Michael Nebeling Petersen

ph.d.

 • Campusvej 55

  5230 Odense M

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Jeg er medlem af og leder for SDU-forskningsgruppen Cultures and Affects of Science in Humanities (CASH) og medlem af forskningsnetværket Forskergruppe i Affekt. 

Aktuelt  forsker og arbejder jeg inden for de DFF-fundede projekter Ice Age: Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation og Medicine Man. Media assemblages of medicalized masculinity samt i det nye projekt The Legacy of AIDS in Denmark.

Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i KVINFO og LGBT ASYLUM.

Forskningsinteresser

Jeg forsker og underviser i kulturstudier, hvor jeg interesserer mig for intersektioner mellem seksualitet, køn, race, nationalt tilhørsforhold og andre betydningsskabende forskelle. Jeg har i særdeleshed arbejdet med homoseksuel kultur og historie, reproduktionsteknologier (med fokus på transnational surrogati) og nye intimitetskulturer på digitale og sociale medier.

Jeg er optaget af ny-materialistiske og affektive teoriudviklinger af poststrukturalismen, hvilket afspejles i min forskningsinteresse i mødet mellem menneskelige agenter og forskellige teknologier (fx reproduktions-, medie- og magtteknologier). Teoretisk er jeg optaget af queerteori, feministisk teori, affektteori, kritiske racestudier og post- og neokoloniale teoriudviklinger. 

Jeg arbejder tværempirisk, tværmetodisk og tværfagligt: Jeg har arbejdet med materiale i vidt forskellig karakter (offentlige debatter, etnografisk materiale og nye medier), og jeg har arbejdet med en række forskellige metoder (diskursteoretisk metode, interviews, feltarbejde samt digital, virtuel og visuel etnografi og arkivering).

De forskellige metoder og empiriske nedslag bindes sammen af min teoretiske interesse og fokus på, hvordan magt, identitet og kultur muliggøres og forhandles i mødet med nye teknologier både i den offentlige debat, i de levede liv og i kulturelle produkter og former.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Universitetspædagogikum

20152016

Dimissionsdato: 12. okt. 2016

Kønsforskning, Ph.d., Københavns Universitet

20092013

Dimissionsdato: 13. mar. 2013

Dansk og Kønstudier, Kandidat, Københavns Universitet

20012007

Dimissionsdato: 3. dec. 2007

Forskningsområder

 • Kritisk teori
 • Queerteori
 • Affektteori
 • Poststrukturalisme
 • Feminisme
 • Kritisk race teori
 • Posthumanisme
 • dokunstruktion
 • Kulturhistorie
 • AIDS-historie
 • homoseksualitet
 • Reproduktionsteknologier
 • slægtskab
 • Kønshistorie
 • Kønsforskning
 • Medieteori og -kritik
 • Digitale medier
 • Tekstanalyse
 • dekonstuktion
 • Humanistisk videnskabsteori
 • Digital æstetik