Personlig profil

CV

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

1. Formel pædagogisk uddannelse
1997. Kursus for lægelige vejledere. SønderjyllandsAmts Sygehusvæsenets Kursusafd. 2 dg.
1998-99. Kommunikationstræning for kliniske lektorer på Det Sundhedvidenskabelige Fakultet. Syddansk Universitet. Grundkursus + overbygningskursus.
2001 Vejleder kursus for uddannelsesansvarlige overlæger (Pædagogik kursus, teori og øvelser) Syddansk Universitet 3 dage.
2004 Ansat som Postgraduat Klinisk Lektor hvorunder vi i starten fik en del undervisning og vejledning af Prof. Knut Aspegren.
2004 AMEE Edinburgh 5dg.
2006 Postgraduate Education Course for PG Danish Tutors. Centre for Medical Education University of Dundee UK. 5 dages kursus.
2007 Pædagogisk kursus for PUF lektorer 2dg. Gl. Averness.
2008 Pædagogisk kursus for PUF lektorer 2 dg. Skarrildhus. 

2. Uddannelsesadministrative opgave
1997- 1999 og 2001- 2006 Uddannelsesansvarlig overlæge.
2001-3. Organiseret undervisningen for introlæger i neurologi i Vestdanmark under Hedeneurologisk Selskab med 9 deltagende hospitaler.
2007. Deltaget i organisationen af 3 dages symposium for Den Pædagogiske udviklende funktion.
2005-14. Udpeget af DNS til Uddannelsesudvalg mhp A-kurser og neurologisk specialuddannelse. Har været med til at udarbejde den første målbeskrivelse for neurologi samt revidere denne. Ophørt efter eget ønske.
2011 Udpeget af DNS til UEMS(European Union of Medical Specialists). Efter eget ønske ophør 2014. 

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
1990 - 93: Prægraduat undervisning af medicinstuderende i neurologi.
1994 – 96: I samarbejde med de 2 andre kliniske lektorer afholdt klinikker, ugekursus, klinisk konference og eksamen i neurologi.
1997 – 2004 Prægraduat klinisk undervisning af medicinstuderende neurologisk afd. Sønderborg Hospital.
2004- 2013 Ansat som Postgraduat Klinisk lektor herunder afholdt kurser mhp specialist uddannelse i forhold til vejledning og evaluering, Uhensigsmæssige forløb, været på kliniske afdelinger vejledt og undervist om uddannelse af læger. Rådgivende i forhold til uhensigsmæssige forløb.
Vejleder prægraduat i kandidatspecialer for medicinstuderende, vejleder for badchelor i logopæd. Uddannelse og postgraduat, som hovedvejleder for ph.d.-studerende. 

4. Metoder, materialer og redskaber
Benytter både foredrag og dialog i undervisningen baseret på både traditionelle powerpoints og filmklip. I mindre hold benyttes også gruppe- eller individuelt arbejde med kliniske problemstillinger som herefter diskuteres i plenum.
Bruger en del case- baseret undervisning. 

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Publikationer
Aspegren K, Bastholt L, Bested KM, Bonnesen T, Eilersen E, Fog I, Hertel T, Kodal T, Lund J, Madsen JS, Malchow-Møller A, Petersen M, Sørensen B, Wermuth L: Validation of the PHEEM Instrument in a Danish hospital setting. Med. Teach 2007;29:5004-
Wermuth L, Sørensen B, Fog I, Hertel T, Bonnesen T, Eilersen E. Uddannelsesansvarlige overlægers funktion i Region Syd. Ugskr Læger 2008;44:3533-44. 

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling – herunder undervisningsevalueringer
Først vurderes målgruppe og formål med undervisningen, hvad baggrund har modtageren. Dette har indflydelse på opbygningen/præmisserne for undervisningen.
Det er vigtigt at vise engagement og viderebringe formålet på en forståelig og tilgængelig måde. Det er endvidere vigtigt at få de underviste aktiverede og interesserede og ikke tabe tråden men fastholdt under undervisningen.
Det er endvidere vigtigt at kunne sætte tingene ind i en sammenhæng og kunne ”perspektivere”. Forsøger som underviser altid at få en dialog i gang med at stille spørgsmål og inddrage de studerende (og jeg opfordrer altid til spørgsmål for at opnå en dialog.
Jeg anvender ofte case og illustrationer til at perspektivere min undervisning samt at give eksempler så viden bliver mere eksakt.
Vil gerne fremover være inspirerende og engageret, udvikle og udbygge inddragelsen af video og multimedier i undervisningen i et omfang hvor det giver mening og understøtter budskabet og målet for undervisningen.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lene Wermuth er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller