Personlig profil

CV

Undervisningsportfolie

 

Formel pædagogisk uddannelse 

Genneført universitetspædagogikum 2015

 

Uddannelsesadministrative opgaver 
2018 - Uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

2017 - Medlem af Studienævnet for "de fem" på SUND

2018 - Modul ansvarlig HTI forløb (HealthTech Innovators) i samarbejde med TEK, SDU

2017 - 2018 Modul ansvarlig K4 (sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation) 

2016 Modulansvarlig K3 (Sundhedsteknologi) 

 

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

Kandidatuddannelse Klinisk sygepleje, SDU:

2015 - 2017 K1 (perspektiver og tilgange) - patientperspektiver og brugerinvolvering

2015 - K3 (Sundhedsteknologi) - Participatory design

2016- 2018 K4 (sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation) - Screening og sundhedsbegreber og tilgang

 

HealthTech Innovators, SUND/TEK, SDU

2018 - HTI (HealthTech Innovators) - sundhedsteknologi og innovation

 

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU:

2015 - 2017 K5 (Evaluering, beslutningstagen og sundhedsøkonomi) - virkningsevaluering, og kvalitative metoder

 

Master i kvalitet og offentlig ledelse, SDU:

2016 (Patient og brugerinddragelse i sundhedsvæsenet) - brugerinvolvering

 

Medicinstudiet, SDU:

2010- 2013 (Kvalitative forskningsmetoder)

2010 - 2013 (Praktisk endokrinologi)

 

Vejledning og eksamen

Specialestuderende

Har vejledt studerende på bachelor og kandidatniveau, samt gennemført både skriftlige og mundtlige eksaminer.

Har vejledt 12 specialestuderende, samt 1 master i offentlig kvalitet og ledelse.

 

Ph.d studerende

Hovedvejleder for 1 ph.d.studerende

Medvejleder for 2 ph.d. studerende

 

Metoder, materialer og redskaber

De undervisningsmetoder, jeg bruger, forbinder mig med ovenstående. Således er undervisningsmetoder og elevaktiviteter stærkt forbundet og baseret på mine didaktiske refleksioner, der er baseret på Syddansk Universitets principper for aktivering af undervisning og aktiv læring. Generelt er min praksis baseret på to universitetspædagogiske modeller med hensyn til aktivering af undervisning - Konstruktive Alignment og 3P-modellen.Jeg finder disse to modeller nyttige, da de ikke kun fokuserer på undervisningsmetoden, men også på læringsaktiviteter. Jeg har en bred erfaring med undervisningsmetoder som foredrag, studenter aktiverende undervisning, holdundervisning, vejledning, flipped classroom, blogs og individuel vejledning.

 

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk

Publikationer

Rothmann MJ, Clemensen J, Danbjørg DB. Et farvel til tankpasserpædagogik – dialog og deltagelse som grundlag for læring, Klinisk sygepleje, 31;2; 2017 s. 114–130

 

Danbjørg DB, Clemensen J, Hansen PS, Thrysøe L, Rothmann MJ. Blogs – Læringsfællesskab med rum til refleksion. Læring og Media 18, 2018

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, “Women´s perspectives on screening for osteoporosis” A study based on methodologies from across the sciences. , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

20102014

Cand.scient.san, Risikokommunikation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

20072009

Eksterne ansættelser

Klinisk sygeplejespecialist, Odense Universitetshospital

20132014

Forskningsassistent, Odense Universitetshospital

20092010

Basissygeplejerske/ forskningssygeplejerske, Odense Universitetshospital

20032009

Basissygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

19962002

Forskningsområder

 • Sygeplejeforskning
 • Osteoporose
 • Screening
 • Risiko
 • sundhedsteknologi
 • Patientinvolvering i forskning
 • Brugerperspektiv
 • Participatory Design
 • Diabetes
 • Teknologi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mette Juel Rothmann er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller