Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Benign hæmatologi og epidemiologi.

CV

Undervisningsportfolio


Henrik Frederiksen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital & Klinisk institut, Syddansk Universitet

Formel pædagogisk uddannelse:


Vejlederkursus for læger, Den lægelige videreuddannelse Region Syd, 2 – 3/3 2004

Uddannelsesadministrative opgaver:


Medlem af FAYL’s Forsknings- og Uddannelsesudvalg, 1999-2001
Medlem af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, 2000-02
Medlem af Amtslige videreuddannelsesråd for Fyns amt, 2002-04
Medlem af Yngre hæmatologers uddannelsesudvalg, DHS - siden 2008 som formand, 2007-10
Sekretær i Dansk Hæmatologisk Selskabs uddannelsesudvalg, 2007-11
Medlem af bedømmelsesudvalg, Odense Universitetshospital prægraduat pulje, 2015

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen:


Undervisning


Instruktorater i anatomi og histologi ved Odense Universitet, 1992-97 i alt 300 konfrontationstimer

Epidemiologi / Forskningsmetode: I perioden 2001-09 har jeg undervist i forskningsmetode både i form af holdundervisning og ved øvelser af medicinstuderende og radiografstuderende. Endvidere har jeg undervist ved masteruddannelserne i rehabilitering og gerontologi, SDU, samt i postgraduate kurser for undervisere ved mellemlange videregående sundhedsuddannelser udbudt af SDU. I de af kurserne, hvor jeg har deltaget i evalueringen er dette i hovedsagen sket ved kursisternes skriftlige udarbejdelse af udkast til forskningsprotokol samt en mundtlig gennemgang af denne eller ved en essayopgave. I alt 390 konfrontationstimer.

Klinisk lektor (sats B lektorat) i hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, fra marts 2008 til september 2009 med undervisningsmæssig hovedfunktion ved blokke på kandidatuddannelsen i medicin, Indbefattet undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde ved 7. og 12./13. semester Undervisningstimer ca. 150 timer per år.

Klinisk lektor (sats C lektorat) i hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, fra 2012 til nu med undervisningsmæssig hovedfunktion ved blokke på kandidatuddannelsen i medicin, Indbefattet undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde, ved 7. og 12./13. semester Undervisningstimer ca. 100 timer per år.

Postgraduat undervisning


Som uddannelseslæge/speciallæge deltaget i postgraduat undervisning af yngre læger fra 1997 indenfor intern medicin /hæmatologi ved forelæsninger/symposier/temadage.

Andet:

Tværfaglig undervisning af sygeplejepersonale.

Foredragsholder/underviser ved adskillige møder i Bløderforeningen.

Eksamen:

Deltaget i udarbejdelse af skriftlig MC eksamen i modul ”sygdomme i blod og bloddannende organer ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet, fra 2008-09 samt siden 2012.

Deltaget i udarbejdelsen af opgaver til samt afvikling af OSCE-eksamen (embedseksamen) i hæmatologi ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet, fra 2008-09 samt siden 2012.

Vejledning:

Medicinstuderende
Supervisor og censor på studiestartsopgaven for fire grupper af hver 6-8 medicinstuderende, i alt 20 timer, 2002

Medvejleder, stud. med. Frank Andersen, Fordybelsesopgave, 2003 – 2004

Hovedvejleder, stud. med. Emelie Rotbain, Forskningsårstuderende med projektet: ”The data quality of splenomegaly ICD-10 diagnoses in a population-based hospital discharge registry” fra 1. februar 2015

PhD-vejledning
Medvejleder for PhD-studerende, cand. med. Sif Gudbrandsdottir.” Platelets in Immune Homeostasis and Autoimmune Disease: Efficacy of the Novel Therapies Rituximab and Thrombopoietin-Receptor Agonists in Primary Immune Thrombocytopenia and Studies on Immunoregulation by Platelets” forsvaret 29/1/2014, Københavns Universitet

Hovedvejleder for PhD- studerende cand. med. Sarah Farmer, ” Knoglestruktur blandt patienter med kronisk myeloid neoplasi” SDU siden 2012

Metoder, materialer og redskaber:


Katedrale forelæsninger, moderation af gruppearbejde, bedside undervisning.

Forfatter og konsulent ved udfærdigelse af patientinformationer og patienthåndbog for Bløderforeningen, 2014

Udfærdiget kapitel om hæmatologi til lærebog i intern medicin:
”Medicin”, 1. udgave 2012
Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Deltager i interviewpanel for kvote 2 ansøgere ved medicinstudiet, Syddansk Universitet 2001-03.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller