Personlig profil

CV

Niels Bilenberg            

Ceresbyen 66

8000 Aarhus C

Cpr.nr. 030757-

Tlf. 4028 5082

Overlæge, professor, ph.d.

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling

Psykiatrien i Region Syddanmark

J.B.Winsløws Vej 20, indg. 236, 5000 Odense C

[email protected]

 

 

 

CURRICULUM VITAE

Cand.med., Århus Universitet, sommer 1984

Speciallæge i børnepsykiatri, oktober 1994

Ph.D., Syddansk Universitet (SDU, Odense), januar 2000

 

Seneste ansættelser:

Overlæge Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov, jan 2002-maj 2003

Overlæge Børne- & Ungdomspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien i Region Syddanmark,

Universitetsafdeling, Odense, juni 2003 -

Klinisk lektor i børnepsykiatri, Odense Universitet 1993/94 & 1995/96

Forskningslektor på Sundhedsvidenskab, SDU, 5 timer pr uge fra 1.1.1999 til 31.5.2003 med undervisning og forskningsvejledning

Forskningslektorat på SDU /DBUH, 1.6.2003 – 31.10.2006

Professor på Sundhedsvidenskab, SDU / DBUH 1.11.2006

Klinisk leder af BupBasen (en landsdækkende klinisk database for dansk børne- og ungdomspsykiatri) 2003-11

Klinisk leder af ADHD-databasen (en landsdækkende klinisk database for ADHD), 2012-

 

 

 

 

ARTIKLER:

 

H-index: 39; Citationer: 6529 (I alt 125 peer reviewed artikler)

 

<2000:

 

 1. Bilenberg N: Kunsten at overflødiggøre sig selv. Lægeforeningens forlag, maj 1986. 3. præmie i en prisopgave udskrevet af Medicinsk selskab i København under titlen “Lægen år 2000"
 2. Bilenberg N, Dehlholm B, Vejlsgård Goldschmidt V, Schou C: Redaktion af temanummer om børnepsykiatri. Månedskrift for Praktisk Lægegerning, 3/1990: 145-228
 3. Nielsen N, (Nielsen) Bilenberg N: Malignt neurolepticasyndrom hos 15-årig pige efter enkelt inj. af højdosis- Ugeskrift for Læger, 1991;15:2239-41
 4. Bilenberg N, Hørder K: Adfærdssymptomer hos børn og unge. Ugeskrift for Læger, 1998;160:4423-28
 5. Bilenberg N: The Child Behavior Checklist (CBCL) and Related Material: Standardization and Validation in Danish Population Based and Clinically Based Samples. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1999; Suppl.no.398, vol.100

 

2000-2005:

 

 1. Bygholm Christensen H, Bilenberg N: Behavioural and emotional problems in children of alcoholic mothers and farthers. European Child and Adolescent Psychiatry, 2000; 9:219-226
 2. Bilenberg N, Illum N, Lie HR: Behavioural and emotional problems in children with myelomeningocele (MMC). Eur J Pediatr Surg. 2001 Dec; 11 Suppl 1: 44-6
 3. Bilenberg N, Isager T, Buchhave J: BupBase - en klinisk kvalitetsdatabase i børne- og ungdomspsykiatri. Ugeskr Laeger 2001;163:6002-6004
 4. Bilenberg N: DAMP/ADHD - børn med svær opmærksomhedsforstyrrelse. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, juli 2002: 1013-20
 5. Petersen DJ, Bilenberg N: Dansk oversættelse af det diagnostiske børne- og ungdomspsykiatriske interview “Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-aged Children, Present and Lifetime Version”. for Læger, 2002; 164/26: 3433-35
 6. Krogh K, Lie HR, Bilenberg N, Laurberg S: Bowel function in Danish children with myelomeningocele. APMIS Suppl, 2003; 81-85
 7. Obel C, Dalsgaard S, Stax HP, Bilenberg N: [Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Dan). A new instrument for psychopathologic screening of children aged 4-16 years]. Ugeskr Laeger 2003;165:462-465
 8. Bilenberg N: Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA): Results of a Danish field trial. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2003 Dec;12(6):298-302
 9. Petersen DJ, Bilenberg N: Forekomsten af børnepsykiatriske sygdomme hos danske 8-9-årige børn. for Læger, 2003; 165/40: 3822-25
 10. Bilenberg N, Petersen DJ, Hoerder K, Gillberg C: The prevalence of child-psychiatric disorders among 8 to 9-year-old children in Danish mainstream schools. Acta Psych.scand., 2005; 111(1):59-67.
 11. Hvolby A, Jorgensen JI, Bilenberg N [Sleeping disorders can imitate attention deficit/hyperactivity disorder]. Ugeskr Laeger, 2005; 167:3893-3894

 

2006:

 

 1. Petersen DJ, Bilenberg N, Hoerder K, Gillberg C: The population prevalence of child psychiatric disorders in Danish 8- to 9-year-old children. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2006; 15: 71-78
 2. Damsted P, Petersen DJ, Bilenberg N, Horder K. [Suicidal behaviour in a clinical population of 12- to 17-year-old patients with eating disorders]. Ugeskr Laeger 2006; 168(44):3797-3801.

 

2007:

 

 1. Sørensen MJ, Thomsen PH, Bilenberg N: Parent and Child Acceptability and Staff Evaluation of K-SADS- Eur Child Adolesc Psychiatry 2007; 16(5):293-7 (1)
 2. Rescorla L, Achenbach TM, Ginzburg S, Ivanova M, Dumenci L, Almqvist F, Bathiche M, Bilenberg N, Bird H, Domuta A, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Kanbayashi Y, Lambert MC, Liu X, Leung P, Minaei A, Roussos A, Simsek Z, Weintraub S, Weisz J, Wolanczyk T, Zubrick SR, Zukauskiene R, Verhulst F: Consistency of Teacher-Reported Problems for Students in 2 1 Countries. School Psychology Review 2007; 36(1): 91-110
 3. Bilenberg N, Pedersen DJ: Tre års follow-up af en klinisk børnepsykiatrisk kohorte Ugeskr Laeger 2007; 169(14):1317-22
 4. Ivanova MY, Dobrean A, Dopfner M, Erol N, Fombonne E, Fonseca AC, Frigerio A, Grietens H, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert M, Achenbach TM, Larsson B, Leung P, Liu X, Minaei A, Mulatu MS, Novik TS, Oh KJ, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z, Dumenci L, Steinhausen HC, Metzke CW, Wolanczyk T, Yang HJ, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst FC, Rescorla LA, Almqvist F, Weintraub S, Bilenberg N, Bird H, Chen WJ: Testing the 8-syndrome structure of the child behavior checklist in 30 societies. J Clin Child Adolesc Psychol 2007; 36:405-417
 5. Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova MY, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, Bird H, Broberg A, Dobrean A, Dopfner M, Erol N, Forns M, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Minaei A, Mulatu MS, Novik TS, Oh KJ, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Weintraub S, Metzke CW, Wolanczyk T, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst F. Epidemiological comparisons of problems and positive qualities reported by adolescents in 24 countries. J Consult Clin Psychol 2007; 75(2):351-8
 6. Hanssen-Bauer K, Gowers S, Aalen O, Bilenberg N, Brann P, Garralda E, Merry S & Heyerdahl S: Inter-rater reliability of routine outcome measures in child and adolescent mental health services. Cross-national differences in HoNOSCA, CGAS and GAPD Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2007 Aug 21
 7. Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova M, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, Bird H, Chen W, Domuta A, Döpfner M, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Grietens H, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert M, Larsson B, Liu X, Leung P, Metzke C, Minaei A, Mulatu MS, Novik T, Oh K-J, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC,  Weisz J, Weintraub S, Wolanczyk T, Yang H-J, Zukauskiene R, Zilber N, Verhulst F: Problems Reported by Parents of Children Ages 6 to 16 in 31 Cultures. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 2007; 15:130-142.
 8. Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, Bird H, Broberg A, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Forns M, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Metzke CW, Minaei A, Mulatu M, Novik T, Oh K-J, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen H-C, Weintraub S, Wolanczyk T, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst F: The Generalizability of the Youth Self-Report Syndrome Structure in 23 Societies. J Consult Clin Psychol 2007; 75 (5):729–738
 9. Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Dumenci L, Almqvist F, Bathiche M, Bilenberg N, Bird H, Domuta A, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Liu X, Minaei A, Roussos A, Simsek Z, Weintraub S, Wolanczyk T, Zubrick S, Zukauskiene R, Verhulst F. Testing the Teacher’s Report Form Syndromes in 20 Societies. School Psychology Review 2007, 36 (3):468-483

 

2008:

 

 1. Hvolby A, Jorgensen J, Bilenberg N, [Sleep and sleep difficulties in Danish children aged 6-11 years]. Ugeskr Laeger 2008; 170:448-451
 2. Hvolby A, Jorgensen J, Bilenberg N, Actigraphic and parental reports of sleep difficulties in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162:323-329
 3. Bilenberg N, Obel C: Diagnostisk afgrænsning af ADHD. BestPractise (Psykiatri og Neurologi), marts 2008;
 4. Bilenberg N. Børn med ADHD. Månedsskr. for prakt. Lægegerning, 6/7 2008; 755-63
 5. Bilenberg N. Autismespektrumtilstande – GUA og MCDD. ADHD, 2 2008; 12-15
 6. Pagsberg AK, Madsen G, Bilenberg N. [Psychosis in childhood and adolescence. Psychopathology and differential diagnoses]. Ugeskr Laeger 2008;170(46):3778-81.

 

2009:

 

 1. Obel C, Linnet KM, Henriksen TB, Rodriguez A, Jarvelin MR, Kotimaa A, Moilanen I, Ebeling H, Bilenberg N, Taanila A, Ye G, Olsen J. Smoking during pregnancy and hyperactivity-inattention in the offspring--comparing results from three Nordic cohorts. Int J Epidemiol 2009; 38(3):698-705.
 2. Szomlaiski N, Dyrborg J, Rasmussen H, Schumann T, Koch SV, Bilenberg N. Validity and clinical feasibility of the ADHD rating scale (ADHD-RS) A Danish Nationwide Multicenter Study. Acta Paediatr 2009; 98(2):397-402.
 3. Obel C, Dalsgaard S, Arngrim T, Bilenberg N, Christensen KS, Freund C, Jensen E, Kraft, JT. Screening af voksne for ADHD. Ugeskr Laeger 2009, 171(3):143-145
 4. Kristensen S, Jensen C.M., Laursen T, Bilenberg N. Validiteten af spørgeskemaundersøgelser med lav svarprocent. Ugeskr Laeger 2009; 171(6):415-419.
 5. Hvolby A, Jorgensen J, Bilenberg N. Parental rating of sleep in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry 2009; 18(7):429-38.
 6. Poulsen L, Jørgensen SL, Dalsgaard S, Bilenberg N. Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen. Ugeskr Laeger 2009, 171(18):1500-1504
 7. Søgaard LE, Christensen CL, Bilenberg N. Selvskadende adfærd blandt børn og unge. Ugeskr Laeger 2009, 171(33):2265-2268
 8. Kristensen S, Bilenberg N. Spørgeskemaer om adfærd hos førskolebørn. Ugeskr Laeger 2009, 171(47):3445-3448

 

2010:

 

 1. Kristensen S, Henriksen TB, Bilenberg N. The Child Behavior Checklist for Ages 1.5-5 (CBCL/1(1/2)-5): assessment and analysis of parent- and caregiver-reported problems in a population-based sample of Danish preschool children. Nord J Psychiatry 2010, 64(3):203-9.
 2. Stenstrom AD, Christiansen E, Dehlholm-Lambertsen B, Nohr-Jensen P, Bilenberg N. [Rising incidence rates of schizophrenia among children and adolescents.]. Ugeskr Laeger 2010, 172(31): 2131-5.
 3. Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Harder VS, Ang RP, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Doepfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Gonçalves MM, Gudmundsson HS, Jeng SF, Jetishi P, Jusiene R, Kim YA, Kristensen S, Lecannelier F, Leung PW, Liu J, Montirosso R, Oh KJ, Plueck J, Pomalima R, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, Van Leeuwen KG, Woo BS, Wu YT, Zubrick SR, Verhulst FC. Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5- J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010, 49(12):1215-24.

 

2011:

 

 1. Hvolby A, Bilenberg N. Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems. Nord J Psychiatry 2011 Apr; 65(2):89- Epub 2010 Jul 22.
 2. Stoving RK, Andries A, Brixen K, Bilenberg N, Horder K. Gender differences in outcome of eating disorders: A retrospective cohort study. Psychiatry Res 2011, 30;186(2-3):362- Epub 2010 Sep 9.
 3. Rescorla LA, Achenbach TM, Ivanova MY, Harder VS, Otten L, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Dopfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Fung DS, Goncalves M, Guðmundsson H, Jeng SF, Jusiene R, Ah Kim Y, Kristensen S, Liu J, Lecannelier F, Leung PW, Machado BC, Montirosso R, Ja Oh K, Ooi YP, Pluck J, Pomalima R, Pranvera J, Schmeck K, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, van der Ende J, van Leeuwen KG, Wu YT, Yurdusen S, Zubrick SR, Verhulst FC. International comparisons of behavioral and emotional problems in preschool children: parents' reports from 24 societies. J Clin Child Adolesc Psychol 2011 May; 40(3):456-
 4. Ivanova MY, Rescorla LA, Bjarnadottir G, Dias P, Doepfner M, Frigerio A, Jusiene R, Lecannelier F, Lima VS, Lobel SP, Achenbach TM, Bilenberg N, Denner S, Dobrean A, Esmaeili EM, Gudmundsson HS, Kristensen S, Leung PWL, Liu J, Machado BC, Markovic J, Montirosso R, Pronaj AA, Rojas PO, Shahini M, van der Ende J, Mas PA, Plueck J, Rodriguez JT, Schmeck K, Silva JR, Verhulst FC. Syndromes of preschool psychopathology reported by teachers and caregivers in 14 societies using the Caregiver-Teacher Report Form (C-TRF). Journal of Early Childhood and Infant Psychology 2011, 7: 87-103
 5. * Bilenberg N, Hougaard D, Norgaard-Pedersen B, Nordenbaek CM, Olsen J. Twin study on transplacental-acquired antibodies and attention deficit/hyperactivity disorder - A pilot study. J Neuroimmunol 2011, 236:72-75
 6. Kieffer-Kristensen R, Teasdale TW, Bilenberg N. Post-traumatic stress symptoms and psychological functioning in children of parents with acquired brain injury. Brain Injury 2011;25(7-8):752-60
 7. Nordenbaek C, Kyvik KO, Skytthe AE, Bilenberg N. Efficiency of a small size screening instrument in identifying children with autism spectrum disorders in a large population of twins. Epidemiology Research International 2011, ID 412150, 8p

 

2012:

 

 1. Bilenberg N, Gillberg C, Houmann T, Kadesjo B, Lensing MB, Plessen KJ, Strand G, Thomsen PH, Worning A. Prescription rates of ADHD medication in the Scandinavian countries and their national guidelines. Nord J Psychiatry 2012, 66(1):70-1
 2. Stoving RK, Andries A, Brixen KT, Bilenberg N, Lichtenstein MB, Horder K. Purging behavior in anorexia nervosa and eating disorder not otherwise specified: A retrospective cohort study. Psychiatry Res 2012 Mar 10.
 3. Rescorla LA, Achenbach TM, Ivanova MY, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Denner S, Dias P, Dobrean A, Döpfner M, Frigerio A, Gonçalves M, Guðmundsson H, Jusiene R, Kristensen S, Lecannelier F, Leung PW, Liu J, Löbel SP, Machado BC, Markovic J, Mas PA, Esmaeili EM, Montirosso R, Plück J, Pronaj AA, Rodriguez RT, Rojas PO, Schmeck K, Shahini M, Silva JR, van der Ende J, Verhulst FC. Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2012; 27 March
 4. Attermann J, Obel C, Bilenberg N, Nordenbaek CM, Skytthe A, Olsen J. Traits of ADHD and autism in girls with a twin brother: a Mendelian randomization study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2012 May 29.
 5. Henriksen J, Nielsen PF, Bilenberg N. New Danish standardization of the Child Behaviour Checklist. Dan Med J 2012 Jul;59(7):A4462
 6. Iachina M, Bilenberg N. Measuring reliable change of emotional and behavioural problems in children. Psychiatry Res 2012 Jul 10.
 7. Lichtenstein MB, Christiansen E, Bilenberg N, Stoving RK. Validation of the exercise addiction inventory in a Danish sport context. Scand J Med Sci Sports 2012 Aug 6; 10-0838
 8. Rescorla LA, Ginzburg S, Achenbach TM, Ivanova MY, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Chahed M, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung PW, Minaei A, Novik TS, Oh KJ, Petot D, Petot JM, Pomalima R, Rudan V, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Valverde J, Ende JV, Weintraub S, Metzke CW, Wolanczyk T, Zhang EY, Zukauskiene R, Verhulst FC. Cross-Informant Agreement Between Parent-Reported and Adolescent Self-Reported Problems in 25 Societies. J Clin Child Adolesc Psychol 2012 Sep 25.
 9. Christiansen E, Larsen KJ, Agerbo E, Bilenberg N, Stenager E. Incidence and risk factors for suicide attempts in a general population of young people: A Danish register-based study. Aust N Z J Psychiatry 2013 Mar;47(3):259- (e-published ahead okt 2012)
 10. Bilenberg N. BUP-ADHD-databasen, national børne- og ungdomspsykiatrisk database Ugeskr Laeger 2012 Oct 15;174(42):2538.
 11. Andersen PA, Bilenberg N. Comparison of Child Behavior Checklist subscales in screening for obsessive-compulsive disorder. Dan Med J 2012 Nov;59(11):A4523.

 

2013:

 

 1. Rasmussen CS, Nielsen LG, Petersen DJ, Christiansen E, Bilenberg N. Adverse life events as risk factors for behavioural and emotional problems in a 7-year follow-up of a population-based child cohort. Nord J Psychiatry 2013 May 22.
 2. Nordenbaek C, Jorgensen M, Kyvik KO, Bilenberg N. A Danish population-based twin study on autism spectrum disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry 2013 May 10.
 3. Wesselhoeft R, Sorensen MJ, Heiervang ER, Bilenberg N. Subthreshold depression in children and adolescents - a systematic review. J Affect Disord 2013 Jul 12;(13):10.
 4. Madsen GF, Bilenberg N, Cantio C, Oranje B. Increased Prepulse Inhibition and Sensitization of the Startle Reflex in Autistic Children. Autism Res 2013 Oct 4;10.
 5. Lichtenstein MB, Christiansen E, Elklit A, Bilenberg N, Stoving RK. Exercise addiction: A study of eating disorder symptoms, quality of life, personality traits and attachment styles. Psychiatry Res 2013 Nov: S0165-1781(13):10.

 

2014:

 

 1. Rescorla LA, Bochicchio L, Achenbach TM, Ivanova MY, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Dobrean A, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Fung DS, Lambert MC, Leung PW, Liu X, Marković I, Markovic J, Minaei A, Ooi YP, Roussos A, Rudan V, Simsek Z, van der Ende J, Weintraub S, Wolanczyk T, Woo B, Weiss B, Weisz J, Zukauskiene R, Verhulst FC. Parent-Teacher Agreement on Children's Problems in 21 Societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2014 Apr 30:1-16. [Epub ahead of print]
 2. Christiansen E, Larsen KJ, Agerbo E, Bilenberg N, Stenager E. Risk factors and study designs used in research of youths' suicide behaviour-An epidemiological discussion with focus on level of evidence. Nord J Psychiatry. 2014 Apr 22. [Epub ahead of print]
 3. Makransky G, Bilenberg N. Psychometric Properties of the Parent and Teacher ADHD Rating Scale (ADHD-RS): Measurement Invariance Across Gender, Age, and Informant. 2014 May 22
 4. Winkler LA, Christiansen E, Lichtenstein MB, Hansen NB, Bilenberg N, Støving RK. Quality of life in eating disorders: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2014 May 14
 5. Rytter MJH, Andersen LBB, Houmann T, Bilenberg N, Hvolby A, Mølgaard C, Michaelsen KF, Lauritzen L. Diet in the treatment of ADHD in children - A systematic review of the literature. Nord J Psychiatry. 2014 Jun 16:1-18. [Epub ahead of print]
 6. Pagsberg AK, Jeppesen P, Klauber DG, Jensen KG, Rudå D, Stentebjerg-Olesen M, Jantzen P, Rasmussen S, Saldeen EA, Lauritsen MB, Bilenberg N, Stenstrøm AD, Pedersen J, Nyvang L, Madsen S, Lauritsen MB, Vernal DL, Thomsen PH, Paludan J, Werge TM, Winge K, Juul K, Gluud C, Skoog M, Wetterslev J, Jepsen JR, Correll CU, Fink-Jensen A, Fagerlund B. Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis - protocol for the randomised, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial. BMC Psychiatry. 2014 Jul 11;14(1):199. [Epub ahead of print]
 7. Wesselhoeft R, Pedersen CB, Mortensen PB, Mors O,Bilenberg N. Gender-age interaction in incidence rates of childhood emotional disorders. Psychol Med. 2014 Aug 11:1-11. [Epub ahead of print]

 

2015:

 

 1. Madsen GF,Bilenberg N, Jepsen JR, Glenthøj B, Cantio C, Oranje B. Normal P50 Gating in Children with Autism, Yet Attenuated P50 Amplitude in the Asperger Subcategory. Autism Res. 2015 Jan 20. doi: 10.1002/aur.1452. [Epub ahead of print]
 2. Christiansen E, Agerbo E, Larsen KJ,Bilenberg N, Stenager E. Youth, suicide attempts and low level of education: A Danish historical register-based cohort study of the outcome of suicide attempt. Int J Soc Psychiatry. 2015 Aug 7.
 3. Christiansen E, Agerbo E,Bilenberg N, Stenager E. SSRIs and risk of suicide attempts in young people - A Danish observational register-based historical cohort study, using propensity score. Nord J Psychiatry. 2015 Aug 7:1-9. [Epub ahead of print]
 4. Burt SA, Rescorla LA, Achenbach TM, Ivanova MY, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Chahed M, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung PWL, Minaei A, Novik TS, Oh K-J, Petot D, Petot J-M, Pomalima R, Rudan V, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen H-C, Valverde R, Ende J, Weintraub S, Metzke CW, Wolanczyk T, Zhang EY, Zukauskiene R, Verhulst FC. The association between aggressive and non-aggressive antisocial problems as measured with the Achenbach System of Empirically Based Assessment: A study of 27,861 parent–adolescent dyads from 25 societies. Personality and Individual Differences, 2015; 85:86–92
 5. Winkler LA,Bilenberg N, Hørder K, Støving RK. Does specialization of treatment influence mortality in eating disorders? - A comparison of two retrospective cohorts. Psychiatry Res. 2015 Aug 28. pii: S0165-1781(15) 30227-4. doi: 10.1016/j.psychres.2015.08.032. [Epub ahead of print]

 

2016:

 

 1. Rackauskaite G, Bilenberg N, Bech BH, Uldall P, Østergaard JR. Screening for psychopathology in a national cohort of 8- to 15-year-old children with cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2016 Feb-Mar; 49-50:171-80.  [Epub 2015 Dec 17]
 2. Andersen DB, Vernal DL, Bilenberg N, Væver MS, Stenstrøm AD. Early-Onset Schizophrenia: Exploring the Contribution of the Thought Disorder Index to Clinical Assessment. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2016 Vol. 4(1):23-30 
 3. Cantio C, Jepsen JR, Madsen GF, Bilenberg N, White SJ. Exploring 'The autisms' at a cognitive level. Autism Research. 2016 Apr 19. doi: 10.1002/aur.1630. [Epub ahead of print]
 1. Wesselhoeft R, Heiervang ER, Kragh-Sørensen P, Juul Sørensen M,Bilenberg N. Major depressive disorder and subthreshold depression in prepubertal children from the Danish National Birth Cohort. Compr Psychiatry. 2016 Oct; 70:65-76.

 

2017:

 

 1. Mossin MH, Aaby JB, Dalgård C, Lykkedegn S, Christesen HT, Bilenberg N. Inverse associations between cord vitamin D and attention deficit hyperactivity disorder symptoms: A child cohort study. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 201751(7):703-710 (online: September 30, 2016)
 1. Dam ME, Kolmos KK, Bilenberg N. Does Test Dose of Central Stimulant Influence Continuous Performance Test (CPT) and Activity in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Clinical Psychiatry (ISSN 2471-9854), 2016, Vol.2 No.3:13.
 1. Winkler LA, Frølich JS, Gudex C, Hørder K,Bilenberg N, Støving RK. Patient- and clinician- reported outcome in eating disorders. Psychiatry Res. 2017 Jan; 247:230-235.
 2. Rescorla LA, Ewing G, Ivanova MY, Aebi M,Bilenberg N, Dieleman GC, Döpfner M, Kajokiene I, Leung PW, Plück J, Steinhausen HC, Winkler Metzke C, Zukauskiene R, Verhulst FC. Parent-Adolescent Cross-Informant Agreement in Clinically Referred Samples: Findings From Seven Societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2017 Jan 11:1-14. [Epub ahead of print]
 3. Bikic A, Christensen TØ, Leckman JF, Bilenberg N, Dalsgaard S. A double-blind randomized pilot trial comparing computerized cognitive exercises to Tetris in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Nord J Psychiatry. 2017 Aug;71(6):455-464.

 

2018:

 

2019:

 

 

 

 

 

 • Rescorla LAGiven CGlynn S, Ivanova MY, Achenbach TM; International ASEBA Consortium. International comparisons of autism spectrum disorder behaviorsin preschoolers ratedby parents and caregivers/teachers. Autism. 2019 Nov; 23(8):2043-2054. doi: 10.1177/1362361319839151. Epub 2019 Apr 17.

 

 

2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hulgaard D, Rask CU, Boye H, Larsen PV, Christesen HT, Andersen MS, Jensen TK, Bilenberg N. Health anxiety symptoms in Danish children during the first lockdown period of the COVID-19 pandemic: an Odense Child Cohort study. Nord J Psychiatry. 2021 Sep 30:1-8. doi: 10.1080/08039488.2021.1970804. Online ahead of print.PMID: 34591725

 

 

2022:

 

 

 

 • Ivanova MY, Achenbach TM, Turner L, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Broberg AG, Córdova Calderón MA, Chahed M, Dang HM, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Forns M, Guðmundsson HS, Hannesdóttir H, Hewitt-Ramirez N, Kanbayashi Y, Karki S, Koot HM, Lambert MC, Leung P, Magai DN, Maggiolini A, Metzke CW, Minaei A, Monzani da Rocha M, Moreira PAS, Mulatu MS, Nøvik TS, Oh KJ, Petot D, Petot JM, Pisa C, Pomalima R, Roussos A, Rudan V, Sawyer MG, Shahini M, Simsek Z, Steinhausen HC, Verhulst FC, Weintraub S, Weiss B, Wolanczyk T, Zhang EY, Zilber N, Žukauskienė R. Effects of individual differences, society, and culture on youth-rated problems and strengths in 38 societies. J Child Psychol Psychiatry. 2022 Feb 15. doi: 10.1111/jcpp.13569. Online ahead of print. PMID: 35167140

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærebog

Kapitel: Epidemiologi. Børne- og ungdomspsykiatri. FADL-forlag (ISBN:978-87-7749-387-4) (2007, genoptrykt 2010)

Kapitel: Psykometri. Børne- og ungdomspsykiatri. FADL-forlag (ISBN: 978-87-7749-633-2) (2012)

Redaktion af Børne- og ungdomspsykiatri. FADL-forlag, 2019

Kapitel 1: Undersøgelse og diagnostik. Børne- og ungdomspsykiatri. FADL-forlag, 2019

Kapitel 2: Årsagsforhold. Børne- og ungdomspsykiatri. FADL-forlag, 2019

 

 

Fagbøger (kapitler)

1) ADHD hos børn: Symptomer og behandling. Kapitel i ”ADHD”. Psykiatrifondens forlag. København 2007 (ISBN: 87-90420-57-8)

2) Kapitel i bogen ”GUA – sammenhæng og virkelighed”. Frydenlund, 2008 (ISBN-978-87- 7887-550-1)

3) Psykiske sygdomme hos børn (ss. 403-4) i ”Folkesundhedsrapporten Danmark”, 2007. Statens institut for Folkesundhed. Syddansk Universitet. (ISBN:978-87-7899-121-8)

4) Rutinemæssig registrering af symptombelastning (ss.59-68) i ”ADHD. Livslange perspektiver og særlige behov”. Dansk Psykologisk Forlag, 2011 (ISBN:978-87-7706-704-4).

 

 

EVALUERING OG VEJLEDNING

 1. a) Review

              I de seneste 16 år fungeret som peer review’er for en lang række tidsskrifter (over 75 artikler)

 

 1. b) Bedømmelse

              Ph.d.-bedømmelsesudvalg, 2002, Sundhedsvidenskab, Århus Universitet

              Ph.d- bedømmelsesudvalg, 2005, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Lektor-bedømmelse, 2007, Pædiatrisk afdeling, OUH, Klinisk inst., Sundhedsvidenskab, SDU

              Ph.d- bedømmelsesudvalg, 2007, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Professor-bedømmelseudvalg, 2007, Psykiatrisk afdeling, Klinisk inst., Sundhedsvidenskab, SDU

              Adjunkt/Lektor-bedømmelse, 2008, Center for Registerforskning, Sundhedsvidenskab, AU

              Lektor-bedømmelse, 2008, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Sundhedsvidenskab, AU

              Dr.med.-bedømmelsesudvalg, 2009, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Ph.d.-bedømmelsesudvalg. 2010, Sundhedsvidenskab, Bergen Universitet

              Ph.d. Fakultetsopponent. 2011, Sundhedsvidenskab, Lund Universitet.

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, april 2012, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, maj 2012, Sundhedsvidenskab, Århus Universitet

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, 1. opponent, sept. 2012, Det Helsevitenskapelige Fakultet, Universitetet i Tromsø

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, 1. opponent, nov. 2012, Det Helsevitenskapelige Fakultet, Universitetet i Trondheim

                 Professor-bedømmelseudvalg, 2013, Psykologisk Institut, Samfundsvidenskab, AU

              Lektor-bedømmelsesudvalg, seniorforsker, SFI, 2013

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, december 2013, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg (formand), 2014, Psykologisk inst., Sundhedsvidenskab, SDU

              Professor-bedømmelseudvalg (formand) 2015, Jordemor, Samfundsvidenskab, SDU

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, 2015, Sundhedsvidenskab, KU

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg, 2016, Sundhedsvidenskab, Ålborg Universitet

              Ph.d.- bedømmelsesudvalg (formand), 2017, Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet

              Ph.d.- opponent, 2017, Sundhedsvidenskab, Karolinska Universitet, Stockholm

              Professor-bedømmelsesudvalg, 2017, Lund Universitet, Sverige

              Professor-bedømmelseudvalg, 2019, Tromsø Universitet, Norge

              Ph.d-bedømmelsesudvalg, 2019, Sundhedsvidenskab, Ålborg Universitet

              PhD-bedømmelsesudvalg (formand), 2021, Sundhedsvidenskab, SDU

              Ph.d-bedømmelsesudvalg, 2021, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Ph.d-bedømmelsesudvalg, 2022, (Roskilde) Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

              Ph.d-bedømmelsesudvalg, 2022, Göteborg University, Sweden

              Lektor-bedømmelse, 2022, Sundhedsvidenskab, Århus Universitet

 

Svenske forskningsråd, 2011/2012, stor uddeling til Child Mental Health (bedømmelseskomité)

Svenske forskningsråd, 2014/2015, stor uddeling til Child Mental Health (bedømmelseskomité)

 

 

 

 1. c) Vejledning, ph.d. projekter

              Afsluttede:

1) Hovedvejleder for ph.d. studerende Dorthe Janne Petersen (2004) (SDU)

2) Hovedvejleder for ph.d. studerende Allan Hvolby (2007) (SDU)

3) Medvejleder for ph.d. studerende Mette Stylsvig (psykolog) (2008) (AU)

4) Hovedvejleder for ph.d. studerende Claudia Nordenbæk (2010) (SDU)

5) Hovedvejleder for ph.d. studerende Gitte F Madsen (læge) (2013) (SDU)

6) Hovedvejleder for ph.d. studerende Rikke Wesselhøft (læge) (2014) (SDU)

7) Medvejleder for ph.d. studerende Mia Lichtenstein (cand.psyk.) (2014) (SDU)

8) Medvejleder for ph.d. studerende Erik Christiansen (cand.scient.oecon.) (2015) (SDU)

9) Medvejleder for ph.d. studerende Gija Rackauskaite (læge) (2015) (AU)

10) Hovedvejleder for ph.d. studerende Cathriona Cantio (cand.psyk.) (2016) (SDU)

11) Medvejleder for ph.d. studerende Aida Bikic (cand.psyk.) (2016) (SUND, SDU)

12) Medvejleder for ph.d. studerende Laura Al-Dakhiel Winkler (læge) (2016) (SDU)

13) Hovedvejleder for ph.d. studerende Pernille Darling Rasmussen (2018) (SDU)

14) Delt hovedvejleder for ph.d. studerende Ditte Hulgaard (2018)(SDU)

15) Medvejleder for ph.d. studerende Jacob Frølich (læge) (2019)(SDU)

16) Medvejleder for ph.d. studerende Lotte Rasmussen (farmaceut) (2020) (SDU)

17) Medvejleder for ph.d. studerende Louise Dalsager (2021) (SDU)

18) Hovedvejleder for ph.d. studerende Jette Asmussen (SDU) (2023)

19) Medvejleder for ph.d studerende Iben Have Beck (2023)

 

 

 

Igangværende:

20) Hovedvejleder for ph.d. studerende Bettina Fage-Larsen (start 1.2.2017)

21) Medvejleder for ph.d. studerende Simone Tøt Strate

22) Hovedvejleder for ph.d. studerende Nicolai Gundtoft Uhrenholt (SDU) (start 1.9.2021)

23) Medvejleder for ph.d. studerende Ashok A Ganeshalingam (SDU) (start 1.9.2021)

24) Hovedvejleder for ph.d. studerende Stine Kamionka (SDU) (start 1.9.2021)

25) ”Vejleder” for ”ph.d. by publication” kandidat Rikke Kristensen (start 2022)

26) Hovedvejleder for ph.d. studerende Sonja Ziegler (SDU) (start 1.1.2023)

 

 

FORSKNINGSFORMIDLING (ikke opdateret)

 1. a) Invitationer til internationale foredrag/workshop:

1) CBCL, workshop for læger og psykologer på Island, september 1999

2) HoNOSCA, Nordisk forskerkursus, april 2002, Uppsala, Sverige.

3) ADHD-RS, Novartis, Stockholm maj 2007

4) Indlæringsproblemer; Hjerneugen, København (11.3.2008)

5) GUA - definition, diagnostik og behandling, ADHD foreningen, Nyborg Strand, 4.9.2008

6) Tidlig opsporing af affektive lidelser hos børn og unge, AstraZeneca Neuroscience Symposium, København, 19.9.08

7) “Subtypes within ASD: Asperger’s – PDD-NOS – MCDD backgrounds and clinical implications”, International Conference on Innovative Research In Autism, INSERM, Tours, France, april 2009

 

 1. b) Foredrag (internationale kongresser, udvalgte)

1) “CBCL - new aspects”, ESCAP kongres, Hamburg, sept. 1999

2) “CBCL used as screening in a Danish two-phase epidemiologic project”, Nordic Association of Psychiatric Epidemiology, Helsinki, sept.2000

3) “Behavioural and emotional problems in children with myelomeningocele (MMC)”, Society for research in hydrocephalus and spina bifida, Uppsala, juni 2001

4) “A clinical database in child and adolescent mental health services (CAMHS)”, ESCAP, Paris, sept. 2003

5)  “Is stress during pregnancy a cause of attention deficit and hyperactivity problems?” ESCAP, Paris, sept. 2003

6) “Is stress during pregnancy a cause of attention deficit and hyperactivity problems?” IACAPAP, Berlin, aug 2004

7) “Routine outcome measurement from CAMHS: HoNOSCA scores from a Danish clinical database”, IACAPAP, Melbourne, sept.2006

8) “The Danish CAMHS outcome study: Follow up of a clinical ADHD cohort”, IACAPAP, Istanbul, april 08

9) “The child behavior checklist for ages 1½-5 (CBCL/1½-5); scores profiles in a mixed clinical sample”, IACAPAP, Istanbul, april 08

10) “Routine treatment outcome measurement in ADHD patients”, Novartis Neuroscience Symposium on ADHD, Bruxelles, juni, 2009

11) “Efficiency of a small size screening instrument in identifying children with autism spectrum disorders in a large population of twins”, ESCAP, Helsinki, June 2011

12) “Co-occurring symptoms in a mixed clinical sample of children with Autism Spectrum Disorders, ESCAP, Dublin, July 2013

13) Study of Pre-school ADHD Risk Factors, ESCAP, Madrid, June 2015

 

 1. c) Posters (udvalgte)

              1)Psychopathology among eight-year-old Danish children (preliminary results)”, Petersen/Bilenberg, EPA, Stockholm, 2002

2) “ADHD symptomer hos børn med myelomeningocele (MMC)”, Bilenberg, Lie, Illum, Vårmøde i Dansk pædistrisk Selskab, Odense, maj 2004

              3) “A clinical database in child and adolescent mental health services (CAMHS)”, IACAPAP, Berlin, aug 2004

4) “A Danish twin study of autism spectrum disorders in children and adolescents”, Nordenbæk C, Bilenberg N, IACAPAP, Melbourne, sept. 2006

5) “The Child Behavior Checklist for Ages 1.5-5 (CBCL/1½-5): Assessment and Analysis of Parent and Caregiver-reported Behavioral, Emotional and Social Function in a Population-based Sample of Danish Preschool Children”. Kristensen S, Bilenberg N, IACAPAP, Melbourne, sept. 2006

6) “Depressive spectrum disorders in 7–9-year-old children from The Danish National Birth Cohort—a pilot study”. Wesselhoeft et al., ESCAP, Helsinki, 2011

7) “Basic information processing in children with pervasive developmental disorders”. Madsen et al., ESCAP, Helsinki, 2011

8) “A population-based twin study of Autism Spectrum Disorders”. Nordenbaek et al., ESCAP, Helsinki, 2011

9) “Use of ball blanket in attention deficit hyperactivity disorder sleeping problems”. Hvolby et al., ESCAP, Helsinki, 2011

10) “Is there an overlap between Autism and Schizophrenia?” Madsen G, Bilenberg N, Oranje B, SIRS, Firenze, 2012

11) “Recruitment status of the TEA Trial: Tolerance and Effect of Antipsychotics in children and adolescents with psychosis. An investigator-initiated, phase IV, randomised double-blind multi-centre trial of the benefits and harms of aripiprazole versus quetiapine in children and adolescents with psychosis”. Pagsberg K, ….Bilenberg N et al. SIRS, Firenze, 2012

12) “Co-occurring symptoms in a mixed clinical sample of children with Autism Spectrum Disorders”. IMFAR, San Sebastian, 2013

13) “Adverse life events as risk factors for behavioral and emotional problems in a seven-year follow up of a population-based child cohort”, ESCAP, Dublin, July 2013

 

 

 1. d) Populærvidenskabelige foredrag

             

              En lang række foredrag om epidemiologi, psykometri og neuropsykiatriske tilstande hos born

 

 

STØRRE FORSKNINGSBEVILLINGER

 

Det frie forskningsråd (SSVF): 1.050.000 kr til “Arvelighed af opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og gennemgribende udviklingsforstyrrelse (PDD), en tvillingeundersøgelse” (Sagsnr. 22-03-0375), 2003

 

Lundbeck fonden: 1.000.000 kr til ”En epidemiologisk undersøgelse af forekomsten og årsager til børnedepression” (j.nr. R48-A3915), 2009

 

Psykiatriens forskningsfond, RS: 905.000 kr til ”TEA projekt. Multicenter (Odense del), 2011/2012

 

Psykiatriens forskningsfond, RS: 750.000 kr til ” Etablering af klinisk kohorte af børn og unge med Hyperkinetisk forstyrrelse på basis af de landsdækkende kvalitetsdatabase (BupBase)”, 2013

 

Socialstyrelsen: 2.900.000 kr til ”Studie af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer (SAFARI)”, 2013

 

Trygfonden: SDQ-DAWBA sekretariat; 2.168.000 kr (fordelt på 3 portioner i 2013, 2015 og 2018).

 

Psykiatriens forskningsfond, RS: 1.370.000 kr til ’på vej mod Center of Excellence i udviklings-psykopatologi’, 2016

 

Jascha fonden: ”Det tidlige miljø og børns intelligens”, 500.000 kr i 2016

 

Lundbeckfonden: ”Biological Substrates of Social Exchange in Autism Spectrum Disorder” (co-applicant); 2.192.000 kr i 2017

 

Novo Nordisk Fonden: ”Studier af sammenhæng mellem eksponering for pesticider og hormonforstyrrende stoffer – og hjernens udvikling”. (co-applicant); 1.100.000 kr til IQ testning af alle børn i Odense Børnekohorte. 2018

 

Psykiatriens forskningsfond, RS: 404.000 kr “Long-term follow-up study of child and adolescent psychiatric disorders (LFCAP)”, 2018

 

Psykiatriens forskningsfond, RS: ”Early exposure to Perfluoroalkyl Substances (PFAS) - Effects on Thyroid Hormone and Neurodevelopment”, 2.031.615 kr, 2019

 

Trygfonden: ’PACT-DK’, 999.083 kr i 2019

 

NOVO collaborative grant: HISTORI (RCT: pre-diabetes in young patients with Schizophrenia) (Jan Frystyk & ut), 8.500.000 kr i 2019

 

Psykiatriens forskningsfond, RS: REHAB, 1.065.000 kr i 2020

 

Region Syddanmarks Strategiske forskningsfond. Early hormonal, chemical and social determinants of social and gender specific behavior and neurodevelopment at age 9-12 years among 2500 mother child-pairs in Odense Child Cohort. (T Kold Jensen, M Andersen og ut). 2.500.000 kr i 2020

 

Karen Elise Jensens Fond, DAN-PACT feasibility study, 2.3 mill kr i 2021

Simon Fougner Hartmanns Familiefond, DAN-PACT feasibility study, 573.390 kr i 2021

TrygFonden, DAN-PACT national RCT, 13.000.000 kr i 2021

Lundbeck Fonden, DAN-PACT national RCT, 10.000.000 kr i 2021

Novo Nordisk Fonden, DAN-PACT national RCT, 10.000.000 kr i 2022

 (På alle DAN-PACT bevillinger er ut. primær ansøger som national PI, søgt sammen med DAN-PACT gruppen)

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Niels Bilenberg er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller