Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Studier

2004 Ph.d. i Etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet

2000 Kandidat i etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet

Andre studier

2004 Suppleringsfag i Europastudier, Aarhus Universitet

2002 Tilbringer to måneder ved University of Chicago som visiting scholar

1995-96 Tilbringer seks måneder som udvekslingsstuderende ved University of

Wales, Swansea

 

 

Arbejdserfaring

2013 Adjunkt i sociologi og kulturanalyse, Institut for Miljø og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

2011-13 Ekstern lektor ved Institut for antropologi, Aarhus Universitet.

Underviser i fag om antropologisk teori

2010-2013 Ekstern lektor og projektvejleder ved Institut for Folkesundhed,

Københavns Universitet. Underviser i fag om sociologisk teori

2010-2013 Censor ved Institut for antropologi, Aarhus Universitet

2009-2013 Ekstern lektor og specialevejleder ved afdeling for etnologi, Københavns Universitet. Underviser i fag om a) antropologisk teori, b) globalisering og modernitet, c) kultur konflikt og historie d) Europa i Verden

2009-10 Ekstern lektor ved International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet. Underviser i fag om globalisering og kommunikation.

2006-2009 Post doc. Stipendiat (projekt om karismatisk kristendom i Tanzania, finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation), ekstern

lektor og specialevejleder ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet

2004-06 Ekstern lektor ved Institut for Etnologi, Københavns Universitet.

Underviser i fag om antropologisk teori, globalisering og kulturel identitet.

2004-06 Ekstern lektor og specialevejleder ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet. Underviser i fag om religion, kultur og politik i Afrika.

2004-06 Ekstern lektor og projektvejleder ved Syddansk Universitet, Institut for

Sprog Kommunikation samt Center for Medievidenskab. Underviser i fag om kvalitativ metode, medieetnografi og receptionsanalyse.

2003 Underviser i et specialeseminar om kroppen og selvet ved Institut for

Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet.

2002-2003 Ph.d. studerende (projekt om pinsekristendom i Chile, Finansieret af

Statens Humanistiske Forskningsråd) ved Institut for Etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet

2001-02 Undervisningsassistent ved Institut for Antropologi, Københavns

Universitet. Underviser i fag om etnicitet i Sydamerika

2000-2001 Undervisningsassistent ved Institut for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Underviser i fag om antropologisk teori

1998-2001 Interviewer og ”teamleader” ved DMA-research, Aarhus. Tilrettelægger og gennemfører markedsanalyser med brug af spørgeskemaer.

 

 

Feltarbejde

1995-2013 Udfører sammenlagt 18 måneders feltarbejde i Valparaiso og Santiago, Chile

1998-2012 Udfører sammenlagt 17 måneders feltarbejde i Iringa, Tanzania

Andre vigtige udlandsophold

1991-94 Tilbringer i alt 13 måneder i Santiago og Valparaíso, Chile. Arbejder seks måneder for en dansk NGO, “Regnskovsambassaden” i en børnehave og en folkeskole i Santiago.

1990-91 Tilbringer tre måneder i Zimbabwe som delegat for Ungdommens Røde Kors

 

Sprogkundskaber

Engelsk, Spansk og Kiswahili: Flydende, mundtligt og skriftligt

Tysk. Taler/forstår/læser/skriver uden besvær, men ikke helt flydende

Fransk: Taler/forstår/læser/skriver med besvær.

 

 

 

Forfattede bøger

2012 Power in Powerlessness. A Study of Pentecostal Life Worlds in Urban Chile. Leiden & Boston: Brill (270 sider) (peer reviewed)

http://www.brill.nl/power-powerlessness

 

Redigerede bøger og særnumre af tidsskrifter

1) Antaget til publicering (gæsteredaktør/ansvarshavende redaktør):

Særnummer af Tidsskriftet Antropologi omkring fænomenologi og

Antropologi. Udkommer i 2014 (peer reviewed)

2) Antaget til publicering (eneredaktør): The Spirit that shook a continent. Presence and impact of Pentecostal/charismatic Christianity in Africa. Udkommer ved Brill, 2014 (peer reviewed)

3) 2012. (medredaktør/ansvarshavende redaktør, i samarbejde med Dorthe Kristensen og R. Cancino) Chile mellem fortid og fremtid. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag (peer reviewed)

4) 2011. (eneredaktør) Practicing the faith. The ritual life of Pentecostal-charismatic Christians New York: Berghahn books. (peer reviewed

 

 

 

Artikler i tidsskrifter og redigerede bøger

1) 2013 Martin Lindhardt, Dorthe Kristensen & R. Cancino: Chile på vej ud af fortidens skygger. I: Martin Lindhardt, Dorthe Brogård Kristensen og R. Cancino (red.): Chile mellem fortid og fremtid. Aalborg Universitetsforlag (peer reviewed).

2) 2013 Pinsekristendom, politik og affortryllelse i det demokratiske Chile. I: Martin Lindhardt, Dorthe Brogård Kristensen og R. Cancino (red.): Chile mellem fortid og fremtid. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag (peer reviewed).

3) 2013. Pentecostalism and politics in Neoliberal Chile. Iberoamericano. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. VOL. XLII: 1-2: 59-83 (peer reviewed).

4) 2012 “We, the youth, need to be effusive”. Pentecostal youth culture in

contemporary Chile. Bulletin of Latin American Research 31 (4): 485-499 (peer reviewed).

5) 2012 Who bewitched the pastor and why did he survive the witchcraft

attack? Micropolitics and the creativity of indeterminacy in Tanzanian

discourses on witchcraft. Canadian Journal for African Studies 46:2:

215-232 (peer reviewed)

6) 2011 Why the Devil is Satan so Important in Chilean Pentecostalism? Power, Resistance and Pentecostal Micropolitics. I: Calvin Smith (red.): Pentecostal Power. Expressions, Impact and Faith of Latin American Pentecostalism. Leiden og Boston: Brill. 227-248. (peer reviewed)

7) 2011 El neo-pentecostalismo y la teología de la prosperidad en Africa

contemporánea. Apuntes sobre una contextualización cultural

Revista Fe y Pueblo 18: 52-59

8) 2011 Introduction. I: Martin Lindhardt (red.): Practicing the faith. The Ritual Life of Pentecostal-Charismatic Christians. New York: Berghahn books. 1-48 (peer reviewed)

9) 2011 When God Interferes: Ritual, Empowerment and Divine Presence in Chilean Pentecostalism. I: Martin Lindhardt (red.): Practicing the faith. The ritual life of Pentecostal-charismatic Christians New York: Berghahn books. 220-248 (peer reviewed)

10) 2011. La globalización pentecostal. Difusión, appropriación y orienta-

ción global. Revista Cultura y Religión No 5 (2): 117-136

http://es.scribd.com/doc/77823721/pentecostalismoyglobalizacion

(peer reviewed)

11) 2010 “If you are saved you cannot forget your parents.” Agency, Power and Social Repositioning in Tanzanian Born-again Christianity. Journal of Religion in Africa, Vol. 40 (3): 240-272 (peer reviewed)

12) 2010 Mind Self and the Devil. Satanic Presence in Internal Conversation among Chilean Pentecostals. Nordic Journal of Religion and Society.

23.2: 177-195 (peer reviewed). http://tapir.pdc.no/pdf/NJRS/2010/2010-02-5.pdf

13) 2009 The Ambivalence of Power. Charismatic Christianity and Occult Forces in Urban Tanzania. Nordic Journal of Religion and Society. 22 (1): 37-54 (peer reviewed) http://tapir.pdc.no/pdf/NJRS/2009/2009-01-3.pdf

14) 2009 More than just Money. The Faith Gospel and Occult Economies in Contemporary Tanzania. Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 13 (1): 41-67 (peer reviewed)

15) 2009 Narrating Religious realities. Conversion and testimonies in Chilean Pentecostalism. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish

Anthropological Society. Vol. 34 (3): 25-43 (peer reviewed)

16) 2009 Poder, género y cambio cultural en el pentecostalismo chileno.

Revista Cultura y Religion. No. 2 (3): 94-111 (peer reviewed)

17) 2009 Karismatisk Kristendom i Tanzania: Mellem Tradition og fornyelse. Teol information No. 39

18) 2004 Willlis Hoover. I: Jestice, Phyllis G: (red.): Holy People of the World. ABC CLIO, California.

19) 2004 Reinhard Bonnke I: Jestice, Phyllis: (red.): Holy People of the World. ABC CLIO, California.

20) 2002. Beskyttet af Helligånden: Tanzanias Karismatiske bevægelse i kamp med Satan og Hekse. Jordens Folk vol. 1

21) 2002 Fattig men frelst. Om Pinsebevægelsens fremvækst blandt fattige

chilenere. Jordens Folk 2002 vol. 3

 

Antaget til publikation

22) Money that Matters. Materiality, Mediation and Spiritual Warfare in Tanzanian Charismatic Christianity. I: Simon Coleman and Rosalind

Hackett (red): The Anthropology of Global Pentecostalism and

Evangelism. Kontrakt med New York University Press (peer reviewed)

23) Miracle Makers and Money Takers: Healers, Prosperity Preachers and

Fraud in Contemporary Tanzania. I: Amanda van Eck (red.): In Good Faith. Minority Religions and Fraud. Udkommer ved Ashgate. (peer reviewed)

24) Introduction. Presence and impact of Pentecostal/charismatic Christianity in Africa I: Martin Lindhardt (red.): The Spirit that shook a continent. Presence and impact of Pentecostal/charismatic Christianity in Africa. Udkommer ved Brill. (peer reviewed)

25) Continuity, Change or Coevalness. Charismatic Christianity and Traditional Religion in Tanzania. I: Martin Lindhardt (red.): The Spirit that shook a continent. Presence and impact of Pentecostal/charismatic Christianity in Africa. Udkommer ved Brill (peer reviewed)

26) Fænomenologien i antropologien. Udkommer i Tidsskriftet Antropologi,

2014 (peer reviewed)

27) Når Religionen sætter sig i kroppen. Om fænomenologiske drejninger i

antropologisk ritualteori. Udkommer i Tidsskriftet Antropologi 2014.

(peer reviewed)

Under review (indsendt til forlag eller tidsskrifter)

28) ¿Cual es el fin de la historia? Escatología y imaginarios globales en el pentecostalismo chileno. Indsendt til. Revista Cultura y Religion (peer reviewed)

 

 

Boganmeldelser

Felicia Hughes Freeland & Mary M. Crain (red.): Recasting Ritual. Performance, Media, Identity. I: Tidsskriftet Antropologi. No. 45 2002

Anthony Giddens: Intimitetens forandring. I: Matrix. Nordisk tidsskrift for psykoterapi. 21. Årgang. Nr. 1 Maj 2004

Jacqueline Ryle: My God My Land. Interwoven Paths of Christianity and Tradition in Fiji. Ethnos, Journal of Anthropology. 2012. 77 (2): 281-282

Katherine Attanasi and Amos Young (eds.): Pentecostalism and Prosperity. The Socio-economics of the Global Charismatic Movements. Indsendt til Pentecostudies

 

 

Peer review opgaver

2013 Peer reviewer (artikler) for tidsskrifterne American Ethnologist, Journal of Contemporary Religion, Journal of the Scientific Study of Religion og Religion, State and Society.

2012 Peer reviewer (artikel) for tidsskriftet Revista Cultura y Religión

2011 Peer reviewer (artikler) for tidsskrifterne American Ethnologist, Bulletin

of Latin American Research og Journal of the Royal Anthropological Institute

2009 Peer reviewer (bogmanuskript) for Berghahn Books.

 

Priser

2010 Vinder (første præmie) af Thomas Robbins Award for Excellence in the Study of New Religious Movements (for artiklen: More than just Money. The Faith Gospel and Occult Economies in Urban Tanzania).

 

Udvalgte nylige præsentationer af papers ved konferencer.

2013 August Health strategies for overweight children in Danish peripheral

municipalities. Oplæg ved ESRS (European Society of Rural Sociology)

Congress, Pollo Universitario, Firenze

2013 Marts Winds of Change: New Faces of Pentecostal/charismatic Christianity in

Latin America. Oplæg ved seminaret: Religious Innovation in Latin

America. University of Oslo

2012 December Miracle Makers and Money Takers. Healers, Prosperity Preachers and Fraud in Contemporary Tanzania. Oplæg ved konferencen: Religion and Development — Nordic Perspectives on Involvement in Africa. Conference Hotel Sofia, Helsinki

2012 April From Sects to Supermarkets. New Ways of Being Pentecostal in

Contemporary Chile. Oplæg ved konferencen: Latin America

in Movement. Power, Spaces and Subjectivities. Stockholm Universitet.

2010 November Mundtlighed og guddommeligt nærvær i Grundtvigs ritualforståelse. Oplæg ved seminaret: Grundtvigs kirkelige anskuelse tværfagligt belyst Københavns Universitet

2010 November Chilean Pentecostals. The New Generation. Oplæg ved konferencen:

Society, Culture, and Nature in Latin America. New Political Tendencies. Nolan. Copenhagen Business School.

2010 April Tanzanian Appropriations of Charismatic Christianity. Oplæg ved

konferencen: Understanding the Africanization of Christianity. Missionshøjskolen, Stavanger, Norge

2009 April Narrating Religious Realities. Testimonies of Conversion in Chilean

Pentecostalism. Oplæg ved konferencen: Foregrounds and Backgrounds in the Anthropology of Christianity. Københavns Universitet

2009 Marts Introduktion: Chile efter Pinochet. Oplæg ved seminaret: Chile efter Pinochet (i samarbejde med Dorthe Kristensen). NETLA, (Netværk for Latinamerikastudier)

2009 Marts Pinsekristendom og politik i det demokratiske Chile. Pinochet. Oplæg ved seminaret: Chile efter Pinochet, NETLA, (Netværk for Latinamerikastudier)

2008 November More than just money: The Faith Gospel and Occult Economies in Contemporary Tanzania.. Oplæg ved årsmøde for American Anthropological Association, Hilton, San Francisco

2008 Oktober Pinsekristendom og politisk affortryllelse i det neo-liberale Chile. Oplæg ved konferencen: Chile efter Pinochet, Ålborg Universitet

2008 Oktober Being young and Born Again in urban Tanzania. Oplæg ved konferencen: Nordic Africa Days, Københavns Universitet

2008 Marts Witchcraft, Spirits and Modernity in contemporary Tanzania. Oplæg ved

Atropologisk Østafrika symposium, Københavns Universitet

2008 Februar Dangerous Money. The faith gospel and occult economies in contemporary Tanzania. Oplæg ved konferencen: Religion and public moral debate in Africa. Roskilde Universitet

2007 Oktober Pentecostalism, witchcraft and the moral dilemmas of development and prosperity in Urban Tanzania. Forelæsning ved Centre of African Studies, University of Edinburgh

2007 September The Faith Gospel and dangerous wealth in urban Tanzania. Oplæg ved

konferencen: Religion in the 21st Century, Københavns Universitet

2007 Februar Introduction. Oplæg ved konferencen “Ritual Practice in Charismatic

Christianity”. Københavns Universitet (organiseret af Martin Lindhardt)

.

2007 Februar When God interferes. Ritual, empowerment and divine presence in Chilean Pentecostalism. Oplæg ved konferencen “Ritual Practice in Charismatic Christianity”. Københavns Universitet (organiseret af Martin Lindhardt)

2006 Oktober Ritual, embodiment and encounters with divine power in Chilean

Pentecostalism. Oplæg ved konferencen: “Embodiment” and the State. Syddansk Universitet

2005 September Global Orientations in Tanzanian Born Again Christianity. Oplæg ved

konferencen: Nordic Africa Days, Nordic Africa Institute, Uppsala, Svergie

2004 Oktober The Ambivalence of Power. Charismatic Christianity and Occult Forces

in Urban Tanzania. Oplæg ved konferencen: African Christianity in the 21st Century. Nordic Africa Institute, Uppsala, Sverige

2004 Oktober Sunde og smukke kroppe i medierne. Oplæg ved seminaret: Sundhed og

Medier, Syddansk Universitet

Forskningsområde

Religionssociologi, kristendom i Afrika og Latinamerika

Forskningsinformation

!

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

religious movement Samfundsvidenskab
Tanzania Samfundsvidenskab
Chile Samfundsvidenskab
warfare Samfundsvidenskab
Religion Samfundsvidenskab
masculinity Samfundsvidenskab
god Samfundsvidenskab
modernization Samfundsvidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 2002 2020

Chile

Lindhardt, M., 2020, (Accepteret/In press) Brill’s Encyclopedia of Global Pentecostalism (BEGP). Wilkinson, M. (red.). Brill

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingEncyclopædiartikelForskningpeer review

Health and Wealth in Pentecostal/Charismatic Christianity

Lindhardt, M. & Coleman, S., 2020, (Accepteret/In press) Minority Religions and Health. Barker, E. (red.). Routledge

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Pushing Pentecostalism towards the Respectable. On the Mainstreaming of a Counter-Cultural Religious Movement in Chile.

Lindhardt, M., 13. jan. 2020, I : Religion.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

religious movement
Chile
Religion
testimony
protest

Pushing Pentecostalism toward the respectable on the mainstreaming of a countercultural religious movement in Chile

Lindhardt, M., 1. jan. 2020, I : Religion.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

religious movement
Chile
Religion
testimony
protest

Tanzania

Lindhardt, M., 2020, (Accepteret/In press) Brill’s Encyclopedia of Global Pentecostalism (BEGP). Wilkinson, M. (red.). Brill: Brill

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingEncyclopædiartikelForskningpeer review

Aktiviteter 2004 2020

Religion (Tidsskrift)

Martin Lindhardt (Peer reviewer)
3. jan. 2020

Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelsePeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterFormidling

Aalborg Universitetsforlag (Forlag)

Martin Lindhardt (Peer reviewer)
17. dec. 2019

Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelsePeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterFormidling

La diversidad evangélica en el Chile contemporáneo

Martin Lindhardt (Oplægsholder)
13. dec. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Bridewealth and moral economies in contemporary Tanzania

Martin Lindhardt (Oplægsholder)
24. nov. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Priser

Undervisning og vejledning

Qualitative Methods

Martin Lindhardt

01/02/201530/06/2016

Kursus: Undervisning

Aktionsforsknings - og evalueringsmetoder

Martin Lindhardt

01/09/201531/01/2018

Kursus: Undervisning

Aktionsforskningsmetoder

Martin Lindhardt

01/09/201431/01/2015

Kursus: Undervisning

Antropologisk feltarbejde

Martin Lindhardt

01/02/201430/06/2018

Kursus: Undervisning