Personlig profil

CV

Formel uddannelse:

2011: Metropols projektkoordinatoruddannelse, Professionshøjskolen Metropol
2007: Voksenunderviseruddannelsen, modul 4: Læringsrum og -kultur, DEL
2006: Facilitatoruddannelsen, Facilitator v/Anne Weber
2005: Voksenunderviseruddannelsen, modul 3: Læring, DEL
2004: Voksenunderviseruddannelsen, modul 2: Lærerroller og observation af undervisningen, DEL
2003: Voksenunderviseruddannelsen, modul 1: Teknik og metoder i undervisningen, DEL
2001: Enkeltfag på IT-administrator: Konstruktion af hjemmeside, Tietgenskolen
1996: Merkonom i regnskab, Tietgenskolen:
Ledelse og samarbejde
Virksomhedsorganisation
Virksomhedsøkonomi
Eksternt regnskabsvæsen
Internt regnskabsvæsen
Informatik
1992: Grundkursus I og II, Forvaltningshøjskolen:
Kommunikation
Bevillingslære
Grundlæggende EF-ret
Økonomi I+II
Offentlig ret I+II
Statslig ansættelse
Organisation og samarbejde
1985: Engelsk IV, Tietgenskolen
1984: Enkeltfag i merkonom: Afsætningslære, Tietgenskolen
1982: Kontor all-round, Køge Handelsskole


Tidligere ansættelser
2011-12: Faglig koordinator, NCE København, Professionshøjskolen Metropol
2010-11: Administrativ afdelingsleder hos NCE, København, Professionshøjskolen Metropol
2009-10: Kontorleder hos DEL, København (i 2009 omdøbt til Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)), Professionshøjskolen Metropol
1992-09: Kontorleder hos SEL, Odense (senere omdøbt til Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL))
1988-92: Kursussekretær hos Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (SEL), Odense
1984-87: Sekretær for direktør J. Jakobsen hos A. Østergaard A/S, Odense (dansk og engelsk korrespondance)
1982-83: Kontorassistent hos Veng UK Ltd., Coventry, England