Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Curriculum Vitae

Min forskning har et bruger-, pårørende- og organisatorisk perspektiv med udgangspunkt i praksisnære psykiatriske problemstillinger med et anvendelsesorienteret formål. Forskningstilgangen er overvejende inden for klassiske kvalitative metoder. Udvikling af ny viden til praksis og uddannelse foregår hyppigt i samarbejde med ph.d.-studerende og nationale og internationale forskningskolleger med et helhedsorienteret og tværfagligt sigte.


Lise Hounsgaard, Professor, ph.d., Cand. Cur.,Sygeplejerske 
OPEN Klinisk Institut
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
J.B. Winsløws Vej 9 A.
DK-5000 Odense C
www.sdu.dk/KI/OPEN

Akademiske uddannelser
2004 Ph.d. uddannelse, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet
1999 Kandidatoverbygning i etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet
1998 Kandidatuddannelse, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
1989 Sygeplejefaglig Afgangseksamen (Master in Nursing Science and Leadership)

Ansættelser de sidste 10 år
2014 - Professor ved OPEN, Odense Patient data Explorative Network, Klinisk Institut, SDU
2014 - 2019 Docent ved University College Lillebælt
2009 - 2022 Forskningsleder v. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
2008 - Lektor, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU
2006 - 2008 Adjunkt, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU
2006 - 2007 Ekstern lektor, Instit. for Folkesundhed, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, AU
2005 - 2006 Adjunkt, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, AU
2004 - 2005 Forskningsassistent, Institut for Sygeplejevidenskab, AU
2003 - 2004 Ekstern lektor, Institut for Sygeplejevidenskab, AU
2003 - 2004 Konsulent, afd. for Forskning, Udvikling og Evaluering (FUE), Jysk Center for Videregående Uddannelser (JCVU), Århus
1999 - 2004 Ph.d.-studerende, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet

Bedømmelsesopgaver

 • Sagkyndig bedømmer i akkreditering af masteruddannelse i sygepleje (120 point), Norge for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Norge
 • Formand for ph.d. bedømmelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
 • Midtvejs ph.d. bedømmelse ved Sundsvall Universitet, Sverige - Formand ved post doc bedømmelser
 • Formand/bedømmer af lektoransøgninger ved universiteter
 • Formand/bedømmer ved adjunkt ansøgninger ved universiteter
 • Bedømmer ved seniorforskeransøgninger 
 • Intern bedømmer ved ansøgning til ph.d.- studiet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
 • Eksaminator, vejleder og censor ved kandidat og masterstudier ved universiteter

 Selskaber og udvalgsposter

 • Formand for ph.d. udvalget ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
 • Medlem af Innovations- og kvalitetsfremmerådet, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
 • Medlem af uddannelsesudvalg - repræsentant for Syddansk Universitet ved University College Sjælland, University College Lillebælt og University College Vest
 • Medlem af Nordic Network for Disability Research
 • Medlem af nordisk netværk for akademisering af sygeplejen
 • Medlem af styregruppe i netværk for rural and remote nursing

Udvalgte forskningsaktiviteter med forskningsledelse

 • Kendetegn ved arktisk sygepleje (2010 - ). Forskningsleder på projektet som udføres med feltarbejde som forskningsstrategi med deltagerobservation og interview med sygeplejersker i byer og bygder i Grønland.
 • Kvinders forståelse af potentiel sygdom ved celleforandringer på livmoderhalsen (2010 - ). Forskningsleder på projektet der baserer sig på fokusgruppeinterview.
 • Pårørendes oplevelser og erfaringer i livet med Parkinsons sygdom (2007 - ). Forskningsleder på projektet med individuelle interview med samlevere til personer med Parkinsons sygdom.

Hovedvejleder for ph.d.-studerende - afsluttede

 • Cand.scient., udviklingskonsulent, Anders Møller Jensen, Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring (VIOLA), VIA University College. Titel: ”Når mennesker med demens indlægges på hospital”. Forsvar d. 2. juli 2021.
 • Associate Professor, Cand. Pæd. Pysch., Nurse, University College Lillebælt, Jette Marcussen. Title: ”Mentalt sundhedsperspektiv på børns dobbeltsorg ved forældres skilsmisse og forælders død”. Faculty of Health Sciences, Southern University of Denmark. Forsvar d. 23.6.2020
 • Master of Rehabilitation Stina Meyer Carlsen. Titel: "Towards a client-centred, evidence-based assistive tecknology service - A action research study" (hoved/medvejleder). Forsvar d. 21.3.2019
 • Ellen Bondrup Tingleff. Titel: “Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry – Patient and relatives’ perceptions and perspectives on mechanical restraint in forensic psychiatry”. Samarbejde ml. OPEN/Psykiatrien Region Syddanmark. 
  Forsvar 1.2. 2019.
 • Cand.Cur., Sygeplejerske Lea Deichmann Nielsen. Titel: “Development of the MR-CRAS (Mechanical Restraint – Confounding-Risk-Alliance-Score) and validation of its measurement properties among forensic psychiatric staff and experts”. Samarbejde ml. OPEN/Psykiatrien Region Syddanmark. Forsvar 17. maj 2018.
 • Cand. Scient. San. Mikaela Augustussen, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik. Title: ”Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark”. Forsvar 24. maj 2018.
 • Sygeplejerske, Cand.Cur. Ingrid Charlotte Andersen, Slagelse Hospital, working title: ”Aktiv medinddragelse i et sygdomsforløb med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)” 
  Forsvar 15. november 2017
 • Sygeplejerske, cand.mag. Tine Aagaard. Titel: ”Kvalitet i omsorgsarbejdet set fra patient- og medarbejderperspektivet”. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik Forsvar 2014.
 • Cand. scient. soc. Steven Arfjord. Titel: ”Empowermentevaluering i det sociale arbejde med udsatte børn & familier i Grønland”. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik. Forsvar juni 2014.
 • Sygeplejerske, cand.cur. Jens Peter Hansen, Psykiatrien i Region Syddanmark Esbjerg. Titel: ”Effekt af kompenserende strategier rettet mod kognitive deficits ved skizofreni. Et randomiseret forsøg”. Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU. Forsvar 19.03.2012.
 • Sygeplejerske, MHH Lene Seibæk, Skejbæk Sygehus. Titel: ”At komme godt fra start – Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer”. Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU. Forsvar 22. marts 2012. 
 • Sygeplejerske, cand.cur. Frederik Gildberg, Sygehus Lillebælt. Titel: ”Retspsykiatrisk sygepleje i interaktion mellem personale og skizofrene patienter”. Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU. Forsvar 15. maj 2012.

Hovedvejleder for ph.d.-studerende
Uddybende information om disse projekter findes på www.SDU.dk/KI/sygeplejeforskning

 • Cand. Cur. Lotte Abildgren. Twin-ph.d.-undersøgelse: Titel: ”SimLEARN: Reduktion af utilsigtede hændelser gennem læringstransfer af non-technical skills”. Samarbejde ml. OUH/OPEN/SDU.
  Indskrivet 1. september 2018.
 • Cand. Scient. Anth. Mette Mørup Schlütter, Title: “Living with an uncertainty in old age – an ethnographic exploration of the experience of ole age in Greenland”.
  Indskrevet 1. oktober 2017
 • Cand. Scient. San. Publ. Kirsten Kjær Johansen Katballe. Title: “Preventing coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method”. Faculty of Health Sciences, Southern University of Denmark.
  Indskrevet 1. August 2016 

 Projektvejleder for ph.d.-studerende 

 • Cand. Mag. Malte Lebahn, Twin-ph.d.-undersøgelse af postgraduat personales non-technical skills før, under og efter in situ simulation med fokus på forbedringer i teamsamarbejde og medicinhåndtering. Samarbejde ml. OPEN/HUM/SDU.
  Indskrivet 1.9.2018.

Projektvejleder på afsluttede ph.d.-studier 

 • Sygeplejerske, cand.cur. Anne Sorknæs. Odense Universitetshospital Svendborg. Titel: Telemedicinske sygeplejekonsultationer hos kronisk lungesyge patienter i eget hjem - et sikkert alternativ til indlæggelse.
  Forsvar 27. september 2013.
 • Cand.cur., MLP, Mette Kjerholt, Amssygehuset, Gentofte, Titel: Sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb – idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt
  1.1.-31.12.2007.
 • Magister i ergoterapi Hanne Kaa Kristensen, Syddansk Universitet, Odense. Universitetshospital. Titel: ”Implementering af evidensbaseret praksis for patienter med apoplexia cerebri i ergoterapiafdelingen”
  Forsvar 2010. 
 • Sygeplejerske Lars Thrysøe, Odense Universitetshospital. Titel: ”At blive og at være sygeplejerske”
  Forsvar 2010.
 • Sygeplejerske, Master i køn og kultur, Susan Ptak, Syddansk Universitet.Titel: ”En undersøgelse af sygeplejestuderendes læringsmiljø for at fremanalysere og beskrive mulige sammenhænge i forhold til frafald, specielt blandt etniske minoriteter”
  Forsvar 2010.
 • Ergoterapeut, cand.scient.soc. Kirsten Petersen, Aarhus Universitet, Via University College. Titel: ”Brugerinddragelse i rehabilitering – et kvalitativt studie af hverdagslivet med kronisk psykiatrisk sygdom”
  Forsvar 2009.

Videnskabelige artikler de sidste 10 år 

Nørtoft, K. P. J., Carroll, S., Siren, A. K., Bjerregaard, P., Larsen, C. V. L., Brædder, M., Hounsgaard, L. & Jensen, T. Enhancing Well-Being Among Older People in Greenland through Partnerships of Research, Practice and Civil Society. nov. 2018, https://arcticyearbook.com. online, (Arctic Yearbook, Bind 2018).

Andersen, I. C., Thomsen, T. G., Bruun, P., Bødtger, U. & Hounsgaard, L., Between hope and hopelessness: COPD patients' and their family members' experiences of interacting with healthcare providers - a qualitative longitudinal study 2018, I : Scandinavian Journal of Caring Sciences. 32, 3, s. 1197-1206

Augustussen, M., Pedersen, M. L., Hounsgaard, L., Timm, H. & Sjøgren, P.Development of health-related quality of life and symptoms in patients with advanced cancer in Greenland, 2018, I : European Journal of Cancer Care. 27, 3, 7 s., e12843.

Nielsen, L. D., Gildberg, F. A., Bech, P., Lange Dalgaard, J., Munksgaard, G. & Hounsgaard, L. Forensic mental health clinician's experiences with and assessment of alliance regarding the patient's readiness to be released from mechanical restraint, 2018, I : International Journal of Mental Health Nursing. 27, 1, s. 116–125

Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K. & Gildberg, FA., Forensic psychiatric patients’ perceptions of situations associated with mechanical restraint: A qualitative interview study, 2018, I : International Journal of Mental Health Nursing.

Jensen, A. M., Pedersen, B. D., Bang Olsen, R. & Hounsgaard, L., Medication and care in Alzheimer’s patients in the acute care setting: A qualitative analysis 2018, I : Dementia.

Larsen, S. M., Mortensen, R. F., Kristensen, H. K. & Hounsgaard, L., Older adults' perspectives on the process of becoming users of assistive technology: a qualitative systematic review and meta-synthesis 2018, I : Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.

Terkelsen, A. S., Long, M., Hounsgaard, L. & Bonefeld-Jørgensen, E. C., Reproductive factors, lifestyle and dietary habits among pregnant women in Greenland: The ACCEPT sub-study 2013–2015, 2018, I : Scandinavian Journal of Public Health. 46, 2, s. 252-261

Seibaek, L., Delmar, C. & Hounsgaard, L., Sustaining hope and life courage in patients undergoing ovarian cancer surgery - the impact of care, 2018, I : European Journal of Cancer Care. 27, 1, 9 s., e12562.

Munksgaard, G., Hounsgaard, L., Duxbury, J. & Gildberg, F. A., Violence and threats against forensic mental health staff: Forensic healthcare workers’ perception of violence and threats against staff and subsequent impact on mental health care okt. 2017. 1 s.

Tingleff, E. B., Bradley, S. K., Gildberg, F. A., Munksgaard, G. & Hounsgaard, L., "Treat me with respect". A systematic review and thematic analysis of psychiatric patients' reported perceptions of the situations associated with the process of coercion 2017, I : Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 24, 9-10, s. 681–698

Nielsen, L. D., Bech, P., Hounsgaard, L. & Gildberg, F. A., ‘Mechanical restraint—confounders, risk, alliance score’: testing the clinical validity of a new risk assessment instrument, 2017, I : Nordic Journal of Psychiatry. Supplement. 71, 6, s. 441-447

Nielsen, L. O., Schlütter, M. M. & Hounsgaard, L., Exploring challenges and possibilities in providing welfare among the elderly in Southern Greenland - an exploartory Study, 2017.

Nielsen, L. O., Schlütter, M. M., Hounsgaard, L., Nørtoft, K. P. J. & Jensen, T., Exploring challenges and possibilities in providing welfare among the elderly in southern Greenland - an exploratory study, 2017.

Andersen, I. C., Thomsen, T. G., Bruun, P., Bodtger, U. & Hounsgaard, L., Patients' and their family members' experiences of participation in care following an acute exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease: a phenomenological-hermeneutic study, 2017, I : Journal of Clinical Nursing. 26, 23-24, s. 4877-4889

Augustussen, M., Hounsgaard, L., Pedersen, M. L., Sjøgren, P. & Timm, H., Relatives' level of satisfaction with advanced cancer care in Greenland: a mixed methods study, 2017, I : International Journal of Circumpolar Health. 76, 1, 9 s., 1335148.

Augustussen, M., Sjøgren, P., Timm, H., Hounsgaard, L. & Pedersen, M. L., Symptoms and health-related quality of life in patients with advanced cancer: A population-based study in Greenland, 2017, I:European Journal of Oncology Nursing. 28, s. 92-97

Nielsen, L. O., Krebs, H. J., Albert, N. M., Anderson, N., Catz, S., Hale, T. M., Hansen, J., Hounsgaard, L., Kim, T. Y., Lindeman, D., Spindler, H., Marcin, J. P., Nesbitt, T., Young, H. M. & Dinesen, B., Telemedicine in Greenland: Citizens' Perspectives, 2017, I : Telemedicine and e-Health.

Andersen, I. C., Thomsen, T. G., Bruun, P., Bødtger, U. & Hounsgaard, L., The experience of being a participant in one's own care at discharge and at home, following a severe acute exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease: a longitudinal study, 2017, I : International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. 12, 1, 13 s., 1371994.

Jensen, A. M., Pedersen, B. D., Bang Olsen, R. & Hounsgaard, L., Overlooked possibilities for the use of person-center care during hospital admission of patients with Alzheimer’s disease, 1 nov. 2016.

Tingleff, E. B., Bradley, S., Gildberg, F. A., Munksgaard, G. & Hounsgaard, L., oA literature review of psychiatric patients’ perceptions of situations connected with coercive measures: Et litteraturstudie af psykiatriske patienters opfattelser af situationer forbundet med tvang, okt. 2016.

Nielsen, L. D., Gildberg, F. A., Hounsgaard, L. & Bech, P., Mechanical Restraint – Confounder, Risk, Alliance, Score A short-term risk assessment of the patient´s readiness to be released from mechanical restraint, okt. 2016.

Gildberg, F. A., Paaske, K. J., Rasmussen, V. L., Nissen, R. D., Bradley, S. K. & Hounsgaard, L., Humour: Power conveying social structures inside forensic mental health nursing, aug. 2016, I : Journal of Forensic Nursing. 12, 3, s. 120-128

Andersen, I. C., Thomsen, T. G., Poul, B., Bødtger, U. & Hounsgaard, L., Dealing with challenges in taking active part in care after hospitalization due to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease: experiences of patients and their relatives, 16 jun. 2016.

Andersen, I. C., Thomsen, T. G., Poul, B., Bødtger, U. & Hounsgaard, L., Participation in care - the transition from hospital to home as experienced by patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and their Family members, 4 sep. 2015.

Hounsgaard, L., Family care where a Family member is chronically ill with Parkinson Disease - a qualitative study, 12 jun. 2015.

Gildberg, F. A., Bradley, S. K., Tingleff, E. B. & Hounsgaard, L., Empirically Testing Thematic Analysis (ETTA): Methodological Implications in Textual Analysis Coding System, 2015, I : Nordisk Sygeplejeforskning. 5, 2, s. 193-207

Sorknæs, A. D., Hounsgaard, L., Olesen, F., Jest, P., Bech, M. & Østergaard, B., Nurses and patients experiences of teleconsultations, 2015, I : International Journal of Integrated Care. 2015, ETC Conf Suppl

Marcussen, J., Thuen, F., Poul, B. & Hounsgaard, L., Parental divorce and parental death: An integrative systematic review on children´s double bereavement, 2015, I : Clinical Nursing Studies. 3 , 4, s. 103-111

Andersen, I. C., Thomsen, T. G., Poul, B., Bodtger, U. & Hounsgaard, L., Participation in care - the transition from hospital to home as experienced by patients with servere chronic obstructive pulmonary disease and their Family members, 2015.

Arnfjord, S. & Hounsgaard, L., Problems of Professional Disempowerment: An Initial Study of Social Work Conditions in Greenland, 2015, I : Intersectionalities : A Global Journal of Social Work Analysis, Research, Polity and Practice. 4, 1

Hansen, J.P., Østergaard, B.; Nordentoft, M.; Hounsgaard, L. The Feasibility of Cognitive Adaption Training for Outpatients with Schizophrenia in Integrated Treatment, Community Ment Health J, DOI 10.1007/s.105997-012-9557-3 (12. October 2012 publ. online).

Kristensen, H.K., Borg, T., Hounsgaard, L, “Implementation of coherent, evidence-based pathways in Danish rehabilitation practice" has been presently being given full consideration for publication in Disability and Rehabilitation, DOI 10.3109/09638288.2013.768301 (published online April 2013).

Seibæk, L.; Petersen, L.; Blaakaer, J.; Hounsgaard, L. “Ovarian Cancer Surgery: Health and Coping during Perioperative Period”. Supportive Care in Cancer. Vol 21, Nr 2, jan. 2013.

Gildberg, F.A.; Bradley, S.K.; Fristed, P.B.; Hounsgaard, L. “Reconstructing Normality: Characteristics of Staff Interactions with Forensic Mental Health Inpatients”. International Journal of Mental Health Nursing. Vol. 2012, Nr. 21, 2012, p. 103-113.

Hansen, J.P.; Østergaard, B.; Nordentoft, M.; Hounsgaard, L. “Cognitive Adaptation Training combined with assertive community treatment: A Randomised Longitudinal Trial”. Schizophrenia Research, Volume 135, Issue 1 , p. 105-111, March 2012.

Petersen, Kirsten; Hounsgaard, Lise; Borg, Tove; Nielsen, Claus Vinther. "Learning via participation - a user perspective on user involvement in mental health rehabilitation”. Scandinavian Journal of Disability Research 2012;14(2)97-112.

Hansen, J.P.; Østergaard, B.; Nordentoft, M.; Hounsgaard, L. “The feasibility of Cognitive Adaptation Training for outpatients with Schizophrenia”. Schizophrenia Research 135 (2012) 105–111.

Hounsgaard, L.; Pedersen, B.; Wagner, L. ”Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver med en partner med Parkinsons sygdom, – en interviewundersøgelse af kvinders erfaringer med omsorg og livskvalitet”. Sygeplejersken nr.11/2012, sekundær publicering.

Kristensen, H.K.; Borg, T.; Hounsgaard, L. “Aspects affecting occupational therapists' reasoning when implementing research-based evidence in stroke rehabilitation”, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2012. Vol. 19, No. 2, p. 118-131.

Kristensen, H.; Borg, T.; Hounsgaard, L. “Implementation of coherent rehabilitation guidelines”. Disability And Rehabilitation, March 2012, Vol. 19, No. 2 , Pages 118-131.

Petersen, K.; Hounsgaard, L.; Borg, T.; Nielsen, C.V. “User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition”. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol. 19, Nr. 1, 2012, p. 59-67.

Seibæk, L.; Petersen, L.; Blaakaer, J.; Hounsgaard, L. ”Man håber jo det bedste men forbereder sig alligevel på det værste: Kvinders levede erfaringer med at gennemgå operation for kræft i æggestokkene”. Sygeplejersken nr.14/2012, sekundær publicering.

Aagaard, T.; Borg, T.; Hounsgaard, L. ”Hverdagsliv og daglig livsførelse”. Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning, 2011, Ilisimatusarfik.

Seibæk, L.; Petersen, L.; Blaakaer, J.; Hounsgaard, L. “Hoping for the Best, Preparing for the Worst: The lived experiences of women undergoing ovarian cancer surgery”. European Journal of Cancer Care. 2012 May;21(3):360-71.

Thrysøe, L.; Hounsgaard, L.; Dohn, N. B.; Wagner, L. “Newly qualified nurses — Experiences of interaction with members of a community: Nyuddannede sygeplejersker - erfaringer med interaktion med medlemmer af praksisfællesskaber”. Nurse Education Today. 2012, 32: 551-555.

Hounsgaard, L.; Pedersen, B. D.; Wagner, L. "The daily living for informal caregivers with a partner with Parkinson’s disease: - An interview study of women´s experiences of care decisions and selfmanagement". Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 2011 Volume 3, Number 4, 1 December 2011 , pp. 504-512(9).

Thrysøe, L.; Hounsgaard, L.; Dohn, N. B.; Wagner, L. “Expectations of becoming a nurse and experiences on being a nurse“. Vård i Norden, 2011,vol 31/101, nr. 3.

Kristensen, H.; Borg, T.; Hounsgaard, L. “Facilitation of research-based evidence within occupational therapy in stroke rehabilitation”. British Journal of Occupational Therapy, October 2011 74(10).

Schultz, L.A.; Hounsgaard, L. "Psykosocial sykepleje i en højteknologisk intensivavdeling", Nordic Nursing Research nr.3/2011.

Seibæk, L.; Petersen, L. K.; Blaakær, J.; Hounsgaard, L. “Health and Socio-Economic Status: Factors impacting care and treatment in ovarian cancer patients”. Nordisk Sygeplejeforskning nr.3/2011.

Seibæk, L.; Petersen, L. K.; Blaakær, J.; Hounsgaard, L. “Symptom Interpretation and Health Care Seeking in Ovarian Cancer”. B M C Women's Health. 11, 31, 2011.

Zaiton, Hala; Hounsgaard, Lise; Pedersen, Birthe D.; Campbell, Lorna; Martinussen, Torben; Wagner, Lis. “Can Protocolised Weaning Applied in Denmark Transfer to Egyptian Intensive Care Units? A Comparative Study”. Medical Journal of Cairo University. 2011 ; Vol. 78, Nr. 1, s. 337-342.

Gildberg, Frederik Alkier; Elverdam, Beth; Hounsgaard, Lise. “Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of staff-patient interaction”. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2010 ; Vol. 17, Nr. 4, s. 359.

Thrysøe, Lars; Hounsgaard, Lise; Dohn, Nina Bonderup; Wagner, Lis. “Participating in a community of practice as a prerequisite for becoming a nurse - Trajectories as final year nursing students”. Nurse Education in Practice. 2010 ; Nr. 10, s. 361 -366.

Seibæk, Lene; Kjeld Petersen, Lone; Blaakær, Jan; Hounsgaard, Lise. “Præoperativ optimering ved elektiv cancer kirurgi: Fra ventetid til forberedelse”. Månedsskrift for praktisk lægegerning. 2010; Nr. 9. 

Sørensen, Birgitte; Sand Nielsen, Catherine; Hounsgaard, Lise. “Rehabilitation of people with cognitive problems: Findings from a field study”. British Journal of Neuroscience Nursing. 2008; Vol. 4, Nr. 7, s. 2-8.

Lillesø MD, Zimmermann-Nielsen S., Rosenlund, Hounsgaard, L. ”Unødvendig præmedicin”. Sygeplejersken. 2008 ; Vol. 2008, Nr. 15-16, s. 52-55.

Petersen, Kirsten; Hounsgaard, Lise; Vinther Nielsen, Claus. “User participation and involvement in mental health rehabilitation: a literature review”. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 2008 ; Vol. 15, Nr. 7, s. 306-313.

Hounsgaard, Lise; Kjeld Petersen, Lone; Pedersen, Birthe D. “Facing possible illness detected through screening: Experiences of healthy women with pathological cervical smears”. European Journal of Oncology Nursing. 2007 ; Nr. 11, s. 417-423. 

Seibæk, Lene; Hounsgaard, Lise. ”Rehabilitering efter operation for livmoderhalskræft. Oplevelse af liv og helbred”. Vård i Norden. 2006 ; Vol. 26, Nr. 4, s. 14-19.


Afhandlinger

Hounsgaard, Lise. Potentiel sygdom sætter spor - Kvinders oplevelse af sygdom i et forløb med celleforandringer efter screening for livmoderhalskræft. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 108 sider 2004. Ph.d. afhandling.

Editorials
Hounsgaard, Lise. ”Fra projekt til publicering”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Vol. 26, Nr. 1/2010. s. 2.
Hounsgaard, Lise. ”Praksisforskning - forskning i praksis eller udvikling”. Tidsskrift for Syge plejeforskning. Vol. 25, Nr. 2/2009. s. 2.
Hounsgaard, Lise. ”Det er vækstvilkårene i marken der bestemmer høstens kvalitet”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Vol. 24, Nr. 1/2008. s. 2.
Hounsgaard, Lise. ”Forskningspublicering”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Vol. 23, Nr.1/2007.
Hounsgaard, Lise. Peer review processen”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Vol. 22, Nr.3/2006.

Faglige artikler
Augustussen, M., Timm, H. U. & Hounsgaard, L., Palliation til kræftpatienter i Grønland: set fra sundhedsprofessionelles perspektiv 2018, I : Nordisk Sygeplejeforskning. 8, 3, s. 230-245

Overballe Nielsen, L. & Hounsgaard, L., Telemedicin i Grønland – borgernes perspektiv 2018, I : Best Practice - Sygeplejersken.

Hounsgaard, L., Hvordan påvirkes livskvaliteten for partneren til den kroniske syge?, maj 2016, I : ipraksis. s. 48-52

Marcussen, J., Hounsgaard, L., Thuen, F. & Poul, B., Børn og unge i dobbeltsorg kræver særlig støtte, mar. 2016, I : Sygeplejersken. 3, s. 38-47 10 s.

 

Hounsgaard, L., Poul, B., Pedersen, S. W., Stryhn, H. M. & Kristensen, H. K., Udvikling af forskningskompetencer indenfor Området for Sundhedsuddannelser på University College Lillebælt, 2015, 15 s.

Kristensen, H. K., Hounsgaard, L., Poul, B., Stryhn, H. M. & Pedersen, S. W., Videnskredsløb skal styrke sundhedsprofessionelles kompetencer, 2015, I : Sygeplejersken. 115, 10, s. 74-79 5 s.

Hansen, Østergaard, Nordentoft, Hounsgaard. ”Effekt af Cognitive Adaptation Training i tidlige interventionsteams ved skizofreni”, Best Practice, Neuroligi/psykiatri i Danmark. maj 2013.

Hounsgaard, L., Pedersen, B., Wagner, L. ”Uformel omsorg i hverdagslivet med en Parkinsonramt partner”. Parkinson nyt 2012 nr.2, p.15-16.

L. Hounsgaard, S. Møller. Bachelor- og ph.d. uddannelse samt spirende forskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning, Nakorsanut nr.2/2010.

Gildberg, Frederik Alkier; Hounsgaard, Lise. ”Ved kanten af eget felt? Om forskning i psykiatrisk sygepleje og udfordringer til grunduddannelsen”. Gjallerhorn. 2010 ; Vol. 2010, Nr. 12, s. 107-114.

Hounsgaard L, Møller s: Bachelor.og ph.d.- uddannelse samt en spirende forskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Nakorsanut nr.2/2010.

Hounsgaard, L.; Pedersen, B.D.; Wagner, L. Praksishistorie nr. 52. ”Uformel omsorgsudøver i hverdagslivet som partner til en person med Parkinsons sygdom, Rehabilitering i Danmark 2010 – beskrevet gennem praksishistorier”. Rehabiliteringsforum Danmark, November 2010.

Ledderer, Loni; Hounsgaard, Lise; Poulsen, Lars; Larsen, Michala Schultz; Munck, Anders; Hansen, Dorte Gilså. Collaborative practice in general practice in Denmark.. I:Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Schwitzerland: World Health Organization, 2010.

Gildberg, Frederik Alkier; Bradley, Stephen K.; Fristed, Peter Billeskov; Hounsgaard, Lise. ”Retspsykiatrisk sygepleje: - I interaktion mellem personale og indlagte, skizofrene patienter”. Tidskrift for Sygeplejeforskning. 2010 ; Vol. 2010, Nr. 2+3, s. 70.

Hounsgaard, Lise. ”Feltarbejde med deltagerobservation og interview som tilgang til forskning i sygepleje”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2009 ; Vol. 25, Nr. 2, s. 8-12. 

Hansen, Jens Peter; Østergaard, Birte; Nordentoft, Merete; Hounsgaard, Lise. ”Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af kognitiv adaptationstræning: design og metodediskussion”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2009 ; Vol. 3, s. 3-8.

Lillesø, Mette; Zimmermann-Nielsen, Sigrid; Rosenlund, Karin. Hounsgaard Lise: Præmedicin som standard før KAG bør revideres. Sygeplejersken nr. 15, 2008.

Rud Pedersen, Jane; Hounsgaard, Lise. ”Bibliometrisk forskningsindikator til måling af kvalitet ved forskningspublicering: En metode der må anvendes med måde”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2008; Vol. 24, Nr. 1, 01.01.2008. s. 24-29.

Poulsen, Lars; Ledderer, Loni; Hansen, Dorte Gilså; Hounsgaard, Lise; Schultz-Larsen, Michala Eich; Munck, Anders. ”Praksispersonalets uddannelse og arbejde”. Sygeplejersken. 2008; Nr. 13-14, 30.06.2008. s. 62-68.

Frost, Helen; Jørgensen, Maria; Hounsgaard, Lise. ”Sygeplejerskers overvægt - privatsag eller faglig problemstilling”. Sygeplejersken. 2006; Vol. 106, 1.1.2006. s. 50-52.

Seibæk, Lene; Hounsgaard, Lise. ”En undersøgelse bliver til (I)”. Klinisk Sygepleje; 18 (1). (2004).

Seibæk, Lene; Hounsgaard, Lise. ”En undersøgelse bliver til (II)”. Klinisk Sygepleje; 19 (2). (2004).

Jespersen E, Hounsgaard l ”Hvidbog om krav, form og indhold i forskningstilknytningsaftaler mellem JCVU og universiteterne”, JCVU. 2004, 55 sider.

Hounsgaard L, Evalueringsrapport med en evaluering af De Sundhedsfaglige Diplomuddannelser med udgangspunkt i interview med ledende sygeplejersker som aftagere og med henblik på udvikling af tværfaglige diplomuddannelser ved JCVU, foråret 2004.

Lærebogskapitler (med fagfælle bedømmelse)
Gildberg, F. A. & Hounsgaard, L., Kvalitative analysemetoder i Sundhedsvidenskab 23 okt. 2018, Kvalitative Analysemetoder i Sundhedsforskning. 1 udg. Århus: Klim, Bind 1. s. 11-21 10 s.

Hounsgaard, L. & Seibæk, L., 2018, Patient: Grundbog i sygepleje. Tvistholm, N. & Boe Danbjørg, D. (red.). 2. udg. Kbh: Munksgaard , s. 369-384

Pedersen, B.P.; Hounsgaard, L. ”Kronisk sygdom og lidelse, Sygeplejens Fundament, Nyt Nordisk”. 2013.

Hounsgaard, L.; Seibæk, L.; Kronisk sygdom, patientforløb og empowerment”. Munksgaard (in press 2013).

Petersen, K; Bechtold, V; Hounsgaard, L. ”Rehabiliteringskompetencer – læring og uddannelse”. Udfordringer til rehabilitering i Danmark. Kapitel 13 (s. 172-184). Marselisborgcenteret, Århus: Rehabiliteringsforum Danmark. (2011).

Hounsgaard, Lise; Seibæk, Lene. ”Perspektiver på lidelse i forbindelse med sygdom”. Akut, kritisk og kompleks sygepleje: Samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver. Denmark: Munksgaard Danmark, 2009. s. 21-34.

Elgaard Sørensen, Erik; Hounsgaard, Lise; Ryberg, Birgit; Boye Andersen, Frode. ”Ledelse og læring - i organisationer”. København: Hans Reitzel, 2008. 252 s.

Hounsgaard, Lise; Elgaard Sørensen, Erik; Ryberg, Birgit; Boye Andersen, Frode. ”Ledelse og organisation i en sammenhæng”.

Ledelse og læring - i organisationer. red. København: Hans Reitzel, 2008. s.9-23.

Pedersen, Birthe D.; Hounsgaard, Lise. “Patientperspektivet i fænomenologisk belysning”. Perspektiver på pleje: Værdier i praksis. red. / Torben E Andreasen. 1. udg. Århus : Philosophia, 2008. s. 139-148.

Hounsgaard, Lise. ”Begreb/ Fortælling/ Gensidighed /Sansning /Samaritan/Kunst”. Sygeplejeleksikon. Seks ord: red. / Janne Lyngaa; Birgit Bidstrup Jørgensen. 1. udg. København : Gyldendal Akademisk, 2007.

Pedersen, Birthe; Hounsgaard, Lise. ”Patient – sygeplejerske relationen”. Sygeplejens Fundament. Lærebog for bacheloruddannelsen i sygepleje. Nyt Nordisk Forlag. (2005).

Redigering af lærebøger
Elgaard, Erik; Hounsgaard, Lise; Andersen, Frode Boye; Ryberg, Birgit. (2008). ”Ledelse i et læringsperspektiv”. Hans Reitzels Forlag . 249 sider 2. udgave i 2012.

Lorentsen, Margarethe; Hounsgaard, Lise; Østergaard-Nielsen, Grethe. (2003). ”Forskning i klinisk sygepleje - metoder og vidensudvikling”. Akademisk Forlag, 367 sider.

Referee bedømmer ved tidsskrifter

 • European Journal of Oncology
 • Scandinavian Journal of Caring Science
 • Journal of Advanced Nursing
 • Nursing Research and Practice
 • Vård i Norden
 • Kultur og klasse, Århus Universitet

 

Forskningsområder

 • Sygeplejeforskning
 • Patientforløb
 • Psykiatrisk behandling
 • Kvalitative metoder
 • Adgang

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller