Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Undervisnings CV Mia Beck Lichtenstein

Alle mine undervisningsopgaver og kurser er foretaget på Syddansk Universitet.

 

Formel pædagogisk uddannelse

Juni 2014-Juni 2015 bestået universitetspædagogikum. 

Kurser relateret til universitetspædagogik:

2014: Bestået kurset ”Stemmen i personlig udvikling”. 1 ECTS.

2014: Bestået kurset ”Den gode Forelæsning”. 0,5 ECTS.

2014: Deltaget i kurset ”Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs eller wikier”. 0,5 ECTS.

2014: Deltager og “oral presenter” på konferencen “Teaching for active learning” den 3/11 på SDU. 0,5 ECTS.

2017: Bestået kursus: PhD supervision process, methods and tools. University of Southern Denmark.

 

Uddannelsesadministrative opgaver

2014: Modulansvarlig for faget Klinisk Psykologi (B07) på bacheloruddannelsen på Institut for Psykologi.

2014: Med-modulansvarlig for kandidatfaget Klinisk Psykolog inklusive test- og undersøgelsesmetode (K01) på Institut for Psykologi.

2015-2016: Modulansvarlig for faget "Anvendt Psykologi i et sundhedsperspektiv" (K06) på kandidatniveau på Institut for Psykologi.

 

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

Undervisning:

1999-2004: Undervisningsassistent i faget atletik på Institut for Idræt og Biomekanik på bachelor. Jeg havde tre hold med 25-30 studerende, som jeg underviste i to semestre i praktisk og teoretisk atletik (biomekanikkens fysiske love). Hvert hold havde i alt 60 timer fordelt på de to semestre.

 

2009: Ekstern lektor på Institut for Idræt og Biomekanik. Har afholdt seks x 3-timers forelæsninger på kandidatniveau om spiseforstyrrelser, træningsafhængighed, og mental træning.

 

2014-2018: Forelæser og holdunderviser på modulet ”Klinisk Psykologi” (15 ECTS) på bacheloruddannelsen på Institut for Psykologi. Tre forelæsninger á tre timer og fire holdundervisninger á to timer.

 

2014-2017: Forelæser på kandidatfaget K01 “Klinisk psykologi, inkl. test og undersøgelsesmetoder”(15 ECTS) på Institut for Psykologi. Tre timers forelæsning for op til 100 studerende om spiseforstyrrelser og træningsafhængighed.

 

2014-2016: Gæsteforelæser i faget ”Tilpasset Idræt og Bevægelse” (15 ECTS) på kandidatniveau på Institut for Idræt og Biomekanik.

 

2015-2016: Forelæser på kandidatfaget K06 "Anvendt Psykologi i et sundhedsperspektiv". To forelæsninger á 2 timer i introduktion til faget og evaluering af modulet.

 

Vejledning og eksamen

1999-2004: Har været vejleder på 20 praktisk-pædagogiske opgaver, som ud fra pædagogiske og didaktiske perspektiver beskrev og diskuterede undervisningsforløb i atletik. Heraf har jeg ført 10 grupper til mundtlig eksamen og forsvar af den skriftlige opgave.

 

2012: Vejleder på et kandidatspeciale på Institut for Idræt og Biomekanik om træningsafhængighed.

 

2013: Vejleder og eksaminator på to bachelorprojekter ved Institut for Psykologi om spiseforstyrrelser.

 

2014: Udvikler af eksamensopgaver på modul B07 "Klinisk Psykologi". Udvikling af Multiple Choice Eksamen (50 spørgsmål med 4 svarkategorier). Udvikler af eksamensopgave "skriftlig essay 48 timers opgave".

 

2014: Eksaminator på modulet "Klinisk Psykologi" og bedømmelse af 40 skriftlige opgaver. Desuden ansvarlig for udarbejdelse af retteguide til interne medbedømmere.

 

2015-2016: Udvikler af eksamensopgaver på modul K06 "Anvendt Psykologi. Udvikler af eksamensopgave "skriftlig essay 48 timers opgave".

 

2015-2016: Eksaminator på modulet "Anvendt Psykologi" og bedømmelse af 30-40 skriftlige opgaver om året. Desuden ansvarlig for udarbejdelse af retteguide til interne medbedømmere.

 

2015-2018: Vejleder og eksaminator på 6 kandidatspecialer K08 (30 ECTS) på Institut for Psykologi.

 

2017-2020: Ph.d. vejleder på Klinisk Institut på projekter om spiseforstyrrelser og/eller telepsykiatri.

 

Metoder, materialer og redskaber

Mine metoder, materialer og redskaber har varieret med følgende benyttede undervisningsformer:

Forelæsninger

Holdundervisning

Digitale læringsaktiviteter (anvendelse af Student Response Systems og Blogs)

 

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogik

Har gennemført universitetspædagogikum 2014-2015. Herunder e-læringsprojekt, pædagogisk udviklingsprojekt og udvikling af undervisningsportfolio.

 

Deltager regelmæssigt i institutmøder, faglige fora og formidlingsaktiviteter, hvor udvikling af undervisning og vejledning er genstand for drøftelser og inspiration.

 

 

Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling

Arbejder og praktiserer ud fra princippet om "constructive alignment". Jeg søger størst mulig sammenhæng mellem mit kliniske arbejde som psykolog, min forskning, min undervisning i klinisk psykologiske emner samt mine valg af eksamensformer. Jeg tilstræber, at undervisningen lægger sig tæt op ad den virkelighed, som færdiguddannede psykologer (eller andre faggrupper) vil møde. 

 

Ligeledes afspejler mit valg af eksamensformer, at evalueringen af de studerendes læring kan relateres til den kliniske praksis, som de skal kunne håndtere efter endt uddannelse. Det kan eksempelvis være analyse af cases, diagnosticering, valg af behandlingsformer samt skriftlig afrapportering.

 

Jeg tilstræber en konstant udvikling i mine undervisningsmetoder med henblik på størst mulig læring og aktivering af de studerende. Mit virke som klinisk psykolog og seniorforsker sikrer et højt fagligt niveau med stor relevans for de psykologistuderende. Min universitetsansættelse og kurser i forskningsformidling sikrer, at jeg udvikler mig som formidler, underviser og vejleder. Jeg tager løbende kurser i såvel skriftlig som mundtlig formidling og vil fortsat gøre det.

 

Forskningsområder

  • Psykometri
  • Træningsafhængighed
  • Spiseforstyrrelser
  • Psykiske følger af idrætsskader
  • Krop og identitet
  • Telepsykiatri
  • E-mental sundhed
  • Internetbaseret behandling
  • Virtual reality

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller