Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Forskning i anvendelse af digitale hjælpemidler i idrætsuddannelser og bevægelseslæring, herunder videofeedback, specifikt i interventionsstudier ved anvendelse af aktionsforskningsmetoder.

Uddannelsesudvikling ved brug af interventioner og samarbejdende arbejdsformer og dokumentation her af fortrinsvis ved brug af aktionsforskningsmetoder.

Digital kompetence i idrætsundervisning.

Offentlig og privat samarbejde om innovation af produkter og services samt forandring af social praksis herunder skoleudvikling.

CV

1999 master's degree: Cand. Scient. in Physical Education (major) and philosophy (minor subject)

2010 Ph.d. degree was awarded the first of December for the thesis: "Learning through action with digital tools in physical education teacher."

1998-1999: Employed at educational development project in the tool's activities, SDU, in project development and intervention with ICT in idrætsundervisning.
1999 - 2000: Employed as full-time temporary lecturer tool in apparatus gymnastics and pedagogical development project at the Institute of Sports Sciences and Clinical Biomechanics, in a project dealing with development and intervention with ICT in Physical Education.
2000 -: Employed as assistant / associate professor at the Institute of Sports Sciences and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

2010 – 2012 two third employed as a lab manager in the project: Play and Learning - Kids n’ Tweens Lifestyle, a project supported by the European Fund for Regional Business Development within the European Union. Research Coordinator for the research group: Sport, Learning and Activity development.

Advisor and mentor for undergraduate projects, master projects and theses.

 

Publications:

Elbæk, Lars: ”Er IKT i idrætsundervisningen en reel mulighed? Hvor og hvordan er det? – Hvad kan der gøres – og hvor bevæger det sig hen?” artikel til uddannelsesmateriale til Gymnasie-IT, henvendelse til Charlotte Rosenbeck, Projektkonsulent, UNI-C, Tlf.: 8937 6666, http://www.uni-c.dk, 2001

Elbæk, Lars: ”Inddragelse af digitale billeder og videoer i arbejdet med færdigheder og kundskaber i idrætsundervisning”, artikel til uddannelsesmateriale til Gymnasie-IT, henvendelse til Charlotte Rosenbeck, Projektkonsulent, UNI-C, Tlf.: 8937 6666, http://www.uni-c.dk, 2001

Elbæk, Lars: ”Skrueteknikker i spring - analyser og simulationer”, Focus Idræt nr. 3, 2001, 114-119, ISBN: 0105-1237, 2001

Elbæk, Lars og Finn Berggren. ”Anvendelse af IKT i redskabsaktiviteter og idræt”, Focus Idræt, årgang. 26, februar 2002, 12-17, 2002

Elbæk, Lars og Jakob Nielsen. ”Læring og korrektion af kraftspring”, Focus Idræt, årgang. 26, august 2002, 125-129, 2002

Elbæk, Lars og Verner Nissen. ”Drengegymnastik – fuld fart frem”, Focus Idræt, årgang. 26, oktober 2002, 146-149, 2002

Berggren, Finn og Lars Elbæk. ”Informations- og kommunikationsteknologi i idrætsuddannelser – fra ide til virkelighed”, Idrætspædagogisk årbog 2002 – teori om praktik, 223-254, ISBN: 87-7955-183-1, 2002

Elbæk, Lars. ”Bacheloropgaven i idræt – set udefra”, Tidsskrift for Idræt, årgang 67, nr. 4, 16-18, 2002

Elbæk, Lars og Finn Berggren. Computerprogrammet SportsPlanner — Et planlægnings- og læringsværktøj, SportsPlanner Forlag, Odense 2002. ISBN: 87 988063-2-7, 2002

Elbæk Lars: ”Modtagning i redskabsgymnastik 1”. Focus Tidsskrift for Idræt, 2003, 1: 19-23, 2003

Elbæk Lars: ”Modtagning i redskabsgymnastik 2”. Focus Tidsskrift for Idræt, 2003, 2: 1-5, 2003

Elbæk, Lars og Nielsen, Jakob: ”Gymnastik er ikke kun for piger – det er også for gladiatorer” Focus Tidsskrift for Idræt, 2003, 4: 20-24, 2003

Elbæk, Lars: ”Møllevending – vejrmølle – mølle-rondat – rondat – araberspring »Grundlæggende den samme bevægelsesform«”: Focus – Tidsskrift for Idræt, s. 18-22, nr. 1 2004, 28. årgang, 2004

Elbæk, Lars og Helge, Eva Wulff. ”Kropsfagene ud af gymnasiets idrætsundervisning!”, GISP (gymnasieskolernes idrætslærerforening), 2004, nr. 117, marts, s. 26-40, 2004

Elbæk, Lars og Burstein, Ron. ”En samtale med Ron Burstein om integration og antiracisme – en glad amerikaner i Danmark”: Focus – Tidsskrift for Idræt, 2004, s. 28-33, nr. 4, 28. årgang, 2004

Elbæk, Lars: “PE Teacher Education: Learning by Expanding in Apparatus Gymnastics Using ICT”, pp, 274-287, Proceedings from the conference “What’s Going On in the Gym?”, Per Jørgensen og Niels Vogensen (red.), 2004

Elbæk, Lars: “Ideas of Image Use in the Pedagogical Tool Application SportsPlanner” poster og proceeding fra “IT and Sport” Konference i Cologne, 2004

Elbæk Lars: ”Computeren får eleverne til at tænke og tonse 1, s. 4–7, Dansk Skoleidræt nr. 1, februar, 2004

Elbæk, Lars Fuld fart på idrætsundervisningen med computeren, IT-information, nr. 1., marts, 2004

Elbæk Lars: ”Computeren får eleverne til at tænke og tonse 2, s. 3–5, Dansk Skoleidræt nr. 3, juni, 2004

Elbæk, Lars og Jacob Kramer: Redskabsgymnastik Video og Videoforsinkelse, Focus Tidsskrift for Idræt, s. 14-29, nr. 3, årgang 29, 2005

Elbæk, Lars and Mathias Raied-Larsen: Apparatus Gymnastics of the public Schools – body, health and didactical perspectives, udgivet på www.sdu.dk/healt/iob, 2005

Elbæk, Lars: Den akrobatiske krop i skoleidrætten - eller redskabsgymnastik, Focus - Tidsskrift for Idræt. nr. 2, s. 42-492006

Redskabsgymnastik - et fag i tiden. / Elbæk, Lars. Odense : Hans Christian Andersen Center, University of Southern Denmark, University Press of Southern Denmark, Kompendium/lecture notes, 232 sider, 2006

Learning through intervention with Information and Communication Technology (ICT) in the Education of Physical Education (PE) Teachers. / Elbæk, Lars. Odense University Hospital. 2006. Konferencen: Health Science Day, Odense, Danmark, 2. November, Poster, 2006

Elbæk, Lars: Abstract: Sport and computer tools: Performer-centred learning methods in physical education, in: Sport for All: As a form of Education, A report to the International Sport and Culture Association (ISCA) and the European Commission, Edited by Henning Eichberg in cooperation Jerzy Kosiewicz and Kazimierz Obodynski, pp: 231-234, 978-83-7338-054-7, Wydswnictwo, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2007

Kropslig Læring : Processer og analyser. / Elbæk, Lars. 1 udg. Odense : Syddansk Universitet, Kompendium/lecture notes. 265 s. 2007

Bevægelseslæring - en kommunikativ udfordring. / Villumsen, Bo ; Elbæk, Lars. I: Focus - Tidsskrift for Idræt.; vol. 31, nr. 4, november. Auning: s. 42-48, 2007

Unauthorised use of backyard trampoline is associated with orthopaedic injuries. / Wamberg, Christian ; Elbæk, Lars ; Schmidt, S. ; Nissen, Nis. Konferencen: EFORT, Firenze, Italien, Poster, 2007

Redskabsgymnastik : en didaktisk udfordring. / Wulff Helge, Eva ; Elbæk, Lars. I: Idrætsundervisning : En grundbog i idrætsdidaktik. / red. Helle Rønholt ; Birger Peitersen. København : Museum Tusculanum Press, s. 265-281, 2008

Hvordan kan videofeedback anvendes. / Søgaard Hansen, Henrik ; Elbæk, Lars. I: Focus - Tidsskrift for Idræt; vol. 32, nr. 1, Februar. Auning: s. 40-46, 2008

Ph.d.-afhandlingen: Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen – der ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis. / Lars Elbæk, august 2010, Syddansk Universitetstrykkeri, pp. 1-273, se: http://static.sdu.dk/mediafiles//0/4/5/%7B045D0FB0-6EA7-4790-AE62-CACF90B9546A%7DBISlelbaekAfhandling_001.pdf, 2010


Coruses, Conferences, seminars and oral presentations:


Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Movement and Movement Culture in an Ecological Perspective – Theories and Mothods”, (10-14. April), 2000

Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Kvalitativ metode” på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet (30-31. maj), 2001

The 6th ENSSHE. conference in Budapest med præsentationen “From Vision to Implementation of an ICT-Learning Application in Physical Education” (30.8 – 2.9), 2001

Forelæsningen ”ProblemBaseret Læring – er det også undervisning?” ved adjunktpædagogikuminternatet for SDU på Sandbjerg Slot (25. januar), 2002

Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Litteratursøgning i humanistisk/samfundsvidenskabelig sundhedsvidenskab” ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (6.-8. februar), 2002

Var kursusleder for Seminarieidrætslærerkurset ”IKT og Idræt” og underviste på kurset i modulet ”IKT og redskabsaktiviteter” (20.-21. marts), 2002

Har deltaget i The 7th ECSS Congress in Athens med præsentationen “Information and Communication Technology (ICT) as New Educational Strategy in Physical Education” (24-28 July)2002

Har afholdt idrætslærerkurset ”IKT og redskabsaktiviteter - en elev-aktiverende mulighed” for Gymnasieskolernes idrætslærerforening på Idrætshøjskolen i Vejle (23. – 26. oktober), 2002

Har deltaget i 1st EUPEA symposium on Quality Physical Education med posteren “Using Information and Communication Technology (ICT) as a New Approach to Qualitative Learning in PE” (9th november), 2002

Har afholdt kursus for idrætslærer i Sønderjyllands Amt med titlen ”Efter-videreuddannelse i IKT og Redskabsaktiviteter for idrætslærer på Tønder Gymnasium og HF” (9. august, 18. september, 8.oktober og 3. december), 2002

Har deltaget i ph.d.-kurset: ”Phenomenology and nonscholastic learning” (25.-26. november),2002

Præsentation: Computer Supported Planning of Lessons and Courses in Sports Practice ved ISCA Conference “Education of Instructors and Trainers in Sport for All, Frankfurt, 20-22, February, 2004

Har deltaget i The International Working Conference IT and Sport & Computer Science in Sport (15-17. september 2004 Cologne, Tyskland) med posteren: “Ideas of image use in the pedagogical tool application SportsPlanner.”, 2004

Præsentationen: “Computer Supported Planning and Learning in Physical Education and Sports”: Sokrates Teachers’ mobility at the Stockholm University College of Physical Education and Sports, 28. september, 2004

Præsentationen: “Learning by Expanding in PE Teachers Education Using ICT”: Sokrates Teachers’ mobility at the Stockholm University College of Physical Education and Sports, 29. september, 2004

Har deltaget i ph.d.-kurset: “Læring - viden - erkendelse” på DPU (9.-11. februar), 2005

Kursusmodul: ”School Gymnastics and PE – Apparatus, Educational, Creative or Non-traditional gymnastics?” ved The 7th Nordplus -Idraet Course - "Children, Physical Activity and Health” afholdt ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, 15.-20. august, 2005

Foredraget: ”Hvornår AktionsForskning” ved Seminarielæreforeningens årlige kursus, Fuglsø Centeret d. 28. september, 2005

Learning through intervention with Information and Communication Technology (ICT) in the Training of Physical Education (PE) Teachers. / Elbæk, Lars. Odense University Hospital. Konferencen: Health Science Day, Odense, Danmark, 2. november: 2006

Foredraget: IKT i idrætsuddannelse og -undervisning - kan også være e-læring, (12. mar), 2007

Scaffolding learning - web 2.0 and e-portfolios (Start 07. maj 2007. Slut 08. maj 2007), 2007
Deltagelse i konference

DUN konference (Start 31. maj 2007. Slut 01. jun 2007), 2007
Deltagelse i konference

Foredraget: E-learn i praksis (19. sep), 2007

Foredraget: Learning through e-learning intervention within the Education of PE-Teachers (15. nov), 2007

Arbejdsgruppe vedrørende trampolinregulativ (Start 01. jan 2007. Slut 31. dec 2007), 2007
Medlemsskab af nationalt/internationalt udvalg, råd, nævn

Fyns SportsCollege (Start 01. jul 1998. Slut 31. dec. 2007), 2007
Medlemskab af organ i privat virksomhed/organisation

Kommentar til børns deltagelse i fitnesstræning i motionscentre (12. jan.), 2008
Deltagelse i tv-program

Foredraget: Tværvidenskabelig bevægelseslæring og videofeedback (26. feb.), 2008

Foredraget: Tværvidenskabelig Bevægelseslæring - et spørgsmål om kommunikation (12. feb.), 2008

Nordisk förening för pedagogisk forskning - NFPF NERA konference (Start 05. mar. Slut 08. mar 2008): Konference: Deltaget med mundtlig præsentation, 2008

Kvalitativ metode. Ph.d.-kursus i forbindelse med NERA-konference (Start 04. mar 2008. Slut 05. mar.), 2008

Deltagelse i Nordisk RedskabsGymnastikNetværks workshop på Malmö Högskola og Københavns Universitet (Start 15. apr. 2008. Slut 17. apr.), 2008

Boldspil i havetrampoliner (16. jul.)
Deltagelse i interview til skrevne medier, 2008

Foredraget: Praksisteori i tvärvetenskablig rörelseläring, Växjö Universitet (27. sep.), 2008

Arbejdende medlem af udviklingsbestyrelse for ny studieordning ved uddannelsen i idræt og sundhed ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2007-9

Foredraget: Videodata – hvordan og hvorfor i et aktionsforskningsstudie med e-læringsintervention Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (22. jan.), 2009

NFPF/NERA kongres i Trondheim (Start 05. mar 2009. Slut 07. mar.)
Konference, deltaget med mundtlig præsentation, 2009

Foredraget: Sundhedsstyrelsens Trampolinindstilling (02. apr.)
Konference om brug af trampolin i skolens idrætsundervisning, 2009

Ph.d.-studieophold på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (Start 01. nov 2008. Slut 15. apr)
Gæsteophold ved andre institutioner, 2009

Havetrampoliner (18. apr.)
Deltagelse i interview til skrevne medier, 2009

Afholdt kursusrækken: Lærerudviklingsprogram om anvendelse af video i idrætsundervisning under LIKA-projektet, ved Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (Start 02. feb 2009. Slut 20. apr 2009), 2009

Sikkerhed i havetrampoliner (09. maj)
Deltagelse i interview til skrevne medier, 2009

Trampolinen vender tilbage til skolen (14. maj)
Deltagelse i tv-program, 2009

Foredraget: Praktikteori i tvärvetenskaplig rörelse lärande – observation, imitation och kommunikation, Växjö Universitet (19. september), 2009

Deltaget i ”Vinteruniversitet om Innovation, Syddansk Universitet (13.-15. januar), 2010

Medarrangør og deltaget i partnerseminar i Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle, Alsion, Syddansk Universitet (10. februar), 2010

Arrangør af Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle netværkstur til København (28. april), 2010

Arrangeret og deltaget i design-gathering for den Interaktive Trampolin i projektet Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle (26.-27. august), 2010

Medarrangør og deltaget i Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle konferencen: ”Fra Trend til Produkt” på Hotel Legoland i Billund (30.-31. august), 2010

Foredraget: ”Efterskolegymnastik – muligheder og forpligtigelser” for sammenslutningen af danske gymnastiklærer i de danske efterskoler, Skyum Idrætsefterskole (15. september), 2010

Kursusbidrag: Praktikteori i tvärvetenskaplig rörelse lärande – observation, imitation och kommunikation, Växjö Universitet (2. oktober), 2010

Deltaget som aktiv konsulent i udviklingsseminar for det interaktive sanse og motorikstimuleringsrum MeeWeeRoom (afholdt hos Tress i Skanderborg d. 25. oktober), 2010

Offentlig forsvar af ph.d.-afhandlingen: Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (22. november) 2010

Udviklede og repræsenterede standen med den Interaktive Trampolin ved Nordic Movement Solution i slagterhuset i Malmö, arrangeret af Mandag Morgen (30. november), 2010

Deltaget i og gennemført Syddansk Universitetskurset: Project management for researchers (6 dage, oktober – december), 2010

Medlem af Studienævnet for uddannelsen: Idræt og Sundhed på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2009-10

Deltagelse i BETT-messe og konference om digitale hjælpemidler i undervisning (London, 11.-14.1.2011)2011

Kursusbidrag: Praktikteori i tvärvetenskaplig rörelse lärande – observation, imitation och kommunikation, Malmö Högskola (7. februar), 2011

Foredraget: Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen, Malmö Högskola (7. februar), 2011

Focus - Tidsskrift for Idræt (Start 01. jan 2001 - )
Fagredaktør af formidlingstidsskrift Focus – Tidsskrift for Idræt, 2011

Forskningsområder

 • Fagdidaktik
 • Aktionsforskning
 • Digitale teknologier
 • Studenteraktiverende læringsformer
 • Innovation
 • Design
 • Entreprenørskab
 • Idræt
 • Interaktionsdesign
 • Læremiddelforskning
 • Skoleuddannelser
 • Universitetsuddannelse

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller