Billede af Mogens Erling Nielsen

Mogens Erling Nielsen

lic.oecon.

Personlig profil

CV

CV kan downloades her

Forskningsområde

Forskningsområder: Årsregnskab, regnskabsanalyse og værdiansættelse.

Forskningsinformation

Publikationer:
Mogens Nielsen (1982): Nøgletalsanalyse anvendt til konkursprognosticering. Skrifter fra Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, nr. 1/82.
Mogens Nielsen (1986): Finansielle nøgletals anvendelighed i statistisk baserede analytiske modeller. Skrifter fra Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, nr. 5/86.
Mogens Nielsen (1988): Konstruktion, evaluering og fortolkning af finansielle nøgletal og deres informationsindhold. Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 1/88, pp. 31-36.
John Christensen og Mogens Nielsen (1992): Eksternt Regnskab. Skrifter fra Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, nr. 2/92.
John Christensen og Mogens Nielsen (1995): Virksomhedens årsregnskab. Odense Universitetsforlag.
Mogens Nielsen (1997): Regnskabsmanipulation og -regulering. Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 2/97, pp. 157-170.
Mogens Nielsen (1997): En foreløbig empirisk analyse af lineære informationsmodeller. Publications from Department of Management, Odense Universitet, nr. 1/97.
Mogens Nielsen (2003): Regnskabsbaserede modeller til værdiansættelse af aktier. Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 4/2003, pp. 193-208.
John Christensen, Jytte G. Larsen og Mogens Nielsen (2004): Regnskab, regulering og information - træk af 25 års udvikling. Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 2/2004, pp. 163-176.
John Christensen, Ole Christensen, Steffen Jørgensen og Mogens Nielsen (2004): Omkostningsteori og regnskab. 2. udgave, Syddansk Universitetsforlag.
John Christensen, Ole Christensen, Jytte G. Larsen og Mogens Nielsen (2005): Virksomhedens økonomistyring. 2. udgave, Syddansk Universitetsforlag.
John Christensen og Mogens Nielsen (2005): Virksomhedens årsregnskab. 5. udgave, Syddansk Universitetsforlag.