Personlig profil

CV

Akademisk baggrund:
Cand. mag. fra Århus Universitet med engelsk som hovedfag
Cand. jur. fra Århus Universitet

Udlandsophold:
Efteråret 1984: 3 måneders ophold ved University of East Anglia i Norwich, UK
Sommeren 1994: 3 ugers kursus i Legal English ved University of Edinburgh
Sommeren 1995: 4 ugers kursus i Advanced Business Law ved London Guildhall University
Sommeren 1999: 4 ugers kursus i English Legal Methods ved University of Cambridge


Universitetsansættelser:
1992 - : Ansat ved Handelshøjskole Syd/SDU
1991 – 1992: Undervisningsassistent i engelsk ved Odense og Aalborg Universitet

Andre aktiviteter:
1998 - : Censor ved de erhvervssproglige studier
2001 - 2012: Underviser i Business Law på markedsføringsøkonom-studiet (IBA i Kolding)
1997 – 2001: Underviser på Danmarks Forvaltningshøjskole i disciplinerne retssociologi og juridisk informationssøgning.
1999 – 2000: Projektarbejde for EU: oversættelse/definition af 2000 juridiske termer til Eurodicautom (Ife-regi)

Undervisningsområder:
Britiske og amerikanske samfundsforhold, oversættelse og sprogproduktion, engelsk grammatik, EU-forhold, world politics, markedsforhold, engelsk juridisk sprog, IT-ret og international handelsret.

Seneste kurser:
Aktuel Immaterialret – april 2016 (Djøf-kursus)
Aktuel Immaterialret – april 2014 (Djøf-kursus)
Aktuel Immaterialret – april 2013 (Djøf-kursus)


Bogudgivelser:
Buhl, Ole & Larsen, Marianne. English in Danish – Sprogiagttagelse og sproglig bevidsthed i engelsk. Systime, 2008
Larsen, Marianne & Buhl, Ole. Ordbøger – Styrker og begrænsninger. Systime, 2010