Johannes Michelsen

Lic.scient.pol.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

 
Johannes Michelsen

Uddannelse:
10/1990: Lic.scient.pol., Århus Universitet.
06/1982: Cand.scient.pol., Århus Universitet.

Ansættelser:
2000-: Lektor (Docent), Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
1999-2000: Lektor (Docent), Institut for Politiske Studier, Syddansk Universitet.
1989-1999: Lektor, Afdelingen for kooperativ og landbrugs-forskning, Sydjysk Universitetscenter.
1985-1989: Forskningsmedarbejder, Andelsforskningen, Sydjysk Universitetscenter.
1985: Lektorvikar, Institut for Statskundskab, Århus Universitet.
1982-1985: Forskningsmedarbejder, Andelsforskningen, Sydjysk Universitetscenter.

Udvalgte forskningsprojekter:
2005-2008: Dansk partner i projektet ”European Action Plan of Organic Food and Farming. Development of criteria and procedures for the evaluation of the EU Action Plan for Organic Agriculture”. Financiering: EU FAIR.
2004-2005: “Fra landbrugs- til fødevarepolitik - åbningen af en sektor for politisk indflydelse.” Financiering: Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
2003-2004: Dansk bidragyder til projektet “EU Organic Farming Policy” EUCEEOFP. Financiering: EU QLK5.
1997-2000: Dansk partner i projektet "Effects of the CAP-reform and possible further developments on organic farming in the EU". Financiering: EU FAIR 3.
1996-1999: Projektleder af projektet "Samfunds- og miljømæssige konsekvenser af forskellige strategier for udvikling og udbredelse af økologiske landbrugssystemer". Financiering: Det Strategiske Miljøforskningsprogram.
1993-1997: Projektleder på 3 delprojekter under projektet Samspillet mellem landbrugsproduktion, værdier og regler ved Danmarks Husdyrbrugspforsøg. Finansiering: Landbrugsministeriets Forskningssekretariat. 

Udvalgte forskningskonferencer og -seminarer:
2009: The 13th IRSPM (International Research Society for Public Management) Conference 6-8 April in Copenhagen. 
2008: The 2008 Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, panel Comparative Public Policy.
2008: XV NOPSA Conference, University of Tromsø, Norway, workshop Regulatory Reform and Policy Changes.
2005: XIV Nordic Political Science Association (NOPSA) Conference, 10-14 August, Reykjavik - Workshop: Scandinavian Corporatism at a Crossroad?
2005: European Consortium for Political Reserach Joint Sessions of Workshops, 14-19 April, Granada - Workshop: Making EU Policy Work.
2005: Midwest Political Science Association Conference, 7-10 April, Chicago - Workshop:European Politics.
2004: Konference: Politisk Fødevareforbrug , 23.-24. August, Århus, Finansiering: Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
2002: OECD Workshop on Organic Agriculture, 23-26 September, Washington.
2002: XIII Nordic Political Science Association (NOPSA) conference, 15-17 August, Aalborg – Workshop: Evaluation.
2001: European Conference: “Organic Food and Farming. Towards Partnership and Action in Europe”, organised by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
2001: European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, 6-11 april, Grenoble – Workshop: New Environmental Policy Instruments.
2000: European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, 14-19 april, København – Workshop: The politics of food.

Udvalgte tillidshverv:
2011-: Studieleder og formand for Studienævn for Statskundskab

2009-2011: Medlem af Editorial Board for tidsskriftet Organic Agriculture

2009-: Peer reviewer, International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology.

2008-: Medlem af Studienævnet for Statskundskab, SDU.
2007-: Peer reviewer, Journal of European Public Policy.
2006-: Peer reviewer, Food Policy.
2006-: Peer reviewer, Agriculture and Human Values.
2003-2004: Koordinator, Milljøplanlægger-studiet, SDU.
2001: Medem af tænketanken Forum for Fødevarepolitik, udnævnt af Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
1999 – 2000: Institutleder, Institut for Politiske Studier, SDU.
1999 – 2000: Medlem af Ph.D. studenævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU.
1998 – 2001: Medlem af referencegruppe vedr. Sønderjylland som Økologisk Udviklingsregion.
1998 – 1999: Medlem af Landbrugsministeriets komite til fremme af økologisk non-food produktion.
1996-: Peer reviewer, 'Sociologia Ruralis'.
1994 – 1998: Medlem af "Editorial Board" for Annals of Public and Cooperative Economics.
1992 – 2000: Medlem af Landbrugsministeriets forskningskomiteer for økologisk jordbrug.

Udvalgte publikationer
Michelsen, J. 2009 ‘The Europeanization of organic agriculture and conflicts over agricultural policy’ Food Policy 3/2009. 
Michelsen,J, C. Eichert , O. Schmid 2009 'Stakeholder involvement in policy processes – solution or problem? The case of action plans for organic food and farming in Europe'. Paper prepared for the 13th IRSPM Conference 6-8 April in Copenhagen. 
Michelsen, J. 2008 ’A Europeanization deficit? The impact of EU organic agriculture regulations on new member states’. Journal of European Public Policy 15/1, pp. 117-134.
Michelsen, J, 2008 “Serial Punctuation? The Decline of the Agricultural Policy Monopoly in Denmark” prepared for panel Comparative Public Policy at the 2008 Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston.
Michelsen, J, 2008 “Changes of agriculture and food policy – the Danish case” prepared for workshop Regulatory Reform and Policy Changes at XV NOPSA Conference, University of Tromsø, Norway.
Michelsen, J., Kurt Klaudi Klausen og Carsten Strømbæk Pedersen 2004: Kommunernes styring af de store institutionsområder – en spørgeskemaundersøglse af et repræsentativt udsnit af danske kommuner. Politologiske Skrifter 2/2004. Odense: Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
Klausen, Kurt K. og J. Michelsen 2004: Institutionslederen – en undersøgelse af vilkår for ledelse i kommunale institutioner. København: Ledernes Hovedorganisation.
Michelsen, J., Lynggaard, K., Padel, S. and Foster, C. 2001: Organic farming development and agricultural institutions: a study of six countries. Organic Farming in Europe: Economics and Policy, vol. 9, University of Hohenheim, Stuttgart.
Michelsen, J. 2001: “Recent development and political acceptance of organic farming in Europe”. Sociologia Ruralis vol.41/1, pp. 3-20.
Michelsen, J. 2001: “Organic farming in a regulatory perspective. The Danish case”. Sociologia Ruralis vol.41/1, pp. 62-84.
Michelsen, J., Hamm, U., Wynen, E. and Roth, E. 1999: The European market for organic products: growth and development. Organic Farming in Europe: Economics and Policy, vol. 7, University of Hohenheim, Stuttgart.

Forskningsområde

Hovedområder: Offentlig politik; offentlig forvaltning; policy analyse; implementering; europæisering

Interessefelter: politisk forandring; offentlig ledelse; EU; landbrugspolitik; fødevarepolitik; økologisk landbrug og fødevarer; offentlig forvaltning

Det primære forskningsfelt er fødevareområdet. Her arbejder Johannes Michelsen med flere projekter. Et projekt om landbrugspolitikkens udvikling til fødevarepolitik og har modtaget støtte fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Tesen er, at landbrugspolitikken oprindeligt blev styret i et snævert samarbejde med landbrugs-erhvervet, men at den nuværende fødevarepolitik er baseret på flere hensyn, bl.a. til forbrugerne, miljøet, sundheden og dyrevelfærden. Denne tese forfølges i flere andre projekter. Et andet forskningsområde er udviklingen i den politiske regulering af økologisk landbrug og fødevarer i Danmark og EU, hvor han har publiceret flere internationale bøger og artikler, der sammenligner udvikling og regulering i både gamle og nye EU medlemsstater. Et andet igangværende projekt handler om kommunale institutionslederes ledelsessituation og -opfattelse efter Strukturreformen.

Tidligere projekter har bl.a. handlet om

Kommunale institutionslederes ledelsessituation og -opfattelse.
Aktieselskabers udbredelse, samfunds- organisatoriske betydning og regulering
Regulering af markedsforhold vedr. økologiske fødevarer
Analyser af økologiske jordbrugeres baggrund, holdninger og adfærd i forhold til regulering og marked.
Analyser af landbrugeres holdninger til og styring af deres andelsorganisationer.
Kortlægning af samtlige danske andelsorganisationer.
Nordiske og internationale projekter vedr. andelsorganisationer og vedr. økologisk jordbrug.