• Campusvej 55

  5230 Odense M

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Herdis Toft Lektor i børne- og ungdomskultur,Afdelingen for Uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Uddannelse 1977 cand.mag. i dansk og historie, Aarhus Universitet 1977 Pædagogikum Viborg Amtsgymnasium 1980-1982 kandidatstipendiat v. Danmarks Lærerhøjskole

Ansættelser 1978-1980 Aalborg Universitetscenter 1978-1995 Danmarks Lærerhøjskole 1987-1992 Skals Håndarbejdsseminarium, 1992-1995 Skive Seminarium og ekstern lektor Danmarks Lærerhøjskole, 1995-2000 Lektor i dansk ved Danmarks Lærerhøjskole, 2001-2002 Orlov fra DPU. Forlagsmedarbejder ved Dansklærerforeningen, 2000-2007 Lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2007 Lektor ved Syddansk Universitet, studieleder for Pædagogik 2007-2014, vicestudieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) 2007 ->

Forskningsområder Børne- og ungdomskultur, legekultur og mediekultur, æstetiske læreprocesser og didaktisk design, kulturformidlingskulturer

Aktivitetsområder Formand for BUKS, Børne- og Ungdomskultur Sammenslutningen fra 2016 (tidl. Næstformand) Referee for og medredaktør af Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, udg. elektronisk af BUKS Medlem af Styregruppen for Europæiske Kulturbørn (Cultural Children of Europe, CCE) (afsluttet 2018)og Art Equal, afsluttes 2019. Medlem af Advisory Board Kunstens Kreativitarium v. Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg Censor i Censorformandskabet for masteruddannelser ved DPU, Aarhus Universitet (tidl. næstformand) Beskikket medlem af Censorinstitutionen ved Masteruddannelse i børnelitteratur, ved Pædagoguddannelsen samt ved Diplomuddannelsen, bl.a. Diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge Ambassadør for børneteatret Carte Blanche, Viborg (tidl. næstformand for bestyrelsen) Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen, UC Lillebælt Tidl. medlem af Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen, UC Lillebælt og UC Syd 

Jobfunktioner Tidligere studieleder og studienævnsformand for Pædagogik, nu studieleder for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) Lektor i børne- og ungdomskultur Ph.d.vejleder

Deltagelse i forskningsprojekter og -programmer Leder af Forskningsgruppen Leg, Kunst & Medier (tidl. Leg & Litteratur) Tidl. Medlem af Forskningsprogrammet Kultur & Læring

Deltagelse i formaliserede forskningsnetværk BIN, Netværk for Børnekulturforskning i Norden BUKS, Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen SMID, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark DaDi, Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik NNIML, Nordic Network for ICT, Media & Learning

 

Forskningsområde

Børne- og ungdomskultur, legekultur og mediekultur, æstetiske læreprocesser og didaktisk design, kulturformidlingskulturer.

Forskningsinformation

Publikationsliste:

Schjødt Larsen, Bjarke & Herdis Toft (2019). Han slår! - børnehavebørns fortælling om konflikter. BUKS Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 63, årgang 36 s. 27-48. www.buks.dk

Toft, Herdis (2018). Leg med Loven - demokratisk dannelsesleg. Kap. 3, s. 50-69 i Skovbjerg, H. M. & Herold Møller, H. (red.): Leg i skolen: en antologi. (Vol. B 125). København: UP - Unge Pædagoger.

Toft, Herdis (2018). Syv Statements om Barn-domme. "Børn i Europa i dag 1, 2018. s. 31-35. https://indd.adobe.com/view/0aa10802-b5ef-46e3-9e7f-3d50a6435171

Toft, Herdis (2018). Fairy Play. Recycling Trash in Hans Christian Andersen's Fairy Tales and Children's Play. Forum for World Literature Studies, Vol. 10, No. 1, March 2018, pp. 40-64. https://www.thefreelibrary.com/Fairy+Play%2c+Recycling+Trash+in+Hans+Christian+Andersen%27s+Fairy+Tale...-a0536987782

Rüsselbæk Hansen, Dion og Herdis Toft (2018). Ustyrlig leg er vejen til demokratisk dannelse. videnskab.dk https://videnskab.dk/kultur-samfund/ustyrlig-leg-er-vejen-til-demokratisk-dannelse

Toft, Herdis og Dion Rüsselbæk Hansen (2018). Ustyrlighedens paradoks - demokratisk dannelse gennem leg i gymnasieskolen. GymPæd 2.0 nr. 19, s. 4-8.. https://www.sdu.dk/da/gp2

Rüsselbæk Hansen og Herdis Toft (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. Kognition & Pædagogik nr. 109, august 2018, 28. årgang s. 36-46.

Toft, Herdis (2018). Leg som ustyrlig deltagelseskultur - eller fortællingen om 'det demokratiske æsel'. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, BUKS 62, s. 25-46. www.buks.dk og/eller https://tidsskrift.dk/buks

Jessen, Carsten og Herdis Toft (2018). Indledning BUKS 62

Toft, Herdis (2018): medredaktør BUKS 62.

Toft, Herdis og Dion Rüsselbæk Hansen (2017): Ustyrlighedens paradoks - demokratisk (ud)dannelse til debat. 237 s. Aarhus: Klim.

Toft, Herdis (2016). Legens kulturgeograf og råstofsamler. In: Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen (red.): Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Bind 2 s. 517-39.

Toft, Herdis og Karin Esmann Knudsen (red.) (2016). Indledning. In: Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen (red.) Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Bind 1 s. 13-31.

Toft, Herdis og Karin Esmann Knudsen (red.) (2016): Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. Bind 1-2. (Heri indsat gengivelse af en lang række samtaler med Flemming Mouritsen) BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Toft, Herdis (2016): Børnekultur. In: F. B. Olsen (red.) Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen, København: Frydenlund, S. 201-33

Toft, Herdis og Rikke Toft Nørgård (2015c): Pla(y)ceskabelse - når børn og robotteknologi mødes. In: Læring og Medier (LOM), 8. 14, s. 1-31. ISSN 1903-248x. The State and University Library, Aarhus http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom

Toft, Herdis (2015b). Når børn bruger teater. Om teatrets virkemidler når det placeres inden for de tre rammesætninger, der er karakteristiske for leg. Blogindlæg http://www.teatertanker.dk/naar-boern-bruger-teater

Toft, Herdis (2015a): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos? In: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica, (2. udgave 1. oplag) s. 217-39

Toft, Herdis (2014b). ALT der er fortalt og ALT vi ved – Rapport om et tværinstitutionelt og tværprofessionelt kulturprojekt støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje og Kulturstyrelsen, 66 s. m. integreret videodokumentation, www.altdererfortalt.dk

Toft, Herdis (2014a): Lege-Rum og Fortælle-Tid – kulturformidling i institutionelle rammer. Særnummer af Tidsskrift for børne- & ungdomskultur 56, Odense: Syddansk Universitetsforlag/Skrifter fra Kulturprinsen, Børnekulturens Udviklingscenter nr. 9, s. 1-144.

Herdis Toft (2013): Den kultiverede leg. In: Steen Beck og Dion Rüsselbæk Hansen (red.): Frihed og styring. En antologi om læringskulturer i forandring. Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 65-92

Herdis Toft (2012): Hvad gør børn med børnelitteratur? in: Karin Esmann Knudsen (Red.): Hvad gør vi med børnelitteraturen? Odense, Syddansk Universitetsforlag, s. 43-65

Herdis Toft (2010): At forske i børne- og ungdomskultur - udfordringer og problemer, in: Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur BUKS nr. 54. Tema: BiD-konferencen 2008. Odense, Syddansk Universitetsforlag

Herdis Toft og Trine Schreiber (2010): Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer, FaBuLær http://www.bf.dk/DitFag/Faggrupperne/FaBuLaer/Artikler/Laereprocesser.aspx

Toft, Herdis (Redaktør (2010)): Redaktion samt Forord s. 5-10, in: Tidsskrift for Børne- & ungdomskultur nr. 52. Tema: Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen. Odense, Syddansk Universitetsforlag

Toft, Herdis (2008): Hvordan integration af it? Børns karnevalistiske, digitale kompetence, in: Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff (red.): Digitale medier og didaktisk design. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Herdis Toft (2007): Fra almueskole til altmuligskole, Klumme in KOM Magasinet, Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog.

Toft, Herdis (2007): Børnekultur og børns kultur: Kanon eller kaos?, in: Hanne Hede Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Om sprog, kultur og kommunikation. Århus, Academica. (3. oplag 2009)

Holmboe, Ellen og Herdis Toft (2007): Kun et gabende sort hul. Læs og skriv gyserhistorier i 5.-6. klasse. København, Dansklærerforeningens Forlag.

Billeskov Jansen, Lone, Karen Lise Søndergård og Herdis Toft (2006): Og hvad så? Hvad skete der så? Læs og skriv eventyr i 3.-4. klasse. København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (2005): Computerbaseret læsning & skrivning – stenografi, typografi, koreografi og scenografi. In: Mie Buhl, Birgitte Holm Sørensen og Bente Meyer (red.): Medier og it – læringspotentialer. Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. English version http://www.dpu.dk/Everest/Publications//udgivelser/forlag/20070131114252/currentversion/media%20and%20ict.pdf

Herdis Toft (2005): Medieret leg med læsning &g skrivning - når katten er ude, spiller musene på bordet. http://design.emu.dk/artikler/0534-medieretleg.html

Herdis Toft (2005): 4 artikler: 1. Børn lever i en verden af sprog, 2. Børns gøremål og gøresproget, 3. Mundballade og anden sproglig eskapade samt 4. Bestemmer sproget, hvem der bestemmer? In: Red. Learning Lab Denmark: Mie Herskind m.fl.: Guldguiden. Læring i dagtilbud. København, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Flemming Mouritsen og Herdis Toft (2005): Indledning. In: Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50. Tema: Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier. Odense, Syddansk Universitetsforlag

Herdis Toft (2004): Fra munk til mediebruger: chat og sms i et læringsperspektiv. In: Helle Rørbech og Bente Meyer (red.): Perspektiver på dansk. København, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Herdis Toft (2004): To piger og én computer. In: Læsepædagogen, 52. årgang nr. 5, Landsforeningen af Læsepædagoger . www.laesepaed.dk

Herdis Toft (2003): En rød tråd i forfatterskabet. Benny Andersens børnebøger. In: Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne. Hellerup, Forlaget Spring

Herdis Toft (2003): Lyst til at læse og skrive går hånd i hånd. Interview ved Monica G. Madsen. In: Læsningens magi - om børn, bøger og læselyst. København, Biblioteksstyrelsen (findes også på www.læselyst.nu)

Herdis Toft (2003): jeg Q godt hvis D var D jeg ville. In: EKKO nr. 20. Film. Medier. Undervisning. København, Dansk Børne- og ungdomsfilmklubber, Dansk Film- og Medielærerforening, Medielærerforeningen for Gymnasierne

Herdis Toft (2002): Hvordan fantastisk? Om en fantastisk forskellighed i børnebøger. In: Dansk 2002, vol. 4. Medlemsblad for Dansklærerforeningen. København, Dansklærerforeningens folkeskolefraktion

Herdis Toft (2001): Det ubeskrevne Blad. Om Karen Blixens Det ubeskrevne Blad. In: Johan Rosdahl (red.): Tekster vi hader. 8 anfægtede analyser. København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (2000): Læs for livet 2 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (1999): Folklore, Booklore, Medialore. In: Veje ind i skriftkulturen. Læsning og skrivning – læring og undervisning, Forskningstidsskrift for DLH, 3. årg. Nr. 3, februar 1999. København, Danmarks Lærerhøjskoles Forlag

Herdis Toft (1999): Pigers og drenges hverdagsliv og mediekultur. In: Ulf Palmenfelt (red.): Barndomens kulturalisering. Åbo, NFF Publications 2, Barnkulturforskning i Norden 1

Herdis Toft (1998): Skrønemageren Jørn Riel. Et efterskrift. In:Søren Barslund (red.): Fra DEN KOLDE JOMFRU. En antologi af Jørn Riels skrøner fra Grønland. København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (1998): Bent Haller – en dansk forfatter og storyteller. In: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Litteratur for barn og unge 1998. Gjøvik, Norge, Det Norske Samlaget

Herdis Toft (1998): På drømmenes torv. Tid & Rum, Liv & Død – og fortællingen herom. In: Kirsten Thonsgaard: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst. Århus, Forlaget Klim

Herdis Toft (1998): Læs for livet 1 (Tekstudvalg med tilhørende lærervejledning). København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (1997): Rejsen i forskelligartede ligheder – labyrintiske fængsler & længsler. In: Anne Mørch-Hansen (red.): Mangfoldighedens veje. Temaer og tendenser i 90’ernes børne- og ungdomslitteratur. København, Høst & Søn

Herdis Toft (1994): Almagt og afmagt. Realismens flygtende børn. In: Niels Lund og Mette Winge (red.): Litteraturens børn. Barndomsskildringer i dansk litteratur. København, Høst & Søn

Herdis Toft (1994): Undervisning og æstetisk erfaring. In: KVAN: Æstetik og undervisning. En antologi. Århus

Herdis Toft (1993): Eventyr skal fortælles. Interview. In Vores børn jan/93

Herdis Toft (1993): At fortælle for børn. Radiointerview / artikel. In: Krummer i DR – om børn og unges kultur. Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur 29/1993

Herdis Toft (1992): Fra folklore til booklore. Fabler, eventyr, rim og remser. In: Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup (red): Dansk børnelitteraturhistorie. København, Høst & Søn

Herdis Toft (1992): 2 artikler: 1. The Fairy Tale Wawe og 2. Glimps from the Child’s World. In: Roots in Denmark. Danish Children’s Literature Today. København, Kulturministeriet / Dansk Litteratur Informationscenter

Herdis Toft (1992): Strømføring eller strømkæntring. In: Tidsskriftet BUM 1/1992

Herdis Toft (1991): fire og fyrre fodnoter om fortælling. In: Staffan Thorson (red.): Läsning pågår … om förhållningssätt till skönlitteratur, Svensklärarföreningens årsskrift (artiklen er genoptrykt i Medlemsbladet Dansk 4/1992, København, Dansklærerforeningens Forlag)

Herdis Toft (1991): Ti år med radio i stald og stue. Om ”Lille P3 på Javikagården”. In EMIL 4/1991

Herdis Toft (1990): Fortællingens flora. Om fortællingens didaktiske dimension. In: Ole Pedersen (red.): Nissen og Madamen. En bog om fortællen og fortælling. København, Gyldenda

Herdis Toft (1989): Du kan bare vente, til du kommer i skole! Om nogle professionelle, post—moderne børns verden. In: Du kan bare vente, til du kommer i skole! Om børn, lærere og videreuddannelse af lærere ved en provinsafdeling. DLH-Skive

Herdis Toft (1988): Alle nøgler hænger ikke ved én kjællings side! In: Tidsskriftet KVAN. Tema Kvalitet og skole. Nr. 22/1988. Århus

Herdis Toft (1988): Kære…Brev fra en mor til tre søskende. In: BIXEN 2/1988

Herdis Toft (1988): På tur til Blæstehavet. Fantasi/naturalisme i hovedet – fantastik/realisme i børnebogen? In: Martin Jørgensen og Ole Pedersen (red.): Læsefeber. En bog om børnelitteratur. Århus, KVAN 1988

Herdis Toft (1987): Fortælletid før nutid og før fremtid. In: Medlemsbladet Dansk 2/1987, København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (1986): Skal vi danse, bedstemor? Eller vil du sidde på skødet? In: KVAN 14/1987 Tema Myter i brug. Århus

Herdis Toft (1985): Ord, lyd, billede – læsning. Oplevelses-analyser. In: KVAN 11/1985, Tema Børnelitteratur, oplevelse og erkendelse – den æstetiske dimension i undervisningen. Århus

Herdis Toft (1984): Danskundervisning i 80’erne – i folkeskolen og på DLH. In: Medlemsbladet Dansk 1/1984, København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (1984): Børn og medier i hjem og skole. Medieforskrækkelse eller didaktisk tænkning. In: BIXEN 4/1984

Herdis Toft (1984): Går Pamela og John T. på diskotek i Skive, mens deres dansklærer besøger Jenle? In: Christian Vognsen (red.): Lokalorienteret pædagogik – en løsning på opdragelseskrisen? København, Gyldendal

Herdis Toft (1983): Vi bruger også…børne- og ungdomsbøger i folkeskolen. København, Dansklærerforeningens Forlag

Herdis Toft (1983): Folkeskolen og de nye medier. In: Anker Brink Lund, Jørgen Poulsen og Ole Prehn (red.): TeleVisioner – fremtidens mediesamfund. København, Teknisk Forlag

Herdis Toft (1983): Hare hop, hare stop. Børnefortælling. In: Hanne Olsen (red.): Amanda ørkenrotte. København, Fremad

Herdis Toft (1982): Rikke på Javikagården. Børnebog. København, Høst & Søn

Herdis Toft (1982): Under dynen venter prinsen tålmodigt. In: Pædagogik 4/1982

Herdis Toft (1982): Billeder af indre og ydre verdener for børn, unge og voksne. In: BIXEN 5/1982

Herdis Toft (1982): Vinduer, spejle, glasvægge. In: BIXEN 3/1982

Herdis Toft (1981): ”Der er ingen prinser på skolen!” – hvorfor læser pigerne så Succesromanen, hva’? In: Kirsten Larsen og Harriet Bjerrum Nielsen (red.): Pigeliv – rapport fra symposium om pigesocialisering i dag. Emmeline

Herdis Toft (1981): Noveller for børn og unge i danskundervisningen. In: BIXEN 3/1981

Herdis Toft (1980): Om hævn, vold og oprør i to nye børnebøger. In: KURSIV 4/1980. Hertil : Svar til Franz Berliner KURSIV 2 1981

Herdis Toft (1980): De er her endnu. Louisa May Alcotts Pigebørn fra 1868. In: BIXEN 4/1980

Herdis Toft (1980): Pigen i historien – historien i pigebogen. Kongerslev, GMT

Herdis Toft (1976): Virkeligheden som fiktion og fiktionen som socialisation. In: Flemming Mouritsen (red.): Analyser af dansk børnelitteratur. København, Borgen

Forskningsområder

 • Sprog og kommunikation
 • fortælling, narrativitet, tingfinder-, traditions- og transferfortællinger
 • Litteratur, kultur og medier
 • børnekultur, legekultur, børnelitteratur, børne- og ungdomskultur
 • ungekultur
 • Informations- og kommunikationsteknologi
 • computer, I-pad, Wii
 • Filosofi og pædagogik
 • leg og læring

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller