Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse

 • 2014 Ph.d. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 • 2008 Speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • 1999 Tilladelse til selvstændigt virke som læge
 • 1997 Lægevidenskabelig embedseksamen, Odense Universitet (nuv. Syddansk Universitet)

Ansættelser

 • 2014- Specialeansvarlig overlæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense
 • 2009-2013 Overlæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense
 • 2008-2009 Afdelingslæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense
 • 2007-2008 1. reservelæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle
 • 2006-2007 1. reservelæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense
 • 2002-2006 Uddannelsesstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, OUH Odense
 • 2002 Klinisk assistent, Institut for Medicinsk Biologi, Enhed for fysiologi, SDU Odense
 • 2001-2002 Introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense
 • 2000-2001 Introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH Odense
 • 1999-2000 Introduktionsstilling i intern medicin, Viborg Sygehus 1997-1999 Turnus, Thisted Sygehus og Lægerne i Nors, Thisted

Kurser

Mere end 50 kurser, hovedsageligt inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, forskning og ledelse

Medlemskab af videnskabelige selskaber

 • Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, DSKFNM
 • Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, SNMMI
 • European Association of Nuclear Medicine, EANM
 • American Society of Nuclear Cardiology, ASNC
 • Dansk Hypertensionsselskab
 • DaHs Dansk Medicinsk Selskab, DMS
 • Danish Cardiovascular Research Academy, DaCRA

Bevillinger

 • 2020 Direktør Emil C. Hertz og hustru Inger Hertz' Fond: Kr. 30.000 til projekt KAPSLER (anvendelse af port-a-cath til GFR-bestemmelse)
 • 2012 Klinisk Institus rejsepulje: Kr. 6.000 til deltagelse i SNM-kongres
 • 2011 Odense Universitetshospitals ph.d.-pulje: Ph.d.-stipendium (kr. 500.000)
 • 2002 Illum Fondet: Kr. 25.000 til projekt INTRA (om gastrointestinalt proteintab)
 • 2002 Kong Christian den Tiendes Fond: Kr. 20.000 til projekt INTRA
 • 2002 Klinisk Instituts forskningspulje: Kr. 47.678 til lønudgifter og tjenesteydelser i forbindelse med projekt INTRA
 • 2002 Fonden for lægevidenskabelig forskning ved Fyns Amts Sygehusvæsen: Kr. 29.400 til projekt INTRA
 • 2002 Lily Benthine Lunds Fond: Kr. 38.000 til projekt NO-clamp (om regulering af nyrens saltudskillelse)
 • 2002 L.F. Foghts Fond: Kr. 40.000 til indkøb af apparatur til projekt NO-clamp
 • 2002 Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme: Kr. 50.000 til projekt NO-clamp
 • 2002 Aase og Ejnar Danielsens fond: Kr. 100.000 til projekt NO-clamp
 • 2002 Beckett-fonden: Kr. 30.000 til indkøb af apparatur til projekt NO-clamp
 • 2002 Direktør Ib Henriksens Fond: Kr. 40.000 til indkøb af apparatur til projekt NO-clamp
 • 2002 Tømrermester Alfred Andersen og Hustru’s Fond: Kr. 14.500 til projekt NO-clamp
 • 2002 Ingemann O. Buck’s Fond: Kr. 25.000 til driftsmidler til projekt NO-clamp
 • 2001 Hjerteforeningen: Kandidatstipendium i form af et halvt års løn til projekt NO-clamp
 • 2001 Hjerteforeningen: Kr. 50.000 til projekt NO-clamp

Forskningsområde

Nuklearkardiologi, blodtryksregulation, nyrefysiologi, gastrointestinalsystemet, lungescintigrafi, idiopatisk inflammatorisk myopati, lymfesystemets fysiologi, bariatri.

Kvantificering, databehandling, prognosestudier, metodestudier.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller