Personlig profil

Forskningsområde

Min forskning fokuserer på at forstå, hvad der sker i frontbureaukratiet. Jeg interesserer mig blandt andet for, hvordan frontpersonale og frontlinjeledere forstår deres rolle samt hvordan de træffer skønsmæssige beslutninger. Derudover interesserer jeg mig også for, hvordan borgerne oplever deres møde med det offentlige, herunder hvilke udfordringer de støder på ift. adgang, stigmatisering etc.

Temaer som jeg berører, inkluderer diskrimination og forskelsbehandling af borgere, stereotypificering, professionel viden, professionel identitet, professional autoritet, ledelsesidentitet og administrative byrder. Jeg har hovedsageligt beskæftiget med mig sundheds-, uddannelses- og social- og beskæftigelsesområdet.  

I min forskning benytter jeg mig af etnografiske og kvalitative metoder som fx deltagerobservation, narrative interviews, semi-strukturerede interviews, fokusgrupper og dokumentanalyse.

Forskningsområder

  • Samfund og borgere
  • Forvaltning og bureaukrati
  • Kvalitative metoder
  • Interview
  • Deltagerobservation

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mathilde Cecchini er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller