Hans Jørn Kolmos

  • J. B. Winsløws Vej 21, 2.

    5000 Odense C

    Danmark

1973 …2019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Abbreviated curriculum vitae of Hans Jørn Kolmos MD DMSc R. Personalia Born 10 June 1948 in Sønderborg, Denmark. Married to Lisbet Kolmos MD PhD. Education MD Odense University 1974. Lieutenant of medical services 1976. Doctor of Medical Sciences (DMSc), Odense University 1985. Certificate specialist in medical microbiology 1986. Lead Auditor 2002. Present appointments Professor of clinical microbiology, University of Southern Denmark (SDU) & chief physician, dept of clinical microbiology, Odense University Hospital (OUH) since 2000. Chairman of Infection Control Committee OUH since 2000. Director of studies (Phd), Faculty of health Sciences SDU since 2003. Chairman of speciality council for clinical microbiology in the Region of Southern Denmark since 2007. Member of science board at OUH since 2008. Chairman of Phd council at SDU 2014. Board member of medical societies Danish Society for Clinical Microbiology (1984-90, president 1995-98). Danish Society for Hospital Hygiene and Sterile Supply (1987-95, president 1989-95). International Federation for Infection Control (1994-2002). Teaching Long teaching experience both pre- and postgraduate. Courses in clinical microbiology and hospital hygiene in China, Poland, Turkey, Slovenia, and Croatia. Invited speaker and chairman at numerous national and international conferences. Organiser of several conferences. Science Officially appointed supervisor for >20 PhD students and several other research fellows. Official opponent at several DMSc and PhD theses. Referee for several international medical journals. Special areas of interest Infection control & prevention, device-associated infections, antimicrobial resistance, antimicrobial activity of non-antibiotics. Publications Hygienic problems in dialysis (thesis, Dan Med Bull 1985;32:338-61). 184 publications in peer reviewed medical journals (PubMed), plus > 150 other publications. Several contributions to textbooks. Distinctions Knight of the order of the Dannebrog (R.) 2014. Prize of civil courage, Medical Society of Jutland 2014. Avocations Bee keeping, mesolithic archaeology, science history.

UNDERVISNINGSPORTFOLIO Formel pædagogisk uddannelse Deltagelse i pædagogiske kurser og workshops 2006 Pædagogisk kursus SUND/SDU 2005-06 Kursus i forskningsledelse, Danske Universiteter 1992 Kursus i medicinsk pædagogik, Københavns Universitet 1991-92 Kursus for kliniske vejledere, Københavns Sundhedsvæsen 1990 Ledelsesudviklingskursus, Københavns Hospitalsvæsen 1988 Ledelses- og administrationskursus for overlæger, Lægeforeningen Deltagelse i pædagogiske konferencer 2002-14 Flere uddannelseskonferencer i regi af ORPHEUS (ORganisation for PHd Education in biomedicine and Health Sciences in the EUropean System) Uddannelsesadministrative opgaver Deltagelse i uddannelsesrelaterede råd og nævn 2014-dd Formand for Ph.d. Råd SDU 2012-2014 Medlem af Ph.d. Råd SDU 2003-dd Formand for Ph.d. udvalg SUND/SDU 2000-2003 Medlem af Ph.d. udvalg SUND/SDU 1998-2000 Medlem af H:S Videreuddannelsesråd 1996-2000 Formand for Hvidovre Hospitals videreuddannelsesudvalg. 1982-88 Medlem af uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. Opgaver som studieleder, uddannelsesansvarlig for moduler, fag eller andre dele af en uddannelse 2003-dd Ph.d. skoleleder SUND/SDU 2008-dd Mikrobiologisk koordinator Modul B10, ”Angreb & Forsvar”. 2000-dd Lærestolsprofessor i klinisk mikrobiologi SUND SDU og Leder af Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi SUND SDU/OUH 2002-08 Blokkoordinator Blok 1, ”Infektion & Inflammation” på bacheloruddannelsen i medicin på Syddansk Universitet Uddannelsesadministrative opgaver uden for universitetsområdet 2006-dd Delkursusleder for specialespecifikt ”Kursus i infektionshygiejne” under Dansk Selskab for klinisk Mikrobiologi og Sundhedsstyrelsen 1991-95 Uddannelsesansvarlig overlæge for yngre læger ansat i klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Undervisning i Danmark Undervisning af medicin og biomekanikstuderendestuderende efter ansættelse på SDU 2000 2008-dd Modul B10: Angreb & Forsvar: 13-15 konfrontationstimer/semester 2002-14 Modul K2: Sygdomme i respirationsvejene: 2 konfrontations/semester 2002-14 Modul K10: Sygdomme i Nyre- og urinveje 2 konfrontations/semester 2002-2008 Blok 1 Infektion og Inflammation på Bacheloruddannelsen i medicin: 20 konfrontationstimer/semester 2000-2002 Undervisning i medicinsk mikrobiologi 2. del A: ca 30 timer/semester Har herudover i perioder undervist medicinstuderende på Modul B8 og folkesundhedsvidenskab studerende på SUND SDU Esbjerg. Prægraduate undervisningsopgaver før 2000 1990-2000 Som klinisk lektor/lærer ved KU Sektion IV: Undervist medicinstuderende på Hvidovre Hospital (forelæsninger, koordinerede klinikker og patofysiologiske symposier). 1983-84 Som undervisningsassistent ved IMM/OU. Undervist medicinstuderende i Bakteriologiske og immunologiske øvelser for medicinstuderende 2.del A. 1974-76 IMM/OU: Som ovenfor Har herudover i perioden 1976-2000 undervist laborant- og sygeplejestuderende på Odense Sygehus og Hvidovre Hospital Postgraduat undervisning i Danmark Har i perioden 1974-2014 undervist ved talrige A-kurser & E-kurser (skønsmæssigt 1000 konfrontationstimer) i mange forskellige emner inden for flg. fire større emneområder: • Klinisk mikrobiologi • Infektionsmedicin • Infektionshygiejne • Antibiotika og resistens

Større undervisningsopgaver i udlandet 2007-12 Infektionshygiejne og resistensudvikling på uddannelse for Hygiejnesygeplejersker på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV), Göteborg 1997 Kursus i mikrobiologisk diagnostik og antibiotikabehandling for praktiserende læger i Lublin, Polen. Kursusleder. Varighed 3 dage 1993 Kursus i kliniske mikrobiologi og sygehushygiejne for hospitalslæger ved Det Medicinske Akademi i Lublin, Polen. Kursusleder. Varighed 6 dage 1991 Kursus i klinisk mikrobiologi og sygehushygiejne for hospitalslæger ved Det Medicinske Akademi i Lublin, Polen. Kursusleder. Varighed 6 dage 1990 Kursus i klinisk mikrobiologi for mikrobiologer og infektionsmedicinere på Sino-Danish Postgraduate Training Centre i Beijing, arrangeret af DANIDA i samarbejde med det kinesiske sundhedsministerium. Kursusleder. 2 kurser à 14 dage. Samme type kursus som i 1984, men med en række nye forelæsningsemner. Kursusmanual udarbejdet på engelsk og oversat til kinesisk. Kursusrapport udarbejdet til DANIDA. 1986 Kursus i klinisk mikrobiologi og sygehushygiejne for mikrobiologer og infektionsmedicinere på Sino-Danish Postgraduate Training Centre i Beijing, arrangeret af DANIDA i samarbejde med det kinesiske sundhedsministerium. 2 kurser à 14 dage. Samme type kursus som i 1984, men med en række nye forelæsningsemner. Kursusmanual udarbejdet på engelsk og oversat til kinesisk. 1984 Kursus i klinisk mikrobiologi for mikrobiologer og infektionsmedicinere på Sino-Danish Postgraduate Training Centre i Beijing, arrangeret af DANIDA i samarbejde med det kinesiske sundhedsministerium. 2 kurser à 14 dage. Forelæsninger i et bredt udsnit af den kliniske mikrobiologi, hertil øvelseskursus og gruppearbejde. Kursusmanual udarbejdet på engelsk og oversat til kinesisk. 1978-85 Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Diplomkurser i sygehushygiejne for hygiejnesygeplejersker og mikrobiologer (primært infektionsproblemer knyttet til anvendelse af kuvøser, narkose- og dialyseapparatur). Ca. 1 gang årligt. Eksamens- og censoropgaver 2000-dd Hvert semester udarbejdet eksamensopgaver til undervisningen i medicinsk mikrobiologi (2000-2002) og til de integrerede undervisningsforløb på Blok 1: Infektion & Inflammation (2002-2008) og Modul 10: Angreb & Forsvar (2008-dd), hvortil kommer min undervisning på kandidatdelen (se ovenfor) 1992-2010 Beskikket censor i medicinsk mikrobiologi, primært med funktion ved Århus Universitet 1-2 gange årligt. 1992-2010 Beskikket censor i faget OSVAL II ved Københavns Universitet 1997-2000 Beskikket censor ved Hospitalslaborantskolen i København (grund- og videreuddannelsen). Vejledningsopgaver (prægraduate) 2000-dd Hovedvejleder for 8 prægraduate forskerstuderende 27 specialestuderende på Sund SDU, medvejleder for flere andre. 1990-2000 Hovedvejleder ca. 10 OSVAL 1 og 2 studerende på Sund KU, medvejleder for flere andre. Vejledningsopgaver (postgraduate)

1989-dd Hovedvejleder for 14 Phd studerende og medvejleder for flere andre Undervisningspriser 2002 SDU Sundhedsvidenskabelige Fakultets Undervisningspris 2002 2002 Sund&Heds Undervisningspris forårssemesteret 2002 Lærebøger, håndbøger og kompendier • Kolmos HJ. Bakterier og sårinfektion. I: Gottrup, F. & Karlsmark T. (eds). Sår: Baggrund, diagnose og behandling. 2. udg. 2013. København: Gyldendal Akademisk s. 122-138. • Kolmos HJ. Health care associated infections: sources and routes of transmission. I: Sudhakar C (ed). Infection Control Updates. 2012. Rijeka Croatia: InTech, Kap 2, s. 21-38. http://www.intechopen.com • Westh H, Dahl Knudsen J & Kolmos HJ. Klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne. I: Basisbog i Diagnostiske Fag. I: Thomsen HS. (ed). 1 udg. 2012. København: Munksgård Danmark, Kap. 6, s. 227-250 • Helmig RB & Kolmos HJ. Infektioner i de kvindelige kønsorganer. I: Ottesen B, Mogensen O & Forman A. (eds). Gynækologi. 4 udg. 2011. København: Munksgård Danmark, Kap. 20, s. 353-81 • Kolmos HJ. MRSA control in the community. I: Gould I. (ed). MRSA in practice. 1. udg. 2006. London: Royal Society of Medicine Press Ltd, Kap. 14, s. 109-116 • Kolmos HJ. Principles of antibiotic policy: I: French G & Friedman C (eds). Infection Control: Basic concepts and training 2nd ed. The International Federation of Infection Control (IFIC) 2003. http://theific.org • Berild D, Kolmos HJ, Kjersem H, Sjursen H. Veiledning i rasjonell antibiotikabehandling. Oslo:Universitetsforlaget, 1996. (176 pp) • Kolmos HJ ed. Rationel anvendelse af antibiotika på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital: Uddannelsesafdelingen, 1995. (64 pp) Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling.Jeg har undervist gennem mange år og regnes for en god underviser. Min pædagogiske praksis er enkel. Den har overlevet mange pædagogiske moderetninger gennem årene og tager udgangspunkt i nogle få simple ting: • Underviseren skal velforberedt og engageret • Det gælder om at vække studenternes nysgerrighed og gøre dem interesserede i stoffet. • Det gør man ikke ved abstraktion, men gennem billeder og eksemplets magt. • Man skal prioritere stoffet og turde skære fra, så kernebudskaberne fremgår klart. • Man skal i sin undervisning hele tiden bestræbe sig på at være i øjenhøjde og dialog med de studerende. Det sidste er naturligvis en udfordring, hvis man står i en forelæsningssituation med >100 studerende i auditoriet. Det er lettere med holdundervisning, men den har også klart sine begrænsninger, dels fordi ingen nok så engageret lærer kan holde gejsten, hvis man skal gentage undervisningsseancen op til fem gange inden for få dage, dels fordi fakultetet slet ikke har undervisere i det nødvendige omfang til at opfylde den ambition. Problemet kan på papiret løses ved at inddrage flere Phd-studerende. Det løser i et vist omfang kapacitetsproblemet, men man risikerer let at undervisningen bliver skabelonagtig og i nogen grad mister sin nerve, - og så kan studenterne lige så godt sidde hjemme og læse kompendier. En anden måde at løse problemet på er at omlægge forelæsningerne/holdundervisningen til podcasts, som studenterne arbejder med hjemme og i læsegrupper. Holdundervisning og forelæsninger kan blive afløst af nogle bredere temaorienterede timer, hvor man på dialogbasis diskuterer stoffet med udgangspunkt i podcasts og efter behov uddyber det og besvarer spørgsmål. Det muliggør at studenterne møder op forberedte, og det giver mulighed for en mere holdningsbearbejdende dialog, som jeg lægger stor vægt på. Omlægning til podcast undervisning er en længerevarende proces, som kræver tid og ressourcer. Jeg planlægger at gå i gang med forberedelserne i vinteren 2015 og vil temamæssigt starte med infektionshygiejnen. Min væsentligste inspirationkilde er som hidtil Grundtvig. Hans pædagogiske principper lever fint videre – også i den elektroniske tidsalder.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 10 Lignende profiler
Denmark Medicin og biovidenskab
Clarithromycin Medicin og biovidenskab
Dicloxacillin Medicin og biovidenskab
Catheters Medicin og biovidenskab
Coronary Artery Disease Medicin og biovidenskab
Disease Outbreaks Medicin og biovidenskab
Biofilms Medicin og biovidenskab
Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors Medicin og biovidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1973 2019

Circulating endostatin as a risk factor for cardiovascular events in patients with stable coronary heart disease: A CLARICOR trial sub-study

Ruge, T., Carlsson, A., Kjøller, E., Hilden, J., Kolmos, H. J., Sajadieh, A., Kastrup, J., Jensen, G. B., Larsson, A., Nowak, C., Christian Jakobsen, J., Winkel, P., Gluud, C. N. & Ärnlöv, J., 1. maj 2019, I : Atherosclerosis. 284, s. 202-208

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Endostatins
Clarithromycin
Serum
Placebos
Random Allocation
58 Downloads (Pure)

Compliance with hand hygiene in emergency medical services: an international observational study

Vikke, H., Vittinghus, S., Giebner, M., Kolmos, H. J., Smith, K., Castren, M. & Lindström, V., 1. mar. 2019, I : Emergency Medicine Journal. 36, 3, s. 171-175

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
Emergency Medical Services
Nails
Hair
Industrial Oils
Denmark

Continued expansion of tick-borne pathogens: Tick-borne encephalitis virus complex and Anaplasma phagocytophilum in Denmark

Andersen, N. S., Larsen, S. L., Olesen, C. R., Stiasny, K., Kolmos, H. J., Jensen, P. M. & Skarphédinsson, S., jan. 2019, I : Ticks and Tick-borne Diseases. 10, 1, s. 115-123

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Anaplasma phagocytophilum
Tick-borne encephalitis virus
tick-borne encephalitis
Tick-Borne Encephalitis Viruses
Denmark

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi: 50 år

Kolmos, H. J. & Nørskov-Lauritsen, N., maj 2019, DSKM: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 1969-2019. Syddansk Universitetsforlag, s. 9-18

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang

Discovery of unrecognized hospital transmission of vancomycin-resistant enterococci by a novel low-cost PCR based monitoring system

Kemp, M., Abdullah, H., Høgh, S. V., Skov, M. N., Andersen, L., Detlefsen, M., Kolmos, H. J., Hammerum, A. M. & Holm, A., apr. 2019.

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftPosterForskningpeer review

Aktiviteter 1997 2019

Mikrobiologien i Sår: Hvorfor skal man være tilbageholdende med brug af antibiotika, og hvad kan man gøre i stedet?

Hans Jørn Kolmos (Foredragsholder)
3. okt. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Den Sorte Død - superpest eller ebolas forfader?

Hans Jørn Kolmos (Foredragsholder)
25. sep. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Carl Julius Salomonsen - hvordan det hele begyndte

Hans Jørn Kolmos (Foredragsholder)
3 jun. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Den sorte Død

Hans Jørn Kolmos (Foredragsholder)
30 apr. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Fil

Antibiotika-resistente bakterier: Hvordan vinder vi våbenkapløbet?

Hans Jørn Kolmos (Foredragsholder)
2 apr. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Fil

Priser

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Undervisningspris

Hans Jørn Kolmos (Modtager), 2002

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

DSKM's forskningspris

Hans Jørn Kolmos (Modtager), 10 mar. 2017

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Pris for Civil Courage

Hans Jørn Kolmos (Modtager), 2014

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Ridder af Dannebrogordenen

Hans Jørn Kolmos (Modtager), 2014

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser