Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at ekstrahere emner fra personens forskningsdokumenter for at oprette et indeks af vægtede udtryk, som definerer de enkelte forskeres hovedemner.

Samfundsvidenskab

firm
public sector
regional development
life cycle
rural area
private sector
innovation
municipality
industry
entrepreneur

Geo- og miljøvidenskab

regional development
life cycle
public sector
innovation
private sector
industry
firm
entrepreneur
growth and development

Erhverv og økonomi

Facilitators
Public sector
Coopetition
Broker
Peripheral regions
Networking
Knowledge sharing