Personlig profil

Forskningsområde

Forskning i anvendelse af digitale hjælpemidler i idrætsuddannelser og bevægelseslæring, herunder videofeedback, specifikt i interventionsstudier ved anvendelse af aktionsforskningsmetoder.

Uddannelsesudvikling ved brug af interventioner og samarbejdende arbejdsformer og dokumentation her af fortrinsvis ved brug af aktionsforskningsmetoder.

Digital kompetence i idrætsundervisning.

Offentlig og privat samarbejde om innovation af produkter og services samt forandring af social praksis herunder skoleudvikling.

CV

1999 master's degree: Cand. Scient. in Physical Education (major) and philosophy (minor subject)

2010 Ph.d. degree was awarded the first of December for the thesis: "Learning through action with digital tools in physical education teacher."

1998-1999: Employed at educational development project in the tool's activities, SDU, in project development and intervention with ICT in idrætsundervisning.
1999 - 2000: Employed as full-time temporary lecturer tool in apparatus gymnastics and pedagogical development project at the Institute of Sports Sciences and Clinical Biomechanics, in a project dealing with development and intervention with ICT in Physical Education.
2000 -: Employed as assistant / associate professor at the Institute of Sports Sciences and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

2010 – 2012 two third employed as a lab manager in the project: Play and Learning - Kids n’ Tweens Lifestyle, a project supported by the European Fund for Regional Business Development within the European Union. Research Coordinator for the research group: Sport, Learning and Activity development.

Advisor and mentor for undergraduate projects, master projects and theses.

 

Publications:

Elbæk, Lars: ”Er IKT i idrætsundervisningen en reel mulighed? Hvor og hvordan er det? – Hvad kan der gøres – og hvor bevæger det sig hen?” artikel til uddannelsesmateriale til Gymnasie-IT, henvendelse til Charlotte Rosenbeck, Projektkonsulent, UNI-C, Tlf.: 8937 6666, http://www.uni-c.dk, 2001

Elbæk, Lars: ”Inddragelse af digitale billeder og videoer i arbejdet med færdigheder og kundskaber i idrætsundervisning”, artikel til uddannelsesmateriale til Gymnasie-IT, henvendelse til Charlotte Rosenbeck, Projektkonsulent, UNI-C, Tlf.: 8937 6666, http://www.uni-c.dk, 2001

Elbæk, Lars: ”Skrueteknikker i spring - analyser og simulationer”, Focus Idræt nr. 3, 2001, 114-119, ISBN: 0105-1237, 2001

Elbæk, Lars og Finn Berggren. ”Anvendelse af IKT i redskabsaktiviteter og idræt”, Focus Idræt, årgang. 26, februar 2002, 12-17, 2002

Elbæk, Lars og Jakob Nielsen. ”Læring og korrektion af kraftspring”, Focus Idræt, årgang. 26, august 2002, 125-129, 2002

Elbæk, Lars og Verner Nissen. ”Drengegymnastik – fuld fart frem”, Focus Idræt, årgang. 26, oktober 2002, 146-149, 2002

Berggren, Finn og Lars Elbæk. ”Informations- og kommunikationsteknologi i idrætsuddannelser – fra ide til virkelighed”, Idrætspædagogisk årbog 2002 – teori om praktik, 223-254, ISBN: 87-7955-183-1, 2002

Elbæk, Lars. ”Bacheloropgaven i idræt – set udefra”, Tidsskrift for Idræt, årgang 67, nr. 4, 16-18, 2002

Elbæk, Lars og Finn Berggren. Computerprogrammet SportsPlanner — Et planlægnings- og læringsværktøj, SportsPlanner Forlag, Odense 2002. ISBN: 87 988063-2-7, 2002

Elbæk Lars: ”Modtagning i redskabsgymnastik 1”. Focus Tidsskrift for Idræt, 2003, 1: 19-23, 2003

Elbæk Lars: ”Modtagning i redskabsgymnastik 2”. Focus Tidsskrift for Idræt, 2003, 2: 1-5, 2003

Elbæk, Lars og Nielsen, Jakob: ”Gymnastik er ikke kun for piger – det er også for gladiatorer” Focus Tidsskrift for Idræt, 2003, 4: 20-24, 2003

Elbæk, Lars: ”Møllevending – vejrmølle – mølle-rondat – rondat – araberspring »Grundlæggende den samme bevægelsesform«”: Focus – Tidsskrift for Idræt, s. 18-22, nr. 1 2004, 28. årgang, 2004

Elbæk, Lars og Helge, Eva Wulff. ”Kropsfagene ud af gymnasiets idrætsundervisning!”, GISP (gymnasieskolernes idrætslærerforening), 2004, nr. 117, marts, s. 26-40, 2004

Elbæk, Lars og Burstein, Ron. ”En samtale med Ron Burstein om integration og antiracisme – en glad amerikaner i Danmark”: Focus – Tidsskrift for Idræt, 2004, s. 28-33, nr. 4, 28. årgang, 2004

Elbæk, Lars: “PE Teacher Education: Learning by Expanding in Apparatus Gymnastics Using ICT”, pp, 274-287, Proceedings from the conference “What’s Going On in the Gym?”, Per Jørgensen og Niels Vogensen (red.), 2004

Elbæk, Lars: “Ideas of Image Use in the Pedagogical Tool Application SportsPlanner” poster og proceeding fra “IT and Sport” Konference i Cologne, 2004

Elbæk Lars: ”Computeren får eleverne til at tænke og tonse 1, s. 4–7, Dansk Skoleidræt nr. 1, februar, 2004

Elbæk, Lars Fuld fart på idrætsundervisningen med computeren, IT-information, nr. 1., marts, 2004

Elbæk Lars: ”Computeren får eleverne til at tænke og tonse 2, s. 3–5, Dansk Skoleidræt nr. 3, juni, 2004

Elbæk, Lars og Jacob Kramer: Redskabsgymnastik Video og Videoforsinkelse, Focus Tidsskrift for Idræt, s. 14-29, nr. 3, årgang 29, 2005

Elbæk, Lars and Mathias Raied-Larsen: Apparatus Gymnastics of the public Schools – body, health and didactical perspectives, udgivet på www.sdu.dk/healt/iob, 2005

Elbæk, Lars: Den akrobatiske krop i skoleidrætten - eller redskabsgymnastik, Focus - Tidsskrift for Idræt. nr. 2, s. 42-492006

Redskabsgymnastik - et fag i tiden. / Elbæk, Lars. Odense : Hans Christian Andersen Center, University of Southern Denmark, University Press of Southern Denmark, Kompendium/lecture notes, 232 sider, 2006

Learning through intervention with Information and Communication Technology (ICT) in the Education of Physical Education (PE) Teachers. / Elbæk, Lars. Odense University Hospital. 2006. Konferencen: Health Science Day, Odense, Danmark, 2. November, Poster, 2006

Elbæk, Lars: Abstract: Sport and computer tools: Performer-centred learning methods in physical education, in: Sport for All: As a form of Education, A report to the International Sport and Culture Association (ISCA) and the European Commission, Edited by Henning Eichberg in cooperation Jerzy Kosiewicz and Kazimierz Obodynski, pp: 231-234, 978-83-7338-054-7, Wydswnictwo, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2007

Kropslig Læring : Processer og analyser. / Elbæk, Lars. 1 udg. Odense : Syddansk Universitet, Kompendium/lecture notes. 265 s. 2007

Bevægelseslæring - en kommunikativ udfordring. / Villumsen, Bo ; Elbæk, Lars. I: Focus - Tidsskrift for Idræt.; vol. 31, nr. 4, november. Auning: s. 42-48, 2007

Unauthorised use of backyard trampoline is associated with orthopaedic injuries. / Wamberg, Christian ; Elbæk, Lars ; Schmidt, S. ; Nissen, Nis. Konferencen: EFORT, Firenze, Italien, Poster, 2007

Redskabsgymnastik : en didaktisk udfordring. / Wulff Helge, Eva ; Elbæk, Lars. I: Idrætsundervisning : En grundbog i idrætsdidaktik. / red. Helle Rønholt ; Birger Peitersen. København : Museum Tusculanum Press, s. 265-281, 2008

Hvordan kan videofeedback anvendes. / Søgaard Hansen, Henrik ; Elbæk, Lars. I: Focus - Tidsskrift for Idræt; vol. 32, nr. 1, Februar. Auning: s. 40-46, 2008

Ph.d.-afhandlingen: Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen – der ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis. / Lars Elbæk, august 2010, Syddansk Universitetstrykkeri, pp. 1-273, se: http://static.sdu.dk/mediafiles//0/4/5/%7B045D0FB0-6EA7-4790-AE62-CACF90B9546A%7DBISlelbaekAfhandling_001.pdf, 2010


Coruses, Conferences, seminars and oral presentations:


Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Movement and Movement Culture in an Ecological Perspective – Theories and Mothods”, (10-14. April), 2000

Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Kvalitativ metode” på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet (30-31. maj), 2001

The 6th ENSSHE. conference in Budapest med præsentationen “From Vision to Implementation of an ICT-Learning Application in Physical Education” (30.8 – 2.9), 2001

Forelæsningen ”ProblemBaseret Læring – er det også undervisning?” ved adjunktpædagogikuminternatet for SDU på Sandbjerg Slot (25. januar), 2002

Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Litteratursøgning i humanistisk/samfundsvidenskabelig sundhedsvidenskab” ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (6.-8. februar), 2002

Var kursusleder for Seminarieidrætslærerkurset ”IKT og Idræt” og underviste på kurset i modulet ”IKT og redskabsaktiviteter” (20.-21. marts), 2002

Har deltaget i The 7th ECSS Congress in Athens med præsentationen “Information and Communication Technology (ICT) as New Educational Strategy in Physical Education” (24-28 July)2002

Har afholdt idrætslærerkurset ”IKT og redskabsaktiviteter - en elev-aktiverende mulighed” for Gymnasieskolernes idrætslærerforening på Idrætshøjskolen i Vejle (23. – 26. oktober), 2002

Har deltaget i 1st EUPEA symposium on Quality Physical Education med posteren “Using Information and Communication Technology (ICT) as a New Approach to Qualitative Learning in PE” (9th november), 2002

Har afholdt kursus for idrætslærer i Sønderjyllands Amt med titlen ”Efter-videreuddannelse i IKT og Redskabsaktiviteter for idrætslærer på Tønder Gymnasium og HF” (9. august, 18. september, 8.oktober og 3. december), 2002

Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Phenomenology and nonscholastic learning” (25.-26. november),2002

Præsentation: Computer Supported Planning of Lessons and Courses in Sports Practice ved ISCA Conference “Education of Instructors and Trainers in Sport for All, Frankfurt, 20-22, February, 2004

Har deltaget i The International Working Conference IT and Sport & Computer Science in Sport (15-17. september 2004 Cologne, Tyskland) med posteren: “Ideas of image use in the pedagogical tool application SportsPlanner.”, 2004

Præsentationen: “Computer Supported Planning and Learning in Physical Education and Sports”: Sokrates Teachers’ mobility at the Stockholm University College of Physical Education and Sports, 28. september, 2004

Præsentationen: “Learning by Expanding in PE Teachers Education Using ICT”: Sokrates Teachers’ mobility at the Stockholm University College of Physical Education and Sports, 29. september, 2004

Har deltaget i ph.d.-kurset: “Læring - viden - erkendelse” på DPU (9.-11. februar), 2005

Kursusmodul: ”School Gymnastics and PE – Apparatus, Educational, Creative or Non-traditional gymnastics?” ved The 7th Nordplus -Idraet Course - "Children, Physical Activity and Health” afholdt ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, 15.-20. august, 2005

Foredraget: ”Hvornår AktionsForskning” ved Seminarielæreforeningens årlige kursus, Fuglsø Centeret d. 28. september, 2005

Learning through intervention with Information and Communication Technology (ICT) in the Training of Physical Education (PE) Teachers. / Elbæk, Lars. Odense University Hospital. Konferencen: Health Science Day, Odense, Danmark, 2. november: 2006

Foredraget: IKT i idrætsuddannelse og -undervisning - kan også være e-læring, (12. mar), 2007

Scaffolding learning - web 2.0 and e-portfolios (Start 07. maj 2007. Slut 08. maj 2007), 2007
Deltagelse i konference

DUN konference (Start 31. maj 2007. Slut 01. jun 2007), 2007
Deltagelse i konference

Foredraget: E-learn i praksis (19. sep), 2007

Foredraget: Learning through e-learning intervention within the Education of PE-Teachers (15. nov), 2007

Arbejdsgruppe vedrørende trampolinregulativ (Start 01. jan 2007. Slut 31. dec 2007), 2007
Medlemsskab af nationalt/internationalt udvalg, råd, nævn

Fyns SportsCollege (Start 01. jul 1998. Slut 31. dec. 2007), 2007
Medlemskab af organ i privat virksomhed/organisation

Kommentar til børns deltagelse i fitnesstræning i motionscentre (12. jan.), 2008
Deltagelse i tv-program

Foredraget: Tværvidenskabelig bevægelseslæring og videofeedback (26. feb.), 2008

Foredraget: Tværvidenskabelig Bevægelseslæring - et spørgsmål om kommunikation (12. feb.), 2008

Nordisk förening för pedagogisk forskning - NFPF NERA konference (Start 05. mar. Slut 08. mar 2008): Konference: Deltaget med mundtlig præsentation, 2008

Kvalitativ metode. Ph.d.-kursus i forbindelse med NERA-konference (Start 04. mar 2008. Slut 05. mar.), 2008

Deltagelse i Nordisk RedskabsGymnastikNetværks workshop på Malmö Högskola og Københavns Universitet (Start 15. apr. 2008. Slut 17. apr.), 2008

Boldspil i havetrampoliner (16. jul.)
Deltagelse i interview til skrevne medier, 2008

Foredraget: Praksisteori i tvärvetenskablig rörelseläring, Växjö Universitet (27. sep.), 2008

Arbejdende medlem af udviklingsbestyrelse for ny studieordning ved uddannelsen i idræt og sundhed ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2007-9

Foredraget: Videodata – hvordan og hvorfor i et aktionsforskningsstudie med e-læringsintervention Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (22. jan.), 2009

NFPF/NERA kongres i Trondheim (Start 05. mar 2009. Slut 07. mar.)
Konference, deltaget med mundtlig præsentation, 2009

Foredraget: Sundhedsstyrelsens Trampolinindstilling (02. apr.)
Konference om brug af trampolin i skolens idrætsundervisning, 2009

Ph.d.-studieophold på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (Start 01. nov 2008. Slut 15. apr)
Gæsteophold ved andre institutioner, 2009

Havetrampoliner (18. apr.)
Deltagelse i interview til skrevne medier, 2009

Afholdt kursusrækken: Lærerudviklingsprogram om anvendelse af video i idrætsundervisning under LIKA-projektet, ved Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (Start 02. feb 2009. Slut 20. apr 2009), 2009

Sikkerhed i havetrampoliner (09. maj)
Deltagelse i interview til skrevne medier, 2009

Trampolinen vender tilbage til skolen (14. maj)
Deltagelse i tv-program, 2009

Foredraget: Praktikteori i tvärvetenskaplig rörelse lärande – observation, imitation och kommunikation, Växjö Universitet (19. september), 2009

Deltaget i ”Vinteruniversitet om Innovation, Syddansk Universitet (13.-15. januar), 2010

Medarrangør og deltaget i partnerseminar i Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle, Alsion, Syddansk Universitet (10. februar), 2010

Arrangør af Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle netværkstur til København (28. april), 2010

Arrangeret og deltaget i design-gathering for den Interaktive Trampolin i projektet Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle (26.-27. august), 2010

Medarrangør og deltaget i Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle konferencen: ”Fra Trend til Produkt” på Hotel Legoland i Billund (30.-31. august), 2010

Foredraget: ”Efterskolegymnastik – muligheder og forpligtigelser” for sammenslutningen af danske gymnastiklærer i de danske efterskoler, Skyum Idrætsefterskole (15. september), 2010

Kursusbidrag: Praktikteori i tvärvetenskaplig rörelse lärande – observation, imitation och kommunikation, Växjö Universitet (2. oktober), 2010

Deltaget som aktiv konsulent i udviklingsseminar for det interaktive sanse og motorikstimuleringsrum MeeWeeRoom (afholdt hos Tress i Skanderborg d. 25. oktober), 2010

Offentlig forsvar af ph.d.-afhandlingen: Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (22. november) 2010

Udviklede og repræsenterede standen med den Interaktive Trampolin ved Nordic Movement Solution i slagterhuset i Malmö, arrangeret af Mandag Morgen (30. november), 2010

Deltaget i og gennemført Syddansk Universitetskurset: Project management for researchers (6 dage, oktober – december), 2010

Medlem af Studienævnet for uddannelsen: Idræt og Sundhed på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2009-10

Deltagelse i BETT-messe og konference om digitale hjælpemidler i undervisning (London, 11.-14.1.2011)2011

Kursusbidrag: Praktikteori i tvärvetenskaplig rörelse lärande – observation, imitation och kommunikation, Malmö Högskola (7. februar), 2011

Foredraget: Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen, Malmö Högskola (7. februar), 2011

Focus - Tidsskrift for Idræt (Start 01. jan 2001 - )
Fagredaktør af formidlingstidsskrift Focus – Tidsskrift for Idræt, 2011

Forskningsområder

 • Fagdidaktik
 • Aktionsforskning
 • Digitale teknologier
 • Studenteraktiverende læringsformer
 • Innovation
 • Design
 • Entreprenørskab
 • Idræt
 • Interaktionsdesign
 • Læremiddelforskning
 • Skoleuddannelser
 • Universitetsuddannelse

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lars Elbæk er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller
 • Body

  Rasmussen, L. J. T. & Elbæk, L., 28. dec. 2023, Creativity - A new vocabulary. Glăveanu, V. P., Tanggaard, L. & Wegener, C. (red.). 2. udg. Switzerland: Palgrave Macmillan, s. 23-37 (Palgrave Studies in Creativity and Culture).

  Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKapitel i bogFormidling

 • Confidence in Movement-Based Game Design Facilitation: Learning From a Novice Design Facilitator

  Rasmussen, L. S., Wolfgang, P., Kaos, M. & Elbæk, L., 29. sep. 2023, Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2023. Spil, T., Bruinsma, G. & Collou, L. (red.). Dechema e.V., s. 539-548 (Proceedings of the European Conference on Games-based Learning; Nr. 1, Bind 17).

  Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  Åben adgang
  Fil
  13 Downloads (Pure)
 • Design Resources in Movement-based Design Methods: a Practice-based Characterization

  Cebrian, J. M. V., Segura, E. M., Vidal, L. T., Valdiviezo-Hernández, O., Waern, A., Van Delden, R., Weijdom, J., Elbæk, L., Andersen, R. V., Lekbo, S. S. & Tajadura-Jimenez, A., 10. jul. 2023, DIS '23: Proceedings of the 2023 ACM Designing Interactive Systems Conference. Byrne, D., Martelaro, N., Boucher, A., Chatting, D., Alaoui, S. F., Fox, S., Nicenboim, I. & MacArthur, C. (red.). Association for Computing Machinery, s. 871–888

  Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  Åben adgang
 • Exploring Movement-Modifier Facilitation in Movement-based Sports, Health, and Game Design

  Elbæk, L., Andersen, R. V., Rasmussen, L. S. & Kaos, M., 29. sep. 2023, Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning. Spil, T., Bruinsma, G. & Collou, L. (red.). s. 162-170 (Proceedings of the European Conference on Games-based Learning; Nr. 1, Bind 17).

  Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  Åben adgang
  Fil
  22 Downloads (Pure)
 • MeCaMInD.eu - Movement-Based Method Collection

  Elbæk, L., Andersen, R. V., Van Delden, R. W., Fernández, J. M. F., Hansen, R. E., Hämäläinen, P., Johnsson, M., Rasmussen, L. S., Lekbo, S., Park, S., Postma, D., Reidsma, D., Segura, E. M., Tajadura-Jimenez, A., Vidal, L. T., Cebrian, J. M. V., Waern, A. & Kaos, M., 1. aug. 2023

  Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformInteraktiv produktionFormidling