• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

20002019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UNDERVISNINGSPORTFOLIO
Morten Blaabjerg, Cand.med., Ph.D.


1. Formel pædagogisk uddannelse 
Jeg blev efter endt kandidateksamen (jan 2006), ansat som adjunkt ved Anatomi og Neurobiologi, SDU, Odense. Som en del af heraf, startede jeg på universitets adjunktpædagogikum.
Da jeg senere besluttede at fortsætte min kliniske karriere blev dette ikke afsluttet.
Såfremt ansøgningen imødekommes vil jeg naturligvis gerne færdiggøre dette eller deltage i lignende tilbud.

2. Uddannelsesadministrative opgaver
Jeg har som ekstern klinisk lektor siden 2010, i samarbejde med overlæge Matthias Bode, varetaget planlægning og undervisning i neurologi ved biomekanikuddannelsen, SDU Odense.

Herudover har jeg gennem en årrække været repræsentant for Region Syd i uddannelsesudvalget under Dansk Neurologisk Selskab (DNS). Denne opgave består blandt andet i at implementere målbeskrivelsen, og planlægge A-kursusrækken i den neurologiske hoveduddannelse.

Jeg har under min egen hoveduddannelse været uddannelsesansvarlig yngre læge ved neurologisk afd N, OUH (2009-2011).

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Jeg har igennem en lang årrække undervist i emner indenfor neuroanatomi, -biologi og neurologi. Dette har dels været holdundervisning, dels forelæsninger. For en del af kurserne har det inkluderet udfærdigelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver (neurologi for biomekanikere og fysioterapeuter). Opgaverne har været multiple choice opgaver, dels kortere og længere essayopgaver. Af anden censorerfaring kan nævnes at jeg gennem en årrække har rettet spotprøver på medicinstudiets modul 4 og 6 samt skriftlige opgaver på modul 9 (Hjerne og sanser).
I min forskningsaktivitet har jeg været medvejleder for i alt 8 studenterprojekter.
Nedenfor findes lister over undervisningserfaring, censorerfaring og vejledererfaring:

Undervisning: 
Neurologi: Biomekanik, SDU, Odense. 2010-
Timetal: Forelæsninger 96 timer (inkl udfærdigelse af skriftlig eksamen)

Den Neurologiske patient: Nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik. 2012-2013
Timetal: Forelæsninger 12 timer.

Neurologi; Fysioterapeutstuderende, CVU Lillebælt. 2008
Timetal: Forelæsninger 66 timer (inkl udfærdigelse af skriftlig eksamen)

Medicinsk Neurobiologi; Medicin 3 semester, SDU, Odense. 1999 til 2009
Timetal: Eksaminatorietimer: 230 timer; Forelæsninger: 30 timer.

Neuroanatomi; BC03/SU501; Biomedicin, SDU, Odense. 2004 til 2007
Timetal: Forelæsninger: 30 timer.

Cellebiologi: Medicin, SDU, Odense 2000-2001
Timetal: Eksaminatorietimer: 8 timer

Cellemarkører og digital billedbehandling: Dansk Stamcellecenter (DASC). 2004-2005.
Ph.d.-kurset ”Hands on course in imaging and functional
studies of stem cells”,
Timetal: Forelæsninger: 3 timer

Censoropgaver:

Censor ”Strukturel og funktionel biomedicin B og C”, Biomedicin, SDU, Odense 2006.

Censor ”BC03 Anatomi for biomedicinere”, Biomedicin, SDU, Odense 2006

Eksaminator. Neurologi for Fysioterapeuter (2008), Neurologi for Biomekanikere, SDU, Odense (2010-) og Modul 4, 6, 9. Medicin, SDU, Odense (2010-)

Vejledererfaring:

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Mette Tanvig:
Projekt: Migration and differentiation of neural stem cells in slice cultures from immature brain tissue (afsluttet)

Medvejleder for bachelor-studerende stud. scient. Christina Krabbe:
Projekt: Differentiation of human mesenchymal stem cells in vitro and after intracerebral transplantation (afsluttet)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Anne Mikkelsen:
Projekt: Effect of group II metabotropic glutamate receptors in regulation of stem cell proliferation and differentiation (afsluttet)

Medvejleder for stud. med. Robin Colwell (fordybelsesopgave):
Projekt: Effect of group I metabotropic glutamate receptors in regulation of proliferation and differentiation of neural stem cells (afsluttet)

Medvejleder for stud. med. Ellen-Catrine Jakobsen og stud. med. Vibeke Svennum (fordybelsesopgave)
Projekt: Metabotropic glutamate receptors as a target for the treatment of schizophrenia (afsluttet)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Julie Erichsen:
Projekt: Migration and differentiation of neural stem cells in slice cultures from immature brain tissue (Afsluttet)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Mette Nissen:
Projekt: Undersøgelse af synaptiske NMDA-receptor antistoffer produceret i efterforløbet af fokal og global hjerneskade (Igangværende)

Medvejleder for prægraduat forskerstuderende stud. med. Christian Kurtzhals:
Projekt: Synaptisk plasticitet og neurogenese ved autoimmun synaptisk encefalitis (start sept 2014)

4. Metoder, materialer og redskaber
Jeg har i min hidtidige undervisning primært anvendt PowerPoint præsentationer. Dette valg har været bevidst, da både neuroanatomi, -biologi og neurologi på mange måder er mønstergenkendelse. Jeg har i det omfang det har været muligt inkluderet billed- og videomateriale fra den kliniske hverdag, da det er min erfaring at dette bidrager til indlæringen af specifikke sygdomme/syndromer. Til undervisning i neurologi har jeg desuden anvendt egentlige patientdemonstrationer, idet dette muliggør demonstration af praktiske håndgreb, og som for anvendelse af video/billedmateriale, bidrager indlæringen af specifikke sygdomme. For de større sygdomsgrupper har jeg ydermere anvendt casebaseret undervisning, hvor de studerende inden undervisningen reflekterer over forskellige kliniske problemstillinger.
For kurser på Syddansk Universitet har jeg anvendt e-learn (Blackboard) til kommunikation af undervisningsplaner, foredrag etc.

Min undervisning har typisk været evalueret med en afsluttende mundtlig evalueringstime og et skriftlig anonymt evalueringsskema. Den skriftlige evaluering har omhandlet undervisningsformen, anvendelse af undervisningsmateriale og undervisers pædagogiske kompetence.

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser 
Jeg har ikke deltaget i pædagogiske udviklingsprojekter.

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer
Jeg har igennem min undervisningskarriere udviklet min pædagogiske tilgang til i højere grad at omfatte casebaseret undervisning (enten via video/billeder eller patientdemonstration) baseret på specifikke studenterevalueringer. Jeg ønsker i fremtiden at udbygge denne del og i min kliniske hverdag samler jeg dagligt nye relevante cases til brug i undervisningen.
Jeg ønsker på sigt at forsøge at udbygge brugen af multimedier eksempelvis ved at optage forelæsninger, som de studerende senere kan anvende ved gennemgang af kurset.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 8 Lignende profiler
Metabotropic Glutamate Receptors Medicin og biovidenskab
Cerebrospinal Fluid Medicin og biovidenskab
Stem cells Kemiske forbindelser
Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy Medicin og biovidenskab
Propidium Medicin og biovidenskab
Migraine with Aura Medicin og biovidenskab
Excitatory Amino Acid Antagonists Medicin og biovidenskab
Parkinson Disease Medicin og biovidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 2000 2019

9 Downloads (Pure)

Anti-IgLON5 Disease: A Case With 11-Year Clinical Course and Review of the Literature

Nissen, M. S. & Blaabjerg, M., 2. okt. 2019, I : Frontiers in Neurology. 10, 7 s., 1056.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
tau Proteins
REM Sleep
Movement Disorders
Nervous System Diseases
Adrenal Cortex Hormones

Antistoffer hos patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati

Momamed, A. A., Krøigård, T., Agerbo Gaist, T., Markvardsen, L. K., Sindrup, S. H., Andersen, H. & Blaabjerg, M., aug. 2019, I : Ugeskrift for Laeger. 181, 16, V08180526.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy
Intravenous Immunoglobulins
Proteins

Bilateral anterior cerebral artery infarction presenting with acute paraparesis and parkinsonism

Forsberg, J., Blaabjerg, M., Diaz, A., Agerbo Gaist, T., Christensen, A. & Gaist, D., 8. maj 2019, I : Neurology: Clinical Practice.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

59 Downloads (Pure)

Editorial: Emerging Challenges in the Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis

Blaabjerg, M., Seifert-Held, T. & Sellner, J., 1. jan. 2019, I : Frontiers in Neurology. 10, FEB, 146.

Publikation: Bidrag til tidsskriftLederForskningpeer review

Åben adgang
Fil

False-positive anti-NMDA receptor antibodies in severe case of Lyme neuroborreliosis

Knudtzen, F. C., Nilsson, A. C., Skarphedinsson, S. & Blaabjerg, M., 4. jul. 2019, I : Neurological Sciences.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review