Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Niels Chr. Petersen, Professor
Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi
Syddansk Universitet
J.B. Winsløwsvej 9, 1., DK-5000 Odense C, Denmark
Tel.  6550 3644, Fax. 6550 3880
email: ncp@sam.sdu.dk

Uddannelse: 
1977 Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole i København 
1983 Cand.rer.soc., Odense Universitet 
1983-85 Licentiatstuderende, Odense Universitet.

Akademiske grader. 
1988 Den økonomiske licentiatgrad. Title: The Unemployment Health Relationship - a theoretical and empirical investigation
2000 Dr.merc. Title: The embedding of flow formulations of the TSP and some of its extensions into Benders' decomposition algorithm ¬a practical approach for the solution of the TSP and a class of related routing problems to optimality in GAMS 

Forskningspriser: 
1989 Den Fynske Erhvervsfonds hæderspris 
1992 STATOILs forskningspris
1996 Sammen med Lektor Ole B. Olesen, SDU, Odense, modtaget kr. 200.000 fra Albanifonden til medfinansiering af en UNIX-computer.

Primære ansættelser: 
1977-81 Forskningsmedarbejder, BSA, Kunstakademiets Arkitektskole i København. 
1983-85 Kandidatstipendiat, Institut for Økonomi, Odense Universitet. 
1985-88 Adjunkt, Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet. 
1988-02 Lektor, Inst. for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, Inst. for Ledelse og Organisation, SDU, Odense 
2002-08 Professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU, Odense 
2005-08 Institutleder, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU, Odense 
2008- Professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, Odense

Videnskabelige arbejder
N.C. Petersen: 1983 "A Note on the Demand Side in Models with Benefit and Tax Share Discrimination by Monopoly Bureaus", Occasional Papers No. 5/1983, Department of Public Finance and Policy, Odense University 

N.C. Petersen: 1984 "Demand for Health and Preventive Care", Rapportserien No. 6/1984, Laboratoriet for Samfundsmedicinsk og Sundhedsøkonomisk Forskning, Odense Universitet 

N.C. Petersen: 1986 "A Public Choice Analysis of Parallel Public-Private Provision of Health Care", in "Public & Private Health Services" ed. by A.J. Culyer & Bengt Jönsson, Blackwell 

Pedersen, P. B., O.B. Olesen og N. C. Petersen: 1987 "Produktivitetsevaluering af 96 Danske Sygehuse - en præsentation af DEA-metoden og et eksempel pa dens anvendelse", Ledelse og Erhversøkonomi No. 2 1987. 

N.C. Petersen: 1988 "The Unemployment-Health Relationship - a theoretical and empirical investigation", licentiatafhandling, Odense Universitet 

Andersen, P. og N.C. Petersen: 1989 "En procedure for rangordning af efficiente enheder i DEA", Occasional Papers no. 2/1989, Økonomisk Institut, Odense Universitet. 

Andersen, P. and N. C. Petersen: 1989 "A Procedure for Ranking Efficient Units in DEA", Skrifter fra Institut for Virksomhedsledelse No. 11/1989, Odense Universitet, Danmark. 

N. C. Petersen: 1989 "Anvendelse af DEA til produktivitetsevaluering af danske toldkamre", Skrifter fra Institut for Virksomhedsledelse No. 4/1989, Odense Universitet, Danmark. 

O. B. Olesen & N.C. Petersen: 1989 "Chance Constrained Efficiency Evaluation", Publications from Department of Management, Odense University, Denmark, No. 9/1989 

N. C. Petersen: 1990 "A Note on the Relationship between the DEA and the Russell Input Efficiency Index". Skrifter fra Institut for Virksomhedsledelse No. 3/1990, Odense Universitet, Danmark. 

N.C. Petersen: 1990 "Data Envelopment Analysis on a Relaxed Set of Assumptions", Management Science, Vol. 36 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1991 "Collinearity in Data Envelopment Analysis - An extended Facet Approach", Publications from Department of Management No. 1/1991, Odense University, Denmark . 

Andersen, P. & N.C. Petersen: 1993 "A Procedure for ranking efficient units in DEA", Management Science, Vol. 39. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1993 "Incorporating Quality into Data Envelopment Analysis: A Stochastic Dominance Approach". Publications from Department of Management, Odense University, Denmark, No. 2, 1993. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1993 "Indicators of Ill-conditioned Data Sets and Model Misspecification in Data Envelopment Analysis: Aggregation as a Potential Remedy", Publications from Department of Management, Odense University, DK. No. 3, 1993 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1994 "A Presentation of GAMS for DEA " Publications from Department of Management, Odense University, Denmark, No. 1, 1994. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1995 "A Presentation of GAMS for DEA ", Computers and Operations Reseach , No. 4, 1996. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1995 "Chance Constrained Efficiency Evaluation ". Management Science, Vol 41. No. 3, p. 421-452. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1995 "Incorporating Quality into Data Envelopment Analysis: A Stochastic Dominance Approach", International Journal of Production Economics, Vol 39, p. 117-135. 

Olesen, O.B. & N.C. Petersen: 1995 "Anvendelse af DEA til produktivitetsevaluering af folkeskoler i Danmark", DORS-nyt 103-4 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1996 "Indicators of Ill-conditioned Data Sets and Model Misspecification in Data Envelopment Analysis: An Extended Facet Approach", Management Science, Vol. 42. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1996 "Probabilistic Bounds on the Virtual Multipliers in Data Envelopment Analysis. Part 1: Polyhedral Cone Constraints", Publications from Department of Management, Odense University 

Lovell, C.A.K., O.B.Olesen & N.C. Petersen: 1996 "Editors' Introduction", Journal of Productivity Analysis, Vol. 7. 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1998 "Foundations of Chance Constrained Data Envelopment Analysis for Pareto-Koopmann Efficient Production Possibility Sets" , Publications from Department of Management, Odense University 

Olesen, O. B. & N.C. Petersen: 1999 "Probabilistic Bounds on the Virtual Multipliers in Data Envelopment Analysis: Polyhedral Cone Constraints", Journal of Productivity Analysis vol. 12, pp. 103-33 

Olesen, O. B. and N. C. Petersen: 1999 "Måling af sygehusets produktivitet", Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 

Olesen, O. B. and N. C. Petersen: 1999 "Foundation of chance constrained DEA for Pareto-Koopmans efficient production possibility sets", Proceedings from International DEA Symposium 2000, Measurement and improvement in the 21st Century, 2-4 July, Brisbane: The University of Queensland, Australia, 313-49. 

N.C. Petersen: 2000,"The embedding of flow formulations of the TSP and ome of its extensions into Benders' decomposition algorithm: A practical approach for the solution of the TSP and a class of related routing problems in GAMS", doktordisputats, SDU, Odense 

N.C. Petersen: 2000 "Extensions of a two-commodity flow formulation for the symmetric TSP", working paper. 

N.C. Petersen: 2000 "A comment on: Lower Bound Restrictions on Intensities in Data Envelopment Analysis by Bouhnik et al.", Journal of Productivity Analysis vol. 16, 2001 

Beltov, T., S. Jørgensen, C. Larsen, O.B. Olesen & N.C. Petersen: 2001 "Introduktion til produktion, logistik og optimering." Odense Universitetsforlag. 

Olesen, O.B. & N.C. Petersen: 2002 "The use of Data Envelopment Analysis with Probabilistic Assurance Regions for Merasuring Hospital Efficiency", Journal of Productivity Analysis, vol. 17, 2002 

Beltov, T. & N.C. Petersen: 2002 "Planning of School Districts - a combinatorial optimization model for the solution of a school district planning problem in a Danish municipality, submitted to EJOR 

Olesen, O.B. & N.C. Petersen: 2003 "Identification and use of efficient faces and facets in DEA", Journal of Productivity Analysis, Vol. 20, pp. 323-360.

Olesen, O.B. & N.C. Petersen: 2003, "Introduction", Journal of Productivity Analysis, Vol. 20, pp. 337-341.

                                                                                                                                                                       

 

Forskningsområde

Interesseområder:
Produktivitetsanalyse
DEA
Ressourcestyring og logistik
Operationsanalyse

Forskningsområder

  • Date Envelopment Analysis (DEA)

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller