Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE


Mads Nybo


UDDANNELSE

1985 Matematisk-fysisk student fra Vallensbæk Statsskole
1986 Korrekturlæseruddannelse ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
1993 Diplomeksamen, afd. KKA, Odense Sygehus
1995 Cand.med., Odense Universitet
1999 Ph.d. med afhandlingen ”Serum amyloid P component. Physiological and patho-physiological implications of its interaction with other plasma components”
2000 Ret til selvstændigt virke som læge
2006 Speciallægeanerkendelse indenfor Klinisk Biokemi
2012 ISO assessor


ANSÆTTELSER

11/1998-05/1999 Reservelæge, Medicinsk Afd., Middelfart Sygehus
06/1999-11/1999 Reservelæge, Ortopædkirurgisk Afd., Middelfart Sygehus
12/1999-05/2000 Praksisreservelæge, Odense
06/2000-12/2000 Reservelæge, Nuklearmedicinsk Afd., OUH
01/2001-12/2001 Introduktionsstilling, Klinisk Biokemisk Afd., OUH
01/2002-12/2002 Introduktionsstilling, Nefrologisk Afd. Y, OUH
01/2003-12/2004 Kursusstilling, Klinisk Biokemisk Afd., OUH
01/2005-10/2005 1. reservelæge, Afd. for Klinisk Biokemi, Farmakologi og Genetik, OUH
11/2005-11/2006 1. reservelæge, Klinisk Biokemisk Afd., Rigshospitalet
12/2006-02/2010 Afdelingslæge, Afd. for Biokemi, Farmakologi og Genetik, OUH
03/2010-              Overlæge, Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH


REFEREE

Scand J Clin Lab Invest
Basic Clin Pharmacol Toxicol
Thrombosis and Haemostasis
Biochemia Medica


UDVALGTE FOREDRAG OG POSTERS

Nybo M et al. Screening of FH families for LPL mutations. EuroMedLab 2003, Barcelona.
Nybo M. Inflammation assays in different animal species. Foredrag ved 38th Nordic Coagulation Meeting, København 2005.
Nybo M. How to define fasting. XXX Nordic Congress in Clinical Chemistry, København 2006.
Nybo M et al. Impact of hemoglobin on plasma pro-B-type natriuretic peptide concentrations in the general population. APCCB, Beijing 2007.
Nybo M et al. The use of glycated hemoglobin in diagnosis of diabetes in a GP setting. Foredrag ved WONCA-kongres, Melbourne 2008.
Nybo M et al. High-sensitive C-reactive protein and lung function development between age 14 and 20 years. Poster ved European Respiratory Society Congress 2009, Wien 2009.
Nybo M. The implementation and the adoption of a total laboratory automation system. Venedig 2011.
Nybo M. Clopidogrel resistance in stroke patients. BALM Congress, Vilnius 2012.
Nybo M. Auditing of the preanalytical phase – ISO assessors. EFLM Conference, Zagreb 2013.


KURSER

1992 Litteratursøgning, Biostatistik, PC-kursus for medicinere
1993 Mundtlig fremstilling
1995 Dyreforsøgskundskab, Epidemiologisk grundkursus, Molekylærbiologisk grundkursus, Kursus i immunologiske metoder
1996 Cellulære receptorer og signalmekanismer, Fagocyt-symposium, Kursus i grundforskning, Etik-kursus, Klinisk forskning
1997 Den praktiske forskningsproces, SPSS-kursus
1998 Massespektrometri til kortlægning af proteiners primærstruktur, International
1999 Klinisk elektrokardiografi, Klinisk hypertensionsbehandling, Praktisk infektions-medicin, Praktisk væske- og elektrolytbehandling
2000 Praktisk mikrobiologi og antibiotikaterapi, Sårkursus, Pædagogisk grundkursus for læger, Kursus i laboratoriediagnostik
2001 Kursus i trombose og hæmostase, Thyreoidea, Kursus i turbidimetri- og nephelometri
2002 Molekylær medicin I (praktiske aspekter), Molekylær medicin II (cancer sygdomme)
2003 Molekylær medicin III (cellulære aspekter), Kvalitetsstyring (UUII), Statistisk kvalitetskontrol i klinik og på laboratoriet
2004 Massespektrometri og kliniske applikationer, Klinisk Farmakologi og Toksikologi i Klinisk Biokemi, HPLC-kursus for Tosoh-brugere
2005 Syre-base-kursus (UUII), Reproduktionskursus, Kardiovaskulære sygdomme, AACC kongres (Florida)
2006 Inflammation in chronic diseases (Stockholm), Sebia methodologies (Faaborg)
2007 The professional role in a clinical chemistry laboratory, NFKK
2008 SPSS-kursus for læger


LEDELSE, ADMINISTRATION OG ORGANISATION

2003 FaYL grundkursus 1, FaYL grundkursus 2
2004 Forhandlingsteknik, FaYL grundkursus 3
2005 SOSA-kursus
2006 Vejlederkursus (CEKU, Rigshospitalet)
2008 Leder-kursus for afdelingslæger, 4 moduler á 2 dage (Lægeforeningen)
2012 Ph.d.-vejleder-kursus, SDU

2000-2005 Medlem af Reservelægerådet, OUH
2001-2005 Tillidsmand, Klinisk Biokemisk Afd., OUH
2001-2005 YL-repræsentant i MED-udvalg, Klinisk Biokemisk Afd., OUH
2001-2005 YL-observatør i Overlægerådet
2002-2005 Formand for Reservelægerådets LønGruppe, OUH
2003-2005 Uddannelsesansvarlig yngre læge, Klinisk Biokemisk Afd., OUH
2003-2005 Fælles-tillidsmand for lægerne på OUH
2003-2005 Repræsentant i Område-MED-udvalg, OUH
2004-2005 Medlem af yngre lægers Nyløn-forhandlingsdelegation på OUH
2004-2005 Styregruppe for Temadag for Psykisk arbejdsmiljø på KKA
2006 Tillidsrepræsentant, KB3011
2007-2011 Akademisk sekretær og medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
2011- Uddannelsesansvarlig overlæge
2013- Næstformand i Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase


PUBLIKATIONER

27 førsteforfatterskaber, 16 sidsteforfatterskaber og 79 publikationer i alt [se separat publikationsliste].


UNDERVISNINGSERFARING

1996-97 Undervisning af med.-stud. (8. sem.) i laboratorie-øvelser i medicinsk mikrobiologi
1998 Undervisning af biomedicinstuderende i CNS-patofysiologi
2001 Undervisning af med.-stud. (9. sem.) i Evidens-baseret Medicin
2001 Undervisning af med.-stud. (6. sem.) i klinisk nefrologi
2001 MERU-kursus i hjertestop-behandling for bioanalytikere på afd. KKA
2003-2005 Klinisk lærer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU (undervisning i diabetes-diagnostik, lipidstofskifte og nefrologisk biokemi) (6. semester)
2003-2005 Klinisk lærer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, ifm. biokemisk opgave-skrivning (5. semester)
2005 Videreuddannelseskursus for bioanalytikere i syre-base-forhold
2005 Videreuddannelseskursus for bioanalytikere i M-komponenter
2006 Undervisning af med.-stud. (8. sem.) i biokemiske markører indenfor nefrologi
Videreuddannelseskursus for bioanalytikere i M-komponenter (Rigshospitalet)
2007 Videreuddannelseskursus for bioanalytikere i lipidudredning
2008- Undervisning i koagulationssystemet, Diagnostik, bacheloreksamen


VEJLEDNING

2010 Hovedvejleder for prægraduat forskningsårsstuderende Mette Poulsen: The role of RANKL in the development of foam cells. Afsluttet juni 2010.
Medvejleder for kandidatspecialestuderende Theis Bitz Trabjerg og Klaus Sander: Does the lung release anti-thrombotic substances during thoracic surgery? Afsluttet marts 2011.

2011 Medvejleder for prægraduat forskningsårsstuderende Raisa Hakhverdyan: Investigation of the changes in the haemostatic status in children undergoing abdominal surgery. Afsluttet juni 2012.
Medvejleder for prægraduat forskningsårsstuderende Peter Hartmund Jørgensen: Højsensitivt troponin I ved ukompliceret, førstegangs-, elektiv koronar bypass operation: Definition af normalt referenceinterval. Afsluttet september 2012.

2012 Medvejleder for kandidatspecialestuderende Anders Egede Budtz og Christian Emdal Sørensen: Varighed af antikoagulationsbehandling for patienter med atrieflimren inden DC-konvertering. Afsluttet august 2012.
Medvejleder for prægraduat forskningsårsstuderende Casper Riechel-Sarup: Kinetics and cut-off values for cardiac troponin I in aortic valve treatment. Afsluttet juni 2013.

2013 Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Jens K. Baelum og Espen E. Moe: Risk factors for venous thromboembolism in thrombocytopenic patients: a matched case-control study. Afsluttet november 2013.
Hovedvejleder for prægraduat forskningsårsstuderende Anne Alnor: Can a standardized questionnaire predict bleeding in patients with thrombocytopenia? A prospective observational cohort study. Afsluttet maj 2014.

Hovedvejleder for ph.d.-studerende Pernille Just Vinholt: Trombocytopeni og trombocytparametre og risiko for blødning hos indlagte patienter.
Medvejleder for ph.d.-studerende Kenneth Pedersen: Diagnosticering af paroksystisk atrieflimren hos patienter med TIA ved anvendelse af 3-døgns Holter-monitorering og implantérbar loop-recorder. Indskrevet august 2013.
Medvejleder for ph.d.-studerende Tine Jensen Philippsen: Detektion af subklinisk atrieflimmer hos højrisikopatienter (> 65 år, hypertension, diabetes mellitus) ved hjælp af implantérbar loop recorder. Indskrevet september 2013.
Medvejleder for ph.d.-studerende Marie Louise Laursen: Incidence and risk of atrial fibrillation in patients undergoing cardiac or major non-cardiac surgery. Indskrevet januar 2014.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mads Nybo er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller