Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UNDERVISNINGSPORTFOLIO
Morten Blaabjerg, Cand.med., Ph.D.


1. Formel pædagogisk uddannelse 
Jeg blev efter endt kandidateksamen (jan 2006), ansat som adjunkt ved Anatomi og Neurobiologi, SDU, Odense. Som en del af heraf, startede jeg på universitets adjunktpædagogikum.
Da jeg senere besluttede at fortsætte min kliniske karriere blev dette ikke afsluttet.
Såfremt ansøgningen imødekommes vil jeg naturligvis gerne færdiggøre dette eller deltage i lignende tilbud.

2. Uddannelsesadministrative opgaver
Jeg har som ekstern klinisk lektor siden 2010, i samarbejde med overlæge Matthias Bode, varetaget planlægning og undervisning i neurologi ved biomekanikuddannelsen, SDU Odense.

Herudover har jeg gennem en årrække været repræsentant for Region Syd i uddannelsesudvalget under Dansk Neurologisk Selskab (DNS). Denne opgave består blandt andet i at implementere målbeskrivelsen, og planlægge A-kursusrækken i den neurologiske hoveduddannelse.

Jeg har under min egen hoveduddannelse været uddannelsesansvarlig yngre læge ved neurologisk afd N, OUH (2009-2011).

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Jeg har igennem en lang årrække undervist i emner indenfor neuroanatomi, -biologi og neurologi. Dette har dels været holdundervisning, dels forelæsninger. For en del af kurserne har det inkluderet udfærdigelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver (neurologi for biomekanikere og fysioterapeuter). Opgaverne har været multiple choice opgaver, dels kortere og længere essayopgaver. Af anden censorerfaring kan nævnes at jeg gennem en årrække har rettet spotprøver på medicinstudiets modul 4 og 6 samt skriftlige opgaver på modul 9 (Hjerne og sanser).
I min forskningsaktivitet har jeg været medvejleder for i alt 8 studenterprojekter.
Nedenfor findes lister over undervisningserfaring, censorerfaring og vejledererfaring:

Undervisning: 
Neurologi: Biomekanik, SDU, Odense. 2010-
Timetal: Forelæsninger 96 timer (inkl udfærdigelse af skriftlig eksamen)

Den Neurologiske patient: Nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik. 2012-2013
Timetal: Forelæsninger 12 timer.

Neurologi; Fysioterapeutstuderende, CVU Lillebælt. 2008
Timetal: Forelæsninger 66 timer (inkl udfærdigelse af skriftlig eksamen)

Medicinsk Neurobiologi; Medicin 3 semester, SDU, Odense. 1999 til 2009
Timetal: Eksaminatorietimer: 230 timer; Forelæsninger: 30 timer.

Neuroanatomi; BC03/SU501; Biomedicin, SDU, Odense. 2004 til 2007
Timetal: Forelæsninger: 30 timer.

Cellebiologi: Medicin, SDU, Odense 2000-2001
Timetal: Eksaminatorietimer: 8 timer

Cellemarkører og digital billedbehandling: Dansk Stamcellecenter (DASC). 2004-2005.
Ph.d.-kurset ”Hands on course in imaging and functional
studies of stem cells”,
Timetal: Forelæsninger: 3 timer

Censoropgaver:

Censor ”Strukturel og funktionel biomedicin B og C”, Biomedicin, SDU, Odense 2006.

Censor ”BC03 Anatomi for biomedicinere”, Biomedicin, SDU, Odense 2006

Eksaminator. Neurologi for Fysioterapeuter (2008), Neurologi for Biomekanikere, SDU, Odense (2010-) og Modul 4, 6, 9. Medicin, SDU, Odense (2010-)

Vejledererfaring:

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Mette Tanvig:
Projekt: Migration and differentiation of neural stem cells in slice cultures from immature brain tissue (afsluttet)

Medvejleder for bachelor-studerende stud. scient. Christina Krabbe:
Projekt: Differentiation of human mesenchymal stem cells in vitro and after intracerebral transplantation (afsluttet)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Anne Mikkelsen:
Projekt: Effect of group II metabotropic glutamate receptors in regulation of stem cell proliferation and differentiation (afsluttet)

Medvejleder for stud. med. Robin Colwell (fordybelsesopgave):
Projekt: Effect of group I metabotropic glutamate receptors in regulation of proliferation and differentiation of neural stem cells (afsluttet)

Medvejleder for stud. med. Ellen-Catrine Jakobsen og stud. med. Vibeke Svennum (fordybelsesopgave)
Projekt: Metabotropic glutamate receptors as a target for the treatment of schizophrenia (afsluttet)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Julie Erichsen:
Projekt: Migration and differentiation of neural stem cells in slice cultures from immature brain tissue (Afsluttet)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Mette Nissen:
Projekt: Undersøgelse af synaptiske NMDA-receptor antistoffer produceret i efterforløbet af fokal og global hjerneskade (Igangværende)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Christian Kurtzhals:
Projekt: Synaptisk plasticitet og neurogenese ved autoimmun synaptisk encefalitis (start sept 2014)

4. Metoder, materialer og redskaber
Jeg har i min hidtidige undervisning primært anvendt PowerPoint præsentationer. Dette valg har været bevidst, da både neuroanatomi, -biologi og neurologi på mange måder er mønstergenkendelse. Jeg har i det omfang det har været muligt inkluderet billed- og videomateriale fra den kliniske hverdag, da det er min erfaring at dette bidrager til indlæringen af specifikke sygdomme/syndromer. Til undervisning i neurologi har jeg desuden anvendt egentlige patientdemonstrationer, idet dette muliggør demonstration af praktiske håndgreb, og som for anvendelse af video/billedmateriale, bidrager indlæringen af specifikke sygdomme. For de større sygdomsgrupper har jeg ydermere anvendt casebaseret undervisning, hvor de studerende inden undervisningen reflekterer over forskellige kliniske problemstillinger.
For kurser på Syddansk Universitet har jeg anvendt e-learn (Blackboard) til kommunikation af undervisningsplaner, foredrag etc.

Min undervisning har typisk været evalueret med en afsluttende mundtlig evalueringstime og et skriftlig anonymt evalueringsskema. Den skriftlige evaluering har omhandlet undervisningsformen, anvendelse af undervisningsmateriale og undervisers pædagogiske kompetence.

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser 
Jeg har ikke deltaget i pædagogiske udviklingsprojekter.

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer
Jeg har igennem min undervisningskarriere udviklet min pædagogiske tilgang til i højere grad at omfatte casebaseret undervisning (enten via video/billeder eller patientdemonstration) baseret på specifikke studenterevalueringer. Jeg ønsker i fremtiden at udbygge denne del og i min kliniske hverdag samler jeg dagligt nye relevante cases til brug i undervisningen.
Jeg ønsker på sigt at forsøge at udbygge brugen af multimedier eksempelvis ved at optage forelæsninger, som de studerende senere kan anvende ved gennemgang af kurset.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Morten Blaabjerg er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller