• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

1986 …2019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE

Kurt Klaudi Klausen, Professor in public management, PhD (Lic Merc), Department of Political Science and Public Management

Administrative responsibilities:

2009-2013: Director of the Flexible Master of Public Management
1996-2013: Director of Master of Public Management
1994-1995: Head of department, Department of Political Science and Business Law, Odense University.
1989-1995: Studieleder HD i Organisation (responsible for the Diploma in Organization Studies).

Honours / Awards:

2013: Teacher of the Year Award at The University of Southern Denmark.
2009: Ridder af Dannebrogsordenen (Decorated Knight Order of Dannebrog).
1994: Civiløkonomernes forskningspris, L&E prisen (Research Honour Danish Business Economists Association).
1994: Teacher of the Year Award at the CBS.
1994: Tietgen guldmedalje (Tietgen Gold Medal Award thesis in organization theory, CBS).
1986: Odense Universitet, guldmedalje (Gold Medal Award thesis in political science, Odense University)

Membership of editorial boards:

1997-: International Public Management Journal
2006-: Danish Journal of Business and Management
1995-2004: Ledelse i Dag
1990-1996: Scandinavian Political Studies
1989-1997: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

Membership of boards and think tanks (firms and associations):

2008-: Board of COK (Centre for the Development of Public Sector Competence)
2006-2008: Advisory Board on public leadership, COK (Centre for the Development of Public Sector Competence)
2006-2014: Board of Nyborg Gymnasium (Nyborg Highschool, chairman)
2008-2009: Kanonudvalget vedrørende danske ledelsesbedrifter under Huset Mandag Morgen (danish leadership canon)
2007-2008: Council on middle management (DEA)
2004-2009: Bankrådet for Nordea, Odense (Bank Council Nordea, Odense)
2003-2005: Forum for Offentlig Topledelse (Forum for Executive Public Management, Ministry of Finance)
2001-2006: Muusmann Research and Consulting
2000-2006: Dafolo A/S
1998-2000: Kompetencerådet under Huset Mandag Morgen (council on competence development)
1991-1999: Danish Association of Business Economists (representantskab og hovedbestyrelse)
1993-1997: EMOT steering committee, The European Science Foundation.
1993-1995: HD Fællesudvalget (council on business diploma)
1990-1998: Danish Association for European Research
1990-1997: Danish Political Science Association
1990-1996: Nordic Political Science Association
1989-1993: Rådgivende forskningsudvalg vedr. Andels- og Landbrugsforskning ved Sydjysk Universitetscenter (advisory board on coorporative and agricultural research at Sydjysk Universitycenter).
1989-1992: The International Advisory Board on Non Governmental Organizations
1986-1993: Dansk Idrætshistorisk Forening (Danish sportshistory association)

International research co-operation including publications:

2012-2013: Modernization of the public sector in Europe - best practice and innovation (including researchers from: Denmark, The Netherlands, Norway, Germany, Great Britain, Spain, and Sweden)

- Tor Busch, Alexander Heichlinger, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Alex Murdock, and Jan Ole Vanebo eds. (2013): Public Management in the Twenty-first Century – Trends, Ideas and Practices, Oslo: Universitetsforlaget. 317p

2001-2011: Modernization in the public sector in the Nordic Countries (including researchers from Denmark, Norway and Sweden).

- Tor Busch, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Jan Ole Vanebo eds. (2011): Modernisering av offentlig sektor. Trender ideer og praksiser, Oslo: Universitetsforlaget. 368p
- Tor Busch, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Jan Ole Vanebo eds. (2001): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringrer, metoder og dilemmaer, Oslo: Universitetsforlaget. 407p

1996-1998: New Public Management in the Nordic Countries (including researchers from: Denmark, Finland, Norway and Sweden).

- Kurt Klaudi Klausen and Krister Ståhlberg eds (1998): New Public Management i Norden, Odense: Odense Universitetsforlag, 219p

1993-1998: CEO’s in local government, part of the UDITE projekt (including researchers from: Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Great Britain, Ireland, Israel, Italy, Norway Portugal, Spain, Sweeden, The Netherlands and the United States of America).

- Kurt Klaudi Klausen and Annick Magnier (1998): The Anonymous Leader. Appointed CEO’s en Western Local Government, Odense: Odense Universitetsforlag, 312p
- Kurt Klaudi Klausen (2001): Leadership and Management: Roles and Styles among Local Government CEO’s, pp 393-424, in Jones, Guthrie and Steane eds (2001): Learning from international Public Management Reform, Amsterdam: JAI Elsevier Science.

1994-1997: European integration at local govenmental level (including reseachers from: Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, Ireland, Italy, Great Britain, The Netherlands, Portugal, and Sweden).

- Mike Goldsmith and Kurt Klaudi Klausen eds. (1997): European Integration and Local Government, Cheltenham: Edward Elgar. 266p
- Kurt Klaudi Klausen (1998): Explaining Local Goverrnment EU Activities as Business Promotion, pp 297-320 in Current Politics and Economics of Europe, Vol. 8, Number 3

1994-1996: Intrenationalization in Danish regions and municipalities

- Kurt Klaudi Klausen ed. (1996): Erfaringer med Internationalisering i Amter og Kommuner, Odense: Odense Universitetsforlag. 204p

1993-1996: Voluntary and nonprofit organizations in Scandinavia and the Nordic Countries (including researchers from Denmark, Finland, Norway and Sweden).

- Kurt Klaudi Klausen and Per Selle eds. (1995): Frivillig organisering i Norden, Oslo: TANO. 377p
- Kurt Klaudi Klausen and Per Selle guest editors: Special issue of Voluntas, on Scandinavia International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations, Volume 7, Number 2, 220p
- Kurt Klaudi Klausen (1995): On the Malfunction of the Generic Approach in Small Voluntary Associations, pp 275-290 in Non Profit Management & Leadership, Volume 5, Number 3.

National research co-operation including publications:

2004-: Lederskab i decentrale kommunale institutioner (Leadership in decentral municipal institutions).

- Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen and Dan Michael Nielsen (2010): Den decentrale leder. En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner. København: Lederne. 82p
- Kurt Klaudi Klausen (2006): Institutionsledelse. Ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige. København: Børsens Forlag. 232 p
- Kurt Klaudi Klausen, and Johannes Michelsen (2004): Institutionslederen – en undersøgelse af vilkår for ledelse i kommunale institutioner. København: Lederne. 70p.

2003-2012: Kommuner og regioners strategiske håndtering af Strukturreformen (The strategic adjustment to the Structural Reform in regions and municipalities)
- Kurt Klaudi Klausen (2014): "Still the Century of Government? No Signs of Governance Yet!", International Public Management Review, Vol. 15
-Henrik Christoffersen and Kurt Klaudi Klausen (2012): Den danske kommunekonstruktion, Syddansk Universitetsforlag 324p
- Henrik Christoffersen and Kurt Klaudi Klausen (2009): Den danske regionskonstruktion, Syddansk Universitetsforlag. 250p
- Henrik Christoffersen, Kurt Klaudi Klausen and Svend Lundtorp (2003): Central styring – decentral ledelse. En undersøgelse af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune, København: AKF Forlaget.
- Kurt Klaudi Klausen (2014): "Still the Century of Government? No signs of Governance yet!", International Public Management Review, Vol. 15, No. 1, pp. 1-16.

2000-2002: Territorial dynamik som en del af den danske magtudredning (territorial dynamics).

- Torben Beck Jørgensen and Kurt Klaudi Klausen eds. (2002): Territorial Dynamik. Streger på landkort og billeder i vore hoveder, Århus: Århus Universitetsforlag. 274p

1986-1989: Stat og marked som styrings- og ordningsformer (State and Market dynamics).

- Kurt Klaudi Klausen and Torben Hviid Nielsen eds. (1989): Stat og Marked. Fra Leviathan og usynlig hånd til forhandlingsøkonomi, København: jurist og Økonomforbundets Forlag. 283p

Monographies not included in the above:

Kurt Klaudi Klausen (2009): Strategisk ledelse – de mange arenaer, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 292p

Kurt Klaudi Klausen (2001): Skulle det være noget særligt. Offentlig organisation og ledelse. København: Børsens Forlag. 296p

Kurt Klaudi Klausen (1996): Offentlig organisation, strategi og ledelse, Odense: Odense Universitetsforlag. 132p

Kurt Klaudi Klausen and Ove K. Pedersen (2004): Udredning om god offentlig topledelse, København: Forum for Offentlig Topledelse. 33p

Kurt Klaudi Klausen: (1990): Organisatorisk inerti og mikrodynamiske processer, CBS PhD series, 400p

Kurt Klaudi Klausen and Jørn Hansen eds. (1998): Mellem kald og videnskab. Ledelse i idrætten gennem tiderne, Idrætshistorisk forenings Årbog 189p

Kurt Klaudi Klausen and Flemming Mikkelsen (1988): Konflikter, kollektive aktioner og protestbevægelser i Danmark, København: Samfundsfagsnyt. 185p

Kurt Klaudi Klausen (1986): Per Ardua ad Astra. En konflikt og organisationssociologisk analyse af idrætslige intgeresseorganisationers mulighed for politisk opinionsdannelse, Odense: Odense Universitetsforlag 249p

Anthologies not included in the above:

Steen Hildebrandt and Kurt Klaudi Klausen eds (2002): Hvad duer de til? Konsulenter i det offentlige, København: Børsens Forlag. 276p

Steen Hildebrandt, Kurt Klaudi Klausen and Steen Friberg Nielsen eds (2003): Sygehusledelse. Temaer, perspektiver og udfordringer, København: Munksgaard 445p

Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen eds. (2001): Offentlig ledelse på dagsordenen. Erfaringer fra topchefer i det offentlige, København: Børsens Forlag. 261p

Peter Dahler-Larsen and Kurt Klaudi Klausen eds. (2000): Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kjommune ved årtusindskiftet, Odense: Odense Univerrsitetsforlag. 187p

Erik Beukel, Kurt Klaudi Klausen and Poul Erik Mouritzen eds. (1999): Elites, Parties and Democracy, Festschrift for professor Mogens N. Pedersen, Odense: Odense Universitetsforlag. 341p

Peter Gundelach, Henning Jørgensen and Kurt Klaudi Klausen (1997): Det lokale. Decentral politik of forvaltning, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 409p

Minor articles and bookchapters not included in the above:

“Industrielle konflikter. Historiografisk til strejkeforskningen i Danmark fra slutningen af forrige til midten af dette århundrede” pp 133-167 i Flemming Mikkelsen (red.) “Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700 til 1985", Århus 1986.

“Sømandsidræt” pp 155-174 i Idrætshistorisk Årbog 1986, nr. 2, Årbog for Idrætshistorisk Forening. Krop og kultur.

“Den danske idrætsforening. Frivillige organisationer mellem brugere, stat, marked og civilt samfund” pp 45-68 i Michael Andersen et al. “Splinter af dansk idræt - en antologi om aspekter af nutidens idræt”. Odense 1988.

“Stat og marked i teoriernes historie” pp 9-20 skrevet sammen med Torben Hviid Nielsen i Klausen og Nielsen (red.) 1989

“Den tredje sektor. Frivillige organisationer mellem stat og marked” pp 227-282 i Klausen og Nielsen (red.) 1989

“Mellem kald og videnskab” skrevet sammen med Jørn Hansen, pp 6-9 i Hansen og Klausen (red.) 1989

“Ledelse mellem frivillighed og professionalisering” pp 155-168 i Hansen og Klausen (red.) 1989

“Sportens rolle i sømandsidrættens historiske udvikling.” pp 225-249 i Else Trangbæk (red.) 1990 “Den engelske sports gennembrud i Norden” Viborg: Dansk Idrætshistorisk Forening. Krop og Kultur

“Political Integration and Institutional Change. The Nordic Countries and the EEC” Politologiske Skrifter fra Institut for Erhvervsret og Politologi no 9 1990

“Convergence or Divergence? Consequences of Strategic Choice in Small Voluntary Organizations” Politologiske Skrifter fra Institut for Erhvervsret og Politologi no 11 1990

“New Games, Old Sport!” pp 101-109 in Centring nr 25, Bavnebanke 1990

“EF og kommunerne” skrevet i samarbejde med Lars Thore Jensen, Politologiske Skrifter fra Institut for Erhvervsret og Politologi nr 1/1991

“Om teoretiske problemer ved studiet af frivillige organisationer” Politologiske Skrifter fra Institut for Erhvervsret og Politologi nr 2/1991

“Private Welfare Provision” pp 243-270 in Tim Knudsen (red) (1991): “Welfare Administration in Denmark” København: Finansministeriet

“Institutional Changes in Denmark and the Nordic Countries towards European Integration” paper præsenteretd på IPSA's kongres i Buenos Aires juli 1991

“Nye krav til ledelse i det offentlige” paper præsenteret på amtsrådsforeningens konference i Hanstholm i august 1991

“Alternativ velfærdsproduktion? Rapport om rådgivnings- og krisecentre for kvinder” skrevet sammen med Anni Evertsen, Politologiske skrifter fra Institut for Erhvervsret og Politologi nr 2/1992

“Management und Marketing im Sportsverein” pp 95-134 in Anette Zimmer ed. 1992 “Vereine heute - zwischen Tradition und Innovation. Ein Beitrag zur Dritten Sektor Forschung” Basel: Birkhäuser Verlag

“Idrætten og samfundet generelt” pp 23-30 in Idrætten mod år 2000 bd. III Debatoplæg, Dansk Idræts-Forbund 1992

“Paragovernmental Organizations, the Extension of the Welfare State” Politologiske Skrifter fra Institut for Erhvervsret og Politologi no 4/1992

“EG-konsekvenser för danska kommuner” pp 297-333 in Söran Hägroth og Meta Boêthius red. 1994: Kommunerna, Landstingen och Europa, Statens offentliga utredninger 1994:2, Stockholm

“Danish research on the EC” sammen med Erik Beukel pp 519-526 European Journal of Political Research nr 25, 1994

“Normative vektorer. Stat, marked og civilt samfund som organisatoriske ordningsformer” pp 31-42 in Ledelse & Erhvervsøkonomi januar 1994

“From Fringe to Paragovernmental Status, pp 62-91 in Felice Davidson Perlmutter (1994): Women and Social Change. Nonprofits and Social Policy, Washington DC: NASW Press

“Kommunal ledelse i fremtiden.” pp 4-16 in Økonomi og Politik nr 3 1994

“Frivillig organisering i Norden” skrevet sammen med Per Selle pp 13-31 in Klausen og Selle red. 1995

“Den tredje sektor og de frivillige organisationer i historisk perspektiv” pp 35-50 in Klausen og Selle red. 1995

“On the Malfunction of the Generic Approach in Small Voluntary Associations” pp 275-290 in Nonprofit Management & Leadership 5:3 1995

“Women and Sport in Scandinavia: Policy, Participation and Representation” pp 111-131 in Scandinavian Political Studies Vol. 19 No. 2 -1996

“State, Market and Civil Society as Structuring Mechanisms in the Making of Modern Danish Society” artikel-udkast, paper præsenteret ved IPSA-konference i Berlin 1994

“Internationalisering i kommuner og amter. Administrativ og politisk integration i EU” pp 165-174 in Ledelse & Erhvervsøkonomi nr. 3 1995

“The Third Sector in Scandinavia”, pp 99-122 in Klausen og Selle red 1996

“De frivillige organisationer og velfærdsstaten. En skandinavisk 3. sektor-model” pp 93-103 in Søren Christensen og Jan Molin red. (1995): I den gode sags tjeneste, København: Samfundslitteratur

“Internationalisering og integration i EU", kap 1 in Klausen red. 1996

“Erfaringer og udfordringer", kap 12 in Klausen red 1996

“Perspektiver på internationalisering i amter og kommuner” debatpjece skrevet sammen med Gunnar Gjelstrup og Henrik P. Olsen, København: Projekt Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid, 1996

“Voluntary Organizations in the Making of the Danish Welfare State”, sendt til Det Danske Kulturinstitut, ifm. oplæg på NGO-konference 1995

“New Public Management”, pp 75-86 i Ledelse i Dag, nr 23, 6 årg. nr 3, efterår 1996

Den tredje sektor og det offentlige i velfærdsstatslig belysning, pp111-24 in Rasmussen og Koch-Nielsen red. (1996): Den trejde sektor under forandring, København: Socialforskningsinstituttet 96:15

“European Integration and Local Government: Some Initial Thoughts” skrevet sammen med Mike Goldsmith, pp 1-15 in Goldsmith and Klausen eds. 1997

“Danish Local Government: Integration into the EU?”, pp 16-38 in Goldsmith and Klausen eds. 1997

“Conclusion: Local Government and the European Union” skrevet sammen med Mike Goldsmith, pp 237-254 in Goldsmith and Klausen eds. 1997

“Det lokale - tendenser og temaer i decentral politik og forvaltning” skrevet sammen med Peter Gundelach og Henning Jørgensen i Gundelach, Jørgensen og Klausen red. 1997 pp 7-48

“Hvorfor nu? Kommunale reformer i institutionel belysning” sammen med Niels Ejersbo in Gundelach, Jørgensen og Klausen red. 1997 pp 137-158

“Sektorspecificitet eller institutionelt set-up” pp 157-178 in Torben Friberg red. Hvem løser opgaverne i fremtidens velfærdssamfund? København: Socialforskningsinstituttet 97:11

“Grænseflader mellem offentlig og privat ledelse” pp 175-198 in Mette Mønsted og Flemming Poulfelt red. (1997): Spørgsmål om Ledelse, Gylling: Samfundslitteratur

“New Public Management” sammen med Krister Ståhlberg, i Klausen og Ståhlberg red. 1998, pp 9-31

“Indikatorer på NPM’s gradvise, men begrænsede gennemslag i Danmark” i Klausen og Ståhlberg red. 1998, pp 32-49

“New Public Management i Norden - en tredje väg” sammen med Krister Ståhlberg i Klausen og Ståhlberg red. 1998, pp 194-216

“The Anonymous Leader” sammen med Annick Magnier i Klausen og Magnier eds. 1998, pp 11-30

“The New Mandarins of Western Local Governments - Contours of a New Professional Identity” sammen med Annick Magnier i Klausen og Magnier eds 1998, pp 265-84

“Konflikt og harmoni i kommunernes internationalisering” pp 267-82 in Birthe Hansen og Casten Jensen red. (1998): Grundbog i statskundskab, Viborg: Akademisk Forlag

Explaining Local Government EU Activities as Business Promotion, in Current Economics and Politics of Europe vol 8 no 3 pp 297-320, 1998

“Om filosofien bag TQM som ledelsesværktøj”, pp 22-27 i Samfundsøkonomen nr 5 september 1999

“Reformer, udfordringer og ændringsprocesser” skrevet sammen med Peter Dahler-Larsen, pp 9-18 i Peter Dahler-Larsen og Kurt Klaudi Klausen red. Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet, Viborg: Odense Universitetsforlag 2000

“Ledelse i en ny tid” pp 95-106 i Peter Dahler-Larsen og Kurt Klaudi Klausen red. Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet, Viborg: Odense Universitetsforlag 2000

“Regionalisering, demokratin och det lokala självstyret” pp 95-104 in En demokrati i förvandling. Dokumentation från seminarier. Enskilda uppsatser. i den Svenske DemokratiUtredningen, Regeringskansliet, Stockholm 2000

“Conflict and Harmony in the Internationalization of Danish Local Governments” pp 37-50 in Gidlund, Janerik and Magnus Jerneck eds. (2000): Local and Regional Governance in Europe. Evidence from Nodic Regions, Cheltenham: Edward Elgar

“Integration from Below: Local Government in the Process of Europeanization”, pp 403-414 In Branner, Hans og Morten Kelstrup eds. (2000): Denmark’s Policy towards Europe after 1945: History, Theories and Options, Gylling: Odense Universitetsforlag

“Nyudvikling gennem ledelse af forskellighed - den multietniske udfordring”, kapitel 7.1 pp 1-17 in John P. Ulhøj m.fl. red. (2000): Innovations- og forandringsledelse, Børsen Ledelseshåndbøger, København, Børsens Forlag

“Ledelse af forskellighed er mere end politisk korrekthed. Paradokser og hykleri i det multietniske samfund” in Ledelse og Erhvervsøkonomi

“Leadership and management - roles and styles among local government CEOs” 435-454 in Larry Jones, James Gutrhie and Peter Steane eds. (2001): Learning from International Public Management Reform, London: JAI Elsevier Science

“Ny løn - en lille brik i et stort reformkompleks” pp 4-9 i Samfundsøkonomen, september 2001: 5

“De frivillige organisationer i fremtidens velfærdssamfund” pp 135-54 in Hans Wagner m.fl. red. 2002 Medvinde og Modvinde - antologi om betingelserne for værdibaseret børne- og undgomsarbejde, København: FDF’s Forlag

“Kampen om magten” pp 3-11 i Læring og ledelse i fremtidens folkeskole, Odense: Kommunedata 2002

“Offentlig ledelse” elektronisk artikel i Leadingcapacity

“De højere læreanstalter mellem profession, ledelse og marked - dilemmaer og udfordringer” pp 298-312 i John Parm Ulhøi red. (2004): Viden om ledelse. Festskrift i anledning af professor Steen Hildebrandts 60 års fødselsdag, København: Børsen.

Strategisk ledelse i gymnasieskolen, pp 7-42 in Gymnasiepædagogik nr 51, Odense Dansk Institut for Gymnasiepædagogik.

Den skjulte ledelsesreform - kommunale institutionsledere i ny belysning, København: Samfundsøkonomen nr. 6 2004 pp 10 - 18

Kommunernes fremtidige styring og lokaldemokrati, pp 8-12 in Samfundsøkonomen nr 6. December 2006

Lederskabet og de store omstillinger, pp 179-189 in Ledelse & Erhvervsøkonomi 70. årgang nr.4/dec. 2006

Ledelse og folkekirke - to forenelige størrelser? pp 35-45 in Kritisk forum for praktisk teologi marts 27. årgang Nr. 107 2007

Reforming regional democratic structures. The experiences from establishing Region Midtjylland - one of the five new Danish regions, skrevet sammen med Henrik Christoffersen, København AKF’s Forlag.

Ledelse som profession, pp 225-247 in Erik Elgaard Sørensen, L. Hounsgaard, B. Ryberg og F.B. Andersen red. Ledelse og læring - i organisationer, København: Hans Reitzels Forlag 2008.

Den fælles akutmodtagelse som strategisk forandringsprojekt, i Tidsskrift for dansk Sundhedsvæsen, Danish Health Care Journal, 85. årgang, Nr. 6, August 2009: 154-158.

Brud og kontinuitet i samfundsudviklingen - reformerne, velfærdsstaten og det moderne projekt, pp 159- 166 in Dominique Bouchet red. (2009): Forandringer af betydning, Ørbæk: Forlaget Afveje.

Regionsprojektet som dannelsesproces og overlevelseskamp, Administrativ Debat, nr. 4 dec. 2009 s 12-14

Strategisk ledelse pp 191-212 in Mette Elting og Sverri Hammer red. Ledelse og organisation - forandringer og udfordringer, København: Samfundslitteratur 2009

Forskningsområde

Offentlig organisation og ledelse, herunder strategisk ledelse

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 1 Lignende profiler
Knee Medicin og biovidenskab
Joints Medicin og biovidenskab
Knee Joint Medicin og biovidenskab
Innovation Erhverv og økonomi
Service organization Erhverv og økonomi
Work behavior Erhverv og økonomi
Managers Erhverv og økonomi
Public services Erhverv og økonomi

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1986 2019

Efterord

Klausen, K. K., maj 2019, Ledelse i den kommunale praksis. Petersen, L. H., Sørensen, P. & Klausen, K. K. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 179-184

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingForord/efterskriftForskning

Forord

Petersen, L. H., Sørensen, P. & Klausen, K. K., maj 2019, Ledelse i den kommunale praksis. Petersen, L. H., Sørensen, P. & Klausen, K. K. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 7-10

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingForord/efterskriftForskning

Hybridledelse

Klausen, K. K., maj 2019, Ledelse i den kommunale praksis. Petersen, L. H., Sørensen, P. & Klausen, K. K. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 153-178

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Ledelse i den kommunale praksis

Petersen, L. (red.), Sørensen, P. (red.) & Klausen, K. K. (red.), maj 2019, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 186 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningpeer review

New public management er en del af fremtidens løsning

Klausen, K. K., 2. jun. 2019, I : Altinget.dk.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - KronikFormidling

Åben adgang

Aktiviteter 2012 2018

Offentlig ledelse

Kurt Klaudi Klausen (Arrangør)
2. apr. 2018

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

MPM-dagen 2018

Kurt Klaudi Klausen (Arrangør)
22. mar. 2018

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Advisory board for Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse (Ekstern organisation)

Kurt Klaudi Klausen (Medlem)
2018

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Styringsparadigmer, ledelseskommission og MED udvalg

Kurt Klaudi Klausen (Arrangør)
3. mar. 2017

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

MPM-dagen 2016

Kurt Klaudi Klausen (Arrangør)
2017

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Projekter 2010 2018

Undersøgelse af institutionsledelse i de danske kommuner

Klausen, K. K.

01/01/201031/12/2013

Projekter: ProjektForskning

Velfærdsinnovation - med Odense Kommune som case

Klausen, K. K.

01/11/201331/10/2016

Projekter: ProjektForskning

Undervisning og vejledning

Introduktionsweekend på MPM

Kurt Klaudi Klausen

01/01/199631/12/2018

Kursus: Undervisning

Sommeruniversitet på MPM

Kurt Klaudi Klausen

01/01/199631/12/2018

Kursus: Undervisning

Metode-samling

Johannes Michelsen

01/02/201430/06/2018

Kursus: Undervisning og vejledningUndervisning

Sommeruniversitet og -seminar

Kurt Klaudi Klausen & Johannes Michelsen

01/02/201430/06/2018

Kursus: Undervisning