Personlig profil

CV

Biografi:
Curriculum vitae

1980 nysproglig student fra Marie Kruses Skole, Farum

1981-9 studium ved Institut for litteraturvidenskab, Københavns Universitet

1984 exam.art. i litteraturvidenskab, KU 

1989 mag.art. i litteraturvidenskab, KU

1988-92 underviser ved Folkeuniversitetet i København; undervisningsassistent ved Institut for nordisk filologi (Københavns Universitet), Institut for litteraturvidenskab (Københavns Universitet), Center for nordiske Studier (Odense Universitet)


1992-7 dansk lektor ved Institut für Nordische Philologie und Germanische
Altertumskunde der Universität München;


1995-7 censor ved Bayerns tolkeeksamen i dansk 


1997-9 ekstern lektor bl.a. ved Institut for litteraturvidenskab (Københavns Universitet),
Institut for nordisk filologi (Københavns Universitet), Sociologisk Institut (Københavns Universitet, Institut for statskundskab (København Universitet), Institut für Nordische Philologie der Universität Hamburg

1998 ph.d. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet

1999-2003 adjunkt i dansk litteratur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk
Universitet

2002-5 censor for litteraturvidenskab/litteraturhistorie

2002- censor for kvinde/kønsstudier

2003- lektor i dansk litteratur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet

2005 underviser ved Universität Zürich

2005-2008 honorary senior lecturer ved University College London

2017-2020 leder af forskningsgruppen SuKK (Sundhed, Køn, Krop og Reproduktion)


Øvrige hverv: forfatter, anmelder, kulturformidler, foredragsholder, medlem af kunstnerisk råd for litteratur ved H.C. Andersen 2005, redaktør af tidsskriftet Synsvinkler, forlagskonsulent, gæsteunderviser ved en række danske og udenlandske universiteter, konferenceplanlægger, udgiver.

Gæsteophold ved University of North Florida, City University of New York (CUNY) og University of Wisconsin Madison; Islands Universitet, Letlands Universitet.

 

Forskningsområde

Forskningsfelt:
Min forskning har helt fra min studietid drejet sig om forhold mellem litteratur, køn og seksualitet. Min teoretiske horisont har været og er stadig præget af den franske filosof Michel Foucault, som jeg i 1988 skrev konferensspeciale om. Specialet blev udformet som en indføring i hans samlede forfatterskab og udkom som bog, Det tomme menneske, på Museum Tusculanum i 1992. Den lille bog blev med tiden meget populær, og den blev genoptrykt mange gange, senest i 2018 (den er også den eneste bog, jeg tjener penge på!).

Da det aldrig lykkedes mig at få et ph.d-stipendium på et dansk universitet, rejste jeg i 1992 til München, hvor jeg arbejdede som dansk lektor frem til 1997. I den periode skrev jeg hovedparten af min ph.d-afhandling om Karen Blixen, Det umenneskelige, der blev forsvaret i 1999. Afhandlingen udkom som bog i 2001 på Odense Universitetsforlag.

I 2000 blev jeg ansat som adjunkt i dansk litteratur ved Syddansk Universitet, og i 2004 som lektor.

Min ph.d-afhandling er præget af min interesse for feministisk og postfeministisk teori og af mit møde med queer teori, især amerikanske tænkere som Judith Butler og Eve Kosofsky Sedgwick. Jeg fandt den butler’ske ”kønsballade” en spændende ramme til at behandle underbelyste aspekter af Blixens forfatterskab.

Mit adjunktprojekt var en afhandling om Herman Bang, hvor jeg igen forsøger at bringe postfeminisme og queer teori i spil med et kendt dansk forfatterskab. Det resulterede i bogen, Mærkværdige læsninger, der udkom i 2003 på Syddansk Universitetsforlag.

I 2005, jubelåret for H.C. Andersens 200 års fødselsdag, skrev jeg på baggrund af to forskningssemestre den lille populærvidenskabelige debatbog, Hjertebrødre. Krigen om H.C. Andersens seksualitet (Syddansk Universitetsforlag). Her undersøger jeg blandt andet mandekærlighed og misogyni i især de to romaner Improvisatoren (1835) og O.T. (1836).

Mit nuværende projekt er en historie over dansk homolitteratur med særligt fokus på det senere 19. århundrede og det tidlige 20. århundrede. Det skal gerne resultere i en bog på engelsk.

Ved siden af min forskning har jeg udgivet tre små Herman Bang-noveller, ”Paria’er” (Syddansk Universitetsforlag, 2002), et Bang-skuespil, Offret Liv (Reitzel, 2004) og en samling af karikaturtegninger af Bang sammen med Torben Lund, Knud Arne Jürgensen og Sten Rasmussen. Bogen "Stoppet i Farten: Herman Bang i karikaturens troldspejl" udkom på Gyldendal i 2007, 150-året for Bangs fødselsdag.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Dag Heede er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller