Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Anita Nell Albertsen 

2006 PhD stipendiat ved Institut for litteratur, kultur og Medier, Syddansk Universitet (Kolding) på et stipendium fra FKK.

2009-2010: barsel

2010: post.doc. ved Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet.

Siden nobember 2013: lektor ved Institut for Kulturvidenskaber

2014-2015: barsel

Forskningsmæssig tilknytning: Dansk, Syddansk Universitet

Efteråret 2007: Visiting Scholar ved Project Narrative, English Department, Ohio State University.

Uddannelser
Uddanelse: BA i Filosofi, Syddansk Universitet, Odense, 1996.
BA i Nordisk, SDU, Odense, 2002.
MA i Nordisk, SDU, Odense, 2004.

Tidligere beskæftigelse:
2000-2002: Instructor i disciplinen "Litterær metode og analyse", Nordisk, SDU, Odense.

Konferencer:

Juni 2007: Arrangør af konferencen Narrators, Authors and the Question of Intention, SDU, Kolding, og bidrog her desuden med paperet "Phenomenology, Cognition and the Question of Intention in Anti-Narrative Fiction".

 

Forskningsområde

Anita Nell Bech Albertsen

Forskningsområder

  • Nyere dansk litteratur
  • Litteraturteori (herunder fænomenologisk og kognitiv teori)
  • Narratologi
  • Velfærdsstatens fortællinger om etnicitet, diversitet og sammenhængskraft
  • ”Etnisk” litteratur i Danmark
  • Transmediale karakterer -herunder mashup characters
  • Klasse i samtidslitteraturen og (reality)-dokumentaren


Aktuelle forskningsprojekter

Projekt 1: På fattigdomssafari i Velfærdsdanmark: Underklassen i reality-dokumentaren og samtidslitteraturen

Selvom klasse længe er blevet opfattet som et begreb, der er blevet overflødiggjort af samfundsudviklingen, så er klasseperspektivet fortsat nærværende i samtidslitteraturens underklasseskildringer, i TV-satirens kærlige (men stereotype) klasseportrætter og i den fordelingspolitiske velfærdsdebat, hvor medierne med sociale karikaturer som Fattig-Carina og Dovne Robert har forsøgt at belyse det danske velfærdssystems udfordringer. Dokumentar-serier, som skildrer spcoaæt udsatte, fylder ligeledes en meget stor del af sendefladen på TV-kanalerne. Ofte med høje seertal, for underklassen er "god underholdning". Antallet af TV-programmer, der har til formål at forbedre, belære, disciplinere og ikke mindst udstille underklassen (og/eller arbejderklassen), er i løbet af det sidste årti vokset. Flere af dem ledsages af ædle erklæringer om at ville kvalificere fattigdomsdebatten i Danmark. Men giver programmer som På røven i Nakskov (TV2: 2015), Stadig på røven (TV2: 2016), Prinsesser fra blokken (DR3: 2016), Blok på bistand (DR2: 2015), Drenge på kanten (DR3: 2016), Barndom på bistand (DR2 2016-2018) m.fl. os virkelig svar på,m hvem de mennesker er, der lever af offentlige ydelser? Gør litteratur og TV om livet på overførselsindkomst, med tvangsauktioner, svigt og tvangsfjernelser af børn og dårlige madvaner og tænder os virkelig klogere på livet i underklasse? Eller øger de snarere afstanden mellem socialklasserne, fordi den slags litteratur og TV snarere handler om middelklassens mulighed for at svælge i forargelsesfryd? 

Formålet med projektet om udkant og underklassen i samtidslitteraturen og i TV-dokumentaren er at undersøge sociale klassers mere subjektive dimension ved at analysere, hvorledes klasse og klasse-distinktioner manifesterer sig i fortællinger om hverdagsliv - herunder hvorledes de medvirkende (eller fortælleren/forfatteren) opfatter den sociale virkelighed og deres egen position i den. Nærmere bestemt undersøges det i projektet, hvilke (klasse)identitetsstrategier der benyttes i disse fortællinger. 

 

Projekt 2: Imagining the impossible - The Fantastic as Media Entertainment and Play (see: www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/imagining+the+impossible )

 

Forskningsinformation

Titel: „Velfærdsstaten taler“ – Velfærdsstatsfortællinger, etnicitet, diversitet og sammenhængskraft 1967-2010

Et centralt tema i den sociale og politiske debat har i de sidste 3-4 år været Danmarks møde med globaliseringen – ikke mindst overgangen fra en kulturelt homogen national velfærdsstat til et multikulturelt samfund. Hensigten med mit post.doc. projekt er at undersøge de narrativer, velfærdsstaten knytter til begreber som etnicitet, diversitet og sammenhængskraft. Det gøres med udgangspunkt i narrative analyser af en lang række offentlige nøgletekster fra slutningen af 1960’erne frem til i dag. Projektets grundtese er, at velfærdsstatens begreb om etnicitet konstant bliver elaboreret og forandret under indflydelse af såvel den nationale og internationale værdi- og kulturdebat. Yderligere er begrebet genstand for en sproglig og begrebskritisk tematisering i fiktive tekster. Min forskning inddrager offentlige dokumenter, der henvender sig 1) indad mod borgerne (dvs. i form af informationsmateriale henvendt til henholdsvis ’etniske danskere’ og ’nye danskere’) og 2) udad (i form af nationsbrand’ende materiale). Dertil inddrages centrale nøgletekster fx Statsministerens nytårstaler, parti- og valgprogrammer, debatindlæg fra dagspressen. Mit post.doc. projekt rummer ligeledes et komparativt perspektiv, eftersom det undersøger, hvorledes etnicitet, diversitet og sammenhængskraft artikuleres i såvel nyere dansk fiktion som den litterære debat. Det gøres ud fra hypotesen om, at litteratur leverer en modfortælling til velfærdsstatens selvlegitimerende fortælling vedrørende etnicitet. Min metodiske tilgang er kognitiv lingvistisk og kognitiv narratologisk og trækker desuden på begrebshistorie.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler