Personlig profil

CV

Martin Winther-Gaasvig

Associate professor

SDU, Civil and Architectural Engineering

Campusvej 55, 5230 Odense M, Denmark

E-mail: mwg@iti.sdu.dk

Phone: +45 6550 9646 / Cell: +45 2197 3718

Academic Qualifications

2014 - 2020 Msc Eng, Technical University of Denmark. Master of building energy and indoor environment

2017 Certified DGNB Consultant, Green Building Council Denmark

2007 Certified Energy Consultant, Danish Energy Agency

2000Bsc Eng Hon, Engineering College of Odense.Civil Engineering with specialty in building installations

Academic experience

2015 -Associate professor, University of Southern Denmark, Department of Civil Engi-neering

2012 – 2015 Asistant professor, University of Southern Denmark, Department of Civil Engineer-ing

2011 – 2012 External lecturer, University of Southern Denmark, Department of Civil Engineering

Professional Experience

2006 – 2012 Project manager, Energy Consultant, Quality Management, Construction Manage-ment, Technical Management, Civil Engineering HVAC, lighting and energy systems, Alectia AS, Aarhus and Odense, Denmark

2001 – 2006 Civil Engineer, HVAC systems, Olsen og Jensen AS, Slagelse, Denmark

2000 – 2001 Civil Engineer, constructions and HVAC, Leo Haugesen ApS, Odense, Denmark

Professional Society and Committee Affiliations

•Steering commitee and presenter at Sustainable Buildings a learning platform for STEM educations

•Member of the Committee of PO Fangers research solarship

•Member of board of the Danish HVAC Society Educational working group

•Member of advisory board Teaching for the Future – Teaching in sustainability

Contribution to Research and Development

Project manager and co-principal investigator "HYG - Hygrothermal Performance of Exterior Walls i Recidential Buildings (2020 - 2024)

Co-Investigator of “NEGEV - Next Generation Ventilation ” (2018 – 2021)

Principal Investigator of “wind in urban environments” (2014 – 2016)

Principal Investigator of the TEGNER construction element (2016 – 2017)

Principal Investigator of “Energy pavilion” (2013 – 2017)

Contributed to new understanding in harvesting solar energy in pavement areas, Green Tech Cen-ter, Vejle, Denmark

Contributed to new understanding of microventilation systems in buildings

Contributed to development of a new system for sorption cooling using air heat solar collectors in a ventilation system.

Teaching experience and supervision

SDU courses:

•Heating transfer and building energy

•Hydraulics

•Heating installations

•Ventilation and Indoor Environment

•Dynamic simulation of building energy and indoor climate

•Building renovation

Supervision:

Supervisor of approximately 30 BSc and MSc students

Supervisor and External examiner at the academies of professional higher education, Odense, Hadsten, Herning, Aalborg

Pedagogical view - Pædagogisk grundsyn

I det følgende vil jeg forsøge at beskrive min pædagogiske grundholdning.
Martin Winther-Gaasvig
E-læringsprojekt Pædagogisk
udviklingsprojekt
Comments (0)
Med en baggrund indenfor erhvervslivet, hvor jeg i 12 år arbejdede som rådgivende ingeniør, har jeg et stærkt ønske om at give min undervisning
en praktisk vinkling. Dette gør jeg bl.a. ved at anvende praktiske eksempler herfra. Jeg forsøger samtidig at bibeholde kontakten til erhvervslivet
ved at få gæsteundervisere ind fra lid til anden, samt at tage de studerende med ud på byggepladsbesøg mv.
Jeg underviser i fag som jeg selv brænder for og med dette håber jeg på at en del at min entusiasme vil smitte af på de studerende. Jeg nyder
at være med at til ruste de studerende til deres fremtidige virke, at øge motivationen, at skabe en kritisk stillingtagen og udfordre, men også
vejlede dem.
Når jeg planlægger en lektion forsøger jeg at dele denne op i segmenter af teori og aktiverende elementer, således at interessen og læringen
hos de studerende øges mest muligt. Holder jeg en forelæsning, forsøger jeg altid at skifte mellem forskellige metoder så som præsentation
fra powerpoint til tavle til diskussion og spørgsmål ud i klassen mv.
For min undervisning har jeg bla. følgende nøglepunkter:
• At lave motiverende og aktiverende undervisning,
• Skabe interesse for faget,
• Skabe dialog
• Vække en kritisk holdningstagen.
I min undervisning benytter jeg gerne forskellige e-læringsredskaber, hvis de vel at mærke har et klart formål set i forhold til min aktuelle
undervisning. Jeg mener at de forskellige redskaber kan øge læringen, hvis de bliver benyttet rigtigt. Igennem blackboard benytter jeg bla.
blogs, wiki, diskutions forum, video portal mv.
Når jeg underviser tillægger jeg gerne en smule humor, for ligesom at løsne lidt op for tilgangen til hinanden. Jeg arbejder dog stadig
professionelt og seriøst. Det er også min holdning af denne tilgang er overordentlig vigtig når nu de studerende bliver færdige ingeniører.
Samarbejdet imellem deres fremtidige erhvervssamarbejdspartnere lettes en del ved at man skaber et godt miljø for projektsamarbejdet hvor
humor og smalltalk spiller en vigtig rolle.
Hvis man snakker SOLO taksonomi niveau er der en del stof de studerende skal lære, men jeg vil gerne have at de bliver i stand til at tage
kritisk stilling til problemstillingerne. Fra SOLO 3 til SOLO 4.

Formal pedagogical training

The Lecturer traning programme 2013 - Universitetspædagogikum 2013

2012

SDU

 1. Hvem er nutidens unge - pædagogisk forum 0.5 ECTS - 2012.08.08
 2. Vejledning - roller og relationer 0.75 ECTS - 2012.12.11

2013

SDU

 1. Pædagogisk introduktion til nye ansatte på TEK - 2013.01.28
 2. Student response systems – brug online afstemningsværktøjer i undervisningen  0.5 ECTS - 2013.02.27 + 2013.04.10 (forhindret 2013.04.10)
 3. Grundkursus i Adobe Connect, 0.5 ECTS - 2013.02.28
 4. Aktivér dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier 0.5 ECTS - 2013.04.18
 5. Undervisningsportfolio - kom godt i gang 0.5 ECTS - 2013.04.24
 6. Læringsteori i praksis - 16. og 30. april 2013
 7. Brug af videoer og online øvelser som støtte for de studerendes læring 0.5 ECTS - 26.08.2013
 8. Seminar om TEK portfolio - 16.12.2013

2014

SDU

 1. Pædagogisk kaffemøde: Fælles fodslag omkring gruppevejledning
 2. Workshop - Aktiverende undervisning  og aktiv læring - 20.05.2014
 3. Workshop - Flipped classroom - 14.08.2014
 4. Individuel engelsk undervisning fra niveau B1 til C1

Publications

Winther-Gaasvig, M, Johansen, S, Thygesen, M (2016): “Wind in urban environments and the markedpotential of the Ridge Wing Turbine”, report Energi Fyns Udviklings Fond.

Bastien, D, Winther-Gaasvig, M (2017): “Permeable and Hygroscopic Building Envelopes: Hygro-thermal Simulations of “Det Naturlige Hus”. SEEP Conference paper

Bastien, D, Winther-Gaasvig, M (2017): “INFLUENCE OF DRIVING RAIN AND VAPOUR DIFFUSION ON THE HYGROTHERMAL PERFORMANCE OF A HYGROSCOPIC AND PERMEABLE BUILDING ENVELOPE”. ENERGY scientific journal

Bastien, D, Winther.Gaasvig, M (2018): Hygrothermal Performance of a Hygroscopic and Permeable Wall Assembly: Impact of a Vented Wall Cavity IBPC2018 - conference paper

Bastien, D, Winther-Gaasvig, M, Zhang Andersson, J., Xiao, Z. & Ge, H (2023): Hygrothermal performance of natural building materials: Simulations and field monitoring of a case study home made of wood fiber insulation and clay. Journal of Building Physics - scientific journal

Projekter

Projekt Energipavillon: Opførelse af en Energipavillon der skal virke som undervisnings- og forsknings platform. Pavillonen bliver opført med forskellige konstruktionsopbygninger med forskellige isoleringsevner og hygroskopiske egenskaber, hvorpå det er muligt at måle og eftervise teoretiske parametre. Pavillonen udstyres med forskellige vedvarende energikilder som luft/vand varmepumpe, ventilationsvindue, mono- og polykrystallinske solceller, Ridge Wind Turbine samt luftsolfangere. Projektet er blandt andet realiseret ved hjælp af bevillinger fra fonde som Mads Clausens Fond, Miljø og Energifonden af 2005 samt diverse virksomhedssponsorater.

Projekt Vind i bymiljøer: Opførelse og udvikling af Ridge Wind Turbine (RWT - horisontal monteret vindmølle) samt vindmåle projekt på vind på bygningskonstruktioner i bymiljøer samt vindpåvirkninger og energioptag af RWT monteret på en bygning. Dette projekt er støttet af Energi Fyns Udviklingsfond.

Projekt Smart energy harvesting and intelligent distribution. Projektet omhandler udførelse af et demonstrations anlæg med solcollectors monteret i asfaltbelægninger tilsluttet et El- og varmesmart grid. Projektet omhandler også undersøgelse af energi, miljø og samfundsppotentiale af teknologien.

Projekt "det Naturlige Hus": Et hus der opføres på Kejserkåbevej i Holbæk med fokus på at skabe sundt byggeri med naturlige byggematerialer. Dette ved brug af materialer med hygroskopiske egenskaber med lav emmission af skadelige stoffer. Termisk masse ved indervæg med sten af ubrændt ler. Naturlig ventilation via ventilationsvinduer understøtter af luft-vandvarmepumpe der suger luft fra køkken og bad og genvinder det ved varmt brugsvand og centralvarmeanlægget.

Projekt NEGEV - Next Generation Ventilation. Anvendelse af flydende faseskiftende materialer til passiv køling i et decentralt ventilationsaggregat. Udvikling af prototype, udførelse og måling. 

Projekt HYG - Hygrotermisk Ydeevne af Ydervægge i Danske Boliger. Udvikling af målersetup og installation af måling i eksisterende ydervægge i boliger i Danmark, Grønland og Canada. Projektets formål er at finde robuste bygningskonstruktioner til fremtidens byggestandarder.

Other activities related to teaching and teaching development

-

Forskningsområde

Bygningsenergi, bygningsfysik og indeklima

Forskningsinformation

Building energy, indoor environmental climate

Forskningsområder

 • Diffusion
 • Materialefysik
 • Husbygning
 • Lavenergi byggeri
 • Miljøfremmede stoffer
 • Teknologisk udvikling
 • Termodynamik

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Martin Winther-Gaasvig er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller