Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde


Mine forskningsinteresser ligger inden for felterne international politik, politisk geografi og samfundsvidenskab generelt. Jeg er især interesseret i, hvilken rolle staten spiller i samtidspolitik og i nærmere undersøgelse af territoriale stridigheder. Endvidere omfatter mine forskningsinteresser aspekter vedr. grænsekonflikter og studiet af europæiske enklaver.
I øjeblikket sætter min forskning fokus på territorialitet på Balkan. Især er jeg interesseret i at analysere de serbiske enklavers socio-politiske udfordringer i Kosovo og hvordan områderne påvirkes (og påvirker) de bilaterale forhold mellem Beograd og Pristina. Derudover har min forskning som mål kritisk at undersøge de fremherskende beretninger om det internationale samfunds rolle i Kosovo.

CV

Uddannelse:


Ph.D. (International Politics), Queen's University Belfast, 2011

B.A. (Political Science and Administration), Autonomous University Barcelona, 2007


Karriereforløb: 

2014-...     : Adjunkt, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet
2012-2014: Postdoc, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet

2010-2011: Underviser i spansk, Language Centre-Queen’s University Belfast

2009-2010: Undervisningsassistent for ‘Contemporary Europe’, Queen’s University Belfast

2009-2010: klummeskribent, Crònica

2009-2009: tolk og translatør, Universal Pictures

2006-2007: forskningsassistent, Cluster of International Relations, Autonomous University Barcelona 


 
Undervisning (2013)


9069701- Comparative Politics (10 ECTS)

9072301- International Politics (10 ECTS)

9074021- Policy Analysis (5 ECTS)

9068501- Political Theory (5ECTS)

Forskningsinformation

My research interests are framed by International Politics, Political geography and social sciences in general. More specifically, I am interested in the role played by the state in contemporary politics and in the scrutiny of territorial disagreements. My academic interests also include the conflictual aspect of borders, the strengthening of border controls and the study of European enclaves.My current research focuses on territoriality in the Balkans. More specifically, I am interested in analysing the socio-political challenges of Serbian enclaves in Kosovo and how these territories are affected by (and affect) the bilateral relations between Belgrade and Pristina. In addition to that, my research aims to critically examine the dominant narratives concerning the role of the “International Community” in Kosovo.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller