Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Erhverv og innovation i landdistrikter
Bosætning og livskvalitet i landdistrikter afhænger af, at der findes arbejdspladser. Mange kommuner og lokalsamfund har en stor opmærksomhed omkring, hvordan man skaber og fastholder en erhvervsmæssig aktivitet. Forskningen bidrager med en mere detaljeret forståelse af den erhvervsøkonomiske udvikling på det kommunale og subkommunale niveau, og den analyserer kendetegn, årsager, sammenhænge og konsekvenser. 

Der er i det meste af den vestlige verden en trend i retning af, at man ser naturressourcerne som en bredere og mere kompleks produktionsfaktor og et omdrejningspunkt for en intensiv innovation og aktiv forvaltning. Landmændene er ikke kun fødevareproducenter, men skal også være energiproducenter, landskabsforvaltere, naturudviklere, oplevelsesproducenter m.m. Det kan give landdistrikterne konkurrencefordele på nye måder. Med et ressourcebaseret afsæt har forskningen fokus på det fremadrettede i landdistrikternes erhvervsudvikling.

Turisme
Et hovedfelt for forskningen er innovation i turisme. Fornyelsesprocesserne finder sted blandt andet på grund af en teknologisk udvikling, men også fordi forbrugerne stiller nye krav. Udvikling af turisme i landdistrikterne afhænger af samarbejde og aktiv vidensoverførsel. Forskningen analyserer blandt andet LAG’ernes og de regionale turistudviklingsselskabers indsatser på området.

Fysisk planlægning
Landskaber og landsbyer er i en stadig forandring. Landdistrikterne er under pres på grund af befolkningsmæssig udtynding og ændrede produktionsforhold, og der er brug for at se på de planlægningsmæssige virkemidler på nye måder. Forskningen beskæftiger sig med, hvordan man kan skabe attraktive landsskaber og bebyggelser. Inddragende planlægningsformers rolle i disse forandringsprocesser er ligeledes et tema for forskningen.

CV

CV Anne-Mette Hjalager

 
Uddannelser

1986: Ph.d.-grad (erhvervsforskerordningen) fra Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Virksomhedspartner Nellemann, rådgivende ingeniører og planlæggere. Projekttitel: Lokal erhvervsudvikling i informationssamfundet.

1981: Arkitekt fra Afdelingen for Byplanlægning, Arkitektskolen i Aarhus. Afgangsopgave: Lokal erhvervsudvikling og virksomhedernes organisationsformer.

1980: HD i organisation fra Handelshøjskolen i Århus. Specialetitel: Medarbejderledede virksomheder.


Arbejdskarriere

2011- : Professor mso, Centerleder for Center for Landdistriktsforskning

2009-2010 (juni): Lektor (40%-stilling) ved Syddansk Universitet, Institut for Historie, knyttet til Center for Turisme, Innovation og Kultur i forbindelse med INNOTOUR. Forskningsfelt: Innovation i turisme.

1999-2011: Selvstændig virksomhed – Advance/1. Deltagelse i kontraktforskning, løsning af rådgivningsopgaver, evalueringsarbejde, undervisning m.v.

1997-1999: Forskningslektor ved Institut for Organisation, Handelshøjskolen i Århus. Forskningsfelt: Interorganisatorisk læring. Gæsteforsker ved Bocconi Universitetet, Milano, 1997.

1991-1997: Selvstændig virksomhed – Advance/1. Deltagelse i kontraktforskning, løsning af rådgivningsopgaver, evalueringsarbejde, undervisning m.v.

1984-1991: Konsulent og projektleder ved Nellemann, Rådgivende Ingeniører og Planlæggere. 1984-1986 ansat i erhvervsforskerforløb. Løsning af konsulentopgaver inden for strategi og planlægning primært i kommuner og amter.

1981-1984: Forskningsmedarbejder ved AKF (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) på projekt om lokal erhvervspolitik. 1982 udlånt halvtids til NordREFO: Nordisk Institut for Regionalpolitisk Forskning.


Andre aktiviteter

1991 -: Deltagelse i internationale forskningskonferencer, oftest med paper, 2-3 gange per år. Keynotes: ATLAS, Dublin, 2001; Regional Studies Association, Aalborg, 2008; Nordic Symposium, Akureyri, 2010.

1991-1996: Redaktionsmedlem ved Tidsskriftet Byplan

1995 -: Censor ved de erhvervsøkonomiske og geografiske uddannelser ved alle landets universiteter. Endvidere censor ved arbejdsmarkedsuddannelserne ved Ålborg Universitet.

1995 -: Gæsteforelæser ved danske og udenlandske universiteter, 2-3 gange per år.

1997-1998: Dansk repræsentant ved af High Level Group on Tourism Employment, nedsat af EU-Kommissionen

1999-2000 -: Medlem af By- og Erhvervsudvalget, nedsat af miljøministeren.

