• Campusvej 55

  5230 Odense M

  Danmark

20052019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Herdis Toft Lektor i børne- og ungdomskultur,Afdelingen for Uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Uddannelse 1977 cand.mag. i dansk og historie, Aarhus Universitet 1977 Pædagogikum Viborg Amtsgymnasium 1980-1982 kandidatstipendiat v. Danmarks Lærerhøjskole

Ansættelser 1978-1980 Aalborg Universitetscenter 1978-1995 Danmarks Lærerhøjskole 1987-1992 Skals Håndarbejdsseminarium, 1992-1995 Skive Seminarium og ekstern lektor Danmarks Lærerhøjskole, 1995-2000 Lektor i dansk ved Danmarks Lærerhøjskole, 2001-2002 Orlov fra DPU. Forlagsmedarbejder ved Dansklærerforeningen, 2000-2007 Lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2007 Lektor ved Syddansk Universitet, studieleder for Pædagogik 2007-2014, vicestudieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) 2007 ->

Forskningsområder Børne- og ungdomskultur, legekultur og mediekultur, æstetiske læreprocesser og didaktisk design, kulturformidlingskulturer

Aktivitetsområder Formand for BUKS, Børne- og Ungdomskultur Sammenslutningen fra 2016 (tidl. Næstformand) Referee for og medredaktør af Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, udg. Syddansk Universitetsforlag Medlem af Styregruppen for Europæiske Kulturbørn (Cultural Children of Europe, CCE) og Art Equal Censor i Censorformandskabet for masteruddannelser ved DPU, Aarhus Universitet (tidl. næstformand) Beskikket medlem af Censorinstitutionen ved Masteruddannelse i børnelitteratur, ved Pædagoguddannelsen samt ved Diplomuddannelsen, bl.a. Diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge Ambassadør for børneteatret Carte Blanche, Viborg (tidl. næstformand for bestyrelsen) Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen, UC Lillebælt Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen, UC Lillebælt og UC Syd

Jobfunktioner Tidligere studieleder og studienævnsformand for Pædagogik, nu vicestudieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) Lektor i børne- og ungdomskultur Ph.d.vejleder

Deltagelse i forskningsprojekter og -programmer Co-leder af Forskningsprogrammet Leg & Litteratur Tidl. Medlem af Forskningsprogrammet Kultur & Læring

Deltagelse i formaliserede forskningsnetværk BIN, Netværk for Børnekulturforskning i Norden BUKS, Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen SMID, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark DaDi, Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik NNIML, Nordic Network for ICT, Media & Learning

Udvalgt fra publikationsliste Herdis Toft (2016): Børnekultur. F. B. Olsen (red.) Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen, København: Frydenlund, S. 201-33 Herdis Toft og Rikke Toft Nørgård (2015c): Pla(y)ceskabelse - når børn og robotteknologi mødes. In: Læring og Medier (LOM), 8. 14, s. 1-31. ISSN 1903-248x. The State and University Library, Aarhus http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom Herdis Toft (2015b): Når børn bruger teater. Om teatrets virkemidler når det placeres inden for de tre rammesætninger, der er karakteristiske for leg. Blogindlæg http://www.teatertanker.dk/naar-boern-bruger-teater Toft, Herdis (2015a): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos? in: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica, (2. udgave 1. oplag) s. 217-39 Herdis Toft (2014b): ALT der er fortalt og ALT vi ved – Rapport om et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje og Kulturstyrelsen, 66 s. m. integreret videodokumentation, www.altdererfortalt.dk Herdis Toft (2014a): Lege-Rum og Fortælle-Tid – kulturformidling i institutionelle rammer. Særnummer af Tidsskrift for børne- & ungdomskultur 56, Odense: Syddansk Universitetsforlag/Skrifter fra Kulturprinsen, Børnekulturens Udviklingscenter nr. 9, s. 1-144. Herdis Toft (2013): Den kultiverede leg. In: Steen Beck og Dion Rüsselbæk Hansen (red.): Frihed og styring. En antologi om læringskulturer i forandring. Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 65-92 Herdis Toft (2012): Hvad gør børn med børnelitteratur? in: Karin Esmann Knudsen (Red.): Hvad gør vi med børnelitteraturen? Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 43-65 Herdis Toft (2010b): At forske i børne- og ungdomskultur - udfordringer og problemer, in: Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur BUKS nr. 54. Tema: BiD-konferencen 2008. Odense, Syddansk Universitetsforlag Herdis Toft og Trine Schreiber (2010a): Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer, FaBuLær http://www.bf.dk/DitFag/Faggrupperne/FaBuLaer/Artikler/Laereprocesser.aspx Toft, Herdis (2008): Hvordan integration af it? Børns karnevalistiske, digitale kompetence, in: Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff (red.): Digitale medier og didaktisk design. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, s.64-85 Toft, Herdis (2007): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos? in: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica. (3. oplag 2009), s. 219-242 Herdis Toft (2005c): Computerbaseret læsning & skrivning – stenografi, typografi, koreografi og scenografi. In: Mie Buhl, Birgitte Holm Sørensen og Bente Meyer (red.): Medier og it – læringspotentialer. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, s.133-152 English version http://www.dpu.dk/Everest/Publications//udgivelser/forlag/20070131114252/currentversion/media%20and%20ict.pdf Herdis Toft (2005b): Medieret leg med læsning &g skrivning - når katten er ude, spiller musene på bordet. http://design.emu.dk/artikler/0534-medieretleg.html Herdis Toft (2005a): 4 artikler: 1. Børn lever i en verden af sprog, 2. Børns gøremål og gøresproget, 3. Mundballade og anden sproglig eskapade samt 4. Bestemmer sproget, hvem der bestemmer? In: Red. Learning Lab Denmark: Mie Herskind m.fl.: Guldguiden. Læring i dagtilbud. København, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Herdis Toft (2004b): Fra munk til mediebruger: chat og sms i et læringsperspektiv. In: Helle Rørbech og Bente Meyer (red.): Perspektiver på dansk. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag Herdis Toft (2004a): To piger og én computer. In: Læsepædagogen, 52. årgang nr. 5, Landsforeningen af Læsepædagoger . www.laesepaed.dk Herdis Toft (2003c): En rød tråd i forfatterskabet. Benny Andersens børnebøger. In: Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne. Hellerup, Forlaget Spring Herdis Toft (2003b): Lyst til at læse og skrive går hånd i hånd. Interview ved Monica G. Madsen. In: Læsningens magi - om børn, bøger og læselyst. København, Biblioteksstyrelsen (findes også på www.læselyst.nu) Herdis Toft (2003a): jeg Q godt hvis D var D jeg ville. In: EKKO nr. 20. Film. Medier. Undervisning. København, Dansk Børne- og ungdomsfilmklubber, Dansk Film- og Medielærerforening, Medielærerforeningen for Gymnasierne Herdis Toft (2001): Det ubeskrevne Blad. Om Karen Blixens Det ubeskrevne Blad. In: Johan Rosdahl (red.): Tekster vi hader. 8 anfægtede analyser. København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (2000): Læs for livet 2 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1999b): Folklore, Booklore, Medialore. In: Veje ind i skriftkulturen. Læsning og skrivning – læring og undervisning, Forskningstidsskrift for DLH, 3. årg. Nr. 3, februar 1999. København, Danmarks Lærerhøjskoles Forlag Herdis Toft (1999a): Pigers og drenges hverdagsliv og mediekultur. In: Ulf Palmenfelt (red.): Barndomens kulturalisering. Åbo, NFF Publications 2, Barnkulturforskning i Norden 1 Herdis Toft (1998c): Bent Haller – en dansk forfatter og storyteller. In: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Litteratur for barn og unge 1998. Gjøvik, Norge, Det Norske Samlaget Herdis Toft (1998b): På drømmenes torv. Tid & Rum, Liv & Død – og fortællingen herom. In: Kirsten Thonsgaard: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst. Århus, Forlaget Klim Herdis Toft (1998a): Læs for livet 1 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1997): Rejsen i forskelligartede ligheder – labyrintiske fængsler & længsler. In: Anne Mørch-Hansen (red.): Mangfoldighedens veje. Temaer og tendenser i 90’ernes børne- og ungdomslitteratur. København, Høst & Søn Herdis Toft (1994b): Almagt og afmagt. Realismens flygtende børn. In: Niels Lund og Mette Winge (red.): Litteraturens børn. Barndomsskildringer i dansk litteratur. København, Høst & Søn Herdis Toft (1994a): Undervisning og æstetisk erfaring. In: KVAN: Æstetik og undervisning. En antologi. Århus Herdis Toft (1993): Eventyr skal fortælles. Interview. In Vores børn jan/93 Herdis Toft (1992b): Fra folklore til booklore. Fabler, eventyr, rim og remser. In: Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup (red): Dansk børnelitteraturhistorie. København, Høst & Søn Herdis Toft (1992a): 2 artikler: 1. The Fairy Tale Wave og 2. Glimps from the Child’s World. In: Roots in Denmark. Danish Children’s Literature Today. København, Kulturministeriet / Dansk Litteratur Informationscenter Herdis Toft (1991): fire og fyrre fodnoter om fortælling. In: Staffan Thorson (red.): Läsning pågår … om förhållningssätt till skönlitteratur, Svensklärarföreningens årsskrift (artiklen er genoptrykt i Medlemsbladet Dansk 4/1992, København, Dansklærerforeningens Forlag) Herdis Toft (1990): Fortællingens flora. Om fortællingens didaktiske dimension. In: Ole Pedersen (red.): Nissen og Madamen. En bog om fortællen og fortælling. København, Gyldenda Herdis Toft (1988): På tur til Blæstehavet. Fantasi/naturalisme i hovedet – fantastik/realisme i børnebogen? In: Martin Jørgensen og Ole Pedersen (red.): Læsefeber. En bog om børnelitteratur. Århus, KVAN 1988 Herdis Toft (1985): Ord, lyd, billede – læsning. Oplevelses-analyser. In: KVAN 11/1985, Tema Børnelitteratur, oplevelse og erkendelse – den æstetiske dimension i undervisningen. Århus Herdis Toft (1984b): Børn og medier i hjem og skole. Medieforskrækkelse eller didaktisk tænkning. In: BIXEN 4/1984 Herdis Toft (1984a): Går Pamela og John T. på diskotek i Skive, mens deres dansklærer besøger Jenle? In: Christian Vognsen (red.): Lokalorienteret pædagogik – en løsning på opdragelseskrisen? København, Gyldendal Herdis Toft (1983b): Vi bruger også…børne- og ungdomsbøger i folkeskolen. København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1983a): Folkeskolen og de nye medier. In: Anker Brink Lund, Jørgen Poulsen og Ole Prehn (red.): TeleVisioner – fremtidens mediesamfund. København, Teknisk Forlag Herdis Toft (1981): ”Der er ingen prinser på skolen!” – hvorfor læser pigerne så Succesromanen, hva’? In: Kirsten Larsen og Harriet Bjerrum Nielsen (red.): Pigeliv – rapport fra symposium om pigesocialisering i dag. Emmeline Herdis Toft (1980): Pigen i historien – historien i pigebogen. Kongerslev, GMT, 184 s. Herdis Toft (1976): Virkeligheden som fiktion og fiktionen som socialisation. In: Flemming Mouritsen (red.): Analyser af dansk børnelitteratur. København, Borgen

Forskningsområde

Børne- og ungdomskultur, legekultur og mediekultur, æstetiske læreprocesser og didaktisk design, kulturformidlingskulturer.

Forskningsinformation

Uddannelse: 1977 cand.mag. i dansk og historie, Aarhus Universitet 1977 Pædagogikum Viborg Amtsgymnasium 1980-1982 kandidatstipendiat v. Danmarks Lærerhøjskole

Ansættelser :2007 -> Lektor ved Syddansk Universitet, studieleder for Pædagogik 2007-2014, studieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU), Forskningsleder for Leg & Medier, 2000-2007 Lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2001-2002 Orlov fra DPU. Forlagsmedarbejder ved Dansklærerforeningen, 1995-2000 Lektor i dansk ved Danmarks Lærerhøjskole 1982-1995 Skive Seminarium og ekstern lektor Danmarks Lærerhøjskole, 1987-1992 Skals Håndarbejdsseminarium, 1980-1982 Kandidatstipendiat Danmarks Lærerhøjskole 1978-1980 Aalborg Universitetscenter, underviser 1978-1995 Danmarks Lærerhøjskole, timelærer Forskningsområder :Lyden af leg/Sonic Materialism. YouTube. H. C. Andersen as Trash Sculptor. Børne- og ungdomskultur, legekultur og mediekultur, æstetiske læreprocesser og didaktisk design, kulturformidlingskulturer

Aktivitetsområder: Medlem af Slots- og Kulturstyrelsens forskerpanel til revision af Huskunstnerordningen 2017

Formand for BUKS, Børne- og Ungdomskultur Sammenslutningen fra 2016 (tidl. Næstformand) Referee for og medredaktør af Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, udg. elektronisk af BUKS Medlem af Styregruppen for Europæiske Kulturbørn (Cultural Children of Europe, CCE) (afsluttet 2018)og Art Equal, afsluttes 2019. Medlem af Advisory Board Kunstens Kreativitarium v. Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg Censor i Censorformandskabet for masteruddannelser ved DPU, Aarhus Universitet (tidl. næstformand) Beskikket medlem af Censorinstitutionen ved Masteruddannelse i børnelitteratur, ved Pædagoguddannelsen samt ved Diplomuddannelsen, bl.a. Diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge Ambassadør for børneteatret Carte Blanche, Viborg (tidl. næstformand for bestyrelsen) Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen, UC Lillebælt Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen, UC Lillebælt og UC Syd

Jobfunktioner: Forskningsleder for forskningsgruppen Leg & Medier Studieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) (Tidligere studieleder og studienævnsformand for Pædagogik) Lektor i børne- og ungdomskultur Ph.d.vejleder

Deltagelse i forskningsprojekter og -programmer: Tidligere forskningsleder for forskningsgruppen Leg & Litteratur Tidl. medlem af Forskningsprogrammet Kultur & Læring Tidligere: Serious Games for Det Strategiske Forskningsråd i samarbejde mellem SDU, DPU, DTU og privat industri. Deltog med forskningsprojekt: Lege-Rum og Fortælle-Tid. Kulturformidling i institutionelle rammer. Deltagelse i formaliserede forskningsnetværk: BIN, Netværk for Børnekulturforskning i Norden BUKS, Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen SMID, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark DaDi, Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik NNIML, Nordic Network for ICT, Media & Learning BIN, Netværk for Børnekulturforskning i Norden. Publikationsliste: Toft, Herdis (2018). Syv Statements om Barn-domme. "Børn i Europa i dag 1, 2018. s. 31-35. https://indd.adobe.com/view/0aa10802-b5ef-46e3-9e7f-3d50a6435171 Toft, Herdis (2018). Fairy Play. Recycling Trash in Hans Christian Andersen's Fairy Tales and Children's Play. "Forum for World Literature Studies, Vol. 10, No. 1, March 2018, pp. 40-64. Wuhan Guoyang Union Culture & Education Company Gale, Cengage Learning. https://www.thefreelibrary.com/Fairy+Play%2c+Recycling+Trash+in+Hans+Christian+Andersen%27s+Fairy+Tale...-a0536987782Rüsselbæk Hansen, Dion og Herdis Toft (2018). Ustyrlig leg er vejen til demokratisk dannelse. videnskab.dk https://videnskab.dk/kultur-samfund/ustyrlig-leg-er-vejen-til-demokratisk-dannelseToft, Herdis og Dion Rüsselbæk Hansen (2018). Ustyrlighedens paradoks - demokratisk dannelse gennem leg i gymnasieskolen. GymPæd 2.0 nr. 19, s. 4-8.. https://www.sdu.dk/da/gp2Rüsselbæk Hansen og Herdis Toft (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. Kognition & Pædagogik nr. 109, august 2018, 28. årgang s. 36-46. Toft, Herdis (2018). Leg som ustyrlig deltagelseskultur - eller fortællingen om 'det demokratiske æsel'. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, BUKS 62, s. 25-46. www.buks.dk og/eller https://tidsskrift.dk/buks Jessen, Carsten og Herdis Toft (2018). Indledning BUKS 62Toft, Herdis (2018): medredaktør BUKS 62.Herdis Toft og Dion Rüsselbæk Hansen (2017): Ustyrlighedens paradoks - demokratisk (ud)dannelse til debat. 237 s. Aarhus: Klim Herdis Toft (2016) Legens kulturgeograf og råstofsamler. In: Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen (red.): Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Bind 2 s. 517-39 Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen (red.) (2016): Indledning. In: Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen (red.) Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Bind 1 s. 13-31. Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen (red.) (2016): Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. Bind 1-2. (Heri indsat gengivelse af en lang række samtaler med Flemming Mouritsen) BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag Herdis Toft (2016): Børnekultur. In: F. B. Olsen (red.) Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen, København: Frydenlund, S. 201-33 Herdis Toft og Rikke Toft Nørgård (2015c): Pla(y)ceskabelse - når børn og robotteknologi mødes. In: Læring og Medier (LOM), 8. 14, s. 1-31. ISSN 1903-248x. The State and University Library, Aarhus http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom

Herdis Toft (2015b): Når børn bruger teater. Om teatrets virkemidler når det placeres inden for de tre rammesætninger, der er karakteristiske for leg. Blogindlæg http://www.teatertanker.dk/naar-boern-bruger-teater Toft, Herdis (2015a): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos? In: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica, (2. udgave 1. oplag) s. 217-39 Herdis Toft (2014b): ALT der er fortalt og ALT vi ved – Rapport om et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje og Kulturstyrelsen, 66 s. m. integreret videodokumentation, www.altdererfortalt.dk Herdis Toft (2014a): Lege-Rum og Fortælle-Tid – kulturformidling i institutionelle rammer. Særnummer af Tidsskrift for børne- & ungdomskultur 56, Odense: Syddansk Universitetsforlag/Skrifter fra Kulturprinsen, Børnekulturens Udviklingscenter nr. 9, s. 1-144. Herdis Toft (2013): Den kultiverede leg. In: Steen Beck og Dion Rüsselbæk Hansen (red.): Frihed og styring. En antologi om læringskulturer i forandring. Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 65-92 Herdis Toft (2012): Hvad gør børn med børnelitteratur? in: Karin Esmann Knudsen (Red.): Hvad gør vi med børnelitteraturen? Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 43-65 Herdis Toft (2010): At forske i børne- og ungdomskultur - udfordringer og problemer, in: Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur BUKS nr. 54. Tema: BiD-konferencen 2008. Odense, Syddansk Universitetsforlag Herdis Toft og Trine Schreiber (2010): Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer, FaBuLær http://www.bf.dk/DitFag/Faggrupperne/FaBuLaer/Artikler/Laereprocesser.aspx Toft, Herdis (Redaktør (2010)): Redaktion samt Forord s. 5-10, in: Tidsskrift for Børne- & ungdomskultur nr. 52. Tema: Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen. Odense, Syddansk Universitetsforlag Toft, Herdis (2008): Hvordan integration af it? Børns karnevalistiske, digitale kompetence, in: Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff (red.): Digitale medier og didaktisk design. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag Herdis Toft (2007): Fra almueskole til altmuligskole, Klumme in KOM Magasinet, Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog. Toft, Herdis (2007): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos?, in: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica. (3. oplag 2009) Holmboe, Ellen og Herdis Toft (2007): Kun et gabende sort hul. Læs og skriv gyserhistorier i 5.-6. klasse. København, Dansklærerforeningens Forlag Billeskov Jansen, Lone, Karen Lise Søndergård og Herdis Toft (2006): Og hvad så? Hvad skete der så? Læs og skriv eventyr i 3.-4. klasse. København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (2005): Computerbaseret læsning & skrivning – stenografi, typografi, koreografi og scenografi. In: Mie Buhl, Birgitte Holm Sørensen og Bente Meyer (red.): Medier og it – læringspotentialer. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. English version http://www.dpu.dk/Everest/Publications//udgivelser/forlag/20070131114252/currentversion/media%20and%20ict.pdf Herdis Toft (2005): Medieret leg med læsning &g skrivning - når katten er ude, spiller musene på bordet. http://design.emu.dk/artikler/0534-medieretleg.html Herdis Toft (2005): 4 artikler: 1. Børn lever i en verden af sprog, 2. Børns gøremål og gøresproget, 3. Mundballade og anden sproglig eskapade samt 4. Bestemmer sproget, hvem der bestemmer? In: Red. Learning Lab Denmark: Mie Herskind m.fl.: Guldguiden. Læring i dagtilbud. København, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Flemming Mouritsen og Herdis Toft (2005): Indledning. In: Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50. Tema: Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier. Odense, Syddansk Universitetsforlag Herdis Toft (2004): Fra munk til mediebruger: chat og sms i et læringsperspektiv. In: Helle Rørbech og Bente Meyer (red.): Perspektiver på dansk. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag Herdis Toft (2004): To piger og én computer. In: Læsepædagogen, 52. årgang nr. 5, Landsforeningen af Læsepædagoger . www.laesepaed.dk Herdis Toft (2003): En rød tråd i forfatterskabet. Benny Andersens børnebøger. In: Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne. Hellerup, Forlaget Spring Herdis Toft (2003): Lyst til at læse og skrive går hånd i hånd. Interview ved Monica G. Madsen. In: Læsningens magi - om børn, bøger og læselyst. København, Biblioteksstyrelsen (findes også på www.læselyst.nu) Herdis Toft (2003): jeg Q godt hvis D var D jeg ville. In: EKKO nr. 20. Film. Medier. Undervisning. København, Dansk Børne- og ungdomsfilmklubber, Dansk Film- og Medielærerforening, Medielærerforeningen for Gymnasierne Herdis Toft (2002): Hvordan fantastisk? Om en fantastisk forskellighed i børnebøger. In: Dansk 2002, vol. 4. Medlemsblad for Dansklærerforeningen. København, Dansklærerforeningens folkeskolefraktion Herdis Toft (2001): Det ubeskrevne Blad. Om Karen Blixens Det ubeskrevne Blad. In: Johan Rosdahl (red.): Tekster vi hader. 8 anfægtede analyser. København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (2000): Læs for livet 2 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1999): Folklore, Booklore, Medialore. In: Veje ind i skriftkulturen. Læsning og skrivning – læring og undervisning, Forskningstidsskrift for DLH, 3. årg. Nr. 3, februar 1999. København, Danmarks Lærerhøjskoles Forlag Herdis Toft (1999): Pigers og drenges hverdagsliv og mediekultur. In: Ulf Palmenfelt (red.): Barndomens kulturalisering. Åbo, NFF Publications 2, Barnkulturforskning i Norden 1 Herdis Toft (1998): Skrønemageren Jørn Riel. Et efterskrift. In:Søren Barslund (red.): Fra DEN KOLDE JOMFRU. En antologi af Jørn Riels skrøner fra Grønland. København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1998): Bent Haller – en dansk forfatter og storyteller. In: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Litteratur for barn og unge 1998. Gjøvik, Norge, Det Norske Samlaget Herdis Toft (1998): På drømmenes torv. Tid & Rum, Liv & Død – og fortællingen herom. In: Kirsten Thonsgaard: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst. Århus, Forlaget Klim Herdis Toft (1998): Læs for livet 1 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1997): Rejsen i forskelligartede ligheder – labyrintiske fængsler & længsler. In: Anne Mørch-Hansen (red.): Mangfoldighedens veje. Temaer og tendenser i 90’ernes børne- og ungdomslitteratur. København, Høst & Søn Herdis Toft (1994): Almagt og afmagt. Realismens flygtende børn. In: Niels Lund og Mette Winge (red.): Litteraturens børn. Barndomsskildringer i dansk litteratur. København, Høst & Søn Herdis Toft (1994): Undervisning og æstetisk erfaring. In: KVAN: Æstetik og undervisning. En antologi. Århus Herdis Toft (1993): Eventyr skal fortælles. Interview. In Vores børn jan/93 Herdis Toft (1993): At fortælle for børn. Radiointerview / artikel. In: Krummer i DR – om børn og unges kultur. Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur 29/1993 Herdis Toft (1992): Fra folklore til booklore. Fabler, eventyr, rim og remser. In: Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup (red): Dansk børnelitteraturhistorie. København, Høst & Søn Herdis Toft (1992): 2 artikler: 1. The Fairy Tale Wawe og 2. Glimps from the Child’s World. In: Roots in Denmark. Danish Children’s Literature Today. København, Kulturministeriet / Dansk Litteratur Informationscenter Herdis Toft (1992): Strømføring eller strømkæntring. In: Tidsskriftet BUM 1/1992 Herdis Toft (1991): fire og fyrre fodnoter om fortælling. In: Staffan Thorson (red.): Läsning pågår … om förhållningssätt till skönlitteratur, Svensklärarföreningens årsskrift (artiklen er genoptrykt i Medlemsbladet Dansk 4/1992, København, Dansklærerforeningens Forlag) Herdis Toft (1991): Ti år med radio i stald og stue. Om ”Lille P3 på Javikagården”. In EMIL 4/1991 Herdis Toft (1990): Fortællingens flora. Om fortællingens didaktiske dimension. In: Ole Pedersen (red.): Nissen og Madamen. En bog om fortællen og fortælling. København, Gyldenda Herdis Toft (1989): Du kan bare vente, til du kommer i skole! Om nogle professionelle, post—moderne børns verden. In: Du kan bare vente, til du kommer i skole! Om børn, lærere og videreuddannelse af lærere ved en provinsafdeling. DLH-Skive Herdis Toft (1988): Alle nøgler hænger ikke ved én kjællings side! In: Tidsskriftet KVAN. Tema Kvalitet og skole. Nr. 22/1988. Århus Herdis Toft (1988): Kære…Brev fra en mor til tre søskende. In: BIXEN 2/1988 Herdis Toft (1988): På tur til Blæstehavet. Fantasi/naturalisme i hovedet – fantastik/realisme i børnebogen? In: Martin Jørgensen og Ole Pedersen (red.): Læsefeber. En bog om børnelitteratur. Århus, KVAN 1988 Herdis Toft (1987): Fortælletid før nutid og før fremtid. In: Medlemsbladet Dansk 2/1987, København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1986): Skal vi danse, bedstemor? Eller vil du sidde på skødet? In: KVAN 14/1987 Tema Myter i brug. Århus Herdis Toft (1985): Ord, lyd, billede – læsning. Oplevelses-analyser. In: KVAN 11/1985, Tema Børnelitteratur, oplevelse og erkendelse – den æstetiske dimension i undervisningen. Århus Herdis Toft (1984): Danskundervisning i 80’erne – i folkeskolen og på DLH. In: Medlemsbladet Dansk 1/1984, København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1984): Børn og medier i hjem og skole. Medieforskrækkelse eller didaktisk tænkning. In: BIXEN 4/1984 Herdis Toft (1984): Går Pamela og John T. på diskotek i Skive, mens deres dansklærer besøger Jenle? In: Christian Vognsen (red.): Lokalorienteret pædagogik – en løsning på opdragelseskrisen? København, Gyldendal Herdis Toft (1983): Vi bruger også…børne- og ungdomsbøger i folkeskolen. København, Dansklærerforeningens Forlag Herdis Toft (1983): Folkeskolen og de nye medier. In: Anker Brink Lund, Jørgen Poulsen og Ole Prehn (red.): TeleVisioner – fremtidens mediesamfund. København, Teknisk Forlag Herdis Toft (1983): Hare hop, hare stop. Børnefortælling. In: Hanne Olsen (red.): Amanda ørkenrotte. København, Fremad Herdis Toft (1982): Rikke på Javikagården. Børnebog. København, Høst & Søn Herdis Toft (1982): Under dynen venter prinsen tålmodigt. In: Pædagogik 4/1982 Herdis Toft (1982): Billeder af indre og ydre verdener for børn, unge og voksne. In: BIXEN 5/1982 Herdis Toft (1982): Vinduer, spejle, glasvægge. In: BIXEN 3/1982 Herdis Toft (1981): ”Der er ingen prinser på skolen!” – hvorfor læser pigerne så Succesromanen, hva’? In: Kirsten Larsen og Harriet Bjerrum Nielsen (red.): Pigeliv – rapport fra symposium om pigesocialisering i dag. Emmeline Herdis Toft (1981): Noveller for børn og unge i danskundervisningen. In: BIXEN 3/1981 Herdis Toft (1980): Om hævn, vold og oprør i to nye børnebøger. In: KURSIV 4/1980. Hertil : Svar til Franz Berliner KURSIV 2 1981 Herdis Toft (1980): De er her endnu. Louisa May Alcotts Pigebørn fra 1868. In: BIXEN 4/1980 Herdis Toft (1980): Pigen i historien – historien i pigebogen. Kongerslev, GMT Herdis Toft (1976): Virkeligheden som fiktion og fiktionen som socialisation. In: Flemming Mouritsen (red.): Analyser af dansk børnelitteratur. København, Borgen

Forskningsområder

 • Sprog og kommunikation
 • fortælling, narrativitet, tingfinder-, traditions- og transferfortællinger
 • Litteratur, kultur og medier
 • børnekultur, legekultur, børnelitteratur, børne- og ungdomskultur
 • ungekultur
 • Informations- og kommunikationsteknologi
 • computer, I-pad, Wii
 • Filosofi og pædagogik
 • leg og læring

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

 • 3 Lignende profiler
fairy tale Samfundsvidenskab
recycling Samfundsvidenskab
folklore Samfundsvidenskab
Fairytales Kunst og humaniora
Hans Christian Andersen Kunst og humaniora
spontaneity Samfundsvidenskab
raw materials Samfundsvidenskab
Folklore Kunst og humaniora

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 2005 2019

FairyPlay: Recycling Trash in Hans Christian Andersen’s Fairy Tales and Children’s Play

Bidragets oversatte titel: FairyPlay: genbrug af skrot i H. C. Andersens eventyr og i børns legToft, H., 2019, I : Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier. 13, 1, s. 249-270

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fairytales
Hans Christian Andersen
Folklore
Cultural Heritage
Connoisseurs

FairyPlay: Recycling of Trash in Hans Christian Andersen’s Fairy Tales and Children’s Play

Toft, H., 2018, I : Forum for World Literature Studies. 10 , 1, s. 40-64

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

fairy tale
recycling
folklore
spontaneity
Fairytales

Indledning

Toft, H. & Jessen, C., 2018, I : BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur. 35, 62, s. 5-8

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Åben adgang
Fil

Leg som ustyrlig deltagelseskultur: eller fortællingen om det demokratiske æsel

Toft, H., 2018, I : BUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur. 35, 62, s. 25-46 2 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil

Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet

Hansen, D. R. & Toft, H., sep. 2018, I : Kognition & Paedagogik. 28, 109, s. 46-55

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Aktiviteter 1995 2019

Blik for leg Konference om leg og børneperspektiv i skole og daginstitutioner

Herdis Toft (Underviser)
25 mar. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Leg med Loven - den ustyrlige leg som vej mod demokratisk dannelse

Herdis Toft (Foredragsholder)
30 nov. 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Herdis Toft, Keynote: Visuel børnekultur for, med og af børn i et lege- og dannelsesperspektiv

Herdis Toft (Keynote speaker)
11 okt. 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Leg og kunst som forud-sætninger for dannelse

Herdis Toft (Keynote speaker)
24 sep. 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Den ustyrlige leg som vejen til demokratisk dannelse

Herdis Toft (Keynote speaker)
6 sep. 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Presse/medie

Klog Fredag om demokrati

Herdis Toft

27/11/2018

1 Mediebidrag

Presse/medie

Klog Fredag handler om demokrati

Herdis Toft

23/11/2018

1 Mediebidrag

Presse/medie

Klog Fredag om demokrati

Herdis Toft

21/11/2018

1 Mediebidrag

Presse/medie

Klog Fredag om demokrati

Herdis Toft

21/11/2018

1 Mediebidrag

Presse/medie

Undervisning og vejledning

Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design, Aarhus Universitet

Herdis Toft

23/04/201823/04/2018

Kursus: Undervisning og vejledningUndervisning