Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at ekstrahere emner fra personens forskningsdokumenter for at oprette et indeks af vægtede udtryk, som definerer de enkelte forskeres hovedemner.

Medicin og biovidenskab

Gastric Bypass
Meta-Analysis
Quality of Life
Crime Victims
Self-Help Groups
Police
Denmark
Weights and Measures
PubMed
Health Surveys
Wounds and Injuries
Depression
Morbid Obesity
Logistic Models
Regression Analysis
Hospital Records
Research
Health
Databases
Body Mass Index
Equipment and Supplies
Population
Outcome Assessment (Health Care)
Surveys and Questionnaires

Samfundsvidenskab

stalking
rape
Denmark
victimization
social support
police
abuse
childhood
offense
violence
adolescent
experience
typology
parents
assault
social status
father
maltreatment
national minority
adolescence
smoking