Morten Nøjgaard

dr.phil.

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Forskningsfelt:
Jeg har færdiggjort en større afhandling om litteraturens beskrivelser. Det er et ejendommeligt faktum, at skønt langt over halvdelen af en normal romans sider er optaget af beskrivende stof, har det 20. århundredes litteraturforskning kun i ringe grad interesseret sig for beskrivelsen som litterært fænomen, travlt optaget, som man har været, af alle handlingsberettelsens finurligheder. Min teoretiske beskrivelse skulle gerne munde ud i en praktisk tekstanalysemodel, så man kunne håbe på, at den kommende generation af litteraturkritikere i alt fald har værktøjet til at give den litterære beskrivelse den plads, der tilkommer den.

Jeg har to store forskningsprojekter løbende. Det første store projekt er endnu i sin vorden. Det drejer sig om en litterturhistorisk diskussion af et fortærsket emne, nemlig romantikkens dualisme. Påstanden, at romantikkens livsfilosofi og digtning grundlæggende er dualistisk, er der næppe nogen, der vil benægte. Spørgsmålet er imidlertid, om denne åbenbare dualisme er andet end et skalkeskjul for en dybereliggende monisme. Spørgsmålet lader sig ikke entydigt besvare, men undersøgelsens formål er at afsøge, hvor langt påstanden kan bære. Materialet udgøres af den franske romantiske litteratur fra Chateaubriand til Baudelaire. De to problemfelter, som især analyseres, er subjektsproblematikken og kærlighedsopfattelse.

Det andet store projekt er en fællesnordisk undersøgelse, financieret af NOS-H, over den franske realisme og naturalismens reception i alle de nordiske lande. Projektet ledes af prof. Brynja Svane, Uppsala, prof. Karin Gundersen, Oslo, og mig selv og involverer en lang række nordiske og franske forskere. Arbejdsresultaterne publiceres i Cahiers du RFS, der udgives af Institut for Litteratur, Kultur og Medier.