Personlig profil

Forskningsområde

I mit arbejde med didaktik og formidling fokuserer jeg på matematikkens rolle i et tværfagligt samspil med de øvrige STEM dicipliner. Dette gøt jeg praksis- og forskningsrettet med kollaborative tilgange der metodemæssigt brygger på designbaseret forskning. 

Mine forkningsinteresser omfatter evalueringskulturer i naturfag og matematik og mere specifikt de emotienelle implikationer forbudnet med disse kultur. Derudover er jeg interesseret i tværfaglige kompetencer udviklet i formelle og uformelle læringssituationer samt oplevelsen af og med matematik og naturfag som fag og i samfundet. 

 

 

Forskningsområder

  • Naturvidenskabernes og matematikkens didaktik
  • STEM-didaktik
  • Evaluerigskultur
  • Kompetenceudvikling
  • Læringsfællesskaber

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Maiken Westen Holm Svendsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler