse

1983 -1986
Diplomingeniør fra Odense Teknikum, B.Sc Mec. Eng
Maskiningeniør med speciale i styring og regulering. 

Erhvervserfaring
1988 - >
Ansættelse ved Odense Teknikum/Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
Overgik ved fusion mellem IOT og SDU til ansættelse på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

1986-1988
Udviklingsingeniør ved T-T Plastic Machinery
Udvikling af produktionsudstyr til plastindustrien.
Ansvar for udvikling af en ny produktionslinje for fremstilling af plastposer og sække samt løsning af akutte problemer ved kunder.

1979- 1983
Maskinarbejder
- 1979
Lastbilchauffør, pædagogmedhjælper, lagerarbejde m.m.Opgaver og ansvarsområder ved IOT/SDU 

Februar 2018
• Pædagogisk konsulent på Det Tekniske Fakultet
Marts 2017
• Ingeniørdocent.
Januar 2016
• Viceinstitutleder for Institut for Teknologi og Innovation samt Sektionsleder for Adgangskursus.
• Del af TEK ledelsesgruppe.
Januar 2011

• Viceinstitutleder på Institut for Teknologi og Innovation (ITI). Instituttet opstod som en fusion mellem 2 tidligere institutter IB og SENSE. Instituttet har ca. 110 medarbejdere.
Forår 2009
• 4 måneders orlov anvendt til at opfylde en gammel drøm om sejlads med 42” sejlbåd i Stillehavet.
April 2008
• Viceinstitutleder for Institut for Industri og Byggeri. Ansvarlig for uddannelsesmæssige forhold på instituttet, herunder allokering af personaleressourcer, ansættelsesforhold og ansættelse af nye medarbejdere til undervisning.
Januar 2007
• Konstitueret institutleder for Institut for Industri og Byggeri.
• Ansvarlig for organisering af instituttet efter nedlæggelse af tidligere sektorer og omstrukturering til institutter.
• Instituttet havde ca. 45 fastansatte, ca. 25 timeansatte, knap halvdelen af de studerende på Det tekniske Fakultet samt et budget på ca. 30 mio. kr./år.
• Medlem af fakultetets ledelsesgruppe og deltog i udarbejdelsen af fakultetets første strategi.
August 2006
• Konstitueret leder af Sektor for Industri og Byggeri i perioden hvor Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum fusionerede med Syddansk Universitet.
August 2002
• Uddannelseskoordinator for uddannelsen i Integreret Design.
• Uddannelsen var fra start en succes, bl.a. fordi den tiltrak en ny gruppe af unge og antalsmæssigt p.t. er blandt de 2 største uddannelse på fakultetet. Optog første gang ca. 35 studerende og optaget er senere øget til ca. 50 – 60 studerende hvert år.
• Ansvarlig for akkrediteringen af uddannelsen.
• Deltog i den arbejdsgruppe, der udfærdigede ”Odense Modellen”. Implementerede sideløbende modellen i ID uddannelsen.
Efterår 2001
• Ansvarlig for opstart af den ny diplomingeniøruddannelse i Integreret Design. Forestod udarbejdelsen af en ansøgning til ministeriet og udfærdigelsen af en ny studieordning. Uddannelsen blev godkendt med første optag september 2002
• Opgaven indebar opbygning af nyt lærerteam med mange nyansatte, udarbejdelse af fagbeskrivelser, opbygning af netværk, tilvejebringelse af fysiske faciliteter, markedsføring m.m.
• Uddannelsens profil adskiller sig fra traditionelle ingeniøruddannelser bl.a. ved i væsentlig grad at inddrage faglige elementer fra industrielt design. Uddannelsen har fokus på integreret produktudvikling og design af industrielt fremstillede produkter.
August 2000
• Fagrådsformand på Maskinteknisk Retningsområde med ansvar for ca. 14 fuldtidsansatte .
• Omlægning til en ny studieordning med henblik på at forny uddannelsen og tilpasse uddannelsesudbuddet til de givne økonomiske rammer og antallet af studerende..
• Medlem af IOT’s ledelsesgruppe
• Stillingen blev nedlagt i forbindelse med organisationsændringer medio 2001 (sammenlægning af flere små afdelinger)
August 1994
• Leder af Adgangskurset med ansvar for personale og studiemæssige forhold.
Var i denne periode formand for AK-forsamlingen og leder af AK- sekretariatet (landssekretariat for Adgangskurser)
Var som AK formand ansvarlig for det arbejde, der ledte til en ny ministeriel bekendtgørelse for Adgangskurset. Samarbejdede her med Undervisningsministeriet, Rektorforsamlingen og AK-forsamlingen.
Medlem af IOT’s ledelgruppe.
• Orlov juni 1995 hvor familien var på 5 mdr. rejse i Asien
• Konstitueret Fagrådsformand for Maskinteknisk Retningsområde i forbindelse med leders orlov et halvt år.
August 1991
• Fagrådsformand for Fællesdelen. Stillingen svare til en afdelingsleder med ansvar for økonomi og personale for ca. 30 ansatte og et tilsvarende antal timelærer. Afdelingen blev nedlagt i 94 grundet ministeriets ændring af bekendtgørelsen for ingeniøruddannelserne.

August 1988
• Ansat ved Fællesdelen til undervisning i fysik, matematik og maskintekniske kurser.Undervisningsmæssige erfaring:

• Matematik
• Dynamik og maskinteknik
• Hydromekanik
• Statik og grundlæggende styrkelære.
• Konstruktion af støjsvage maskiner – herunder lyd og støj.
• Fysik på adgangskursus
• MathCad for ingeniører
• Grundlæggende materialelære
• Integreret produktudvikling
• Projektvejledning på alle niveauer på diplomingeniøruddannelserne i Maskinteknik samt Integreret Design.


Projekter: 

• Projektleder for 2 interne projekter på TEK vedrørende ”Undervisning af store hold” og ”vejlederroller”
• WallMoBot projekt. Innovationsfondsprojekt med samlet bevilling på 19 Mio Kr. heraf 2,6 Mio kr. til ITI. Opstart februar 2016. Varighed 3 år. Styregruppemedlem og projektansvarlig for ITI andel. http://innovationsfonden.dk/en/node/780
• Projektansvarlig: RESIST projekt i samarbejde med Falck Smidt Defence Systems A/S. Opstart Jan 2015. Bevilling 2,23 mio. kr.
• Projektansvarlig for ITI’s bidrag til Mini Picker projekt. Opstart forår 2014. ITI’s andel 2,5 mio. kr.
Lean Energy Cluster. Projektansvarlig for ITI’s bidrag til delprojekterne E-days og Uddannelsesforum. Afsluttet september 2014. Instituttets projektdel 1,6 mio. kr.Opstart og ITI (med)ansvarlig for Partnerskab om Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign – Rethink Resources. Start forår 2014
• Projektleder på WTR projektet DEFU-STEPP (Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedure Pakning) Maj 2010 Budget 

Projektet er et OPI projekt og har som mål at skabe arbejdspladser i Danmark samt effektiviserer hospitalernes sterilcentraler. Der er 17 deltagende partnere fra erhvervsliv, hospitaler og universiteter. Projekter løber over 3 år og har et budget på 7,8 mio. kr.
• Fleksible TTE kurser. Projektansvarlig. 2000. Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet og havde til opgave at afdække behovet for efteruddannelse af ingeniører i arbejde ved hjælp af fjernundervisning.
• OKING projektet 98 (Omstilling og Kompetenceudvikling i INGeniøruddannelserne) Deltager i pilotprojekt og senere med i den gruppe der havde ansvar for formidling af viden til IOT ansatte om ”IT baserede undervisningssystemer”. Projektet mundede blandt andet ud i at vi en årrække gennemførte IT baseret fjernundervisning på AK.Kurser og konferencer (uddrag)

• ETALEE 2018 November 2018.Aarhus University School of Engineering
• TAL konference SDU 2016
• ETALEE 2017 November 2017.SDU
• TAL konference november 2016
• Kursus: ” Studieledelse ved SDU – et kursus for studieledere og andre med uddannelsesopgaver” maj- juni 2015
• DUN konference maj 2014
• Arrangør og deltager i 3 ITI workshops maj – august 2014; Aktiverende undervisning og aktiv læring, Flipped Classroom, Assessment
• Ledelsesbasseret Coaching – Attractor/Rambøll. Kurset afsluttet forår 2014
• DUN- konference maj 2014 Masseuniversitetets udfordringer: Dilemmaer og visioner i den danske universitetspædagogik.
• Nordplus netværksmøde Reykjavik man 2013 

• ALE 2012( Active Learning in Engineering Education) konference, juni 2012 København
• Idea konference – Intraprenørskab og spin-off virksomheder 7. marts 2012
• DUN – konference maj 2011: Udvikling af undervisning – rammer , barrierer og muligheder
• Gennemført adjunktvejlederkursus marts 2011
• NordPlus netværksseminar i Bergen maj 2010
• Welfare Tech Region – opstartsseminar, maj 2010
• Workshop om undervisningsportefølje, SDU 7 december 2009
• Leg og læring i produktudvikling. Udviklingsforum Odense. Medlem af styregruppen som repræsentant for SDU samt aktivt deltagende i kurset 2008
• Teampotentiale og Teamledelse, Belbin Certifikat. Sept 2006
• Workshop for Undervisere. Ideahouse November 2005
• Engineering Product Design Education Conference (EPDE), 2005, Edinburgh
• Innovations- og produktudviklingskonference 17 november 2005; Dansk Industri
• DI Produktudviklingskonference Blue Ocean november 2005
• Idea konference 9. November 2005
• Nordic Design Research Conference, Copenhagen. “In the Making” 29maj-1 juni 2005
• Oktober 2003. Afholdt en uges kursus for maskinmesterskolen i Torshavn om PBL og uddannelsesplanlægning sammen med IPN repræsentant
• Rundbordssamtaler i Undervisningsministeriet – ”På vej mod innovative uddannelser” 15 sept. 2003
• SEFI konference ”The Renaissance Engineering of Tomorrow” 8. – 11. September 2002, Firenze
• Materialemaraton nr. 3 ID-Forum 5 december 2002
• IPN 2 dages seminar om ledelse og Pædagogik, januar 2000
• Online Educa Berlin; 5th International Conference on Technology Supported Learning
• Afholdt 2 dages kursus I MathCAD I IDA regi december 1996
• The fourth Northumbria assessment Conference 1.st – 3rd September 1999 Newcastle
• 30 marts – 4 April 1996 . Kursus i PBL ( Problem Based Learning)
• Kursus; Medarbejder Udviklings Samtaler 12-13 april 1996 – InterPen
• Gennemførte i kurset ”At undervisea blivande Ingenjörer”. Lindköping 31 januar – 1 februar 1996 samt 2. Del i Manchester efterfølgende år. Kurset var en uddannelse i PBL inkl. et indlagt projekt.
• Pædagogisk kursus med Bjarne Herskin 28. Januar 1994
• Kursus for valgte ledere, Sandbjerg 27.- 29 september 1993
• Brüel og Kjær seminar: Sound Intensity marts 1990
• Seminar om ledelse og pædagogik, IPN, 29 – 30 november 1990
• Matematica kursus Sarpsborg, Norge 89
• Pædagogisk grundkursus 1989

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.