Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE

Uddannelse
2012 Universitetpædagogikum, Syddansk Universitet
2009 Ph.d. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet; Institut for Fysiologi og Biofysik og Department of Neurobiology, University of Alabama at Birmingham
2007-2008 Litteraturhistorie 1 og 2 under åben uddannelse, Aarhus Universitet
2006 Kandidatgrad i humanbiologi, Københavns Universitet
2004 Diploma of Medical Research (forskningsår), Aarhus Universitet
2003-2004 Fysik 101 og 102 under åben uddannelse, Aarhus Universitet
2003 Bachelorgrad i lægevidenskab, Aarhus Universitet
1999 Matematisk studentereksamen fra Silkeborg Amtsgymnasium

Ansættelser
2015 - Seniorforsker ved Enhed for Tromboseforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
2010-2014 Postdoc ved Enhed for Tromboseforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
2006-2009 Videnskabelig assistent, Institut for Fysiologi og Biofysik, Aarhus Universitet

Udlandsophold
2013-2014 1 måned årligt som underviser og koordinator på kurset ”Body and Public Health” på en uddannelse i Health Education and Epidemilogy på Princess Noura Bint Abdulrahman University, Riyadh, Saudi Arabien

2008-2009 11 måneder på University of Alabama at Birmingham, USA under vejledning af prof.
John J. Hablitz

Undervisning
• Modulansvarlig for ”Forebyggelse af hjertekarsygdomme”, et tilvalgsmodul for bachelorstuderende i Folkesundhedsvidenskab, SDU. Udover planlægning af kurset, forelæsninger, vejledning og eksamination af studerende, forår 2014.
• Modulansvarlig for ”Cardiac Rehabilitation – a multifaceted approach”, et tilvalgsmodul for kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, SDU. Udover planlægning af kurset, forelæsninger, vejledning og eksamination af studerende, efterår 2012 og 2014.
• Forskningsseminar for sygeplejersker (2 timer) fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, 2012
• Forelæsninger (4-6 timer), gruppearbejde (2-4 timer) samt udarbejdelse af skriftligt eksamensspørgsmål omhandlende hjertekarsygdomme for bachelorstuderende (i faget ”Sygdomslære”) i Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
• Forelæsning om ”Vitamin K-omsætning” på Triolab brugermøde, sept. 2012
• Forelæsninger på efteruddannelses-kurset i ”Det hæmostatiske system” for bioanalytikere (2-3 timer), 2011, 2012, 2013
• Undervisningsmøde for bioanalytikere (1 time) fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, 2011
• Forskningsseminar for sygeplejersker og bioanalytikere (1 time) fra forskningsafdelingen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, 2011
• Forelæsninger (12-16 timer), gruppearbejde (6-8 timer) samt udarbejdelse af skriftlige eksamensspørgsmål og mundtlig re-eksamination i fagene anatomi og fysiologi for bachelorstuderende (som en del af ”Krop og Folkesundhed”) i Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
• Gruppearbejde (2 timer) omhandlende EKG og blodtryk for bachelorstuderende (i faget ”Laboratoriefærdigheder”) i Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet, 2010, 2011, 2012
• Seminar for sygeplejersker fra Antikoagulationsklinikken på Sydvestjysk Sygehus, ”Antikoagulationsbehandlingens farmakogenetik”, 2010
• Gruppearbejde i fysiologi for medicinstuderende, Aarhus Universitet 2003-2006 (16 timer pr semester i 3 semestre)
• Holdundervisning i mikroskopisk anatomi for kandidatstuderende i medicinsk bioteknologi, Aarhus Universitet, 2003 (40 timer)

Vejledning
• Hovedvejleder for Sisell Larsen og Randi Nørgaard Fløe Pedersen på bachelorprojekt (Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet forår 2011
• Medvejleder for Anders Vestergaard Fournaise på specialeprojekt (Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet juni 2012
• Praktikvejleder for Maria Schou Nybo (studerende på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet forår 2012
• Medvejleder for Anne Kaur på specialeprojekt (Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet forår 2013
• Hovedvejleder for Maria Schou Nybo på bachelorprojekt (Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet forår 2013
• Praktikvejleder for Regina Fromsberg Hansen (studerende på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet forår 2013
• Hovedvejleder for Pernille Sørensen på specialeprojekt (Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet forår 2014
• Praktikvejleder for Shadi Azam (studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet efterår 2014
• Praktikvejleder for Maria Schou Nybo (studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU), afsluttet efterår 2014

Foredrag
• Can we improve INR monitoring through measurements of VGR? Mundtlig præsentation på DAWN AC User Group Meeting, Windermere, England, okt. 2014
• Antikoagulansbehandling – foredrag på efteruddannelse for praktiserende læger i Esbjerg, februar 2014
• Health literacy in anticoagulant treatment – forskningsseminar på IST, Esbjerg, januar 2014
• Koagulationssystemet og antikoagulansbehandling – foredrag for Hjerteforeningens Rådgivningssygeplejersker, januar 2014
• Valg af oral antikoagulansbehandling – foredrag på forskercaféen, SVS, december 2013
• Hjerterehabilitering – en folkesundhedsvidenskabelig udfordring. Foredrag på Institutforum, IST januar 2013
• Undervisning i Hjerterehabilitering ved SDU, foredrag på Nationalt Symposium i Hjerterehabilitering, Esbjerg, november 2012
• Difference in fibrinolytic potential between young patients with venous or arterial thrombosis is not explained by PAI. Mundtlig præsentation på ISFP, Brighton, juli 2012
• Arvelighed af venøse tromboser – betydningen af genetik og familiehistorie. Mundtlig præsentation på Åben Forskerdag i Region Syddanmark, Fredericia, april 2012
• Invidualiseret antikoagulans behandling – en multivariat tilgang. Foredrag på Institutforum, IST dec. 2011
• Multivariate analyse of the relation between diet and vitamin K-antagonists – mundtlig præsentation på LMC Congress Food in Front, Odense, maj 2011
• Individualiseret VKA behandling – gener, klinik og adfærd. Foredrag på forskningsseminar, Sydvestjysk Sygehus, maj 2011
• Prominent polyfarmaci blandt patienter i antikoagulansbehandling. Mundtlig præsentation på Åben Forskerdag i Region Syddanmark, Fredericia, april 2011
• The vitamin K paradox, med Morten Arendt Rasmussen. Mundtlig præsentation på Symposium i anvendt statistik, jan. 2011.
• Polypharmaci prevails in patients attending an anticoagulant clinic. Mundtlig præsentation på “Pharma på tværs”, København, nov. 2010
• DAWN as a tool in scientific projects. Mundtlig præsentation på DAWN AC User Group Meeting, Windermere, England, okt. 2010
• Elektrofysiologiske undersøgelser af hippocampale hjerneskriver fra rotter. Inviteret foredrag på Epilepsihospitalet Dianalund, marts 2010
• Livet som ph.d.–studerende. Inviteret foredrag på Kongres for Medicinsk Studenterforskning, marts 2010
• How to survive the Alabama DMV and life after graduation. Festtale, PhD-dagen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, jan 2010.
• Electrophysiological studies of Cs+-induced epileptiform activity and synaptic transmission. Inviteret foredrag på Neuroscience Center, Lunds Universitet, dec. 2009.
• Electrophysiological recordings from rat hippocampal slices. SunQnet, Aarhus Universitet, 2008
• Cesium and the art of inducing epileptiform activity. Young Scientists´ Society, Aarhus Universitet, 2007
• Cs+-induced epileptiform activity. Institutseminar på Institut for Fysiologi og Biofysik, Aarhus Universtitet, 2004
• Age-dependency of Cs+-induced epileptic activity in rat hippocampus in vitro. International Student Conference, Groningen, 2004

Organisatorisk arbejde og tillidshverv
• Medlem af arrangør-gruppen omkring Forskercafé på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 2012-
• Valgt til bestyrelsen i ”PharmaDanmark Stat”, 2012-
• Medlem af arbejdsgruppe vedrørende internationalisering af Ph.d. uddannelsen på
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet, 2008-2009
• Valgt til Ph.d. udvalget på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet, 2008
• Formand for Ph.d.-foreningen (Sundhedsvidenskab), 2007
• Medlem af Organisationsgruppen for Ph.d. dag 2008 på Aarhus Universitet, hvor jeg var involveret i planlægningen af videnskabeligt og socialt program, abstract-håndtering og pressekontakt, 2007.
• Aktivt medlem af Young Scientists Society på Institut for Fysiologi og
Biofysik, Aarhus Universitet, 2003-2008
• Medarrangør af ”Ethical Student Conference”, en årlig sommerskole for medicin- og filosofistuderende, 2001-2003
• Medlem af repræsentantskabet i Foreningen af Danske Lægestuderende, 2001-2002
• Elevrådsformand, Silkeborg Amtsgymasium, 1998-1999

Kongresdeltagelse (titler på posters)
• Skov J, Bladbjerg EM, Jespersen J. Can high-quality vitamin K-antagonist treatment be further improved? XXIII Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, Amsterdam 2013
• Fornaise AV, Skov J, Bladbjerg EM, Jespersen J, Leppin A. Risk perception of stroke in atrial fibrillation patients does not correlate with clinical stroke risk, Europrevent, Rome 2013
• Skov J, Leppin A, Bladbjerg EM, Sidelmann JJ, Gram J, Perceived stress predicts the stability of vitamin K-antagonist treatment, Meeting of the SSC of the ISTH, Liverpool 2012
• Skov J, Sidelmann JJ, Pedersen SFM, Fournaise, AV, Bladbjerg EM, An intensive cardiovascular rehabilitation programme improves maximal oxygen uptake and quality of life in Danish patients with ischaemic heart disease, Europrevent, Dublin 2012
• Skov J, Bladbjerg E-M, Rasmussen MA, Sidelmann JJ, Leppin A & Jespersen J, Multivariate analysis of genetic, behavioural and socio-psychological determinants of vitamin K-antagonist dose, XI ETRO advanced teaching course, Campobasso 2011
• Skov J, Bladbjerg E-M, Rasmussen MA, Sidelmann JJ, Leppin A & Jespersen J, Multivariate analysis of genetic, behavioural and socio-psychological determinants of vitamin K-antagonist dose, XXII Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, Kyoto 2011
• Skov J, Bladbjerg E-M, Rasmussen MA, Sidelmann JJ, Vamosi M & Jespersen J, Interplay between diet and vitamin K-antagonists – disclosed by visualization of a multivariate model, XXII Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, Kyoto 2011
• Skov J, Bladbjerg E-M, Rasmussen MA, Sidelmann JJ, Leppin A & Jespersen J, The influence of genes, diet, physical activity and socio-psychological factors on vitamin K-antagonist dose. LMC Food in Front, 2011, Odense
• Academy Colloqium on “Pharmacogenetics of cardiovascular drugs” 2010, Amsterdam
• 20th International Congress of fibrinolysis and proteolysis, 2010, Amsterdam
• Danish Cardiovascular Research Academy, Summer meeting 2010, Sandbjerg
• Skov J, Andreasen M & Nedergaard. Differential presynaptic effects of baclofen and adenosine in rat hippocampal slices. Annual Neuroscience meeting 2008, Washington, DC
• Skov J, Nedergaard S & Andreasen M. The possible role of the slow afterhyperpolarization in experimentally induced epileptiform activity. Ph.d. Dag 2008, Aarhus.
• Kraglund N, Andreasen M, Skov J & Nedergaard S. Ultraslow caesium-induced oscillations in the hippocampus – a new model for studying neuronal oscillatory activity. Ph.d. Dag 2008, Aarhus
• Skov J, Andreasen M & Nedergaard. The slow Ca2+-dependent K+-channel influences interictal activity. IBRO meeting 2007, Melbourne.
• Skov J, Nedergaard S & Andreasen M. Age-dependency of a new type of synaptically mediated epileptiform activity in the rat hippocampus. Annual Neuroscience meeting 2005, Washington, DC.
• Moldovan M, Skov J, Schmalbruch H, Krarup C. A mathematical model to investigate conduction properties of human sural nerve. European Congress of Clinical Neurophysiology, Stockholm 2005
• Skov J, Nedergaard S & Andreasen M. Age-dependency of Cs+-induced epileptic activity in rat hippocampus in vitro. International Student Conference, Groningen 2004
• Skov J, Nedergaard S & Andreasen M. Metabotropic glutamate receptor regulation of Cs+-induced synaptic activity. European Student Conference, Berlin 2003
• Skov J, Nedergaard S & Andreasen M. Metabotropic glutamate receptor regulation of Cs+-induced synaptic activity. PhysPharm, Odense 2003


Populær formidling
• ”Kan vi undgå hjertekarsygdomme?” – foredrag på Vejen Gymnasium og HF i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, september 2014
• Kan vi undgå hjertekarsygdomme?” – foredrag på Favrskov Gymnasium i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, september 2014
• Spis løs af det grønne – interview til Hjertenyt, september 2014
• Lægemidler sælges på kant med loven (Jane Skov, Jørgen Jespersen) Kronik i Jyllandsposten 10. april 2014
• ”Motion som medicin” Foredrag for Multiatleterne (triatlonklub i Esbjerg), 18. november 2013
• Nye tiltag ved blodpropbehandling (Jane Skov og Jørgen Jespersen) Kronik i Jydske Vestkysten, 3. november 2013
• ”Epigenetik – du arver mere end en DNA-sekvens” – foredrag på Vejen Gymnasium og HF i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, oktober 2013
• ”Epigenetik – du arver mere end en DNA-sekvens” – foredrag på Silkeborg Gymnasium i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, september 2013
• Har vi råd til hastværk? (Jørgen Jespersen, Jane Skov) Debatindlæg om antikoagulansbehandling i Dagens Medicin 8. marts 2013
• Motion som middel mod hjertekarsygdomme. Interview i Dansk Naturvidenskabsformidlings nyhedsbrev i serien ”Med naturvidenskaben på arbejde”
• Hjerterehabilitering – en udfordring (Jørgen Jespersen, Jane Skov og Johannes Sidelmann) Kronik i Jydske Vestkysten, 25. december 2012
• ”Motion som medicin”. Foredrag på Folkeuniversitetet i Aalborg, okt. 2012
• ”Motion som medicin”. Foredrag på Favrskov Gymnasium i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, sept. 2012
• ”Hjertet og hjertekarsygdomme”. Foredrag på Lind Skole i Herning i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, sept. 2012
• Begejstringen er overdreven. (Jane Skov, Else-Marie Bladbjerg og Jørgen Jespersen) Indlæg om farmakogenetik i Dagens Medicin, 18. maj 2012
• Foredrag på folkeuniversitetet i Odense ”Epigenetik – nyt perspektiv på arv og miljø”, april 2012
• ”Risikofaktorer for hjertekarsygdomme” – udstilling på Forskningens Døgn, messe for skoleelever og byens borgere i Esbjerg, april 2012
• Foredrag i DGI-Huset i Vejle: ”Motion som medicin”, april 2012
• Foredrag på Folkeuniversitetet i Esbjerg: ”Motion som medicin”, marts 2012
• Deltagelse i tv-program på Familiekanalen om motion og hjertekarsygdomme
• Foredrag på Folkeuniversitetet i Esbjerg: ”Epigenetik – nyt perspektiv på arv og miljø”, sept. 2011
• Overvægtige børn i mors tykke favn (Jane Skov, Jørgen Jespersen). Kronik i Jydske Vestkysten 27/2-2011
• Gentlemen og grønne tomater – et kulturmøde med Sydstaterne. Silkeborg Handelsskole, okt. 2009
• Epilepsi og hjerneforskning. Silkeborg Amtsgymnasium, sept. 2009
• Ejer af webbloggen www.betteskov.urbanblog.dk , der bl.a. omhandler sundhedsmæssige og videnskabelig emner
• Fast klummeskribent på Urban Århus 2007-2008 om livet som ph.d. studerende i Århus og Alabama

Postgraduate kurser
• Den gode forelæsning, Syddansk Universitet, 2014
• Teaching and learning with social media, Syddansk Universitet, 2014
• Projektledelse, Syddansk Universitet, 2014
• Projektstyring, Syddansk Universitet, 2014
• Kursus for PhD vejledere, Syddansk Universitet, 2013
• Inkluderende mentorering, Mentornetværket Esbjerg og Varde, 2013
• Vejledning – roller og relationer, Syddansk Universitet, 2011
• ”Assesment and feedback”, Syddansk Universitet 2011
• XI ETRO advanced teaching course: Thrombosis: a multidisciplinary approach, Campobasso, Italien, 2011
• Læringsstrategier, Syddansk Universitet, 2011
• Brug af cases i undervisningen, Syddansk Universitet, 2011
• Kropssprog i Undervisningen, Syddansk Universitet, 2011
• Basic Chemometrics, Københavns Universitet, 2010
• Pædagogisk grundkursus, Aarhus Universitet, 2007
• Biostatistik, Aarhus Universitet, 2007
• Written scientific presentation, Aarhus Universitet, 2007
• Molecular methods in Neuroscience, Københavns Universitet, 2006
• Isotopteknik; Københavns Universitet (licensgivende), 2005
• Forsøgsdyr, Københavns Universitet (licensgivende – B), 2005

Forskningsfinansiering
• Edit og Vagn Hedegaards Fond, 35.000 til aflønning af studentermedhjælper, 2013
• Karola Jørgensens Forskningsfond, 55.000 til indkøb af reagenser, 2013
• Edit og Vagn Hedegaards Fond, 15.000 til aflønning af studentermedhjælper, 2012
• Fonden til Lægevidenskabens Fremme, 50.000 kr. til drift af Ph.d. projekt, 2007
• Brødrene Hartmanns Fond, 50.000 kr. til drift af Ph.d. projekt, 2007
• Aase og Ejnar Danielsens Fond, 10.000 kr. til indkøb af computer, 2006

Priser, legater mm.
• Young Investigator Award, Scientific Standardization Committee of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, 2012
• Eliteforsk rejsestipendium, 250.000 kr., 2008.
• Friplads på Ph.d. studiet på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet, 2006
• ”Best Presentation Award” på International Student Conference i Groningen, 2004
• ”Session Award for Experimental Neurology” på European Student Conference i Berlin, 2003

Forskningsnetværk
Medlem af YIN (Young Investigators Network), oprettet af FøSu Academy i efteråret 2011. Deltager på workshops i oktober og november 2011 samt månedlige møder i 2012.

Medlem af forskningsnetværk omkring FredericiaC fra 2013


Publikationer (peer review)
1. Gram AS, Bladbjerg EM, Skov J, Ploug T, Sjödin A, Rosenkilde M, Madsen DE, Bente Stallknecht BM (2015). Three months of strictly controlled daily endurance exercise reduces thrombin generation and fibrinolytic risk markers in younger moderately overweight men. Accepted for publication in European Journal of Applied Physiology

2. Skov J, Sidelmann JJ, Bladbjerg EM, Jespersen JJ, Gram J (2014). Lysability of fibrin clots is a potential new determinant of stroke risk in atrial fibrillation. Thrombosis Research 134, 717-22

3. Gram AS, Skov J, Ploug T, Sidelmann JJ, Stallknecht B, Bladbjerg E (2014). Biomarkers of coagulation, fibrinolysis, endothelial function, and inflammation in arterialized venous blood. Blood Coagulation and Fibrinolysis 25, 349-52

4. Nybo, MS, Skov J (2013). Dansksproget redskab til vidensvurdering af patienter I antikoagulansbehandling – et eksplorativt studie. DSTH Forum 5, 20-23

5. Skov J, Bladbjerg EM, Bor MV, Gram J (2014). SAMeTT2R2 does not predict time in therapeutic range of INR in patients attending a high-quality anticoagulant clinic. CHEST 145, 187-188

6. Skov J, Sidelmann JJ, Bladbjerg EM, Jespersen JJ, Gram J (2014). Difference in Fibrinolytic Capacity in young patients with venous thrombosis or ischemic stroke. Blood coagulation and fibrinolysis, 25, 61-66

7. Fornaise AV, Skov J, Bladbjerg EM, Jespersen J, Leppin A (2013). Risk perception of stroke in atrial fibrillation patients does not correlate with clinical stroke risk, European Journal of Preventive Cardiology, 20 (s1), 94

8. Skov J, Bladbjerg EM, Leppin A, Jespersen J (2013). The influence of VKORC1 and CYP2C9
gene sequence variants on the stability of maintenance phase warfarin treatment, Thrombosis Research 131, 125-129.

9. Skov J, Bladbjerg EM, Jespersen J (2013). The influence of VKORC1 3730 G > A polymorphism on warfarin dose, European Journal of Clinical Pharmacology 4, 1043-1044.

10. Skov J, Sidelmann JJ, Bladbjerg EM, Gram J (2012). Difference in fibrinolytic potential between young patients with venous or arterial thrombosis is not explained by PAI, Journal of Thrombosis and Haemostasis 10, e20.

11. Skov J, Leppin A, Bladbjerg EM, Sidelmann JJ, Gram J (2012). Perceived stress predicts the stability of vitamin K-antagonist treatment in a prospective observational study of patients attending an anticoagulant clinic, Trombosis and Hemostasis, 108, 581-582.

12. Skov J, Sidelmann JJ, Pedersen SFM, Fournaise, AV, Bladbjerg EM (2012). An intensive cardiovascular rehabilitation programme improves maximal oxygen uptake and quality of life in Danish patients with ischaemic heart disease, European Journal of Preventive Cardiology, 19, s58

13. Rasmussen, MA, Skov J (equal contribution), Bladbjerg E-M, Sidelmann J, Vamosi M & Jespersen J (2012). Multivariable analysis of the relation between diet and warfarin dose. European Journal of Clinical Pharmacology, 68, 321-328.

14. Skov J, Bladbjerg E-M, Sidelmann J, Leppin A & Jespersen J (2012). Genetic, clinical and behavioral determinants of vitamin K-antagonist dose – explored through multivariable modelling and visualization. Basic Clinical Pharmacology and Toxicology, 110, 193-198

15. Skov J, Bladbjerg E-M, Sidelmann J, Vamosi M & Jespersen J (2011). Plenty of pills: polypharmacy prevails in patients from a Danish anticoagulant clinic. European Journal of Clinical Pharmacology, 67, 1169-74

16. Skov J, Andreasen M, Hablitz JJ & Nedergaard S (2011). Baclofen and adenosine inhibition of synaptic transmission at CA3-CA1 synapses display differential sensitivity to K+ channel blockade. Cellular and Molecular Neurobiology, 31, 587-96.

17. Skov J (2009). In vitro studies of epileptiform activity and synaptic modulation in rat hippocampal slices. PhD thesis, Aarhus University.

18. Skov J, Nedergaard S & Andreasen M (2009). The slow Ca2+ -dependent K+-current facilitates
synchronization of hyperexcitable pyramidal neurons. Brain Research 1252, 76-86.

19. Andreasen M, Skov J & Nedergaard S (2007): Inwardly rectifying K+ (Kir) channels antagonize ictal-like epileptiform activity in area CA1 of the rat hippocampus. Hippocampus. 17, 1037-1048

20. Skov J, Andreasen M & Nedergaard S (2006): Postnatal development of a new type of epileptiform activity in the rat hippocampus. Brain Research 1096, 61-9

21. Skov J, Nedergaard S & Andreasen M (2005). New type of synaptically mediated epileptiform activity independent of known glutamate and GABA receptors. Journal of Neurophysiology 93, 1845-1856.


Videnskabeligt bedømmelsesarbejde

o Fagfællebedømmelse for European Journal of Clinical Pharmacology, august 2011
o Fagfællebedømmelse for European Journal of Clinical Pharmacology, oktober 2011
o Fagfællebedømmelse for Cardiology Research and Practice, december 2011
o Fagfællebedømmelse for Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, juni 2012
o Fagfællebedømmelse for European Journal Clinical Pharmacology, juni 2012
o Fagfællebedømmelse for International Journal of Medicine and Medical Sciences, august 2012
o Fagfællebedømmelse for Thrombosis and Haemostasis, august 2012
o Fagfællebedømmelse for International Journal of Pharmacy and Pharmacology, august 2012
o Fagfællebedømmelse for Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, september 2012
o Fagfællebedømmelse for International Journal of Pharmacy and Pharmacology, oktober 2012
o Fagfællebedømmelse for International Journal of Biochemistry and Biotechnology, oktober 2012
o Fagfællebedømmelse for European Journal of Clinical Pharmacology, december 2012
o Fagfællebedømmelse for Frontiers in Cardiovascular Drug Discovery (bogkapitel), januar 2013
o Fagfællebedømmelse for Anatolian Journal of Cardiology, marts 2013
o Fagfællebedømmelse for Molecular Diagnosis and Therapy, maj 2013
o Fagfællebedømmelse for Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, september 2013
o Fagfællebedømmelse for European Journal of Neurology, oktober 2013
o Fagfællebedømmelse for European Journal of Clinical Pharmacology, november 2013
o Fagfællebedømmelse for Neurology, april 2014
o Fagfællebedømmelse for Current Pharmaceutical Biotechnology, august 2014
o Fagfællebedømmelse for Public Health, oktober 2014
o Fagfællebedømmelse for European Journal of Clinical Pharmacology, oktober 2014
o Fagfællebedømmelse for Public Health, januar 2015

Forskningsområde

Mit centrale forskningsområde er forebyggelse og rehabilitering af patienter med kardiovaskulære sygdomme.
Jeg ønsker at undersøge, hvorledes både velkarakteriserede og nye biomarkører indenfor koagulation, fibrinolyse og inflammation samt globale hæmostatiske assays kan anvendes til at optimere risikostratificering og behandling af patienter med venøse eller arterielle trombotiske sygdomme.
Biokemisk er mit område centreret omkring undersøgelser af fibrinstruktur, trombingeneration og fibrinolytisk kapacitet.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jane Skov Olsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller