Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

 • Klinisk proteomforskning og biokemi
 • Targeteret proteinmassespektrometri
 • Biomarkører for graviditetssygdomme

CV

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

Formel pædagogisk uddannelse

2012   Syddansk Universitets Universitetspædagogikum 2011

Deltagelse i pædagogiske kurser og workshops 2011-2012

"Kropssprog i undervisningen" (0.5 ECTS)
"Vejledning – roller og relationer" (0.75 ECTS)
"Brug af Smartboard/Sympodium i undervisningen" (0.75 ECTS)
"Test, opgaveaflevering og Grade Centre i e-learn.sdu.dk" (0.25 ECTS)

 

Erfaring - undervisning, eksamen og vejledning

2014-   Medicinstudiet Bachelor- modul B11 bachelorprojekt- Prædiktive biomarkører for præeklampsi
Antal studerende: 16
(holdtime, spørgetimer, opgaveevaluering og eksamen, i alt 24 timer)

2011-   Medicinstudiet Bachelor- modul B6, Ernæring og Vækst-Biokemi KBF-1+2
(forelæsninger, 4 samt holdtimer, 24; eksamensopgaver og evaluering) halvårligt.
Antal studerende holdtimer: ≈ 30
Antal studerende forelæsninger: ≈ 180
Læringsredskaber; der anvendes Smartboard såfremt det er tilgængeligt

2012-2014   Intern vejleder ved Universitetspædagogikum 2012 og 2013 for adjunkter i Klinisk Biokemi

2011-2012   Biomedicinstudiet BMB814, Elitekandidat-modul i molekylær sygdomsdiagnostik (holdtime + øvelser i biokemiske metoder og validering)
Antal studerende: ≈ 10

2000-2009 Kurser under Bachelor, Kandidat og Ph.d.- uddannelse i celle og molekylærbiologi

BMB524, “Riboregulering i bakterier” (Ph.d. kursus, holdtimer og laboratorieøvelser)
BM26, “Avanceret Molekylær Mikrobiologi” (Ph.d. kursus, laboratorieøvelser)
BMB508, “Grundlæggende Molekylærbiologi”(laboratorieøvelseskursus)
BM114, ”Prokaryot Molekylærbiologi” (laboratorieøvelser)
BM102, “Grundlæggende Molekylærbiologi” (laboratorieøvelser)
BB08, “Grundlæggende Molekylærbiologi” (holdtimer)
BM05, “Grundlæggende Molekylærbiologi” (laboratorieøvelser)

 

Metoder, materialer og redskaber

Min samlede undervisningserfaring er opbygget over 14 år som underviser på både Natur- og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet. Holdundervisningen er min tidsmæssigt mest anvendte undervisningsform efterfulgt af øvelseskurser og forelæsninger. I holdundervisningen anvender jeg fortrinsvist tavle men også Smartboard til at gennemgå opgaver og biokemiske sammenhænge. Hvor Smartboard giver bedre dokumentation i form af tavler, som kan gemmes og deles med de studerende, giver brugen af kridttavler mere tid til at den enkelte kan reflektere over illustrationer og tekst.
I mit arbejde med at koble forelæsninger bedre sammen med holdtimer, har jeg udarbejdet en online MCQ test i E-learn modulet som støtte til de studerendes læring og sammenhæng mellem undervisningsseancerne. Dette tiltag har jeg fået gode tilbagemeldinger om, og ønsker at udvide brugen af dette værktøj i fremtiden.
I forhold til forelæsninger som jeg udelukkende holder via Powerpoint præsentationer, ønsker jeg i fremtiden at udvikle brugen af ”summemøder” interaktiv besvarelse mv. for at øge læringen ved at skabe opmærksomhed via variation i undervisningen.

 

Uddannelsesudvikling og pædagogisk følgeforskning

Pædagogiske udviklingsprojekter:

”SMART board- et didaktisk læringsværktøj i holdundervisningen”
Udviklingsprojekt udført forår 2011 med henblik på at evaluere SMART board som alternativ til kridttavleundervisning i biokemi i medicinstudiet. Projektet blev afsluttet med en posterpræsentation juni 2012 for nye samt afsluttede studerende ved SDU Universitetspædagogikum.

E-læringskompetenceprojekt i udarbejdelse og implementering af onlinetest i biokemi på E-learn.

Læringsteori: Der anvendes en teori der tager udgangspunkt i en atomistisk/holistisk læringssammenhæng, hvor den studerende ved at kunne huske enkeltdele, anvende og bruge disse, kan gå fra at reproducere til at opnå forståelse og derved skabe mening med stoffet.

Undervisningsform: Online multiple choice test (MCQ) som supplement til forelæsninger samt holdtimer/eksaminatorier.

 

Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling

Pædagogisk filosofi/læringssyn:
Universitetet som højere læreanstalt byder for den studerende uanede muligheder for tilegnelse af viden indenfor de forskellige fagområder. Den studerende vil undervejs i studiet gennemgå både personlig udvikling og en udvikling i evnen til at tilegne sig, vurdere og analysere ny viden. Med udgangspunkt i erkendelse af disse forhold mener jeg at det er overordentligt vigtigt at forsøge at skabe nysgerrighed og interesse i undervisningen samtidigt med at det faglige niveau er tilpasset det aktuelle trin i uddannelsen og de konkrete læringsmål der måtte være opstillet.
Mit læringssyn tager udgangspunkt i at forståelsen af et pensum, hovedsageligt opnås igennem aktivt og alsidigt arbejde med det faglige stof via opgaveløsning, rapportskrivning mm. Som udgangspunkt mener jeg at det er underviserens fornemste opgave at være engagerende, motiverende og nysgerrighedsskabende indenfor det fag/kursus der undervises i. Samtidig hermed mener jeg at det er en pligt at tilrettelægge undervisning således, at det bliver lagt vægt på de relevante emner og at eksempler bliver brugt til at illustrere komplekse problemstillinger og principper. Interaktiv undervisning og en god dialog er samtidig af stor betydning for såvel underviseren som de studerende både af hensyn til læring, men også for tilpasninger undervejs i et kursusforløb. I takt med de studerendes faglige udvikling mener jeg endvidere at det er vigtigt som underviser og vejleder (indenfor forskning) at udfordre og stimulere til idè- og hypoteseskabende tænkning. Slutteligt mener jeg at det er vigtigt at erkende som underviser at undervisning kun kan bidrage til læring, men at læring i sidste ende er en personlig proces for den studerende.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Biokemi og Molekylærbiologi, ph.d., Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

1. sep. 200431. dec. 2007

Dimissionsdato: 20. jun. 2008

Forskningsområder

 • Klinisk biokemi
 • Biomarkører
 • Massespektrometri af proteiner
 • Targeteret massespektrometri
 • kvantitering af proteiner i komplekse matricer
 • Diabetes
 • Gestationel diabetes
 • Screening
 • Prænatal screening
 • Fødselshjælp
 • Præeklampsi

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller