Anita Nell Bech Albertsen

Cand.mag., Ph.d.

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

20052019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Anita Nell Albertsen 
Født: 31. marts 1973 

Siden 2006 PhD stipendiat ved Institut for litteratur, kultur og Medier, Syddansk Universitet på et stipendium fra FKK.

Forskningsmæssig tilknytning: Danskstudiet i Kolding og Center for Narratologiske Studier, SDU, Kolding. 

Efteråret 2007: Visiting Scholar ved Project Narrative, English Department, Ohio State University.

Uddannelse og ansættelser
Uddanelse: BA i Filosofi, Syddansk Universitet, Odense, 1996.
BA i Nordisk, SDU, Odense, 2002.
MA i Nordisk, SDU, Odense, 2004.

Tidligere beskæftigelse:
2000-2002: Instructor i disciplinen "Litterær metode og analyse", Nordisk, SDU, Odense.

Konferencer:

Juni 2007: Arrangør af konferencen Narrators, Authors and the Question of Intention, SDU, Kolding, og bidrog her desuden med paperet "Phenomenology, Cognition and the Question of Intention in Anti-Narrative Fiction".

1.-4. Maj 2008: Paper: "Anti-narrativity - A Phenomenological Challenge or Challenging Phenomenology?", SSNL's (International Society for the Study of Narrative Literature) konference i Austin, Texas.

6. Juni 2008: FÆL-seminar (netværket for Fænomenologi, Æsteteik og Litteratur), SDU, Odense.

Publikationer:
”Blikkets spejl – om Göran Tunströms Juloratoriet og Tjuven” in: Synsvinkler, nr. 19, 1997. 
”Favntag med det frastødende” in: Apparatur, nr. 10, 2005.
”Et fænomenologisk rodnet – de læserorienterede litteraturteoriers grand old man” in: Synsvinkler, nr. 31, 2005.
”Roman i opbrud – om fænomenologi, narrativitet og Merete Pryds Helles Men jorden står til evig tid (1996)” in: Synsvinkler, nr. 31, 2005
”Fordommenes miniencyklopædi” in: Apparatur, nr. 13, 2006.

"Litterære Samlesæt - Når fortællingen inviterer indenfor" in: Dansk Noter (under udgivelse), 2008.

 

Forskningsområde

Anita Nell Bech Albertsen
f. 1973

Forskningsområder
• Nyere dansk litteratur
• Litteraturteori
• Fænomenologisk teori, metode og analyse
• Kognitionsteori
• Narratologi
• Velfærdsstatens fortællinger om etnicitet, diversitet og sammenhængskraft
• ”Etnisk” litteratur i Danmark


Nuværende forskningsprojekt
Et centralt tema i den politiske debat har i de sidste 3-4 år været Danmarks møde med globaliseringen – ikke mindst overgangen fra en kulturelt homogen national velfærdsstat til et multikulturelt samfund. I løbet af 1960’erne etablerede den nationale velfærdsstat sig i Danmark, og allerede i dens barndom var der kritikere af den danske velfærdsmodel. Med globaliseringen har det efterhånden også vist sig, at den danske model er forbundet med visse begrænsninger. Allerede i udtænkningen og i formuleringen af den tages der udgangspunkt i en forholdsvis homogen befolkning. Oveni er den etableret på baggrund af en sammenhængskraft, der anses for at være særlig stærk i Danmark. Fordi den danske velfærdsstat er funderet på en implicit social kontrakt mellem generationerne, stilles den i en globaliseret virkelighed over for udfordringer som EU-medlemskab, indvandring m.m.

Interessant er, hvorledes det danske samfund har reageret på dets nye medborgere, og ikke mindst hvordan indvandringen har sat sit præg på den politiske debat. Et centralt spørgsmål har her været, hvorvidt det danske samfund kunne optage nye og anderledes borgere i det eksisterende velfærdssystem – baseret på en stærk sammenhængskraft – uden at få det til at bryde sammen. Begreber som sammenhængskraft, indvandring, integration og national identitet har været på den politiske og kulturelle dagsorden det sidste tiår.”Sammenhængskraft” er blevet et plusord i periodens politiske og kulturelle debat, hvor der råder en positiv forståelse af dens betydning for velfærdsstatens succes. Men samtidig bliver den italesat som noget, der til stadighed udfordres og trues i det flerkulturelle Danmark. De to forrige statsministre har ligefrem talt for, at vi bør værne om sammenhængskraften for at bevare fundamentet for velfærdsstaten. Poul Nyrup Rasmussen var allerede i 1999 inde på vigtigheden af en sådan, idet han definerer denne kraft som det kit, der binder samfundet sammen. Også Anders Fogh Rasmussen betoner i sin Grundlovstale i 2007, at tilstedeværelsen af et sådant samfundsmæssigt kit er en væsentlig betingelse for landets fremgang og stabilitet.

Hensigten med mit post.doc. projekt er ud fra en kognitionsteoretisk og begrebshistorisk tilgang at undersøge de narrativer, velfærdsstaten knytter til begreber som etnicitet, diversitet og sammenhængskraft. Det gøres med udgangspunkt i narrative analyser af en lang række offentlige nøgletekster fra slutningen af 1960’erne frem til i dag.

Projektets grundtese er, at velfærdsstatens begreb om etnicitet konstant bliver elaboreret og forandret under indflydelse af såvel den nationale og internationale værdi- og kulturdebat. ”Etnicitet” har desuden været genstand for en sproglig og begrebskritisk tematisering i fiktive tekster. Min forskning inddrager offentlige dokumenter, der henvender sig 1) indad mod borgerne (dvs. i form af informationsmateriale henvendt til henholdsvis ’etniske danskere’ og ’nye danskere’) og 2) udad (i form af nationsbrand’ende materiale). Dertil inddrages centrale nøgletekster fx Statsministerens nytårstaler, parti- og valgprogrammer, debatindlæg fra dagspressen.

Mit post.doc. projekt rummer ligeledes et komparativt perspektiv, eftersom det undersøger, hvorledes etnicitet, diversitet og sammenhængskraft artikuleres i såvel nyere dansk fiktion som i den litterære debat. Det gøres ud fra hypotesen om, at litteratur leverer en modfortælling til velfærdsstatens selvlegitimerende fortælling vedrørende etnicitet.

Forskningsinformation

Titel: „Velfærdsstaten taler“ – Velfærdsstatsfortællinger, etnicitet, diversitet og sammenhængskraft 1967-2010

Et centralt tema i den sociale og politiske debat har i de sidste 3-4 år været Danmarks møde med globaliseringen – ikke mindst overgangen fra en kulturelt homogen national velfærdsstat til et multikulturelt samfund. Hensigten med mit post.doc. projekt er at undersøge de narrativer, velfærdsstaten knytter til begreber som etnicitet, diversitet og sammenhængskraft. Det gøres med udgangspunkt i narrative analyser af en lang række offentlige nøgletekster fra slutningen af 1960’erne frem til i dag. Projektets grundtese er, at velfærdsstatens begreb om etnicitet konstant bliver elaboreret og forandret under indflydelse af såvel den nationale og internationale værdi- og kulturdebat. Yderligere er begrebet genstand for en sproglig og begrebskritisk tematisering i fiktive tekster. Min forskning inddrager offentlige dokumenter, der henvender sig 1) indad mod borgerne (dvs. i form af informationsmateriale henvendt til henholdsvis ’etniske danskere’ og ’nye danskere’) og 2) udad (i form af nationsbrand’ende materiale). Dertil inddrages centrale nøgletekster fx Statsministerens nytårstaler, parti- og valgprogrammer, debatindlæg fra dagspressen. Mit post.doc. projekt rummer ligeledes et komparativt perspektiv, eftersom det undersøger, hvorledes etnicitet, diversitet og sammenhængskraft artikuleres i såvel nyere dansk fiktion som den litterære debat. Det gøres ud fra hypotesen om, at litteratur leverer en modfortælling til velfærdsstatens selvlegitimerende fortælling vedrørende etnicitet. Min metodiske tilgang er kognitiv lingvistisk og kognitiv narratologisk og trækker desuden på begrebshistorie.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

environmental pollution Samfundsvidenskab
drama Samfundsvidenskab
Comic Books Kunst og humaniora
Palimpsest Kunst og humaniora
Storytelling Kunst og humaniora
Persistence Kunst og humaniora
Cognitive Processes Kunst og humaniora
Narrative Devices Kunst og humaniora

Publikationer 2005 2019

Storytelling
Comic Books
Palimpsest
TV Series
Visual Narrative

På fattigdomssafari I Velfærdsdanmark

Bech Albertsen, A. N., 19 mar. 2018, I : Dansk Noter. 2018, 1, s. 22-25

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

The Contaminant Cobweb: Complex Characters and Monstrous Mashup

Bech Albertsen, A. N., maj 2017, I : Refractory a Journal of Entertainment Media. 28, 19 s., 3.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
environmental pollution
drama

Dansk Folkeparti gjorde det! En ny tendenslitteratur

Bech Albertsen, A. N., 2013, Kættere, Kællinger, Kontormænd og andre Kunstnere: Forfatterroller i den danske velfærdsstat. Mai, A-M. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 269-290

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Aktiviteter 2006 2017

Merete Pryds Helle: Folkets skønhed (2016) - Bestseller og velfærdshistorie

Anita Nell Bech Albertsen (Underviser)
4 apr. 2017

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragGæsteforelæsning, undervisning og kursusvirksomhed ved andre universiteter

Merete Pryds Helle: Folkets skønhed (2016) - bestseller og litterær velfærdshistorie

Anita Nell Bech Albertsen (Underviser)
30 mar. 2017

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragGæsteforelæsning, undervisning og kursusvirksomhed ved andre universiteter

Screen Study Conference

Anita Nell Bech Albertsen (Paneldeltager)
24 jun. 201626 jun. 2016

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

International Conference on Narrative 2016

Anita Nell Bech Albertsen (Paneldeltager)
16 jun. 201618 jun. 2016

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

Det fantastiske på tværs af medier: Tværmedialitet i danskundervisningen

Anita Nell Bech Albertsen (Foredragsholder)
25 feb. 2016

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Presse/medie

Fortellere fra Utkant-Danmark

Anita Nell Bech Albertsen

20/04/2015

1 element af mediedækning

Presse/medie

Undervisning og vejledning

Litterær metode og analyse 1

Johanne Gormsen Schmidt & Anita Nell Bech Albertsen

06/09/201606/12/2016

Undervisning og vejledning: Undervisning