2000 –: Reviewer ved en række tidsskrifter, herunder: Annals of Tourism Research, Tourism Management, Scandinavian Journal for Hospitality and Tourism Research, Anatolia, Tourism Economics, Tourism Geographies. 4-5 reviews per år.

2004 -: Associate editor ved Scandinavian Journal for Hospitality and Tourism Research. Editorial board member ved Journal of Service Business

2006 -: Mentor for indvandrerkvinder under Kvinfos mentorprogram.

2007-2009: Advisory Board medlem ved TIC, Syddansk Universitet.

2010 - : Medlem af scientific board ved “Opplevelser i Nord” finansieret af Norges Forskningsråd.

Forskningsinformation

List of publications Revised November 2013

Münch, A., Nielsen, S.P., Racz, V.J. & Hjalager, A.-M. (2013). Towards multifunctionality of rural natural environments? - A social evaluation of the extended buffer zones along Danish rivers, streams and lakes. Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning.

Hjalager, A.-M. (2013). Identitetsdesign i landdistrikterne. Arkitekten, 115, 7, 26-31.

Hjalager, A.-M., Nielsen, N.C. & Nielsen, T.T. (2013). Billeder på nethinden og strøm i skoene. Dansk Friluftsliv, 92, 12-15.

Hjalager, A-M. (2013). Foreword. in Networks for innovation in sustainable: Case studies and cross-case analysis. Liburd, J., Carlsen, J. & Eswards, D. (red.). Melbourne: Tilde University Press, Melbourne, s. xiii-xiv.

Hjalager, A.M. & Heike Johansen, P. (2013). Food tourism in protected areas – sustainability for producers, the environment and tourism? Journal of Sustainable Tourism, 21, 3, 417-433.

Hjalager, A. (2013). Grønne virksomheder i landdistrikterne: Udbredelsen af cleantech. Virksomhederne i de grønne landdistriktsinitiativer . Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning

Jensen, J. M. & Hjalager, A-M. (2013).The role of demographics and travel motivation in travellers’ use of the Internet before, during, and after a trip. International Journal of Tourism Policy.  5, 1/2, 34-58.

Nielsen, S. P. P., Hoff, H., Chandler, T. L., Kromann, D. S., Kronborg Bak, C., Michelsen la Cour, A. & Hjalager, A-M. (2013). Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne: En eksempelsamling. Esbjerg Center for Landdistriktsforskning.

Hjalager, A-M.  (2012).  Innovation policies for tourism. International Journal of Tourism Policy. 4, 4, 336–355.

Hjalager, A.M. & Flagestad, A. (2012). Innovations in wellbeing tourism in the Nordic countries. Current Issues in Tourism, 15, 8, 725-740.

Hjalager, A. (2012). Brug yderområdernes forskellighed forskelligt. I Dansk Bygningsarv (ed). Agenda Y, København. 21-24.

Larsen, J.H.F. & Hjalager, A.-M. (2012). Uddannelse og yderområder. Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning.

Hjalager, A.-M. & Jensen, J.M. (2012). A typology of travelers based on their propensity to go online before, during and after the trip. In Fuchs, M., Ricci, F. & Cantoni, L. (eds).  Information and Communication Technologies Technology in Tourism 2012. Wien: Springer. 96-107.

Hjalager, A.-M. (2012). Labour Market Holiday Fund. In McCabe, S., Minnaert, L. & Diekmann, A. (eds). Social tourism in Europe. Theory and Practice. Clevendon: Channel View Publications. 69-72.

Hjalager, A.-M. & Nordin, S. (2011). User-driven innovation in tourism – a review of methodologies. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. 12, 3, 289-315.

Hjalager, A.-M., Staunstrup, J.K. & Ibsen, R. (2011). Trade and value developments in the Danish second home sector. Implications for tourism. Tourism Economics 17, 3, 677-691.


Hjalager, A.-M. & Konu, H. (2011). Co-branding and co-creation in wellness tourism: The role of cosmeceuticals. International Journal Hospitality Marketing and Management, 20, 8, 879-901.

Hjalager, A.M. (2011). The invention of a Danish wellbeing tourism region: strategy, substance, structure, and symbolic action, Tourism and Hospitality: Planning and Development, 8, 1, 51-67.

Hjalager, A.-M. (2011). Strategic innovation in tourism businesses. In Moutinho. L. (ed): Strategic management in tourism, 2. Edit. Wallingsford: CABI, 127-140.

Hjalager, A.M.,  Konu, H., Huijbens, E. H., Björk, P., Flagestad, A., Nordin, Tuohino, A. (2011). Innovating and re-branding Nordic wellbeing tourism. Oslo: NICe.

Hjalager, Anne-Mette, 2009, Strategic innovation in tourism business in Louiz Moutinho (ed): Strategic management in tourism. Wallingford: CABI, 127-140.

Liburd, J., Hjalager, A.-M. & Christensen, I.-M (2011). Valuing Tourism Education 2.0. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 11, 1, 107-130.

Hjalager, A.-M. (2010). Regional Innovation systems: The case of angling tourism. Tourism Geographies. 12, 2, 172-191.

Liburd, J.J., Hjalager, A.-M. & Christensen, I.-M. (2010). INNOTOUR.COM – en international WEB 2.0 platform for turismeundervisningen, Læring og Medier, 6.

Hjalager, Anne-Mette, 2010, A review of the innovation research in tourism. Tourism Management, 31, 1, 1-12.

Hjalager, Anne-Mette, 2010, Supplier-driven innovations for sustainable tourism. In Edwards, D. & Liburd, J (eds) Innovation for sustainable tourism, Goodfellow Publishers, 148-162.

Hjalager, Anne-Mette, Morten Lassen and Tage Bild, 2009, Nurses and their shop stewards. Changing agendas and collaboration with management, Journal of Health Organization and Management, 23, 1, 23-37.

Hjalager, Anne-Mette and Staunstrup, Jan K. (2009) Planlægning i sommerhusområder. Mod en ny dagsorden. (Planning in second home areas. Towards a new agenda) Byplan, 61, 2, 11-15.

Hjalager, Anne-Mette, Staunstrup, Jan K og Ibsen, Rikke, 2009, Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren (Development dynamics in the second home sector) København: Center for Bolig og Velfærd

Hjalager, Anne-Mette (2009) The Roskilde Festival as a tourism innovation system, Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality Management, 9, 3/4, 266-287.

Hjalager, Anne-Mette, Staunstrup, Jan K. & Ibsen, Rikke (2009) Trade and value developments in the Danish second home sector. Implications for tourism, accepted for publication in Tourism Economics.

Huijbens, Edward H and Anne-Mette Hjalager, 2009, Innovating nature. Whale watching and angling tourists as science volunteers,  Article in review.

Hjalager, Anne-Mette, 2009, Medical innovations and progress in tourism – selected narratives, Technovation, 29, 9, 596-601.

Hjalager, Anne-Mette, Znaider, Ruth and Holt Larsen, Henrik, 2009, HRM-earth – et samlet overblik over HRM i Danmark. (The Cranet HRM survey, København : Center for Ledelse.

Huijbens, Edward H, Anne-Mette Hjalager, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, 2009, Sustaining creative entrepreneurship: The role of innovation systems, Ateljevic, H og S. Page (eds): Tourism and entrepreneurship: international perspectives, Oxford: Butterworth-Heinemann, 55-74.

Hjalager, Anne-Mette, 2009, The illegal economy in the restaurant sector in Denmark, Tourism and Hospitality Research, 8, 3, 239-251.

Hjalager, Anne-Mette, Edward H. Huijbens, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, 2008, Innovation systems in Nordic tourism, Oslo: NICe.  http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?Id=1-4415-282

Hjalager, Anne-Mette, Robert Mogensen and Jørgen Møller, 2008, Fra arealknaphed til arealoverflod, Byplan, 60, 1, 15-21.

Hjalager, Anne-Mette, 2008, A competitive small scale food sector – reality or wishful thinking? Hansen, Kai Victor et al (eds): Culinary arts and sicences VI. Global, national and local perspectives, Stavanger: University of Stavanger. 342-351.

Hjalager, Anne-Mette and Hans Jørgen Dam, 2007, Kvalitetscheck af maskinsnedkeruddannelsen, (Quality check of the education of cabinet makers), Træets Uddannelser, www.tu.dk

Hjalager, Anne-Mette, Morten Lassen, Tage Bild og Jonas Husum, 2007, DSR tillidsrepræsentanterne i et forandret sundhedsfelt. Analyserapport, CARMA: Aalborg Universitet

Hjalager, Anne-Mette, 2007, Four stages in tourism globalisation, Annals of Tourism Research, 34, 2, 437-457

Hjalager, Anne-Mette, 2007, Turismens arbejdsmarked  (Tourism labour market), in Sørensen, Anders (red): Grundbog i turisme, København: Frydenlund, 159-171

Hjalager, Anne-Mette, 2007, Ændringer i efterspørgselsmønstre i turismen in kystbyerne. (Changes in the tourism demand in coastal towns) Bidrag til analyseprojekt under Vendsyssels Udviklingsråd

Hjalager, Anne-Mette (ed), 2006, Vurdering af virkningen af forslag til 500 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland (Assesment of the impacts of 500 new second homes in coastal areas in North Jutland, Aalborg: Viborg Amt og Nordjyllands Amt

Hjalager, Anne-Mette, 2006, Socio-økonomiske virkninger af ændringer af kystbeskyttelsen ved Lønstrup (Socio-economic effects of changes in the erosion protection in the Lønstrup area), Konsulentrapport for Nordjylland Amt

Hjalager, Anne-Mette, Robert Mogensen and Jørgen Møller, 2006, From scarcity to abundance. The EU agricultural policy and the consequences for the availability of land for urbanization, Paper for World Planners Congress

Hjalager, Anne-Mette and Anne Holm Sjøberg, 2006, Globaliseringen og de faglærte. (Globalisation and vocational training).  København: Håndværksrådet

Hjalager, Anne-Mette, 2006, Høje huse på havnen, (Highrise buildings in habour areas) JP-Århus, 16.2.2006

Hjalager, Anne-Mette, 2006, The marriage between welfare services and tourism – a driving force for innovation, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 6, 3-4, 7-30

Mabey, Christopher, Anne-Mette Hjalager and Birthe Kåfjord Lange, 2006, The role of HR professionals: OD consultants, strategic brokers or individual therapists? In Larsen, H. H., & Mayrhofer, W. (Eds.). Managing human resources in Europe. London: Routledge,  197-213

Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Producenternes fremtidsforventninger og behov for viden og rådgivning. (Increased earnings in small scale food production) Spørgeskemaanalyse, Holstebro: VIFU. http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132

Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Statistisk analyse af sektorens struktur, udvikling og indtjening, rådgivning. (Increased earnings in small scale food production) Holstebro: VIFU
http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132

Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Hvad gør småskala fødevareproduktion til en succes? rådgivning. (Increased earnings in small scale food production)  Interviewundersøgelse, Holstebro: VIFU,
http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132

Hjalager, Anne-Mette, 2005, Startvejledninger for iværksættere inden for 25 brancher (25 Business Opportunities),  www.startogvaekst.dk/sw5734.asp

Hjalager, Anne-Mette and Henrik Holt Larsen, 2005, Lederpejling 5. Lederne og deres netværk, København: FTF, www.ftf.dk

Hjalager, Anne-Mette and Henrik Holt Larsen, 2005, De små virksomheder og karriererne. (Small enterprises and careers), Ledelse i Dag, 15, 1, 48-49

Hjalager, Anne-Mette, 2005, Innovation in tourism in a welfare state perspective, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5, 1, pp 46-54

Hjalager, Anne-Mette, 2005, Globalisering i turisterhvervet (Globalisation in the tourist industry), Samfundsøkonomen, 2, pp 24-27

Hjalager, Anne-Mette, John Houman Sørensen and Rasmus Juul Møberg, 2005, Who cares? Male and female careers in the health and eldercare sector in Denmark, Equal Opportunities International, 24, 3 /4, pp 27-45

Hjalager, Anne-Mette, 2005, HRM behaviour and economic performance – small versus large tourism enterprises, Eleri Jones and Claire Haven (eds): Tourism SMEs, service quality and destinations, Wallingford: CABI, 171-182

Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2004, Careers in SMEs, Paper til RENT conference, Copenhagen, November

Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2004, Lederpejling 4. Hvad gør lederjobbet attraktivt?,  (What makes the managerial job attractive?) København, FTF  www.ftf.dk

Hjalager, Anne-Mette, John Houmann Sørensen and Rasmus Juul Møberg, 2004, Florence Nightingale på tilbagetog? Myter og paradokser på arbejdsmarkedet for pleje og omsorg. (Florence Nightingale on the retreat? Myths and paradoxes on the care labour market) Aalborg: CARMA, Aalborg University

Hjalager, Anne-Mette, Henrik Holt Larsen and Anders Bojesen, 2004, Management training and development in Denmark: A case of serious playfulness, Mabey, Chris (ed): Developing managers in Europe, Forthcoming

Frank Balle, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2004, Human Ressource Management i små og mellemstore virksomheder (HRM in SMEs), København Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Hjalager, Anne-Mette, 2004, Sustainable leisure life modes in rural areas, International Journal of Tourism Research, 6, 3, pp 177-188

Hjalager, Anne-Mette; 2004, Iværksætteri i folkeskolen (Entrepreneurship education in the primary school sector), in Mogens Thomsen (ed): Iværksætteri i undervisningen – praksiserfaringer fra det danske uddannelsessystem, København: Erhvervsfremme Styrelsen
http://www.ebst.dk/file_ivaerksaetteri_undervisning.1084

Hjalager, Anne-Mette, 2004, What do tourists eat and why? Towards a sociology of gastronomy and tourism, Tourism - an Interdisciplinary Journal, 52, 2, pp 195-201  

Hjalager, Anne-Mette, 2004, Det fleksible arbejdes geografiske dimensioner, (Geographical dimensions of virtual work), Geografisk Orientering, 34, 4, pp 432-439

Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederpejling 2: Forandringsledelse, (Change management) København: FTF www.ftf.dk

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Virtually working: traditional and emerging institutional frameworks for the contingent workforce, The International Journal of Manpower, 24, 3, pp 187-206

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Personalemobilitet og økonomisk performance i  små og mellemstore virksomheder, (Labour turnover and economic performance in SMEs), Ledelse & Erhvervsøkonomi, 67, 2, pp 83-94

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Langt fra virkeligheden? Personalefunktionens opfattelser og vurderinger af stress på arbejdspladsen, (HR-managers’ conceptions of work-related stress), Cranet-undersøgelsen, 2003, København, Center for Ledelse og Copenhagen Business School, pp 221-234

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Læring på jobbet. Mantra eller just-in-time nødvendighed?, (Workplace learning. Mantra or just-in-time necessity?)  Anna, Henrik Holt Larsen og Ruth Znaider (eds): HRM ved en milepæl. Cranet-undersøgelsen 2003, København: Center for Ledelse og Copenhagen Business School, pp 199-210

Hjalager, Anne-Mette og Anne Holm Sjøberg, 2003, Nydanskerne i lære i små og mellemstore virksomheder (Immigrants in apprendiceships in SMEs), Samfundsøkonomen, 1, pp 28-33

Balle, Frank, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederudvikling i Europa – danske Lederes holdninger og aktiviteter, Leonardo Management Project, Handelshøjskolen i København

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Great expectations. Book review, Tourism Analysis

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Karrierer i små og mellemstore virksomheder. En begrebsmæssig diskussion, (Careers in SMEs. A conceptual framework), Arbejdsliv forthcoming

Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2003, Leder Pejling. FTF-ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling, (Management viewpoints. Unionised managers’ attitudes to jobs, education and development),  København: FTF
http://www.ftf.dk/multimedia/0303_LederPejling_rapport.pdf

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Globalized tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism, Journal of Hospitality, Leisure, Tourism Education, 2,2, pp 1-12, http://www.hlst.ltsn.ac.uk/johlste/about.html

Hjalager, Anne-Mette og Torben Andersen, 2003, Ti år efter – rationalisering og beskæftigelse i danske pengeinstitutter (Ten years after – rationalisation and employment in the Danish banking sector),  accepted for publication in Økonomi og Politik

Leth, Camilla, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederudvikling i Europa – danske lederes holdninger og aktiviteter, (Management development in Europe – Danish Manageres),  Leonardo Management Project, Handelshøjskolen i København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Hjalager, Anne-Mette, 2003, Managers of SMEs – career shifts, inter-industry mobility, and wages, Career Development International, 8, 3, pp 153-151

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Four labour market cultures – the tourist service encounter revisited,  Conference paper

Hjalager, Anne-Mette og Nicolai Fischer, 2002, Iværksætterundersøgelse 2002, (Entrepreneurship survey) Århus: Århus Amts Erhvervsafdeling

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Iværksætteres kompetencer – eller hvordan uddanner man sig bedst til et arbejdsliv som selvstændig? (Entrepreneur competences – or how to educate oneself to become an entrepreneur), Århus: Århus Amts Erhvervsafdeling
http://www.ivaerksaetterservice.dk/download.asp

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Yuppies revisited – the importance of geography for the pursuing of careers, conference paper

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Personalemobilitet og økonomisk performance i  små og mellemstore virksomheder (Personnel turnover and performance in SMEs), conference paper

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Læring på jobbet – en livsform? (Learning on the job – a way of life?) I Kommunernes Landsforening, KTO og Handelshøjskolen i København (eds): Et overblik over læring på jobbet i danske kommuner, København

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Karrierer, mobilitet og små og mellemstore virksomheder. En begrebsmæssig diskussion (Careers, mobility and SMEs. A conceptual discussion), Article under review for Arbejdsliv

Holm Sjøberg, Anne og Anne-Mette Hjalager, 2002, Hvorfor skulle de ikke passe ind? En undersøgelse af nydanske elever små og mellemstore håndværksvirksomheder, (Immigrants in vocational training in SME’s) København: Håndværksrådet,
http://www.hvr.dk/aktiviteter/nydanskerprojekt/nydanskerrapport.pdf

Hjalager, Anne-Mette og Niels Ragnar Jeansson, 2002, Turismens arbejdsmarked i Øresundsregionen, (Tourism Labour Markets in the Øresund Region) Udredningsrapport til Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Copenhagen www.af-oeresund.org

Hjalager, Anne-Mette, 2002, Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, Vol 23, 5, pp 465-474

Hjalager, Anne-Mette, 2002, A typology of culinary tourism, in  Anne-Mette Hjalager and Greg Richards (eds), Tourism and gastronomy, London: Routledge, pp 21-35

Hjalager, Anne-Mette and Greg Richards, 2002, Still undigested: Research issues for the future, in Anne-Mette Hjalager and Greg Richards (eds), Tourism and gastronomy, London: Routledge, pp 224-234

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Den teoretiske referenceramme – en kort gennemgang, (A theoretical framework – Nordic tourism in a regional perspective) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 11-24,  http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Økonomiske grundvilkår for turismen i de nordiske lande, (Economic preconditions for tourism in the Nordic countries) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 25-34,  http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf

Hjalager, Anne-Mette og Susanne Jensen, 2001, Nordjylland –en turismeregion i Danmark, (Northern Jutland – a tourism region in Denmark) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 47-70,  http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Mod en velfærdsorienteret regional turismeudvikling i Norden, (Towards a wellfare based tourism development in the Nordic Countries) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 155-170,  http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf

Hjalager, Anne-Mette, 2001, At give folk en chance. De menneskelige ressourcer i et stakeholderperspektiv (Another chance. Human resources in a stakeholder perspective), in Henrik Holt Larsen (ed): Human Resource Management i modlys – spydspidser og dilemmaer, Handelshøjskolen i København, pp 72-90

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Succeskriterier og indikatorer i det grænseregionale udviklingsarbejde, (Succes criteria and  indicators in crossborder development cooperation) København: Nordisk Ministerråd og Øresundskomiteen
http://www.oeresundskomiteen.dk//site_dir/oeresund/upload/forskningsraport.pdf

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Tourism destinations and the concept of industrial districts, Tourism and Hospitality Research,  2, 3, pp 199-213

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Quality in tourism through the empowerment of tourists, Managing Service Quality, vol 11, 4, pp 287-295

Hjalager, Anne-Mette and Steen Andersen, 2001, The immigrants on the tourism labour market: development, socio-economic profiles and retention patterns, Paper for Geography of Tourism Conference, Flagstaff

Hjalager, Anne-Mette og Steen Andersen, 2001, Tourism labour: contingent work or professional careers? Employee Relations Journal, 23,2, 115-129

Hjalager, Anne-Mette, 2001, Akademikerkvindernes økonomiske tilbagetog (Financial backlashes for women with a higher education), Henrik Holt Larsen, 2001, Noget for noget? Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede, København: Berlingske Annoncecenter og Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp 58-62

Hjalager, Anne-Mette og Jette Tybjerg, 2001, Kvinde kend din kurs (Woman, your destination), København: Aschehoug, forthcoming

Hjalager, Anne-Mette, 2000, De små og mellemstore virksomheder i tal – en historie om menneskelige ressourcer, (SMEs in figures – a human ressource issue) in Henrik Holt Larsen (red): Menneskelige ressourcer – den mindre virksomheds konkurrencekraft, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp 75-85

Hjalager, Anne-Mette, 2000, Organisational ecology in the Danish restaurant sector, Tourism Management, 21, 3, pp 271-280

Hjalager, Anne-Mette, 2000, Planlægning i Portland og Oregon, (Planning in Portland and Oregon), Byplan, 3, pp 110-116

Andersen, Torben, Anne-Mette Hjalager, Knud Sinding og Steen Hildebrandt, 2000, Hvor stabile er danske arbejdspladser?, (How stable are jobs in Denmark?) Tidsskrift for Arbejdsliv 2, 1 , pp 25-36

Hjalager, Anne-Mette and Magda Antonioli, 2000, Food for tourists - determinants of an image, International Journal of Tourism Research, 2, 1-13

Hjalager, Anne-Mette, 2000, Tourism destinations and the concept of industrial districts, Tourism & Hospitality Research, 2,3, pp 199-213

Hjalager, Anne-Mette, 2000, Innovation, In Jafari. J. (ed), Encyclopedia of Tourism, London: Routledge

Andersen, Torben, Anne-Mette Hjalager, Knud Sinding and Steen Hildebrandt, 2000, Hvor stabile er dansk arbejdspladser? (Stability of Danish enterprises?), Tidsskrift for Arbejdsliv, 2, 1, pp 25-36

Hjalager, Anne-Mette, 1999, The immigrants on the tourism labour market, paper for the IGU Study Group of Sustainable Tourism, Flagstaff, October, Accepted for publication in Current Issues in Tourism

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Interorganisational learning systems, Human Systems Management, 18, pp 23-33

Hjalager, Anne-Mette, 1999, The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space (Book review), Tourism Management

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Consumerism and sustainable tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, 8, 3, pp 1-20

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Virtuelle virksomheder og mobile medarbejdere, (Virtual organisations and mobile employees), Ledelse i Dag, 9, 3, 264-270

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Technology domains and manpower choice in the restaurant sector, New Technology, Work and Employment, 14, 1, pp 81-93

Hjalager, Anne-Mette, 1999, The ecology of organisations in Danish tourism: a regional labour perspective, Tourism Geographies, 1, 2, 164-182

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Livsforløb for restaurantvirksomheder. En organisationsøkologisk undersøgelse af nyetableringer, overlevelser og nedlæggelser 1980-1994. (Life cycles of restaurant enterprises; entries, exits and survivals 1980-1994), HHÅ working paper series

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Stabilisation policies for the tourist sector, Tourism Economics, 5, 3, pp 261-276

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Tourism labour market - a virtual reality?, manuscript under reviewing

Hjalager, Anne-Mette, 1999, Turismens arbejdsmarked i et europæisk perspektiv: produktivitet, teknologi og konkurrenceevne (The tourism labour market in a European perspective: productivity, technology and competitiveness), Samfundsøkonomen, October, pp 21-27

Hjalager, Anne-Mette and Tom Baum, 1998, Upgrading human resources: an analysis of the number, quality and qualifications of employees required in the tourism sector, Report for the High Level Group on Tourism and Employment, The Aarhus School of Business and Stratchlyde University

Hjalager, Anne-Mette, 1998, Turisme i landdistrikter - en farbar vej til erhvervsudvikling? (Tourism in rural areas - a path to development?), Byplan 50, 6, pp 228-233

Sinding, Knud, Anne-Mette Hjalager, Torben Andersen and Steen Hildebrandt, 1998, Virtuelle arbejdsmarkeder? Om konvergenstendenser i personaleomsætning og brug af bibeskæftigelse i servicesektorer (Virtual labour markets?  Convergence in labour turnover and secondary employment in service sectors) Økonomi og Politik, 71, 4, pp 2-11

Andersen, Torben and Anne-Mette Hjalager, 1998, Bliver hierarkierne fladere? Erfaringer fra danske pengeinstitutter, (Delayering hierarchies in Danish banks), Ledelse og Erhvervsøkonomi, 62, 4, pp 251-264

Hjalager, Anne-Mette and Steen Andersen, 1998, Turismebeskæftigelse i Mål 5b-områderne: En undersøgelse af karrieremønstre og uddannelsesforudsætninger, (Tourism employment in Objective 5b-regions; career patterns and education preconditions), HHÅ working paper series

Hjalager, Anne-Mette, 1998, Structural constraints on organisational and interorganisational learning, The Learning Organization, 5,5, pp 221-227

Hjalager, Anne-Mette, 1998, Turismeforskning - set i et erhvervsøkonomisk lys (Tourism research - economic aspects), Samfundsøkonomen, November, pp 20-26

Hjalager, Anne-Mette and Finn Hjerrild, 1998, Sources of tourism statistics, Denmark, in Pacific Tourism Review, 2, pp 297-302

Hjalager, Anne-Mette, 1998, Environmental regulation of tourism - Impacts on business innovation, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4, pp 17-30

Hjalager, Anne-Mette, 1997, Kan innovationer i servicesektoren fremmes?, (Can innovations in services be promoted?) "Samfundsøkonomen", November, pp 22-28

Hjalager, Anne-Mette, 1997, Labour subsidies for the cultural sector. Extent and impacts International Journal of Manpower, 18, 7,  pp 636-643

Hjalager, Anne-Mette, 1997, Innovation patterns in sustainable tourism - an analytical typology, Tourism Management, 16, 3, pp 35-41

Hjalager, Anne-Mette, 1997, Environmental economics in tourism (book review), Annals of Tourism Research, 24, pp 1020-1021

Hjalager, Anne-Mette and Bo Kristensen, 1997, Midtvejsevaluering af Mål 5B-ordningen, (Intermediary evaluation of the Objective 5B programme), Advance/1

Hjalager, Anne-Mette, 1996,Turisterhvervets arbejdskraftsammensætning. (Composition of labour in the tourist industry). Study undertaken for Erhvervsministeriet, Advance/1

Hjalager, Anne-Mette, 1996, Kultursektoren som et tredje arbejdsmarked, (The arts sector as a third labour market) Forlaget Klim

Hjalager, Anne-Mette, 1996, Tourism and the environment - the innovation connection, Journal of Sustainable Tourism, 4, 4, pp 201-217

Hjalager, Anne-Mette, 1996, Miljøaktioner i turisme og fritid. En eksempelsamling, (Environmental initiatives in tourism and leisure) Bornholms Forsk¬ningscenter og Friluftsrådet

Hjalager, Anne-Mette, 1996, Cultural tourism in Denmark in Greg Richards (ed): Cultural tourism in Europe, London: CAB International, pp 127-146 http://www.tram-research.com/cultural_tourism_in_europe.PDF

Hjalager, Anne-Mette, 1996, Environmental regulation of tourism. Strategies and prospects on three European islands: Bornholm, Mallorcan and the Isle of Wight, Bornholms Forskningscenter, Nexø

Hjalager, Anne-Mette, 1996, Innovation, virksomhedsnetværk og informationsteknologi i turisterhvervet. Introduktion til teorier og modeller (Innovations, networks, and information technology in tourism) in Framke, Wolfgang, Anne-Mette Hjalager, Karen Thor Pedersen and Peter Strunge (eds): Nordisk turisme i en global sammenhæng. Udvalgte papers fra 4. Nordiske Forskersymposium, Copenhagen Business School, pp 25-39

Hjalager, Anne-Mette, 1996,: Diversification in agricultural tourism. Evidence from a European Community programme, Tourism Management, 15, pp 103-111

Hjalager, Anne-Mette, 1995, Tourism and leisure education in Denmark in Greg Richards (ed): European tourism and leisure eduction: Trends and prospects, Europen Association for Tourism and Leisure Studies, Tilburg University Press, Tilburg, pp 39-50

Hjalager, Anne-Mette, 1994, Dynamic innovation in the tourist industry, Progress in Tourism, Recrea¬tion and Hospitality Management, 6, 1994, pp 197-224

Veggeland, Noralv, 1993, Lars Hedegård Jensen and Anne-Mette Hjalager: Impact of the Develop¬ment of the Nordic Countries on Regional Development and Spatial Organi¬sation in the Community, NordREFO

Holm-Petersen, Erik, Peter Plougmann, Wolfgang Framke and Anne-Mette Hjalager, 1993, Turisme og fritid - en erhvervsøkonomisk analyse, (Tourism and leisure, an economic analysis) Erhvervsfremme Styrelsen, september

Hjalager, Anne-Mette, 1993, Overnatningssektoren og bespisningssektoren i dansk turisme, (Accomodation and catering sector, an economic analysis) Er¬hvervsfremme Styrelsen, September

Hjalager, Anne-Mette, 1993, Rejsesektoren og MIC-markedet i dansk turisme, (Travel services, an economic analysis) Erhvervsfrem¬me Styrelsen, September (85 pages)

Hjalager, Anne-Mette and Jette Tybjerg, 1993, Evaluering af iværksætterkurser for flygtninge og indvan¬drere, (Evaluation of courses in entrepreneurship for immigrants)  Århus amt, August (37 pages)

Hjalager, Anne-Mette and Lars Gelsing, 1992, Evaluation of the Util¬ization of Community Struc¬tural Funds by Small and Medium Sized Enterprises, Report for EC, DG XXII

Hjalager, Anne-Mette and Peter Plougmann, 1991, Turismesystemet i Da¬n¬ma¬rk, (The tourism system in Denmark) In¬du¬st¬ri¬mi-ni¬st¬er¬i¬et

Hjalager, Anne-Mette and Peter Plougmann, 1991, Rammebetingelser for turismesystemet i Da¬n¬ma¬rk. (Legal frameworks for the development of tourism in Denmark) Industrimini¬steriet

Hjalager, Anne-Mette, 1990, Turismens arbejdsmarked I, (Labour market of tourism) AMU-centrene i Ålborg, Åbenrå og Åkir-keby

Hjalager, Anne-Mette, 1989, Turismens arbejdsmarked II, (Labour market of tourism) Direktoratet for Arbejdsmarkedsud¬dan-nel¬serne, 1989

Anne-Mette Hjalager: Why no entrepreneurs? Life-modes, every¬day life, and unem¬ployment strategies in an underdeve¬loped region, Entrepreneurship and Regional Development, 1, 1989

Anne-Mette Hjalager: Livsformer og regional erhvervsudvikling (Life modes and regional development) Samfundsøkonomen 7, 1988

Lene Dalsgaard and Anne-Mette Hjalager: Kommunerne som arbejds¬markedsaktører (Municipalities as labour market actors) in Nor¬dREFO 1988:4

Anne-Mette Hjalager et. al.: Rekrutterings- og fastholdelses¬stra¬tegier for kvinder i mande¬job i Vesthimmerland, (The recruiting to and retaining of women in typical male jobs), Erhvervsud¬vik¬lings¬center Far¬sø, 1987

Anne-Mette Hjalager: Livsformer på Lolland. Dagligliv, arbejds¬løsheds¬strategier og erhvervs¬frem¬me på Lolland, (Life modes, unemployment strategies and regional policies on Lolland) Plansty¬rel¬sen, 1987.

Hjalager, Anne-Mette, 1986, Lokale Industriepolitik für kleine Unternehmen: da Beispiel der Textilindustrie in Herning-Ikast/Dänemark, Rauforschung und Raumordnung, 44, 2-3, pp 88-92

Anne-Mette Hjalager: Lokal erhvervspolitik i informationssam¬fun¬det, (Local economic policy in the information society) ATV erhvervs¬forsker¬projekt (Ph.D dissertation), Nellemann, 1986

Anne-Mette Hjalager and Gert Lindgaard: Livsformer og lokale er¬hvervspolitiske ini¬tiativer, (Life modes and local initiatives) Nor¬dREFO, 1984

Anne-Mette Hjalager, Gert Lindgaard and Henning Snell: Kommunale og amtskommu¬nale er¬hvervsfrem¬mende intiativer, (Local and regional economic initiatives), Amternes og Kommu¬nernes Forskningsinstitut, 1982

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller