Billede af Lise Præstgaard Andersen

Lise Præstgaard Andersen

mag.art.

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

(Nordisk) litteraturhistorie og kulturhistorie.  Historiske,tematiske og eksistentielle læsninger, gerne med inddragelse  af kunsthistorie og nabolandenes litteratur. Biografisk litteraturtolkning. Kvindeskikkelser hos især mandlige forfattere. Foretrukne perioder: oldtid og middelalder, det moderne gennembrud, århundredskiftet omkring 1900,  Hereticaperioden og 1940-60 i almindelighed. Foretrukne forfattere: Georg Brandes, Sophus Claussen, Agnes Henningsen  Nuværende forskning. Vitalismen i dansk litteratur- og kultur fra 1900-1960 - under inddragelse af tysk samtidig vitalisme.

CV

CV for Lise Præstgaard Andersen Nysproglig studentereksamen fra Rysensteen gymnasium 1963, mag. art. i nordisk filologi 1972 fra Københavns Universitet, hvor jeg de første fire år læste dansk og tysk. Fra 1965-72 studentermedhjælp og senere amanuensisvikar ved Det arnamagnæanske institut, KU. I 1965 et halvt års vikariat ved Høng studenterkursus som dansklærer for tre 1.årshold. I 1972 undervisningsassistent ved KU (middelalderlitteratur). Senere samme år ansat som adjunkt ved Odense universitet, nordisk Institut, fra 1974 lektor sammesteds. Har siden forsket og undervist her først og fremmest i dansk (nordisk) litteraturhistorie. Har bl.a. skrevet Skjoldmøer – en kvindemyte (Gyldendal, 1982) og udgivet ét af kildeskrifterne hertil Partalopa saga (med engelsksproget indledning om håndskrifter og europæiske parallelversioner) i Editiones Arnamagnæanæ (Rosenkilde og Bagger, 1983) – arbejdet påbegyndt i min studietid. Desuden skrevet, Sorte Damer. Studier i femme fatale-motivet fra romantik til århundredskifte (Gyldendal, 1990) med hovedvægt på Sophus Claussens forfatterskab og Det fatale køn (Dansklærerforeningen, 1992), hvor det tværfaglige perspektiv fra S.D. videreføres i kortform (jævnførelse mellem dansk litteratur, århundredskiftets malerkunst, specielt Gustav Klimt og jungiansk psykologi). Desuden talrige artikler i danske, tysksprogede og engelsksprogede videnskabelige tidsskrifter og samleværker. Som det fremgår af ovenstående kom en del af min forskning til at handle om mandlige forfatteres kvindesyn, om end den ikke altid er foretaget helt i takt med den dominerende feministiske forskning på området. – Periodemæssigt har jeg især interesseret mig for oldtid og middelalder, det moderne gennembrud, forrige århundredskifte og Hereticaperioden. Min forskning har lige fra begyndelsen været tværfagligt præget (bla. med hensyn til bildende kunst og nabolandenes litteratur). Indfaldsvinklerne har især været historiske, tematiske og psykologiske. Jeg er medgrundlægger og stadig medredaktør af det litterære tidsskrift Nordica (1984ff). Inden for de sidste år har jeg påtaget mig en del andre redaktionsopgaver, bl.a. af Læsninger i dansk litteratur 1 (Syddansk universitetsforlag, 1998) og af festskrift til Bo Hakon Jørgensen,(Syddansk universitetsforlag, 2006). Har siden 2000 hovedsagelig publiceret artikler omkring Heretica-forfatterne og omkring vitalismen. Hvad formidling angår (bortset fra mit daglige arbejde ved Syddansk Universitet), har jeg i ni år været leder af danskkursus for finske og baltiske studerende (Nordkurs). I en del år (83-88) var jeg litteraturanmelder ved Fyns Stiftstidende og har desuden deltaget i litterære debatter bl.a. i Weekendavisen (9.7.2004), Politiken (18.7.04) og Kristeligt Dagblad (28.8.06). Jeg er en hyppig brugt foredragsholder både i folkelige (folkehøjskoler, præstegårde, folkeuniversiteter) og i akademiske sammenhænge: gæsteforelæsninger ved danske og andre nordiske universiteter, (Oslo, Göteborg) desuden ved tysksprogede universiteter (Bonn, Wien) og engelsksprogede (London, Sheffield). Foreløbige højdepunkter i sidstnævnte sammenhæng udgør min foredragsrejse til seks amerikanske universiteter i 1995 (Wisconsin, Seattle, U.C.L.A. Los Angeles, San Francisco, Austin i Texas, Washington)- og min foredragsrække ved Wiens universitet i maj 2008, bestående af 10 tysksprogede dobbeltforelæsninger om kvindeskikkelser i nordisk litteratur omkring 1900. Arrangerede 18. – 19. 3. 2004 (sammen med Sven Halse) Vitalismeseminar - og 29.11. – 30.11. 2004 (sammen med Steffen Arndal) Institutseminar om Thorkild Bjørnvig – og de andre fra Heretica, i begge tilfælde ved Syddansk universitet.(Artiklerne fra førstnævnte seminar trykt i Kritik 171 og 173, artiklerne fra sidstnævnte i Nordica 2005). Deltog desuden i Martin A. Hansen-seminar 2.-3. maj 2005 ved SDU. (Artiklerne herfra trykt i PS. Om Martin A. Hansens korrespondence med kredsen omkring Heretica (Gyldendal, 2005)). Har deltaget i tværfagligt samarbejde omkring folkeviser (KU), resulterende i Svøbt i Mår (2000) og tværfagligt samarbejde (Oslo) omkring Ibsen og Brandes (publikation Norsk Gyldendal 2006).- Var i 2008 (sammen med Sven Halse) engageret i vitalismesamarbejde med tilhørende publikationer og foredrag med Gertrud Hviidberg-Hansen, Gertrud Oelsner og Anne Gregersen omkring vitalisme-udstilinger på Fyns Kunstmuseeum, Fuglsang Kunstmuseeum og på Willumsen-museet, hvad der bl.a. resulterede i artiklen ”Naturkvindernes indtog”, Livslyst. Sundhed. Skønhed. Styrke i dansk kunst 1890-1949 (2008), pp. 198-217. og i bestilling fra Dansklærerforeningen på tre vitalismeforedrag i januar-marts 2010 ved efteruddannelse af dansklærere. – Jeg skriver på et større værk om dansk vitalisme 1900-1960 - under hensyntagen til samtidig tysk vitalisme. - Mit internationale samarbejde med bl.a. Wiens Universitet har resulteret i artiklen, ”Reflexion vs. Unschuld. Über Martin A. Hansens Versuch einen Zusammenhang zwischen Folk og Frihed und Heretica zu konstruiren”, Das Tor zur Moderne (Wien, 2009), pp.133-152.

Forskningsområder

  • Litteratur, kultur og medier