Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Undervisningsportefølje for forskningslektor, dr. med., Isik Somuncu Johansen

1. Formel pædagogisk uddannelse
Jeg har gennemført vejlederkursus i 2007 for vejledning og undervisning af yngre læger på Roskilde Sygehus.

2. Uddannelsesadministrative opgaver
Fra maj 2013 har jeg været delkursusleder for Hoveduddannelseskursus i "kardiopulmonale infektioner og TB”, som afholdes af Dansk Selskab for Infektionsmedicin.
Under min ansættelse på Hvidovre Hospital var jeg ansvarlig for Infektionsmedicinsk Afdelings undervisningsprogram.

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Prægraduat undervisning:
Fra 2011 til 2013 var jeg ansat som klinisklærer ved SDU og siden maj 2013 har jeg været ansat som klinisklektor på SDU, hvor jeg har forestået undervisning (45 min x 4 per semester) i HIV og hepatitis i modul B10 på bachelorstudiet i medicin. Jeg underviser i K2 blok om” Lungeinfektioner: Global sundhed – Diagnostik og behandling af tuberkulose, HIV epidemiologi, og betydningen af ”noncommunicable” sygdom i u- og i-lande. Derudover underviser jeg i tuberkulose, endocardit og osteomyelit i modul K14 på kandidat studiet. Jeg har planlagt undervisning i TB og HIV i Global sundhed i B10 blok på sigt.

Postgraduat undervisning:
På Mykobakteriologisk Laboratorium, Statens Serum Institut, forestod jeg den formaliserede undervisning i mykobakterier for kommende speciallæger i klinisk mikrobiologi, ligesom jeg har undervist i tuberkuløs osteomyelitis, tuberkulose diagnostik i speciale-specifikt kursus for kommende infektionsmedicinere. Derudover har jeg deltaget i undervisning om "akutte infektionsmedicinske sygdomme” for speciallæger i forbindelse med forberedelse til Fælles Akut Modtage afdeling i regionen.

Vejledning
Under min ansættelse på Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital, var jeg vejleder for 1 OSVAL 1 (Obligatorisk Selvstændig Valgfri opgave), som er et bachelor projekt, og 6 OSVAL 2 (kandidat speciale) projekter.
Aktuelt er jeg ph.d.-vejleder for læge Stephanie Bjerrum, som er ansat på Forskningsenheden ved Infektionsmedicinsk afdeling Q. Jeg er endvidere både klinisk og projektvejleder for flere yngre kollegaer på afdelingen. Aktuel vejleder eg et randomiseret studie ” COUGH ASSIST BEHANDLING AF PATIENTER MED PNEUMONI PÅ INTERMEDIÆR AFSNIT”. Derudover er jeg vejleder til en ph.d projekt som er under bedømmelse på SDU nu.
I den daglige klinik vejleder jeg mine yngre kolleger og medicinstuderende på afdelingen. 

Eksamen
Jeg har lavet eksamensspørgsmål i HIV og hepatitis i modul B10 på bachelorstudiet i medicin siden 2011. Jeg eksaminerede 6 medicin studerende i deres OSVAL 2 opgaver ved København Universitet.

4. Metoder, materialer og redskaber
Jeg har erfaring med "bedside” undervisning, klasseundervisning, og forelæsninger. I min undervisning bruger jeg power point som udgangspunkt, og jeg bruger også film, når som helst at det er muligt. Jeg bruger tit patient sygehistorier som indledning til undervisningen og vælger også cases til diskussion i undervisningen.

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Jeg vil søge at bidrage til den igangværende pædagogiske udvikling af fakultetets prægraduate uddannelser. Min undervisningsfunktion både præ- og postgraduat har givet mig nogen erfaring i formidling og organisering men jeg har også planner om at deltage i et formaliseret kursus i pædagogik og vejleder kursus på SDU.

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer
Via min deltagelse i internationale kongresser og besøg i udlandet vil jeg hente inspiration fra mine udenlandske kollegaer til min fremtidige undervisning, således at den så vidt muligt altid vil have et internationalt snit.
Som et element herunder kunne man forestille sig indsamling af interessante kliniske cases, resumerer dem og sætte den i relation til litteraturen, og gøre dem tilgængelige på afdelingens hjemmeside eller e-learn, således at de studerende kan supplere deres lærebogslæsning med webbaseret undervisning.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller