Personlig profil

CV

Jeg er uddannet historiker fra Aarhus Universitet (cand. phil., 1982; lic. phil., 1987). Jeg var ansat i forskellige tidsbegrænsede stillinger ved Historisk Institut samme steds 1981-1992, afbrudt af ansættelser i gymnasieskolen (1984-85, 1988), som forskningsstipendiat ved European University Institute i Firenze (1986-88) og som Fulbright Scolar in Residence ved Millikin University, Ill., USA (1991). Siden 1992 har jeg været ansat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (i dag: Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber) ved Odense Universitet/SDU. Her har jeg undervist på følgende studier:  Engelsk, Historie, Cand. Negot. og Journalistik. Jeg var 1998-99 Visiting Research Fellow ved European University Institute, og 2007-08 Visiting Professor ved University of New Hampshire, USA. I perioden 2008-2011 var jeg leder af det FKK-finansierede forskningsprojekt, Amerikansk på Dansk (http://www.sdu.dk/americanization). Ud over undervisning og forskning er et vigtigt arbejdsområde for mig forskeruddannelse, hvor jeg i perioden 2010-23 har ledet forskeruddannelsesprogrammet for Områdestudier, Religionsstudier, Arkæologi og Historie. Jeg er bl.a. medlem af det videnskabelige råd for tidsskirftet Temp (hvor jeg 2021-23 var redaktør med ansvar for temanumre), bestyrelsen for Orbis Terrarum, the editorial board af det internationale e-leksikon 1914-1918, styregruppen for projektet 100 Danmarkshistorier og forlaget Nord Academic's akademiske råd.

Når jeg ikke arbejder, laver jeg mad, læser underlødige bøger, prøver at følge med i hvad der sker i den rytmiske musik, bearbejder de traumer, der følger med, når man er AGF-tilhænger, løber og cykler ture, griner sammen med mine venner og er så heldig at være gift med Dorte og far til Elisabeth.

Forskningsområde

Mine primære forskningsområder er for tiden første verdenskrig og mellemkrigstidens politisk-kulturelle historie, amerikaniseringsprocesser i Danmark, tid og tidsforståelser, byrum og materialitet, fortidsbrug og erindringshistorie samt moderne italiensk historie.

Mine vigtigste nyere publikationer er

Amerikanisering, Aarhus Universitetsforlag 2022

"Samtid for historikere", Temp 22, 2021

Rom - evighedernes by, Gads Forlag 2019 (sammen med Louise Kallestrup og Jesper Majbom Madsen)

From Military State to Welfare State: The Warfare-Welfare Nexus in Denmark, 1848-1950s, in Herbert Obinger, Klaus Petersen & Peter Starke (eds), Warfare & Welfare. Military Conflict and Welfare State Development in Western Countries, Oxford University Press 2018, 290-319 (authored with Klaus Petersen). 

Postordrecowboys og andre fortællinger om danskernes møde med Amerika, Syddansk Universitetsforlag 2017 (redaktør)

Langt fra Vestfronten: Første verdenskrig i middelhavsområdet, Forlaget Orbis 2015 (red. med Uffe Østergård)

Den store Krig: Europæernes første verdenskrig, 3. reviderede og udvidede udgave, Gads forlag 2014

Denmark, i 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer,and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI:

i10.15463/ie1418.10276 Last modified: 2014-10-05.

Corporate Capitalism or Coca-Colonisation? Economic Interests, Cultural Concerns, Tax Policies and Coca-Cola in Denmark from 1945 to the Early 1960s.(sammen med Klaus Petersen) i  Contemporary European History, 21, 2012.

Transnationale Historier, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2009 (medredaktør)

"Tørstens allerbedste ven. Cola'ens Danmarkshistorie fra 1930erne til 1960'erne" (sammen med Klaus Petersen), Historisk Tidsskrift 2008

"Ameri-Danes and Pro-American Anti-Americans: Cultural Americanization and Anti-Americanism in Denmark after 1945" (sammen med Klaus Petersen), i A. Stephan (ed.): The Americanization of Europe, New York: Berghahn 2006

"Zwischen regionaler und nationaler Erinnerung: Erster Weltkrieg und Erinnerungskultur im Trentino der Zwischenkriegszeit", i J.W. Kuprian & O. Überegger (Hg.): Der Erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfahrung, Deutung, Erinnerung, Innsbruck: Universïtätsverlag Wagner 2006

"Narrating the Second World War in Denmark since 1945", i Contemporary European History 14, 2005

Gads Historieleksikon (sammen med Tønnes Bekke-Nielsen, Bernard Eric Jensen og Paul Ulff-Møller), København: Gads forlag 2001, 4. udg. 2009

 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Nils Arne Sørensen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller