Karin Esmann Knudsen

Cand.mag., Ph.d.

Personlig profil

CV 1. UDDANNELSE 
  Ph.d. i dansk litteratur/litteraturformidling med afhandlingen »Det historiske i dansk. Dialog mellem moderne elever og traditionen – vilkår, praksis og muligheder for den historiske læsning i gymnasiet«, 1995-1999 
  Cand. mag i dansk og musik 1977, sidefag i dramaturgi 1994 
  Pædagogikum, Langkær Gymnasium, 1980

  ANSÆTTELSE 
  Anmelder af børnelitteratur ved Berlingske Tidende 2006-2008 
  Lektor i dansk litteratur ved Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet, fra 2003 
  Adjunkt i dansk litteratur ved Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet, 1999-2003 
  Amanuensis ved Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet, 1998-99 
  Adjunkt/lektor ved Amtsgymnasiet i Hadsten, 1981-98 
  Adjunkt ved Fredericia Gymnasium og HF, 1980-81 
  Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, 1975-1980

  DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTER, NETVÆRK mm 
  Netværk for narratologi fra 2006 
  Netværk for forskning i danskfagenes didaktik, DADI, initiativtager og medlem af styregruppen fra 2006 
  Medlem af Litteraturkritikernes Lav 2006 
  BIN-Norden (Børnekulturforskning i Norden), fra 2005 
  DLF’s litteraturpædagogikgruppe/Netværk for danskfagets didaktik, Dansklærerforeningen, 1996-2005 
  »Vandringer i romantikken«, haven som formidlingsform, multimedieprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Mediesektion, 1997-2002 
  Nordic Network for Children’s Literature Research, fra 2000

  ADMINISTRATION, REDAKTØRPOSTER, BESTYRELSESARBEJDE etc. 

  Studieleder, Studienævn for Dansk, Engelsk og Design, SDU, Kolding 2008 - 2010
 2. Fagleder, Danskstudiet i Kolding, SDU, forår 2008
 3. Fagleder, Danskstudiet i Kolding 2006
 4. Medlem af Repræsentantskabet for Kunstfonden, 2010
 5. Medlem af Regionsstyrelsen, Folkeuniversitetets Syddanske Region, 2010
 6. Medlem af Koldingkomiteen, Folkeuniversitetets Syddanske Region, 2010
 7. Medlem af Rådgivende udvalg for Center for Børnelitteratur, 2008
  Medlem af voksenjuryen til Orla-prisen, DR og Læselyst 2007 og 2008 
  Medlem af bestyrelsen og redaktionen for BUKS fra 2007 
  Medlem af redaktionen for skriftserien Nye historier om dansk litteratur, Syddansk Universitetsforlag fra 2006 
  Studieleder ved Center for Dansk og Engelsk, SDU, Kolding 2006 
  Tilrettelægger af Masteruddannelse i Børne- og Ungdomskultur SDU, fra 2006 
  Tilrettelægger af Den faglige Supplering i Dansk SDU, fra 2002 
  Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for 1700-tals Studier, 1999-2003

  UDVALGTE PUBLIKATIONER

  1978, Kvalitet for børn. Kongerslev: GMT

  1996, ”Æstetisk bevidsthed og tværfaglighed”. I: Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer, Poul Schmidt og Anne-Marie Mai (red.): Odense: Odense Universitetsforlag

  1998, Det historiske i dansk. Dialog mellem moderne elever og traditionen – vilkår, praksis og muligheder i den historiske læsning i gymnasiet. Odense: Odense Universitetstrykkeri

  1998, "Den historiske dimension i dansk. Dialog mellem egne kulturudtryk og traditionen". I: Arvestykker - litteratur og historie i undervisningen, Karin Esmann, Marianne Poulsen, Søren Schou og Lotte Rahbek Schou, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

  1999, ”Dansk som dannelsesfag”. I: Dansk Noter 1

  1999, ”I Danmark er jeg født”. I: Litteraturpædagogik, Dansklærerforeningens fællesskrift

  2000, Det historiske i dansk. Frederiksberg: Dansklærerforeningen

  2000, Dansk i dialog, Karin Esmann, Alma Rasmussen og Lisbeth Birde Wiese (red). Frederiksberg: Dansklærerforeningen

  2000, ”I dialog med egne forestillinger”. I: Dansk i dialog, Karin Esmann m.fl. (red.). Frederiksberg: Dansklærerforeningen

  2000, "Lysthuset. Haven som formidler af det indre rum". I: K&K 90, 28. årgang nr. 2,

  2001, "Landskabshavens tableauer". I: Tableau. Det sublime øjeblik, Elin Andersen og Karen Klitgaard Povlsen. Århus: Klim

  2002, "Thit Jensen". I: Danske digtere i det 20. århundrede 1, Anne-Marie Mai (red.). København: Gads forlag

  2002, Danske litterære tekster fra 1700-tallet, Karin Esmann Knudsen, Jørgen Aabenhus og Mogens Davidsen (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag

  2003, ”Parts answ’ring parts, shal slide into af Whole. Betydningsdannelse i havekunsten”. I: K&K 96, 31. årgang nr. 2

  2006, ”Pak ikke børn ind i børnelitterært vat”. I: Med åbne øjne – forskellige kvaliteter i litteraturen for børn, Monica C. Madsen, (red.). København: Biblioteksstyrelsen

  2006, ”Historisk bevidsthed i danskfaget”. I: Historiens mange ansigter temanummer af noter. Historielærerforeningen for gymnasiet og HF

  2006, ”Roterende firkanter. Kortprosa for børn”. I: Børnelitteratur i tiden – om danske børne-og ungdomsbøger i 2000’erne, Anne Mørch-Hansen og Jana Pohl (red.). København: Høst & søn

  2007, ”Bent Haller: ”En dreng ved navn Lys””, I: Psykologi i dansk, Seffen Mailand & Susan Mose (red.), Århus: Systime

  2007, ”Mellem kunst, pædagogik og medier”, onlinepublikation fra konferencen Børn og litteratur - i samfund, Lysebu 2006, http://www.bin-norden.net/

  2008, ”Vi må håbe du aldrig dør. Døden i børnelitteraturen”, I: Memento mori, Mette Haakonsen og Michael Hviid Jacobsen (red.), Odense: Syddansk Universitetsforlag 

  2008 Historiske fortællinger. Historieformidling og litteratur, (red.), Syddansk Universitetsforlag/Gyldendal 
  2008, ”På besøg i 1700-tallet. En historisk læsning af P.O. Enquist: Livlægens besøg”. I: Historiske fortællinger. Historieformidling og litteratur. Karin Esmann Knudsen (red.), Syddansk Universitetsforlag/Gyldendal 

  2008 ”Den pædagogiske fortælling – det æstetiske i undervisningen”, onlinepublikation fra konferencen Børn og kultur – det æstetiskes betydning, Bin Norden, Island 2007 http://www.bin-norden.net/

2009 Nye vinkler på et gammelt fag. ti år med dansk i Kolding. Institut for litteratur, Kultur og Medier. Syddansk Universitet, Kolding

2009 "Danskstudiet på rejse. Rum og sanser i den historiske læsning". I: Nye vinkler på et gammelt fag. Ti år med dansk i Kolding. Karin Esmann Knudsen (red.), Institut for Litteratur, Kultur og Meider, Syddansk Universitet, Kolding 

2009 "At gøre noget med faget. Om udviklingen af historisk bevidstehd med litteratur." I: Historiedidaktik. Peter Wiben (red.), Columbus

2010 "En lille historie om havernes fortællinger - med start, midte og slutning". I: Interstitiel. Anne-Marie Mai og Anne Scott Sørensen (red.), internetskrift Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet

2010 "Fra møgungen til Martin". Nominering af Mette Hegnhøj Mortensen. I: Selskabet for børnelitteratur. IBBY, internetblog

2011 "Kampen for det uafhængige menneske". I: Retorikmagasinet 79, 21. årgang, marts 2011

Forskningsområde

Historisk læsning og (litteratur)historieformidlingens problematik. Arbejder i øjeblikket på et projekt om havekunsten som formidlingsform for litteratur, kunst og kultur. 

Danskfagets didaktik, herunder især den historiske læsnings problematik, men også med henblik på mundtlighed og inddragelse af produktivt-æstetiske elementer i uddannelserne, også på universitetsniveau.

Børne- og ungdomskultur, specielt børnelitteratur i et kulturanalytisk perspektiv, især den historiske udvikling af børne- og ungdomslitteraturen som felt imellem kunst, pædagogik og medier.