Henrik Boye Thybo Christesen

Professor, PhD, lektor

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV


C u r r i c u l u m V i t a e

Hovedpunkter

1. Cand. med., januar 1990
2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge, april 1994
3. Ph.D.-graden i medicin, januar 1998
4. Speciallæge i pædiatri, marts 1998
5. reservelæge/afdelingslæge i neonatalsektion Odense/Skejby/Rigshospitalet 1/9 98- 31/10 02
6. Overlæge, klinisk lektor, Børneafd. H, OUH 1/11 03-30/4 2007
7. Overlæge, forskningslektor, Børneafd. H, OUH 1/5 2007 -

Studieforløb

1. Matematisk biologisk studentereksamen, Århus Statsgymnasium, 1977, eksamensgennemsnit 9,7

2. Cand. med., Århus Universitet, januar 1990 efter 7 års studier. Under studiet ca. 3000 timers vagt¬arbejde gennem FaDL, heraf over halvdelen som venti¬la¬tør, børneven¬ti¬latør og medicingiver

Ansættelser

1. Parenkymkir. afd. L, Århus Kommuneho¬spital (Studentervikariat) , 2 mdr.: 5.6 6.8 1989

2. Afd. Røntgen R, Århus Kommunehospi¬tal, 4 mdr.: 7.1 30.4 1990

3. Orto¬pædkir. afd. L, Aarhus Amtssygehus, turnus - 6 mdr.: 1.5 31.10 1990

4. Medicinsk afd. M, Århus Kommunehospital , turnus - 6 mdr.: 1.11 90 30.4 1991

5. Blandet med. - kir. afd., Skagen sygehus, 1 md.: 1.5 - 30.5 1991

6. Øre-næse-hals afd. H, Århus Kommunehospi¬tal, 3 mdr.: 1.6 - 31.8 1991

7. Institut for klinisk eksperimentel Forskning, Århus Kommunehospital, klinisk assistent 1.9 -31.10 1991. Corrosio Tractus digestorii. Igangsættelse af Ph.D. studie. Dette videreført 1.11 1991 - 31.1 1992 som selvfinansieret studie sideløbende med korttids-vikariater, især på gynækologisk-obstetrisk afd., Thisted Sygehus.

8. Pædiatrisk afd. A, Århus Kommunehospital, 6 mdr.: 1.2 - 31.7 1992

9. Pædiatrisk afd. B, Randers Centralsygehus, 3 mdr.: 1.8 - 31.10 1992

10. Institut for klinisk eksperimentel Forskning, Skejby sygehus, klinisk assistent 1.11 - 31.12 1992. Corrosio Tractus digestorii. Ph.D. stipendie

11. Pædiatrisk afd. B, Randers Centralsygehus, 10 mdr.: 1.1 - 31.10 1993

12. Øre-næse-hals afd. H, Århus Kommunehospi¬tal, 1.11 93 - 30.4 1994

13. Institut for klinisk eksperimentel Forskning, Skejby sygehus, klinisk assistent 1.5 - 31.7 1994. Corrosio Tractus digestorii. Ph.D. stipendie

14. Pædiatrisk afdeling H, Odense Universitetshospital. Undervisningsstilling 1.9 1994 - 31.8 1996

15. Pædiatrisk afdeling, Esbjerg centralsygehus. 1. reservelæge (blokstilling) 1/9 96 - 31/8 97

16. Pædiatrisk afdeling H, Odense Universitetshospital. 1. reservelæge (blokstilling) 1/9 97 - 31/8 98

17. Neonatalafsnittet, Pædiatrisk afdeling H, Odense Universitetshospital. 1. reservelæge 1/9 98 – 31/3 00

18. Ålesund barnafdeling, Norge. Overlægevikar uge 16, 1998; uge 2, 22, og 34, 1999, uge 37 og 44, 2001.

19. Kristianssund barnafdeling, Norge. Overlægevikar uge 38 og 45, 1998, uge 2, 7-8 2000

20. Oppland Sentralsjukehus, børneafd. Gjøvik. Overlægevikar uge 28-29, 2000, og uge 8, 2001

21. Neonatalafsnittet, Børneafdelingen, Skejby Sygehus. Afdelingslæge 1/4 00 –30/10 00

22. Neonatalafd. 5023 (GN), Rigshospitalet. Afdelingslægevikar 1/10 00 – 31/5 01

23. Patientcenter Rød, Odense Universitetshospital. Klinisk projektleder vedr. NeoBasen 1/6 01- 31/8 01

24. Oppland Sentralsjukehus, børneafd. Lillehammer. Overlægevikar uge 26, 2001, uge 27-28, 2002

25. Pædiatrisk afdeling H, Odense Universitetshospital. 1. reservelæge 1/9 01 – 31/10 02

26. Pædiatrisk afdeling H, Odense Universitetshospital. overlæge 1/11 02 –

27. Deltidsansat ved lands-landsdelscenter for kongenit hyperinsulinisme og beta celle genetik, OUH, 1/11 05 –

28. Deltidsansat som forskningslektor ved Pædiatrisk afd. H, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, 1/5 2007 -

Publikationer

1) Chri¬stesen HB, Lange A. Immersio i badekar trods sikker¬hedsbadestol. Ugeskrift for Læger 2; 198¬9: 97

2) Christesen HBT, Sørensen KE. The topical and laminar organization of a commis¬sural associatio¬nal entorhino entorhinal projection in the guinea pig. Brain Research 505;1989:75 82

3) Christesen HBT. Indtagelse af ætsmidler. Epidemiologi, patogenese, forløb, komplikationer og prognose. Ugeskrift for Læger 155;1993:2379-82

4) Christesen HBT. Epidemiology and prevention of caustic ingestion in children. Acta Pædiatrica 83;1994:212-15

5) Christesen HBT. Diagnostik og behandling ved indtagelse af ætsmidler. Ugeskrift for Læger 156;1994:4125-8

6) Christesen HBT. Caustic ingestion in adults. Epidemiology and prevention. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 32; 1994: 557-68

7) Christesen HBT. Prediction of complications following caustic ingestion in adults. Clinical Otolaryngology 20;1995:272-8

8) Christesen HBT. Prediction of complications following unintentional caustic ingestion in children. Is endoscopy always necessary? Acta Pædiatrica 84; 1995: 1177-82

9) Christesen HBT, Melander A. Prolonged elimination of tolbutamide in a newborn with hyperinsulinaemic hypoglycaemia.Eur J Endocrinol 138; 1998: 698-701

10) Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Kongenit hyperinsulinisme. Ugeskrift for Læger, 163;2001:2354-8.

11) Christesen HBT, Feilberg-Jørgensen N, Brock Jacobsen B. Pancreatic beta-cell stimulation tests in transient and persistent congenital hyperinsulinism. Acta Pædiatrica 90;2001:1116-20

12) Christesen HBT, Brock Jacobsen B, Odili S, Buettger C, Cuesta-Munoz A, Hansen T, Brusgaard K, Massa O, Matschinsky FM, Barbetti F. The second activating glucokinase mutation (A456V): Implications for glucose homeostasis and diabetes therapy. Diabetes 51;2002:1240-6
13) Grosen DW, Kamper J, Christesen HB. Recurrence of group B streptococcal infection in neonates. Ugeskr Laeger. 2004;166:3308-9.

14) Hussain K, Cosgrove KE, Shepherd RM, Luharia A, Smith VV, Kassem S, Gregory JW, Sivaprasadarao A, Christesen H, Jacobsen BB, Brusgaard K, Glaser B, Maher EA, Lindley KJ, Hindmarsh P, Dattani M, Dunne M. Hyperinsulinaemic hypoglycaemia in Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS) due to defects in the function of pancreatic ß-cell ATP-sensitive K+ channels. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4376-82

15) Hussain K, Bryan J, Christesen HT, Brusgaard K, Aguilar-Bryan L. Serum glucagon counter-regulatory hormonal response to hypoglycaemia is blunted in persistent hyperinsulinism of infancy. Diabetes 2005;54:2946-51

16) Christesen HBT, Jensen RBB, Birkebæk NH, Hertel NT, Main KM, Mortensen HB, Næraa RW, Juul A. Væksthormonbehandling af korte børn født small for gestational age. Ugeskr Læger 2006;168:889-895Mohnike, K, Blankenstein,O, Christesen,HT, de Lonlay J, Hussain, K, Koopmans, KP, Minn H, Otonkoski T, Mohnike,W, Ribeiro, M, Schoenle, E, N-Fékété C. Proposal for a standardized protocol for 18F-DOPA-PET (PET / CT) in Congenital Hyperinsulinism. Hormone Research 2006;66:40-42
18) Haya Alkhayyat, HBT Christesen, James Steer, Helen Stewart, Klaus Brusgaard, Khalid Hussain. Mosaic Turner Syndrome and Congenital Hyperinsulinism, J Ped Endocrinol Metab, 2006;19:1451-7

19) HBT Christesen, Klaus Brusgaard, Jan Alm, Sture Sjöblad, Khalid Hussain, Claus Fenger, Lars Rasmussen, Claus Hovendal, Timo Otonkoski and Bendt Brock Jacobsen. Rapid genetic analysis in congenital hyperinsulinism. Hormone Research, 2007;67:184-188

20) Hussain K, Blankenstein O, de lonlay P, Christesen HT. Hyperinsulinaemic hypoglycaemia: Biochemical basis
21) and the importance of maintaining normoglycaemia during management. Arch Dis Child 2007;92:568-570

22) Morris Muzyamba, Tabasum Farzaneh, Phillip Behe, Alison Thomas, Henrik BT Christesen, Klaus Brusgaard, Khalid Hussain & Andrew Tinker. Complex ABCC8 DNA variations in congenital hyperinsulinism: lessons from functional studies. Clin Endocrinol, (Oxf). 2007;67:115-24. Epub 2007 Apr 27.

23) Brok J, Greisen G, Madsen LP, Tilma K, Faerk J, Børch K, Garne E, Christesen HT, Stanchev H, Jacobsen T, Nielsen JP, Henriksen TB, Gluud C.Agreement between Cochrane Neonatal reviews and clinical practice guidelines for newborns in Denmark – a cross sectional study. Arch Dis Child 2007 2008 May;93(3):F225-9. Epub 2007 Sep 24

24) Christesen HBT, Brusgaard K, Beck Nielsen H, Brock Jacobsen B. Non-insulinoma persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia caused by an activating glucokinase mutation: Hypoglycaemia unawareness and attacks. Clin Endocrinol 2008;68:747-755

25) HBT Christesen, ND Tribble, A Molven, J Siddiqui, T Sandal, K. Brusgaard, S Ellard, PR Njølstad, J Alm, B. Brock Jacobsen, Khalid Hussain, AL Gloyn. Activating glucokinase (GCK) mutations as a cause of medically responsive congenital hyperinsulinism: Prevalence in children without KATP-channel alterations and characterization of a novel GCK mutation. European Journal of Endocrinology 2008;159:27-34

26) K.S Alatzoglou, J. Turton, D. Kelberman, P.E Clayton, A. Mehta, C. Buchanan, S. Aylwin, E.C Crowne, H.T Christesen, T. Hertel, P. Trainer, M.O Savage, J. Raza, K. Banerjee, S. Sinha, S. Ten, T. Mushtaq, R. Brauner, T. Cheetham, P.C Hindmarsh, P.E Mullis, M.T Dattani. Expanding the spectrum of mutations in GH1 and GHRHR : Genetic screening in a large cohort of patients with Isolated Growth Hormone Deficiency (IGHD). J Clin Metab Endocrinol. 2009 Sep;94(9):3191-9. Epub 2009 Jun 30.

27) Taneja TK, Mankouri J, Karnik R, Kannan S, Smith AJ, Munsey T, Christesen HBT, Beech DJ, Sivaprasadarao A. Sar1-GTPase dependent ER exit of KATP channelse revealed by a mutation causing congenital hyperinsulinism. Hum Mol Genet. 2009 Jul 1;18(13):2400-13. Epub 2009 Apr 8.

28) Sandal T, Bjerke Laborie L, Brusgaard K, Eide SÅ, Christesen HBT, Søvik O, Njølstad PR, Molven P. The spectrum of ABCC8 mutations in Norwegian patients with congenital hyperinsulinisme of infancy. Clin Gen 2009;75:440-8

29) Bergstein K, Christesen HBT et al. Effektiv behandling af hyperkalciæmi ved neonatal subkutan fedtnekrose. Ugeskr Laeg. 2010;172:2096-97

30) Zachariassen G, Færk J, Esberg BE, Groen JF, Mortensen S, Christesen HT, Halken S. Allergic diseases among very preterm infants according to nutrition after hospital discharge. Paediatric Allergy and Immunology, accepted Sept 2010

31) Zachariassen G, Færk J, Grytter C, Esberg BE, Hjelmborg J, Mortensen S, Christesen HT, Halken S. Nutrient-enrichment of human milk for preterm infants after hospital discharge – a randomized controlled trial. Pediatrics, Accepted July 2010

32) M. Melikian, E. Petraykina, I. Volkov, Y. Averyanova, I. Kolomina, H. Christesen, V. Peterkova. Congenital hyperinsulinism. Diagnosis and treatment. J. Pediatria n.a. Speransky G.N., 2011; Vol. 90 (1): 1-160 (russisk).

33) Michelsen VV, Brusgaard K, Hussain K, Tan Q, Thomassen M, Christesen HT, RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded oancreatic tissue from children with congenital hyperinsulinism for use in gene expression microarray. Submitted

34) AlMutair A, Brusgaard K, Bassam B-A, Christesen HT. From Homozygous 11p15-p14 Deletion Syndrome to CHI-USH1 Syndrome: Congenital hyperinsulinism, inner ear and retinal manifestations only with variable severity of hypoglycemia including conversion to diabetes in early adolescence. J Clin Endocrinol Metab Submitted Jan 2011

35) Christesen HT, Brusgaard K, Hussain K. Recurrent Spontaneous Hypoglycaemia Causes Loss of Neurogenic and Neuroglycopaenic Symptoms in Infants with Congenital Hyperinsulinism PLoS ONE, submitted marts 2011

36) Christesen HT, Tine Falkenberg, Claes Elvander, Jørgensen Jan Stener. The role of Vitamin D in pregnancy. In preparation, Acta Obstetr Gynecol Scand,

37) Tine Falkenberg, Claes Elvander, Christesen HT. Vitamin D’s rolle under garviditeten og betydning for mor og barn. In preparation, Ugeskr Laeger

38) Stine Hedegaard Christoffersen, Maria Fuglsang Bruun, Christesen HT. Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi 1, In preparation, Ugeskr Laeger

39) Stine Hedegaard Christoffersen, Maria Fuglsang Bruun, Christesen HT. Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi 2, In preparation, Ugeskr Laeger1

40) Barbara Bjerre Krogh, Christesen HT. Transient hyperinsulinemic hypoglycemia and zero order elimination of lithium in a newborn with maternal lithium use, afsluttet juni 2010 In preparation

PhD

1. Christesen HBT. Indtagelse af ætsemidler hos børn. Incidensrater, forebyggelse, forløb og prognose. Ph.D. afhandling. Øre-Næse-Hals-afdeling, Århus Kommunehospital, Institut for epidemiologi og socialmedicin, Århus Universitet, januar 1998.

2. Christesen HBT. Indtagelse af ætsemidler hos børn. Incidensrater, forebyggelse, forløb og prognose. Ugeskrift for læger, Resume, 1998

3. Christesen HBT. Caustic ingestion in children. Incidence rates, prevention, course and prognosis. Danish Medical Bulletin 45; 1998: 229

4. Christesen HBT. Caustic ingestion in children. Incidence rates, prevention, course and prognosis. In: Doctorates and PhDs. Summaries of Doctorates and PhDs awarded by the university of Aarhus in 1997. Acta Jutlandia LXXIII : 3, 1998. University Life Series 6, The University of Aarhus

5. Christesen HBT. Prediction of complications following caustic ingestion in adults. Reprinted in: Home Study course in Otolaryngology – Head and Neck Surgery, section three: Trauma and critical care medicine. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation, Inc., 1998

6. Christesen HBT. Prediction of complications following unintentional caustic ingestion in children. Is endoscopy always necessary? Reprinted in: Home Study course in Otolaryngology – Head and Neck Surgery, section three: Trauma and critical care medicine. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation, Inc., 1998

Bogkapitler

1. Christesen HBT, Herold K, Noordam K, Gloyn AL. GK linked hypoglycemia: Clinical aspects of activating glucokinase mutations. In: Matschinsky FM, Magnuson MA (eds): Glucokinase and glycemic disease: From basics to novel therapeutics. Front Diabetes, Basel, Karger, 2004;16:75-91.

Nationale guidelines

1. Christesen HT, Esberg G. Noenatal hypoglykæmi, national guidline. Dansk Pædiatrisk Selskab, www.paediatri.dk, dec. 2010.

MTV rapporter

1. Christesen, HBT. Brusgaard K. Kongenit Hyperinsulinisme og Neonatal Diabetes Mellitus. Genotypning, PET-CT skanning. Odense, 2006

Foredrag

1) Christesen HBT, Illum P. Epidemiology and prevention of caustic ingestion in children. VIth International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology, Rotterdam 29/5-1/6 1994

2) Christesen HBT, Illum P. Caustic ingestion in children. Predictive factors of esophageal injury. Oral paper. VIth International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology, Rotterdam 29/5-1/6 1994

3) Christesen HBT. Indtagelse af æstmidler - hvor hyppigt, hvor farligt? Dansk Pædiatrisk Selskab, Rigshospitalet, København 2/12 1994

4) Christesen HBT. Corrosio Oesophagi - hyppighed og forebyggelse hos børn og voksne. Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved & Halskirurgi, Rigshospitalet, København, 4/2 1995

5) Christesen HBT. Indtagelse af ætsmidler hos børn og voksne - er endoskopi altid nødvendig? Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved & Halskirurgi, Rigshospitalet, København, 4/2 1995

6) Christesen HBT, Hertel J. Præsentation af landsdækkende kvalitetssikringsprojekt for neonatalogi, NEOBASE. Dansk Pædiatrisk Selskab, 6/10 1995

7) Christesen HBT. Early diagnosis and treatment of caustic ingestion in children. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. Izmir, Tyrkiet, 3-5/4 1996

8) Christesen HBT. Effective methods of preventing caustic ingestion in children. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. Izmir, Tyrkiet, 3-5/4 1996

9) C hristesen HBT, Jørgensen NF, Jacobsen BB. Hypoglycaemia in the newborn - a case with resolution of Persistent Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia without surgery. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 10-11/5 96

10) Christesen HBT. Indikationer for indlæggelse og endoskopi ved børns utilsigtede indtagelser af ætsemidler. Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadesforebyggelse, København, 3-4/10 96

11) Christesen HBT, Knud Yderstræde. Neonatal hyperinsulinisme. Behandling og udredningsstrategier. Diabetesforskningscenteret, Odense Universitetshospital. 6/5 1997

12) Christesen HBT. Unintentional caustic ingestion: Is endoscopy always necessary? 5th International Congress on Pediatric Emergency and Pediatric Intensive Care. Padova, Italy, June 8-11, 1997

13) Christesen HBT. CRIB score. 7. landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 8-10/10 1998

14) Børn og medicin – er der noget, vi ikke må bruge? arr. Vestsjællands Lægekredsforening, Korsør 20/11 1998

15) Christesen HBT. Caustic ingestion in children – a historical review. 2nd World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children, Cairo, Egypten, 13-15/4 1999

16) Christesen HBT, Lauritsen J, Kamper, J, on behalf of the ETFOL group. CRIB score. A better predictor for death and late morbidity in extremely prematures- the Danish ETFOL experience. 17th Nordic Perinatal Congress, Odense, 23-26/5 01

17) Christesen HBT, Brusgaard K, Malic J, Brock Jacobsen B. Congenital hyperinsulinism. 17th Nordic Perinatal Congress, Odense, 23-26/5 01

18) Christesen HBT, Brock Jacobsen B, Cuesta-Munoz A, Hansen T, Brusgaard K, Massa O, Matschinsky FM, Barbetti F. A novel activating glucokinase mutation (A456V) in a family with hyperinsulinism. The 6th LWPES ESPE Pediatric Endocrinology Joint Meeting, Montreal, Canada, 6-10/6 2001. Pediatric Research 49;2001:S13A

19) Brusgaard K, Thybo Christesen H, Hansen KL, Hansen T, Barbetti F, Malic J, Beck Nielsen H, Hørder M, Brock Jacobsen B. Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi: En undersøgelse for mutationer i børn med familiær nesidioblastose. Dansk Endokrinologisk Selskab, årsmøde, Ålborg 26-27/1 2001

20) Christesen HBT, Lauritsen J, Kamper, J, på vegne af ETFOL gruppen. CRIB score. En bedre prædiktor for død og sen morbiditet hos ekstremt præmature i ETFOL studiet. 10. Landsmøde i neonatalogi, Gl. Avernæs, 4-6/10 01

21) Christesen HBT. Kliniske databaser – eksemplet NeoBasen. Kvalitetsudvalget, Sygehus Fyn, 12/10 01

22) Christesen HBT, Lavard, L, Nielsen F, Müller J, Berg JP, Brock Jacobsen B. Klinik og genetik ved TSH og thyreoideahormon (T4 og T3) receptordefekter. Dansk Pædiatrisk Selskab, møde i København, 23/11 01

23) Christesen HBT, Brock Jacobsen B. Peno-scrotal hypospadia and midline defects. Advanced postgraduate course in intersex, hormones and gender. Tobago, arr. Barnavdelingen, Karolinska Sjukhus, Sverige, 5-17/2 02

24) Christesen HBT, Krogh L, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Genetisk screening ved hyperinsulinæmisk hypoglykæmi. Dansk Selskab for Medicisk Genetik, Odense, 28/2 02

25) Brusgaard K, Christesen H, Malic J, Krogh L, Hansen T, Barbetti F, Beck-Nielsen H, Hørder M, Brock Jacobsen, B: Persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia of infancy: a surway for mutations in Danish children with Nesidioblastosis. Insights from Single Cell Signalling, EU meeting at Engelberg, Scweiz, 21-24/3 02
26) Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Hyperinsulinaemic hypoglycaemia in Denmark. Genotypes and phenotypes. The National Endocrinological Research Centre at the Russian Academy of Medical Sciences. Dansk-russisk pædiatrisk endokrinologisk seminar, Moskva, 29/5-1/6 02
27) Christesen HBT, Brusgaard K, Malec J, Brock Jacobsen B. Rapid genetic screening as a predictor of diffuse-type congenital hyperinsulinaemia before subtotal pancreatectomy in a six-weeks old girl. 29th ESPE meeting, Madrid, 25-28/9 02. Hormone Research 2002;58(S2):76-77
28) Christesen HBT. Kongenit hyperinsulinisme, vedvarende og transitorisk. XI Landssymposium i neonatalogi, Rebild, 1/11 02.
29) Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Hyperinsulinaemia in Denmark. Genotypes and phenotypes. Forskningsdag, afd. H, Odense, 1/11 02.

30) Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Review lecture: Hyperinsulinaemia in Denmark. Genotypes and phenotypes. European Network for Research into Hyperinsulinism, 4th workshop. Fontainebleau, Frankring, 15-16/11 02.

31) Brusgaard, K., Christesen, H., Malec, J., Hørder, M., Brock-Jacobsen, B. Genetic causes of persistent hyperinsulinemic hypoglycaemia of infancy. Årsmøde, Dansk endokrinologislk selskab. Århus Universitet, 24-25/103.

32) Christesen HBT, Brusgaard K. Kongenit hyperinsulinisme. Orienteringsmøde, Klinisk Kemisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 26/2 03.

33) Brusgaard K, Christesen HBT. Kongenit hyperinsulinisme. Skandinavisk brugermøde, Perkin-Elmer, Marienlyst, Helsingør, 20/5 03.

34) Christesen HBT, Brock Jacobsen B, Brusgaard K, Sivaprasadarao RA, Mankouri J, Smith A. A heterozygous Kir6.2 mutation cause transient congenital hyperinsulinism. 42nd ESPE meeting, Ljubljana, Slovenien, 18-21/9 03. Hormone Research 2003;60 (S2):13

35) Hussain K, Cosgrove KE, Smith V, Gregory JW, Christesen HBT, Jacobsen BB, Brusgaard K, Dattani M, Hindmarsh P, Lindley KJ, Dunne MJ. Hyperinsulinaemic hypoglycaemia in Beckwith-Weidemann Syndrome (BWS) due to defects in pancreatic β-cell ATP-sensitive K+ channels. 42nd ESPE meeting, Ljubljana, Slovenien, 18-21/9 03. Hormone Research 2003;60 (S2):20

36) Christesen HBT. Væksthormonbehandling af korte born født SGA. 13. Novo Nordisk Børne-Endokrinologisk Symposium. Svendborg, 25/11 03.

37) Christesen, HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B, Sivaprasadarao RA, Mankouri J, Smith A. A heterozygous Kir6.2 mutation cause transient congenital hyperinsulinism. Dansk Endokrinologisk Selskab, årsmøde, Odense 23-24/1 04.

38) Brusgaard K, Christesen HBT, Dunne M, Malec J, Moos H, Hørder M, Brock Jacobsen B. Nye mutationer ved familiær kongenit hyperinsulinæmisk kypoglykæmi. Dansk Endokrinologisk Selskab, årsmøde, Odense 23-24/1 04.

39) Hare TM, Brusgaard K, Christesen HT. A new assay for analysing intron variations in congenital hyperinsulinism. KKA seminar, 20/4 2004, Klinisk Kemisk afdeling, Odense Universitetshospital.

40) Christesen HBT. Neonatal hypoglykæmi. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

41) Christesen HBT. Væksthormonbehandling af korte born født SGA. Endokrinologisk workshop for sygeplejersker, Arr. Eli Lilly, Hindsgavl Slot, 27/5 074.

42) Christesen HT. NordiNet vækst og hypofyse database. 14. Novo Nordisk børneendokrinologi symposium, Svendborg 8/6 2004

43) Hare TM, Brusgaard K, Christesen HBT, Brock Jacobsen B. Sulphonylurea receptor 1 intron variations in congenital hyperinsulinism. Clinical focus presentation, 43rd ESPE meeting, Basel, Schweiz, 10-13/9 2004

44) Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. The genotype of 105 children with congenital hyperinsulinism. Clinical focus presentation, 43rd ESPE meeting, Basel, Schweiz, 10-13/9 2004

45) Christesen HBT, Brusgaard, Brock Jacobsen B. The genotype of 101 children with congenital hyperinsulinism. First meeting of the European group for the study of monogenic diabetes. Malaga. 21-22/10 04

46) Christesen HBT. Vækst og vækstforstyrrelser. Fyraftensmøde om Børns vækst og trivsel, Arr. Novo Nordisk, Ålborg 26/4 2005; Odense 17/5 2005

47) Christesen HBT. Årsager til lav højde hos SGA børn. Vårmøde, arr. Ålborg/Hjørring børneafdelinger, Rebild 20/5 2005

48) Christesen HBT, Sjöblad S, Brusgaard K, Papadopoulou D, Brock Jacobsen B. Permanent neonatal diabetes in a child with an ABCC8 gene mutation. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 22/9 2005. Hormone Research 64;2005,S1,p.135

49) Christesen HBT. A users perspective – Nordinet in practice. Hilton Lyon, at ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 22/9 2005

50) Christesen HBT, Brusgaard K, Beck Nielsen H, Malec J, Brock Jacobsen B. Non-insulinoma pancreatogenous hypoglycaemia syndrome (NIPHS) caused by an activating glucokinase mutation. DES årsmøde, Esbjerg 20/1 2006

51) Brusgaard K, Christesen HBT, Hansen T, Njölstad P, MAlec J, Brock Jacobsen B. A TCF1 mutation may cause transient congenital hyperinsulinism followed by MODY3. DES årsmøde, Esbjerg 20/1 2006

52) Henriksen N, Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Gen-ekspressions studier på microarray: Anvendelse af RNA fra formalin-fixeret, paraffin-indstøbt pancreasvæv fra patienter med kongenit hyperinsulinisme. DES årsmøde, Esbjerg 20/1 2006

53) Henriksen N, Brusgaard K, Christesen HBT, Hussain K, Jacobsen BB. Gene expression studies with microarray: Application of RNA extracted from formalin-fixed, paraffin-embedded pancreatic tissue from patients with congenital hyperinsulinism. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 16/6 2006

54) Christesen HBT. Definitionen på hypoglykæmi. Neonatal landssymposium, arr. AFd. GN, RH, Middelfart, 6/10 2006

55) Christesen HBT. SGA – hele vejen rundt. Kursus for børneendokrinsygeplejersker, arr. Pfeizzer, Vejle, 7/10 2006

56) Christesen HBT. Hypoglykæmi og pancreasinsufficiens hos nyfødte og småbørn. 10. symposium i pædiatrisk gastroenterologi. Hindsgavl slot, 9/10 2006

57) Christesen HT, Hussain K, Svargo L, Brock Jacobsen B, Brusgaard K. No mutations in uncoupling protein2 in a large series of genetically unexplained congenital hyperinsulinism. The 4th Asian-Pacific Paediatric Endocrinology Society Meeting, Pattaya, Thailand, 1-4/11 2006

58) Brusgaard K, HUssain K, Svargo L, Brock Jacobsen B, Christesen HT. .Molecular genetic analysis for KCNJ11 and ABCC8 promotor variants in congenital hyperinsulinsim. The 4th Asian-Pacific Paediatric Endocrinology Society Meeting, Pattaya, Thailand, 1-4/11 2006

59) Henrik Thybo Christesen, Klaus Brusgaard. Betacellegenetik og hyperinsulinæmisk hypoglykæmi i barne- og voksenalderen. Afd. M, Odense Universitetshospital 28/11 2006

60) Sandal T, Eide SÅ, Brusgaard K, Christesen H, Undlien D, Joner G, Søvik O, Njølstad P, Molven A. The sulfonylurea receptor and insulin regulation: Mutational screening of patients with congenital hyperinsulinism or T1diabetes. Diabeteskonferencen 2007, Norges Diabetesforbund, Oslo Airport 7-9/2 2007

61) Nete Henriksen, Klaus Brusgaard, Claus Fenger, Virpi Smith, Khalid Hussain, Bendt B. Jacobsen, Henrik T. Christesen. RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) pancreatic tissue for use in gene-expression microarray. Dansk selskab for patologisk anatomi og cytologis (DSPACs) årsmøde, københavn, 22.-24.marts 2007.

62) Christesen HT, Hussain K, Svargo L, Brock Jacobsen B, Brusgaard K. Christesen HT, Hussain K, Svargo L, Brock Jacobsen B, Brusgaard K. Uncoupling protein 2 mutations: a new explanation for congenital hyperinsulinism? ECE congress, Budapest 30/4-2/5 07

63) Christesen, HBT. En familie i væksthormonbehandling siden 1976. Væksthormon symposium, Kongebrogården 10-11/5 2007

64) Christesen, HBT. Cases og erfaringer om korte børn født SGA. Væksthormon symposium, Kongebrogården 10-11/5 2007

65) Christesen, HBT, Børch, K. Behandling af hypoglykæmi. 16. landssymposium i neonatologi, Gl.Avernæs 30/8-1/9 2007

66) Christesen, HBT. Intrauterin væksthæmning (IUGR): Konsekvenser for fosteret, den nyfødte og i voksenalderen. 16. landssymposium i neonatologi, Gl.Avernæs 30/8-1/9 2007

67) Christesen HBT, Døj I. Kontinuerlig ernæring til for tidligt fødte. 16. landssymposium i neonatologi, Gl.Avernæs 30/8-1/9 2007

68) Christesen HBT. Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi: Genetik med konsekvenser for behandlingen. Dansk Endokrinologisk Selskab, Steno Diabetes Center 9/11 07

69) Christesen HT, Petersen H, Brusgaard K, Hovendal C, Hansen TP, Rasmussen L, Henriksen JE. 18F-Fluoro-DOPA PET-CT scanning ved hyperinsulinisme og insulinoma. DES årsmøde, Århus, 17/1 2008

70) Brusgaard K, Albalwi MA, Svargo L, Christesen HT. Molecular genetic analysis of a patient with hyperinsulinism and deafness. DES årsmøde, Århus, 17/1 2008

71) Christesen HBT. Kongenit hyperinsulinisme. I går, i dag, i morgen. Pædiatrisk Forskningsenhed Åbningssymposie, Børneafd. H, OUH, 7/2 2008

72) KS Alatzoglou, J Turton, PE Clayton, A Mehta, C Buchanan, S Aylwin, EC Crowne, HT Christesen, T Hertel, P Trainer, MO Savage, J Raza, K Banerjee, S Sinha,T Cheetham, PC Hindmarsh, PE Mullis, MT Dattani. Congenital Isolated Growth Hormone Deficiency: Something Old, Something New. ENDO 2008, San Franscisco, USA, 15/6 2008

73) Malec, J, Brusgaard K, Hussain K, Brock Jacobsen B, Christesen HBT. The genotype of 161 children with congenital hyperinsulinism. 28th world congress of biomedical laboratory science, New Delhi, India, 24-28/8 2008

74) Christesen HBT, Tribble ND, Molven A, Siddiqi J, Sandal T, Brusgaard K, Ellard S, Njølstad P, Alm J, Jacobsen BB, Hussain K. Congenital hyperinsulinism: Prevalence of activating glucokinase mutations and a novel mutation. 47rd ESPE meeting, Istanbul, Tyrkiet, 20-23/9 2008

75) Christesen H. Kalkstofskiftet. Nutritiv og hereditær rakitis. DSPE efteruddannelsesmøde, Skejby 20/3 2009

76) Christesen, HBT. Non-insulinoma persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia caused by an activating glucokinase mutation: Hypoglycaemia unawareness and attacks. The EASD Study Group on Genetics of Diabetes and The Scandinavian Society for the Study of Diabetes, 23/4 2009, Bergen, Norge

77) Christesen HBT. Vitamin D: The sunshine hormone. 19. Novo Nordisk Børne Endokrinologi Symposium, 4/5 2009, Svendborg

78) G Zachariassen, J Faerk, C Grytter, BH Esberg, Mortensen S, HT Christesen, S Halken. Growth among very premature infants fed human milk fortifier while breastfeeding after hospital discharge. ESPR, Hamburg 9.-12/10 09.

79) Christesen HBT. Behandling af konstitutionel gigantisme med epifysiodese. DSPE møde Odense, 19/3 2010

80) Sgpl. Christina Gerner Hansen, sgpl. Michelle Sørensen, Christesen HT. Hypoglykæmibehandling vejledt af flow-charts. 19. Landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 2/10 2010

81) Christesen HBT. Hyperinsulinisme. DSPE mode, Rigshospitalet, 19/11 2010

82) Christesen, HBT. Kvalitetsudvikling i dansk neonatologi. Jens Kamper Afskedssymposium, Odense, 10/12 2010


Congress Molecular genetics in clinical practice. Sankt Petersburg 6-9/07/2010. «Genetic and clinical variants of CHI» Oral presentation

6 meeting of the Russian Society of Geneticists 15-18.05.2010 Rostov-on-Don
“Clinical, biochemical and molecular-genetic characteristics of children with CHI”. Oral presentation.
83)

Posters

1. Christesen HBT. Incidence and prevention of caustic ingestion. Ph.D.-dag, Århus Universitet, Sundhedsvidenskabelige Faktultet. 19/4 1995.

2. Christesen HBT. Caustic ingestion - Discharge, observation or endoscopy? Ph.D.-dag, Århus Universitet, Sundhedsvidenskabelige Faktultet. 19.4/1995.

3. Christesen HBT. Decreased Incidence of Caustic ingestion in Children - Not Caused by Legislation. Xth Annual Meeting, American Society of Pediatric Otolaryngology ASPO. Tamarron Resort, Durango, Colorado, USA 27-30/5 1995

4. Christesen HBT. Unintentional Caustic Ingestion in Children - Discharge, Observation or Endoscopy? Xth Annual Meeting, American Society of Pediatric Otolaryngology ASPO. Tamarron Resort, Durango, Colorado, USA 27-30/5 1995

5. Christesen HBT. Effect of risk evaluation in the homes of toddlers on the incidence of caustic ingestion:

6. Third International Conference on Injury and prevention Control, Melbourne, Australia, 18-22/2 1996

7. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. Izmir, Tyrkiet, 3-5/4 1996

8. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 10-11/5 1996

9. Brock Jacobsen B, Feilberg Jørgensen N, Christesen HBT. Oral glucose intolerance test and IgF1 in neonatal hyperinsulinaemic hypoglycaemia. 5th joint meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology and the Lawson Wilkins Pediatric Society. Stockholm, 22-26/6 1997

10. Christesen HBT, Brock Jacobsen B, Melander A. Prolonged elimination of tolbutamide in a newborn with hyperinsulinaemic hypoglycaemia. 25th ESPE meeting, Firenze, 24-27/9 1998

11. Feilberg Jørgensen N, Christesen HBT, Brock Jacobsen B, Shyng SL, Nicols C, Permutt MA, Glaser B. Clinic and genetic discordance in geneticly verified persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia of infancy (PHHI). Horm Res 1998; 50 suppl. 3:84

12. Christesen HBT, Feilberg-Jørgensen N, Glaser B, Permutt A, Brock Jacobsen B. The relation between beta cell function and genotype in two patiens with congenital hyperinsulinism. 25th ESPE meeting, Firenze, 24-27/9 1998

13. Brock Jacobsen B, Christesen HBT, Berg JP. A novel mutation in the thyroid hormone receptor gene. 26th ESPE meeting, Warzawa, 30/8-1/9 99. Horm Res 51;1999: S2, P362

14. Christesen HBT, Holm A, Brock Jacobsen B. A newborn with hypocalcaemic seizures secondary to maternal vitamin D deficiency. 17th Nordic Perinatal Congress, Odense, maj 01.

15. Christesen HBT, Brusgaard K, Malec J, Brock Jacobsen B. Rapid genetic screening as a predictor of diffuse-type congenital hyperinsulinaemia before subtotal pancreatectomy in a six-weeks old girl. 29th ESPE meeting, Madrid, 25-28/9 02

16. Christesen HBT, Brock Jacobsen B. Severe hypospadia with associated malformations – Opitz syndrome and HOX gene mutations? 29th ESPE meeting, Madrid, 25-28/9 02Toftdahl H, Juvonen P, Christesen HBT, Kamper J. Det ideelle mor/barn afsnit. Landssymposium i neonatalogi, Rebild, 1/11 02
18. Christesen HBT, Brusgaard K, Malec J, Fenger C, Brock Jacobsen B. Rapid genetic screening as a predictor of histological type of congenital hyperinsulinaemia before subtotal pancreatectomy DSPAC årsmøde, København, 13-15/3 03

19. Brusgaard, K., Christesen, H., Malec, J., Hørder, M., Brock-Jacobsen, B. Persistent hyperinsulinaemic hypoglycamia of infancy. Mutations in Danish children with nesidioblastosis. 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/4 2003

20. Hare TM, Christesen HBT, Brusgaard K, Jacobsen BB. Sulphonylurea receptor 1 intron variations in congenital hyperinsulinism. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

21. Kasper Dalby, Henrik Thybo Christesen, Henrik Oxhøj. Transitorisk hypertrofisk kardiomyopati hos ekstremt præmatur af ikke-diabetisk mor. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

22. Christesen HBT, Brusgaard K, Malec J, Fenger C, Brock Jacobsen B. Rapid genetic screening as a predictor of histological type of congenital hyperinsulinaemia before subtotal pancreatectomy . Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

23. Grosen DW, Kamper J, Christesen HTC. Recidiv af gruppe B streptokokinfektion hos nyfødte. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

24. Christesen HBT, Brock Jacobsen B. Severe hypospadia with associated malformations – Opitz syndrome and HOX gene mutations? Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

25. Illum N, Holm AL, Christesen HTC. Performance of 4 consequtive cohorts of year 5 medical graduates in a 10 station OSCE. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 30/4 04.

26. Brusgaard, K. Christesen HB, Hoerder M, Jacobsen BB. The gentotype of 105 children with congenital hyperinsulinemia. American Diabetes Association, 64th Annual Scientific Sessions, Orange County Convention Center, Orlando, Florida, June 4-8, 2004.

27. Illum N, Holm AL, Christesen HTC, Husby S. Performance of 4 consecutive cohorts of year 5 medical graduates in a 10 station OSCE. 11th International Ottowa Conference on Medical Education. Barcelona, 6-8/7 2004

28. Brusgaard K, Malec J, Christesen HBT, Sivaprasadarao RA, Mankouri J, Ivarson S, Brock-Jacobsen B. Heterozygous Kir6.2 mutations in congenital hyperinsulinaemic hypoglycaemia. 12th International Congress of Endocrinology ICE, Lissabon, 1-4/9 2004

29. Hare TM, Brusgaard K, Christesen HBT, Brock Jacobsen B. Sulphonylurea receptor 1 intron variations in congenital hyperinsulinism. 43rd ESPE meeting, Basel, Schweiz, 10-13/9 2004

30. Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. The genotype of 105 children with congenital hyperinsulinism. 43rd ESPE meeting, Basel, Schweiz, 10-13/9 2004

31. Christesen HBT. Om evidensbaseret neonattalogi. 13. landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs, 30/9 2004

32. Grosen D, Kamper J, Christesen HBT. Gruppe B streptokok recidiv. . 13. landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs, 1/10 2004

33. Christesen HBT. Immun-stimulerende behandling ved neonatal sepsis. 13. landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs, 1/10 2004

34. Christesen HBT. Intrauterin væksthæmning og manglende catch up. 13. landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs, 2/10 2004

35. Christesen HBT. Indometacin profylakse. 13. landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs, 2/10 2004

36. Dalgas K, Christesen HBT. Transitorisk Kardiomyopati. 13. landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs, 2/10 2004

37. Christesen HBT. Væksthormonbehandling til korte børn født SGA. Statusmøde, pædiatri for praktiserende læger i Fyns Amt, OUH, 5/10 2004

38. Hare, TM, Brusgaard K, Christesen HBT, Brock Jacobsen B. Sulphonylurea receptor 1 intron variations in congenital hyperinsulinism. First meeting of the European group for the study of monogenic diabetes. Malaga. 21-22/10 04

39. Christesen HBT, Sjöblad S, Brusgaard K, Papadopoulou D, Brock Jacobsen B. Permanent neonatal diabetes in a child with an ABCC8 gene mutation. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 22/9 2005

40. Christesen HBT, Brusgaard K, Malec J, Brock Jacobsen B. Leucine-sensitive hyperinsulinemic hypoglycaemia, but no mutations in the GLUD, ABCC8 or KCNJ11 genes. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 24/9 2005

41. Christesen HBT, Schwartz, M, Hertel NT, Brock Jacobsen B. Too high pubertal response to low dose testosterone prior to surgery in a boy with PAIS. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 24/9 2005

42. Hertel NT, Christesen HT, Daugbjerg P, Muff M, Jacobsen BB. Central precocious puberty due to hamartoma in four pre-school children. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 23/9 2005

43. Christesen HBT, Brusgaard K, Beck Nielsen H, Malec J, Brock Jacobsen B. Non-insulinoma pancreatogenous hypoglycaemia syndrome (NIPHS) caused by an activating glucokinase mutation. DES årsmøde, Esbjerg 20/1 2006

44. Brusgaard K, Christesen HBT, Hansen T, Njölstad P, MAlec J, Brock Jacobsen B. A TCF1 mutation may cause transient congenital hyperinsulinism followed by MODY3. DES årsmøde, Esbjerg 20/1 2006

45. Henriksen N, Christesen HBT, Brusgaard K, Brock Jacobsen B. Gen-ekspressions studier på microarray: Anvendelse af RNA fra formalin-fixeret, paraffin-indstøbt pancreasvæv fra patienter med kongenit hyperinsulinisme. DES årsmøde, Esbjerg 20/1 2006

46. Klaus Brusgaard, Henrik BT Christesen, Torben Hansen, Pål Njölstad, Joan Malec, Bendt Brock Jacobsen. A TCF1 mutation may cause transient congenital hyperinsulinism followed by MODY3. European Congress of Endocrinology, Glascow, Scotland, 1-4/4 2006

47. HBT Christesen, K Brusgaard, H Beck Nielsen, J Malec, O Holther-Nielsen, B Brock Jacobsen. Noninsulinoma Pancreatogenous Hypoglycaemia Syndrome (NIPHS) caused by an activating glucokinase mutation. European Congress of Endocrinology, Glascow, Scotland, 1-4/4 2006.

48. Henriksen N, Brusgaard K, Christesen HBT, Hussain K, Jacobsen BB. Gene expression studies with microarray: Application of RNA extracted from formalin-fixed, paraffin-embedded pancreatic tissue from patients with congenital hyperinsulinism. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006

49. Christesen HBT, Brusgaard K, Beck Nielsen H, Malec J, Brock Jacobsen B. Adult-onset non-insulinoma hyperinsulinemic hypoglycemia caused by activating glucokinase mutations. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006

50. Henriksen N, Brusgaard K, Christesen HBT, Hussain K, Jacobsen BB. Gene expression studies with microarray: Application of RNA extracted from formalin-fixed, paraffin-embedded pancreatic tissue from patients with congenital hyperinsulinism. 45th ESPE meeting, Rotterdam, Holland, 30/6-3/7 2006

51. Christesen HBT, Brusgaard K, Malec J, Brock Jacobsen B. Leucine-sensitive hyperinsulinemic hypoglycemia, but no mutations in the GLUD, ABCC8, KCNJ11 or Gck genes. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006 og Landssymposium i neonatalogi,Middelfart, 5-7/10 2006

52. Klaus Brusgaard, Henrik BT Christesen, Torben Hansen, Pål Njölstad, Joan Malec, Bendt Brock Jacobsen. A TCF1 (MODY3) mutation in transient congenital hyperinsulinism. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006 og Landssymposium i neonatalogi,Middelfart, 5-7/10 2006

53. Christesen HBT1, Sjöblad S2, Brusgaard K3, Papadopoulou D2, Dunne M4, Hussain K5, Brock Jacobsen B1. Permanent neonatal diabetes mellitus in a child with an ABCC8 gene mutation. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006 og Landssymposium i neonatalogi,Middelfart, 5-7/10 2006

54. HBT Christesen1, K Brusgaard2, K. Hussain3, B Brock Jacobsen. The Genotype of 118 Children with Congenital Hyperinsulinism. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006 og Landssymposium i neonatalogi,Middelfart, 5-7/10 2006

55. Henriksen N, Brusgaard K, Christesen HBT, Hussain K, Jacobsen BB. Gene expression studies with microarray: Application of RNA extracted from formalin-fixed, paraffin-embedded pancreatic tissue from patients with congenital hyperinsulinism. 45th ESPE meeting, Rotterdam, Holland, 30/6-3/7 2006 og Landssymposium i neonatalogi, Middelfart, 5-7/10 2006

56. Brusgaard K, Hussain K, Svargo L, Brock Jacobsen B, Christesen HT. .Molecular genetic analysis for KCNJ11 and ABCC8 promotor variants in congenital hyperinsulinsim. KCNJ11 and ABCC8 promotor variants in Congenital Hyperinsulinism. ECE congress, Budapest 30/4-2/5 07

57. HBT Christesen, K. Hussain, J Alm, K Brusgaard, , B Brock Jacobsen. Two activating glucokinase mutations in a series of 154 patients with congenital hyperinsulinism. 46rd ESPE meeting, Helsinki, Finland, 27-30/6 2007

58. Lone Svargo, Klaus Brusgaard, Henrik T. Christesen. Functional analysis of Beta-cell mutations in congenital hyperinsulinism and neonatal diabetes: A new heterozygote model. 28th world congress of biomedical laboratory science, New Delhi, India, 24-28/8 2008

59. T. Sandal, L. Bjerke Laborie, S. A. Eide, K. Brusgaard, H. Christensen, O. Soevik, P. R. Njolstad, A. Molven. Mutational screening of the ABCC8 and KCNJ11 genes in Norwegian patients with congenital hyperinsulinism of infancy. ,

60. Brusgaard K, Christesen H. Comparison between different mutation detection methods in CHI, and some new mutations. The EASD Study Group on Genetics of Diabetes and The Scandinavian Society for the Study of Diabetes, 23/4 2009, Bergen, Norge

61. Michelsen VV, Brusgaard K, Hussain K, Tan Q, Thomassen M, Christesen HT, RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded oancreatic tissue from children with congenital hyperinsulinism for use in gene expression microarray. The EASD Study Group on Genetics of Diabetes and The Scandinavian Society for the Study of Diabetes, 23/4 2009, Bergen, Norge

62. Christesen HBT. Vitamin D: The sunshine hormone. Børneendokrinologisk Symposium, arr. Novo Nordisk, Svenborg 4/5 2009

63. Christesen HBT, Brusgaard K, Thisted E, Turton J, Hertel T, Johansen KB, Hansen D, Dattani M. Ten family members with a growth hormone gene mutation and treatment with growth hormone since 1976. LWPES/ESPE 8th joint meeting, New York, N.Y, USA 9-12/9 2009

64. AlMutair AN, Christesen H, Albalwi M, Brusgaard K. Changing the phenotype of homozygous 11p15-p14 deletion syndrome: congenital deafness with mild or severe hyperinsulinemic hypoglycaemia and MODY. LWPES/ESPE 8th joint meeting, New York, N.Y, USA 9-12/9 2009

65. Melikanen M, Christesen H.T. Polymorphism of clinical features in children with congenital hyperinsulinism. Congress of Technologies in Endocrinology. Moscow, Russia, 23-26/11.2009

66. Petersen S,ALMutair AN,Brusgaard K,Christesen HT. Changing the phenotype of homozygous 11p15-p14 deletion syndrome: congenital deafness with mild or severe hyperinsulinaemic hypoglycemia and MODY. 29th world congress of biomedical laboratory science.Nairobi, Kenya, 6-10/6 2010

67. Viborg D, Brusgaard K, Turton J, Dattani MT, Christesen HT. Eleven family members with a growth hormone gene mutation and marked variability in phenotype. 29th world congress of biomedical laboratory science.Nairobi, Kenya, 6-10/6 2010

68. Christesen HT. Transient neonatal hyperinsulinaemic hypoglycaemia secondary to maternal lithium treatment. ESPE Prag, 22-25/9 2010

69. Christesen, HBT. Kvalitetsudvikling i dansk neonatologi. Jens Kamper Afskedssymposium, Odense, 10/12 2010

70. Henrik Thybo Christesen, Signe Beck-Nielsen, Christine Dalgård, Morten Frost, Bo Abrahamsen, Henriette Boye Kyhl, Jan Stener Jørgensen. Vitamin D’s betydning for graviditet og foster i Odense Børnekohorte. Temadag for Gynekologi-obstetrik i Region Syd. Hotel Cornwell, Kolding, 13/12 2010

71. Oliver Blankenstein, Isabelle Oliver, Marta Snajderova, Henrik Thybo Christesen, Peter A Lee, Viatcheslav Rakov, Birgitte Tønnes Pedersen, Lars Sävendahl. Four years GH treatment response in short children born SGA is comparable to that in GHD children: Data from the NordiNet® IOS. Endocrine Society 93rd Annual Meeting, New York June 2011

72. Melikanen M, Christesen H.T. Polymorphism of clinical features in children with congenital hyperinsulinism. Congress of Technologies in Endocrinology. Moscow, Russia, 23-26/11.2009

73. M. Tanvig, C.A. Vinter, H.T. Christesen, J.S. Jørgensen, P.G. Ovesen, H.B.Nielsen, D.M. Jensen. Does lifestyle intervention in obese pregnant women improve the health of the off-spring? – The “Lifestyle, Pregnancy and Off-spring” study. The 6th international Symposium on Diabetes and Pregnancy, Salzburg, Austria, 23-26 March, 2011.

Presseindslag og populær formidling

1. Christesen HBT. Før ulykken er ude. Om spæd- og småbørn. Sept. 1996

2. Christesen HBT. Esofagusætsninger hos børn. Teori & praksis, 4, 1999

3. TV Fyn + TV2: Brug af kontinuert glukosemonitorering hos nyfødte med lavt blodsukker. 2006

4. TV Fyn: PET/CT skanning af grønlandsk dreng med hyperinsulinisme. 21/11 2006

5. Ugeavisen Odense Onsdag: Barnet, der ikke vokser. 2006

6. Christesen HBT. Barnet, der ikke vokser. Om spæd- og småbørn Efterår 2006

7. TV2: PET/CT scanning af Nord-irsk dreng med hyperinsulinisme 10/4 2007.

8. Fyens Stiftstidende. Side 1,2. OUH-læger redder britiske born. 13/4 2007

9. www.Netdoktor.dk. Vækstforstyrrelser. Nov. 2007. Løbende opdateret.

10. www.Netdoktor.dk. Væksthormonmangel 2007. Løbende opdateret

11. Christesen HT: D-vitaminmangel: En folkesygdom. Om Spæd & småbørn. Udg. Beauvais, 18;2009 (2):16-18

12. Christesen, HBT. Diagnose søges: 14 dage gammel dreng, sløv og med dårlig appetit. Sund & Hed, SDU, 2009;14

13. Christesen HBT. Sådan vokser børn. Arr. Naturmælk,Tinglev / Forskningens dag, 23/4 2010

14. Christesen HBT. Simple and advanced technologies in pediatrics. DIS-arrangement for amerikanske studenter, Odense, 9/9 2010

15. Christesen HBT. Congenital hyperinsulinism- huge steps forward in management. DIS-arrangement for amerikanske studenter, Odense, 9/9 2010

16. Fyens Stiftstidende. Side 1, 8 og 9. Kongenit hyperinsulinisme behandling på OUH. 11/11 2010

17. Christesen HBT. Simple and advanced technologies in pediatrics. DIS-arrangement for amerikanske studenter, Odense, 9/9 2010

18. Christesen HBT. Congenital hyperinsulinism- huge steps forward in management. DIS-arrangement for amerikanske studenter, Odense, 3/2 2011

Symposium/kongresdeltagelse

1. Tværfagligt landssymposium i neonatalogi. 3-dages symposium, Slagelse, arr. Neonatalafd. Rigshospitalet (1993)

2. VIth International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology, Rotterdam 29/5-1/6 1994

3. IX. Pædiatriske Astma og Allergi Kongres, Hotel Scanticon Kolding, 26-27/2 1995

4. Xth Annual Meeting, American Society of Pediatric Otolaryngology ASPO. Durango, Colorado, USA 27-30/5 1995

5. Third International Conference on Injury and prevention Control, Melbourne, Australia, 18-22/2 1996

6. The 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. Izmir, Tyrkiet, 3-5/4 1996

7. Vårmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Odense, 10-11/5 1996

8. Pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi III. Odense Universitetshospital. A r. anæstesiologisk afd. V, Odense Universistetshospital, 13/9 1996

9. Neonatal Course for Senior Paediatricians. Queen Charlotte's and Chealsea Hospital, London. Arr. RPMS Institute of Obstetrics and Gynaecology, University of London, 25-29/11 1996

10. The 5th International Congress on Pediatric Emergency and Pediatric Intensive Care. Padova, Italy, June 8-11, 1997

11. Det 7. Novo Nordisk Børneendokrinologi Symposium. Hotel Scanticon Kolding, 16-18/11 1997

12. Introduktionsdag, afd. for Vækst & Reproduktion, Rigshospitalet, 16/1 1998

13. International Symposium on Growth Hormone. Arr. Eli Lilly. Marbella, Spanien, 29-31/1 1998

14. The 9th Novo Nordisk hGH Symposium. Lyon, Frankrig, 23-26/4 1998
15. GH throughout life - a semiar on current practice. Arr. Pharmacia & Upjohn. Geneve, Schweiz, 5-7/6 1998

16. The 25th ESPE meeting, Firenze, 24-27/9 1998

17. Det 7. landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 8-10/10 1998

18. Novo Nordisk Børne Endokrinologi Symposium. Scanticon Borupgaard, Snekkersten, 22/11 1998

19. Clinical and Genetic Aspects of Thyroid and Adrenal Disorders. Dansk Pædiatrisk Selskab 674. videnskabelige møde. Rigshospitalet, 15/1 1999

20. Controversial issues in paediatric endocrinology. St. Bartholomew’s Hospital, London, 26/2 1999

21. The 2nd World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children, Cairo, Egypten, 13-15/4 1999

22. Lægedag Fyn. Hotel Nyborg Strand, 5/11 1999

23. The 17th Nordic Perinatal Congress, Odense, 23-26/5 01

24. The 6th LWPES ESPE Pediatric Endocrinology Joint Meeting, Montreal, Canada, 6-10/6 2001

25. Dansk Pædiatrisk Selskab, møde i København, 23/11 01

26. Kliniske kvalitetsdatabaser i Danmark. Arr. Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen, H:S, Sundhedsministeriet. Odense, 12/12 01

27. Advanced postgraduate course in intersex, hormones and gender. Tobago, arr. Barnavd., Karolinska Sjukhus, Sverige, 5-17/2 02

28. The 33rd International Symposium; GH and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism. Barcelona, 18-20/4 02

29. Hypofysedatabasen NordiNet. Arr. NovoNordisk, Kastrup, 23/4 02

30. Dansk-russisk pædiatrisk endokrinologiske seminar, Moskva, 29/5-1/6 02

31. The 29th ESPE meeting, Madrid, 25-28/9 02

32. European Network for Research into Hyperinsulinism, 4th workshop. Fontainebleau, Frankring, 15-16/11 02

33. SGA/IUGR satellite symposium and 14th Novo Nordisk Symposium, Estoril, Portugal, 27-29/3 03

34. 42nd ESPE meeting, Ljubljana, Slovenien, 18-21/9 03.

35. NordiNEt Expert User Group 1st international meeting, København 3/10 03

36. Julie Mariane Symposium: Intrauterine and postnatal growth and consequences later in life samt Dansk konsensusmøde: GH behandling af SGA born som ikke har catch up vækst. Rigshospitalet, 16-17/1 04

37. SGA satellite symposium and 15th Novo Nordisk Symposium on Grpwth hormone and endocrinology. Malta, 1-3/4 2004

38. NordiNet Expert User Group 2nd international meeting, Amsterdam 9-10/5 2004

39. Perinatal temadag: Hvordan håndterer vi de svært præmature  25 uger? Odense, 11/5 04

40. 43rd ESPE meeting, Basel, Schweiz, 10-13/9 2004

41. NordiNet Expert User Group 3rd international meeting, San Diego, Californien, 3/6 2005

42. Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, Californien, 4-7/6 2005

43. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon 21-24/9 2005

44. Differentiation of focal form of Congenital Hyperinsulinism by L-DOPA-PET. Workshop, Belin. 28-29/11 2005

45. NovoNordisk Skandinavisk endokrinologi-sympoium. Båstad, Sverige 21-23/11 2005

46. Årsmøde, Dansk Endokrinologisk Selskab, Esbjerg. 20-21/1 2006

47. Congenital Hyperinsulinism and related disorders of insulin secretion International Symposium. Philadelphia, Pa, USA, 15-16/6 2006

48. 88th Annual Meeting, The Endocrine Society, Boston, Ma, USA, 24-27/6 2006

49. 15. Landssymposium i neonatalogi, Middelfart, 6-7/10 2006

50. Væksthormon symposium, arr. NovoNordisk, Kongebrogården 10-11/5 2007

51. 46rd ESPE meeting, Helsinki, Finland, 27-30/6 2007

52. 16. landssymposium i neonatologi, Gl.Avernæs 30/8-1/9 2007

53. Dansk Endokrinologisk Selskab, Steno Diabetes Center 9/11 07

54. DES årsmøde, Århus, 17/1 2008

55. Controversial issues in Paediatric Endocrinology. Pfeizer symposium, London, 31.1 – 1.2 2008

56. Managing short stature. Pfeizer symposium, Rom 28-29/2 2008

57. International Study Committee meeting, Novo Nordic Growth hormone and Nordinet database, Berlin 2-3/5 2008.

58. 47rd ESPE meeting, Istanbul, Tyrkiet, 20-23/9 2008

59. The changing faces of Vitamin D: The sunshine hormone. Jydsk Medicinsk selskab, Århus, 9/10 2008

60. 17th Novo Nordisk Sympoium on Growth Hormone and Metabolism, Barcelona, 24-25/10 2008

61. International Study Committee meeting, Novo Nordic Growth hormone and Nordinet database, Paris 13-14/3 2009.

62. DSPE efteruddannelsesmøde, Skejby 20/3 2009

63. The EASD Study Group on Genetics of Diabetes and The Scandinavian Society for the Study of Diabetes, 22-26/4 2009, Bergen, Norge

64. Børneendokrinologisk Symposium, arr. Novo Nordisk, Svendborg 4/5 2009

65. LWPES/ESPE 8th joint meeting, New York, N.Y, USA 9-12/9 2009

66. 18th International Novo Nordisk Symposium on Growth Hormone and Metabolism, Berlin, 12-13-3 2010

67. DSPE møde Odense, 19/3 2010

68. 20. Novo Nordisk Børneendokrinologi Symposium, Svendborg, 4/5 2010

69. International Study Committee meeting, Novo Nordic Growth hormone and Nordinet database, Stockholm 25-27/6 2010.

70. ESPE, Prag, 22-25/9 2010

71. DSPE mode, Rigshospitalet, 19/11 2010

72. 19. Landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 30/9-2/10 2010

73. International Study Committee meeting, Novo Nordic Growth hormone and Nordinet database, Rome 7-9/4 2011.

Kurser

1. P.C.'eren i klinisk forskning. Scanticon, Århus. 3-dages kursus (1991)

2. Akut pædiatri. Lægekredsforeningen, Odense. 1-dags kursus (1992)

3. Astmabehandling hos børn og voksne. Lægekredsforeningen, Århus. 1-dags kursus (1993)

4. Ph.D. kursus: Teoretisk og praktisk kursus i grafisk fremstilling af kvantitative videnskabelige data. 5 gange 3 timer. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

5. Ph.D. kursus: Personlig computer i medicinsk forskning, videregående programmel-orienteret. 8 gange 3 timer. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

6. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 1: Grundforskning (eksperimentel laboratorieforskning). 2-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

7. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 2: Medicinsk forskning (Forsøg på enkeltindivider). 2-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

8. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 3: Epidemiologisk forskning (befolkningsstudier). 2-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

9. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 4: Molekylær biologi. 2-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

10. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 5: Videnskabsteori, medicinsk etik og forskningsetik. 2-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

11. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 6: Den praktiske forskningsproces. 3-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

12. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 7: Litteratursøgning og -evaluering. 2-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1993)

13. Ph.D. kursus: Engelsk medicinsk sprogbrug. 5 gange 4 timer. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1994)

14. Ph.D. kursus: Grundkursus i epidemiologisk metode med henblik på klinisk og epidemiologisk forskning. 3-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1994)

15. Ph.D. kursus i sundhedsvidenskabelig forskning, modul 8: Postgraduate course in biostatistics. 15 gange 4 timer. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1994)

16. Ph.D. kursus: Epidemiologisk metode i sundheds-videnskabelig forskning. Fortsættelseskursus. 6-dages kursus. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (1994)

17. A-kursus i pædiatri: Klinisk genetik. Institut for human genetik, Århus Universitet (22-26/8 1994)

18. A-kursus i pædiatri: Pædiatrisk nefrourologi. Odense Universitetshospital (10-12/10 1994)

19. A-kursus i pædiatri: Socialpædiatri og børnepsykiatri I. Medicom, Brøndby (9-13/1 1995)

20. A-kursus i pædiatri (tværfagligt): Klinisk farmakologi. Menstrup Kro, Næstved (20-22/2 & 20-22/3 1995)

21. A-kursus i pædiatri: Pædiatrisk endokrinologi - vækst og udvikling. Rigshospitalet (6-10/3 1995)

22. A-kursus i pædiatri: Pædiatrisk Hæmatologi/Onkologi. Rigshospitalet (3-6/4 1995)

23. A-kursus i pædiatri: Socialpædiatri, udviklingspsykologi og børnepsykiatri II. Odense Universitetshospital (1-5/5 1995)

24. Ph.D. kursus: Statistisk analyse af overlevelsesdata i klinisk forskning. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Århus (4-6/5 & 18-20/5 1995)

25. A-kursus i pædiatri: Hjerte-lungesygdomme. Rigshospitalet (11-15/9 1995)

26. A-kursus i pædiatri (tværfagligt): Klinisk mikrobiologi. Menstrup Kro, Næstved (9-13/10 1995)

27. A-kursus i pædiatri: Neuropædiatri. Albertslund (6-9/11 1995)

28. Ph.D. kursus: Spørgeskemaundersøgelser. Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Odense (22-23/11 & 6-7/12 1995)

29. A-kursus i pædiatri: Neonatalogi. Odense Universitets¬hospital (11-13/3 1996)

30. A-kursus i pædiatri: Gastro-Enterologi. Landbrughøjskolen, København (16-19/4 96)

31. SOSA-kursus, Menstrup Kro, Næstved (3-6/11 97)

32. Informatik – nu og i fremtiden. arr.: Efteruddannelsen, Odense Universitetshospital (9-10/6 1999)

33. Advanced postgraduate course in intersex, hormones and gender. Basic principles and clinical management. Tobago, 6/2 - 16/2 02

34. Kommunikationskursus for læger, arr. afd. H og psykiatrisk afd, OUH, 2003

35. Interviewteknik. Det Sundhedsvidenskablige Fakultet, 1/5 03.

36. The effects of intrauterine and postnatal growth on health later in life. PhD kursus, Rigshospitalet 13-15/4 2005

37. Introduktion til SPSS. Arr. SPSS, Holte, 16-17/8 2005

38. Anvendt statistic med SPSS. Arr. SPSS, Holte, 6-7/9 2005

39. Klinisk Meningsfuld Kodning - Afsluttende prove. 17/11 2008.

40. Projektledelse for forskere. Arr. SDU, 6 dages kursus, nov-dec 2009.

41. Grundkursus i Adopbe Connect Pro, E-læring, SDU. 5/1 2010

42. Temadag for delkursusledere i pædiatri, Hvidovre Hospital 14/1 2010

43. Sharepoint. E-læring, SDU 11/2 2010

44. CBS: Research Management course: Uddannelse af forskningsledere. 3x3 dage, okt 10 – jan 2011.

Undervisning

1. Grundkursus i voksenpædagogik 1977

2. Lederteknisk kursus inden for fritidsloven 1977

3. Talrige kurser under fritidsloven i min studietid.

4. Kliniske databaser. NeoBasen - et eksempel. Kvalitetssikringskonsulent uddannelse, arr. Efteruddannelsen, Odense Universitetshospital, 15/4 1997

5. Calcium, fosfat og glucose - behov og stofskifte hos neonatale. Sygeplejerskeundervisning, afd. H6, Odense Børneafdeling, februar 1998

6. NeoBasen. A-kursus i Neonatologi, Odense, 11/3 1998

7. Talrige oplæg for læger på egen afdeling

8. Kvalitet og kvalitetsudvikling i neonatalogi. A-kursus i Neonatologi, Odense, 11/3 1999

9. Multiple choice evaluering. A-kursus i neonatalogi, Odense, 23/3 2000

10. Neonatalogi. Fysioterapiskolen i Odense, 8/3 02

11. Klinisk lærer i pædiatri, afd. H, Odense, pr. 1/9 02 – 1.2 2003

12. Vækst og vækstforstyrrelser hos børn. Blok 12 undervisning i pædiatri, Odense Universitet, 24/9 02

13. Klinisk lektor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitetshospital, pr. 1.2. 03 –. Underviser på flere blokke hvert semester + eksamensopgaver + leder af OSCE eksamen på blok K8 i 3 år.

14. Underviser på flere symposier og ”gå hjem møder” om børneendokrinologi for Novo Nordisk, Eli Lilly og Pfeizer siden 2005

15. Christesen HBT. Thyreoideasygdomme hos børn. Pfeizer endokrinogiske platform (endokrinologisygeplejersker). Vejle, 16/11 2007

16. Christesen HBT. Kønskirtler anatomi, fysiologi, symptomlære, sygdomme. Pfeizer endokrinogiske platform (endokrinologisygeplejersker). Vejle, 16/11 2007

17. Hypoglykæmi. U-kursus i Pædiatrisk Endokrinologi, 29/10 07

18. Hypoglykæmi. U-kursus i Pædiatrisk Endokrinologi, 21/10 08

19. Neonatalogi. Børneventilatørkursus, 4 timer, halvårligt, 2009, 2010, 2011

20. Vurdering af vækst. Efteruddannelse af sundhedsplejersker i Østdanmark, 3 timer. København, 24/2 2009

21. Delkursus leder, neonatalogi, U-kursus, Skejby 9-12/3 2009

22. Vurdering af vækst. Efteruddannelse af sundhedsplejersker i Østdanmark, 3 timer. Ringsted Kongrescenter 15/11 2009

23. Vurdering af vækst. Efteruddannelse af sundhedsplejersker i Østdanmark, 3 timer. Professionshøjskolen Metropol, København, 3/11 2009

24. Pubertetsforstyrrelser. Endokrinologisk kursus for sygeplejersker, arr. Pfeizer, Vejle, 7/11 2009

25. Delkursus leder, neonatalogi, U-kursus, Skejby 12-15/4 2010

26. Hypoglykæmi. U kursus i pædiatrisk endokrinologi, Rigshospitalet 24/11 2009

27. Vitamin D’s betydning for den gravide og barnet. Arr. for sunfhedsplejersker, Beauvais, Herlev Hospital 9/2 2010 + 2/3 2010

28. Vurdering af vækst. Efteruddannelse af sundhedsplejersker i Østdanmark, 3 timer. Ringsted Kongrescenter 9/3 2010

29. Vurdering af vækst. Efteruddannelse af sundhedsplejersker i Østdanmark, 3 timer **x flere 2010**

30. Hypoglykæmi. U kursus i pædiatrisk endokrinologi, Rigshospitalet 18/11 2010

31. Vurdering af vækst. Efteruddannelse af sundhedsplejersker i Østdanmark, 3 timer 12/1 2011

Vejlederfunktion

1. Hovedvejleder for Tina M. Hare 1/9 2003-30/8 2004. Genetisk analyse ved Kongenit Hyperinsulinisme. Prægraduat afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitetshospital, forsvaret 24/8 2004

2. Hovedvejleder for Steffen Hjort, biomedicin studerende, ITEC-projekt og Bacheloropgave, intronvariationer ved kongenit hyperinsulinisme.

3. Hovedvejleder for Nete Henriksen, biomedicin studerende, Specialeopgave.

4. Vejleder for fordybelsesstuderende Kristian Nygaard-Pedersen 2003 vedr. Væksthormonmangel i barnealderen.

5. Hovedvejleder for fordybelsesstuderende Siri Fredheim, 2005 vedr. proylaktisk indometacin til ekstremt præmature.

6. Hovedvejleder for fordybelsesstuderende Abidah Ashraf 2005 vedr. transitorisk hyperglykæmi hos ekstremt præmature.

7. Hovedvejleder for bachelorstuderende på biomedicin, Mai Søby, 2005/06 vedr. deletionsstudier ved kongenit hyperinsulinisme

8. Hovedvejleder for bachelorstuderende på biomedicin, Katrine Ask, 2005/06 vedr. insulin receptor mutationer ved kongenit hyperinsulinisme

9. Hovedvejleder for bachelorstuderende på biomedicin, Ida Coort Elle, Mikkel 2005/06 vedr. SCHAD-mutationer ved kongenit hyperinsulinisme

10. Hovedvejleder for PhD studerende Nete Michelsen, Biomedicin. ”Congenital hyperinsulinism: Search for new disease-causing genes using RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded pancreatic tissue in gene expression microarray studies. Pr. jan 2006 - **

11. Hovedvejleder for Heidi Wolden-Kirk, Biomedicin kandidatårsopgave 2007/08 vedr. funktionelle studier af mutationer i ABCC8

12. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Thomas Bjørnsum-Meyer vedr. proylaktisk indometacin til ekstremt præmature, 2008

13. Medvejleder for PhD studerende, læge Gitte Zacchariasen, Nutrition, growth and allergic diseases among very preterm infants after hospital discharge, okt 2008 – **

14. Hovedvejleder for PhD studerende Heidi Wolden-Kirk, Biomedicin. Beta cell Vitamin D receptor and 1-alpha hydroxylase microRNA knock out and microarray RNA expression. A model of the direct influence of hypovitami¬nosis D on beta cells in type 1 and 2 diabetes pathophysiology, Odense – Leuven & Belgien. jan 2009 - **

15. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Anette B Petersen og Sabrina T Hansen,Neonatal hypekaliæmi, afsluttet juni 2009.

16. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Line Toftlund Kristensen, kontinuert kontra bolus ernæring til præmature under 30 gestationsuger, juli 2009

17. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Tine Falkenberg og Claes Elvander, Vitamin D’s rolle under garviditeten og betydning for mor og barn, afsluttet juni 2010

18. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Stine Hedegaard Christoffersen og Maria Fuglsang Bruun, Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi og neonatal diabetes mellitus, afsluttet juni 2010

19. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Barbara Bjerre Krogh, Transient hyperinsulinemic hypoglycemia and zero order elimination of lithium in a newborn with maternal lithium use, afsluttet juni 2010

20. Hovedvejleder for kandidatspecialestuderende Steffen Hjort, Microarray assisteret kandidatgen validering ved kongenit hyperinsulinisme, afsluttet juni 210

21. Hovedvejleder for Sara Hougaard Pedersen, 1 års speciale i Biomedicin: SiRNA mediated knock down of insulin gene expression using adeno-associated virus system. Afsluttet 25 nov. 2010

22. Medvejleder for læge, PhD studerende Mette Tanvig, Effekten af livsstilsintervention i graviditeten hos svært overvægtige gravide. Follow-up på afkommet i tidlig barnealder,sept. 2010 -**

23. Hovedvejleder for Rikke Christine Nørgaard, 1 års Biomedicin speciale: Effectivity study of the human insulin promotor. febr. 2010-marts 2011

24. Hovervejleder for Kathrine Falk Lauritsen og Michael Schultz, kandidatspeciale: Elleve familiemedlemmer med en væksthormongen mutation og behandling med væksthormon siden 1976. Marts-juni 2011.

25. Hovedvejleder for læge, PhD studrende Sine Lykkedegn, D-vitamins betydning for den nyfødte, Odense Børnekohorte og studier på mus. In preparation,. marts 2012-**

26. Hovedvejleder for læge, PhD studrende Louise Andersen, D-vitamins betydning for den gravide, Odense Børnekohorte. In preparation, marts 2012 - **.

27. Planlagt medvejleder for læge, PhD studerende Line Toftlund Kristensen. 6 års efterundersøgelse af ekstremt præmature børn – cerebralt outcome, metabolisk syndrom markører, allergi, lungefunktion.

28. ** planer om saudi arabisk PhD studerende vedr. Kongenit hyperinsulinisme, vævsstudier med microarray**

29. **planer om PhD studerende vedr. Kongenit hyperinsulinisme, exom-scanning (next generation sequencing)**

30. **opfølgning af heidi’s PhD i Leuven?**

Ledelseserfaring

1. Medlem af NeoBase-udvalget under Dansk Pædiatrisk Selskabs Neonatalogi-udvalg pr. okt. 95. -

2. Medarrangør af alle landsmøder for den landsdækkende neonataldatabase NeoBasen 1995 -

3. Deltager i den daglige ledelse af NeoBasen, fra 1996 -

4. Medarrangør af 7. Landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 8-10/10 1998

5. Suppleant til lokalt samarbejdsudvalg, børneafdeling H, Odense Universitetshospital, fra 1/10 1998

6. Skemalægger, børneafdeling H, Odense Universitetshospital, fra 1/10 1998 – 31/3 00

7. Deltagelse i ledermøder på børneafd. H, Odense Universitetshospital, fra dec. 1998 – 31/3 00 og pr. 1/9 01 -

8. Medlem af rådgivningsgruppe til besættelse af professorat på børneafdeling H, Odense Universitetshospital nov. 99

9. Kvalitetsudvikling i neonatalogi mhblp. landsdækkende database (NeoBasen) i internetversion under Amtsrådsforeningen. 3 måneders ansættelse i Patientcenter Rød/Informatikafdelingen, Odense Universitetshospital 1/6-31/8 01.

10. Daglig klinisk leder af NeoBase 4 (internetversion) i den fortsatte udviklingsfase. Afd. H, Odense Universitetshospital pr. 1/9 01-

11. Deltagelse i overlægemøder/speciallægemøde afd. H, OUH pr. 1/11 02 –

12. Medarrangør af 13. Landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 2004

13. Leder af Center for kongenit hyperinsulinisme. Månedlige møder ml. afd H og genetikgruppen. OUH. 2004 -

14. Medarrangør af Væksthormon symposium, Kongebrogården 10-11/5 2007

15. Medarrangør af 16. Landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 2007

16. U-delkursus leder i neonatalogi, Skejby Sygehus, 9-12/3 2009; 12-15/4 2010

17. Arrangør af besøg af amerikanske studenter på OUH (udveksling med Dansih Institute for Students Abroad) 10/9 2009, 9/9 2010, 3/2 2011

18. Deltaget uformaliseret i ledelsen af Pædiatrisk Forskningsenhed, OUH (ugentlige møder, månedlige møder, årsmøder, udarbejdelse af forskningsstrategi), 1/5 2007 -

19. Leder af vitamin D projektet i Odense Børnekohorte (planlægning, projektbeskrivelse, ansøgnigner, møder hver 2. måned, i gruppen) 2009-**

20. Leder af ESPE-collaborative study OUH-Saudi Arabia-Moscow vedr. kongenit hyperinsulinisme (projektbeskrivelse, ansøgninger, e-mail korrespondancer, ad hoc møder, genetik og PET-CT scanning, publukationer), sept. 2009- **

21. Medarrangør af 19. Landssymposium i Neonatalogi, Gl. Avernæs, 30/9-2/10 2010

22. Leder i udarbejdelsen af national guideline under DPS om neonatal hypoglykæmi (høringsrunder, feedback fra jordemødre, sygeplejersker og læger fra barselsgang og fødegang på OUH og Svendborg, samt børneafdelinger, især afd. H6, OUH, og Skejby, sikring af implementering) 2009-2010.

Peer review opgaver

1. Diabetologia, 2003. Robin et al. Third family with autosomal dominant hyperinsulinism associated with a mutation on the glucokinase gene.

2. International journal of biological macromolecules, 2005. Watts et al. Natural mutations in human glucokinase – a structural analysis of enzyme kinetics.

3. Diabetes UK Project Grant, 2005. Evans et al. Brain glucokinase, glucose sensing and hypoglycaemia: a combined molecular and physiological examination.

4. Diabetes UK Project Grant, 2006. Frier et al. The recovery of cognitive function following brief hypoglycaemia in people with type 1 diabetes.

5. Diabetologia, 2007. Wabitsch et al. Heterogeneity in disease in a family with a novel G68V Gck activating mutation causing persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia of infancy.

6. Diabetologia, 2007. van der Bunt et al. Gene duplications in over expression of glucokinase are not a common a common cause of PHHI in humans.

7. Diabetologia 2008. Stanik et al. Coincidence of a novel KCNJ11 missense variant R365H with a paternally inherited 6q24 duplication in a patient with transient neonatal diabetes

8. Diabetologia, 2008. Farelly et al. Early loss of mTORC1 signaling and reduction in cell size during dominant-negative suppression of HNF-1alpha function in INS-1 insulinoma cells

9. Diabetologia, 2009. Vidal-Alabro et al. Glucokinase A456V overexpression in the liver improves diabetic glycemia without dislipidemia: A new lead for GK activators.

10. BMC Gastroenterology, nov 2009. Brandon et al. Hypoglycemia following upper gastrointestinal surgery: Case report and review of the literature.

11. Ugeskr Laeger, nov 2010. "Svær D-vitaminmangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud".

PhD bedømmelser

1. Nielsen, Lotte B. Contribution of non-HLA genes in disease progression and metabolic control among children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes. 15/2 2007, KAS Glostrup.

2. ***flere ønskes **

Chairs

1. NordiNet Project Review. 17th Novo Nordisk Sympoium on Growth Hormone and Metabolism, Barcelona, 24-25/10 2008

2. Health Science Day, Poster Session 6. Faculty of Health Sciences, SDU, 13/11 2008

3. H.C.Andersen fødselsdags- og forskningsseminar, OUH 16/4 2010

Forskningsområder

 • Hormonbehandling
 • væksthormon
 • Genetik
 • hyperinsulinisme
 • PET-CT
 • hyperinsulinisme
 • Diæt
 • vitamin D
 • Forhøjet insulinproduktion
 • Fosterets sygdomme
 • vitamin D
 • Hormonsygdomme
 • væksthormon
 • Lavt blodsukker

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 12 Lignende profiler

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.