Personlig profil

Forskningsområde

Mit forskningsområde er kultur- og bevidsthedshistorie, og jeg har konkret forsket og publiceret inden for områder som:

- H.C. Andersen i interkulturelt perspektiv
- Litteraturhistorie og litterær kunst

- Topografi og litteratur

- Moderne by-, forstads- og parcelhuskulturer
- Landbokultur og landdistriktsudvikling
- Ungdomskulturer
- Den danske oplysningstradition

Forfatter til en lang række bøger, afhandlinger, artikler, essays, kronikker, herunder flere artikler og bøger på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, kinesisk og svensk.

CV

Johs. Nørregaard Frandsen - CV (Selektiv)

ALMENT og UDDANNELSE
1966 - 1973 Arbejde og uddannelse i landbrug samt studenterkursus
1980: Kandidat (cand. phil.) i Nordisk, OU.
2003: Lederuddannelse under Rektorkollegiets Universitetslederuddannelse.

ANSÆTTELSER
1979 – 1984: Kvoteansat lærer ved Odense Tekniske Skole
1978 – 1984: D-VIP (U.ass. og Ekstern lektor) ved Nordisk samt ved Litteraturvidenskab, OU
1982 – 1990: Kursusleder ved forskellige folkehøjskoler (Samsø, Langeland, Vestjylland)
1984 - 1987: Kandidatstipendiat ved Nordisk Institut, OU.
1987 - 1991: Adjunkt i Kultur og Formidling ved OU.
1991: Lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, OU.
2003: Ansat som institutleder ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU

2011: Professor ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU

2011: Leder af H.C. Andersen Centret, SDU

LEDELSE OG ADMINISTRATIVE HVERV, FORSKNINGSLEDELSE, EVALUERINGER, BESTYRELSER
1985 – 1987: Initiativtager til etableringen af et fagligt miljø og en uddannelse ved OU inden for Kulturarbejde og Formidling, der blev godkendt i Undervisningsministeriet 1987
1987 - 1995: Centerleder ved Center for Kulturarbejde og Formidling, OU
1991 - 1993: Dansk koordinator af fællesnordisk forskningsprojekt under Nordisk Ministerråd om kulturens formidlingsformer og den offentlige kulturforvaltnings betydning i udvalgte, nordiske regioner (Norge, Sverige, Finland, Færøerne, DK)
1994 – 1999: Leder af styregruppen for projektet "Børnekultur og Barndomsforskning", der modtog midler fra LEGO og Kompan
1995 - 2001: Medlem af den tværgående forskergruppe “Grænser i landskabet” under Danmarks Forskningsråds program “Menneske, landskab og biodiversitet”.
1997 - 2001: Forskningsleder i “Grænser i landskabet”.
1994 - 1997: Prodekan med ansvar for uddannelser ved Det humanistiske Fakultet, SDU
1999 – 2002: Formand for Folkeuniversitetet i Odense
1998 - 2003: Medlem af Humanistisk Uddannelsesråd, udpeget af Undervisningsministeren
1999 – 2005: Institutleder (valgt) ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier
2000 – 2003: Leder af tværgående forskningsgruppe ved SDU, som arbejder med forholdet mellem kulturformidling og regional udvikling
2001 – 2003: Forskningsleder af projekt med midler fra Statens Humanistiske Forskningsråds "Mennesker i det agrare landskab"
2002 – 2007: Medlem af Folkeuniversitetsnævnet
2002 – 2003: Rektorkollegiets Institutlederuddannelse
2005: Institutleder (ansat) ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
2006: Leder af Kulturministeriets og HCA2005-fondens evaluering af den kulturelle satsning, HCA2005  
2007-2011:  Bestyrelsesmedlem, Løgumkloster Højskole
2008-2012: Repræsentantskab i Askov Højskole
2008 - I bestyrelsen for Udviklingsforum Odense samt i styregruppen for ”Let’s Play/At leve er at lege”,   
2008 Medstifter af MASKOT-samarbejdet mellem SDU, Odense Bys Museer, Landsarkivet/Dansk Data Arkiv og Stadsarkivet, Odense.
2008: Leder af Evaluering af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (udpeget af Fyns Stift og Kirkeministeriet)

2018- : Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU)

2019- : Formand for Danmarks Kartoffelråd

2008 – 2010: Leder af forskernetværket ’Moderne postioner i dansk litteratur og kultur efter 1945’ med bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
2009: Medlem af bestyrelsen for Øhavs-museet, Faaborg-Langeland
2009-2012: Bestyrelsesmedlem, Dansk Sprognævn  
2009-2020: Næstformand i H.C. Andersen Fond (samarbejde mellem Odense byråd, Syddansk Universitet, Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Region Syddanmark)

2010 - 2012: Leder af evaluering og udredning af danske forsamlingshuses status og tilstand (udpeget af Kulturministeren 
2010 - 2012: Leder af projekt De danske Efterskolers Historie

2011-2020: Leder af H.C. Andersen Centret

2014- : Bestyrelsesmedlem for Øhavsmuseet i Faaborg

2016- : Medsarbejder verd TRAP Danmark, 6. udgave

2020- : Forskningsleder for Danske Digterruter (Nordea-fonden)BIBLIOGRAFI i udvalg:
Frandsen, Johs. Nørregaard et al. (1983). Ung nu! Elevgrupper, medier og kulturformer i ungdomskulturerne. Erhvervsskolernes Forlag. 268 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Andersen, M., Nielsen, N.K. (1990). Nær og fjern: TV 2 Fyn som regionalt medie. Odense Universitetsforlag, 200 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (1991). Da landbolivet blev en by i provinsen. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 1991. Kbhvn.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Arnestad, G., Salomonsson, A., Ilmonen, K. (1993). Kulturens brug eller misbrug: Om kultur og regionaludvikling i Norden, NordREFO 1993, Stockholm. 263 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Laureys, G., Nielsen, N.K. Ed. (1993). The Image of Scandinavia.
Tijdschrift voor Skandinavistiek, jaargang 14, 1, 1993. Groningen, Amsterdam, Gent.
Frandsen, Johs. Nørregaard (1994). Den centrale periferi: Litteratur- og kulturkritik. Forlaget Hovedland, 150 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard et al. (1995). Lys og blade: Sider af oplysningens litteratur og historie. Odense Universitetsforlag, 335 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (1997). Séduction et résistance: La rue, les jeunes et le rock. Ed. S.E. Larsen et al., La Rue - Espace Ouvert. Odense University Press, 197 - 219.
Frandsen, Johs. Nørregaard (1995). Der Schleier ist die Wahrheit: Über Vibeke Grønfeldt. Präsentationen: Dänische Gegenwartsautoren. Morsbach, s. 47 - 73.
Frandsen, Johs. Nørregaard (1997). “Den tredje form? Moderne forstæder mellem land og by”. Red. N.H. Jessen et al. Landdistrikterne 1950 - 2050. Odense Universitetsforlag, s. 85 -102.
Frandsen, Johs. Nørregaard (1997). “Man slagter da svin?” Tidsskriftet Kritik, nr. 130, 26-36.
Frandsen, Johs. Nørregaard et al. (1998). Steder i stykker. Forlaget Hovedland, 125 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard et al. (1999). Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon, 718s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2000). “En ny tids bonde. Essay om landbokulturens bevidsthedsformer”. Udspil 17. Syddansk Universitet, 64 s
Frandsen, Johs. Nørregaard, Hels, Tove, Nilsson, Kjell, Fritzbøger, Bo, Olesen, Carsten Riis (red.) (2001): Grænser i landskabet. Odense University Press. 278 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard og Robert Leyh (2001). Jutlandia Daisyland. Havet Landet Byen.
Forlaget Hovedland, 80 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2001). ”Brede gårde, store haver spredte på din muld:
Selvforståelse i landbokulturen 1950-2002”. Bol og by: Landbohistorisk tidsskrift 2001:2.
Frandsen, Johs. Nørregaard og A.W. Berthelsen (2002). Tarup-Paarup Bogen. Odense, 112 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Flemming Just, Anker Brink Lund (2002) Regionen, folket og avisen
2011. Et studie i Jydske Vestkystens region. Odense: Syddansk Universitet (rapport), 140 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2003): ”Havens natur”, Naturens værdi. Vinkler på danskernes forhold
til naturen. Red. Peder Agger, Anette Reenberg, Jeppe Læssøe, Hans Peter Hansen. Kbhvn.:
Gads Forlag. 143-151.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2004): ”Forestilling om fællesskab. Christen Kolds tid”, Gensyn med
Christen Kold. Red. Inger Hartby. Faaborg: Videns- og studiecenter for Fri Skole/Dansk
Friskoleforening. 10-19.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Peter Bavnshøj, Kræn Ole Birkkjær m. fl. (2004): Dansk landbrug set fra luften. Aarhus: Landbrugsforlaget. 141 sider.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2005). Religion i sproget. Kristeligt Dagblads Forlag, 144 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2006): "Snork City Blues. Parcelhuse og forstad som central periferi".
Kultur uden centre. Red. Anne Scott Sørensen & Martin Zerlang. Århus: Klim, 66-89.
Frandsen, Johs. Nørregaard. Red. og hovedforfatter (2007): Nu skulle vi høre! Sammenfatning og
analyser af H.C. Andersen 2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 148 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2007): Medforfatter til Landvindinger. Forskning og udvikling i
landdistrikterne. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 264 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard og Anders Thyrring Andersen (red.) (2008): Tre jyske tenorer. Om
Johannes V. Jensens, Thøger Larsens og Jeppe Aakjærs lyrik. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
246 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard et al. (2008): Landmåleren. Knud Sørensens forfatterskab og dets
baggrund. København: Gyldendal. 286 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2008): ”At jeg dog havde et hjerte”. Kaj Munk. Opgørets dramatiker.
Red. Henrik Nygaard Andersen & Torleiv Austad. Frederiksberg: Anis. 220-237.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2008).: Medforfatter til Du danske Sommer. Fynbomalerne og de jyske
forfattere i samklang. Kerteminde og Kgs. Lyngby: Johannes Larsen Museet og Sophienholm.
208 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard og Marie Bondo Gravesen (2008): Evaluering af Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde i Odense (Fyens Stift). 84 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2009): Medforfatter til Dagens vejr. Nærværets kunst. Kerteminde,
Skagen Odsherred, Kgs. Lyngby: Johannes Larsen Museet, Sophienholm, Odsherreds
Kunstmuseum, Skagens Museum. 88 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Anne-Marie Mai, Sven Hakon Rossel (Hers.) (2009): Das Tor zur
Moderne. Positionen der dänischen Literatur der 1950er Jahre. Wien: Praesens Verlag, Wiener
Studien zur Skandinavistiek. 261 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2009): ”Det folkelige gennembrud”. Dansk Litteraturs Historie, 1870-
1920. Red. Klaus P. Mortensen & May Schack. København: Gyldendal. 536-654.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2009): ”Du går for at finde din tid”. Hold kæft og svar igen! En antologi
om unge og ansvar. Red. Nanna Muusmann. København: Ungdomsringen. 21-44.
Frandsen, Johs. Nørregaard, Helle Juul Kristensen, Jørgen Møller (2010): Cittaslow. Byudvikling
med udsyn og omtanke. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 192 s.
Frandsen, Johs. Nørregaard (2011): ”The Writer of Tales: Hans Christian Andersen as a Cultural
Bridge-Builder”. World Literature, vol. 10. Shanghai, New York, London.

Frandsen, Johs. Nørregaard, Jørgen Dines Johansen (2012): Skyld og uskyld i mellemtiden: Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 196 s.

Frandsen, Johs. Nørregaard, Jens Toftgaard (red.)(2013): Odense i forvandling. Odense: Odense Bys Museer. 280 s.

Johs. Nørregaard Frandsen, Lene Kryger (2013): Fra H.C. Anersens magiske kuffert. Odense: Fynske Medier.106 s.

FRandsen, Johs. Nørregaard, Johnny Wøllekær (2014): Forsamlingshuse er dansk kulturarv. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 180 s.

Frandsen, Johs. Nørregaard, Anne Klara Bom, Jacob Bøggild (red.) (2014): H.C. Andersen i det moderne samfund. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 237 s.

 Frandsen, Johs. Nørregaard, Sun Jian, Torben Grøngaard Jeppesen (red.) (2014): Hans Christian Andersen in China. Odense/Shanghai: University og Southern Denmak/Fudan University Press. 192 s.

Frandsen, Johs. Nørregaard, Marina Balina, Ben Hellman, Mads Sohl Jessen (ed.)(2020): Hans Christian Andersen in Russia. 480 s.FORMIDLING i udvalg
Modtog Syddansk Universitets Forskningsformidlingspris i 2006

Tilknyttet Kristeligt Dagblad som klummeskribent

Tilknyttet Højskolebladet som kommentator i perioder fra 1998-2004

SDUs repræsentant i Udviklingsforum Odense samt i styregruppen for ”At leve er at lege”, der tager initiativer i samspillet mellem forskning, udvikling, kultur og erhverv i Odense 2008 –

Medinitiativtager til MASKOT, der er en samarbejdsorganisation for forskning og formidling mellem to institutter på SDU samt museer og arkiver i Odense. Har fået to kulturministres udmærkelse (Brian Mikkelsen og Carina Christensen)

Konsulent for Odense Kommune, Fyns Amt og Region Syddanmark i spørgsmål om kultur, kulturel igangsætning og formidling

Foredragsholder: Foredrag om litteratur og forfatterskaber, landbokultur, by og land, udkanter, ungdomskultur, historiske emner siden 1980 i foreninger, menighedsråd, ved Folkeuniversitetet, på folkehøjskoler, efterskoler, ved konferencer, møder.

Hyppig gæst i elektroniske og skrevne medier som formidler, kommentator, debattør

tilknyttet H.C. Andersen Festivals som rådgiver

Udvalgte KONFERENCER, GÆSTEOPHOLD:
Studieophold ved Centre for Contemporary Cultural Studies, 1986
Gæstelærer/-forsker ved Kulturarbejdslinjen ved Høgskolen i Telemark, 1986
Gæsteforsker ved Institut voor Skandinavistiek, Universiteit Groningen, NL, 1987
Gæstelærer ved Institut voor Skandinavistiek, Universiteit Gent, BE, 1993
Gæstelærer ved Ilisimatursafik, Grønlands Universitet, 2005
Forskningsophold, University of New Mexico, Albuquerque, USA, 2007

Konferencedeltagelse med paper/seminaroplæg (udvalgte):
Høgskolen i Telemark 1986, 1991, 1996, 2001
Høgskolen i Stavanger 2001, 2003
Universitetet i Groningen, 1987
Chydenius Instituttet, Jyväskyla Universitet, Finland, 1991
Universitetet i Gent, 1993
Institut national de la Recherce Agronomique, Bretagne, 1998
Amsterdams Universitet, 1999
Lunds Universitet, 1992, 1994
Upsala Universitet, 2001
Universitetet i Kiel, 2001
University of Aberdeen, 2004
Conference on University Extension, Brighton, 2005
Cambridge University, 2006
University of New Mexico, Albuquerqe, 2008
Berkeley, UCL, California, 2009
Kyoto Universitet, Japan, 2009
Jikei College, Japan, 2009
Yokohama Conference: Cities of the 21. Century, Japan, 2009
Fudan Universitet, Shanghai, Kina, 2010
Universität Wien, 2011
Fudan Universitet, Shanghai, Annual Meeting, 2011
Fudan Universitet, Shanghai, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016

Guangdong Universitet, Guangzhou, Kina, 2013

UCL London, Storbritannien, 2014

Beijing Normal University, Kine, 2014, 2915, 2018

Hubei University, Wuhan, Kina, 2019

University og Minneapolis, USA, 2017

University of Chicago, USA, 2018

UCL, Los Angeles, USA, 2018

Fukuoka Unversitet, Japan, 2018

University of Wisconsin, USA, 2019

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Johs. Nørregård Frandsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller