Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Min forskningsmæssige hovedinteresse er forskning i rehabilitering, med specielt fokus på den fysiske rehabilitering. Udgangspunktet for dette er med en forståelse for, at rehabilitering er en kompleks intervention som oftest inkluderer multiple elementer leveret i et interdisciplinært samarbejde på tværs af sektorer. Jeg tror på, at forskning inden for dette felt skal bygges på stærke forskningssamarbejder. 

Historisk har min egen forskning været fokuseret på fysisk rehabilitering inden for en række forskellige diagnosegrupper som for eksempel fysisk skadede veteraner, amputationspatienter, hjertepatienter, og cancerpatienter. Forskningsmæssigt har effektstudier, psykometriske evalueringer af målemetoder, tværsnitsundersøgelser, systematiske reviews og meta-analyser samt undersøgelse af patienters oplevelser været benyttet, hvorfor der har været anvendt såvel kvantitative som kvalitative metoder. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.

Cand Scient Fys

Fysioterapeut