• Universitetsparken 1

    6000 Kolding

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Undervisning
It-pædagogik og webkommunikation
Didaktisk design og webproduktion
It-didaktik i organisationer
Servicedesign
Videnskabsteori
Læring og videndeling

Administrative hverv


2015-         Redaktør af tidsskriftet Læring og Medier
2015-         Humanioras repræsentant i Universitetspædagogik
2012-2018 Medlem af bestyrelsen for DaDi (Netværk for forskning i danskfagenes didaktik)
2013-         Chefredaktør af tidsskriftet Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
2012-2013  Vicestudieleder og viceinstitutleder, Institut for Design og Kommunikation, SDU
2008-2012  Medlem af ledelsen af Læremiddel.dk (Det nationale videncenter for læremidler)
2007-2010  Videncenterleder, Læremidler og evaluering, UC Syddanmark
2005-2007  Videncenterleder, It, innovation og læring, CVU Sønderjylland

Uddannelse
2015 Projektlederuddannelse (SDU)
2013 Universitetspædagogikum
2007 Ph.d. med afhandlingen ”Mellem design og didaktik. Om digitale læremidler i skolen”, Syddansk Universitet
1999 Suppleringsuddannelse Medier, Retorik og Kommunikation, Århus Universitet
1995 Cand. mag. med sidefag i Kulturarbejde og Formidling, Odense Universitet
1993 Cand. phil. i Nordisk Sprog og Litteratur, Århus Universitet

Forsknings- og udviklingsprojekter (udvalgte)
2019-          Forskningssamarbejde med Tietgen-skolen om opbygning af ”Center for anvendelse af it i undervisningen” (ledelsesrepræsentant)
2018-2019  Ecampus Syd – projekt under Sydansk Værksforum
2017-2019  Digitalt design af studiekompetencer, SDU dimensioneringspulje (projektleder)
2017            Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler, Undervisningsministeriet
2016-2018 Digital skrivedidaktik. Projekt med UC Syddanmark.
2015-2019 Designing for situated knowledge in a world of change, FKK projekt.
2015           Digital vejledningsdidaktik, udvikling af ”Lektier Online”. Forskningsprojekt ved Statsbiblioteket Århus
2013-2015 Digital læsedidaktik. Projekt med UC Syddanmark.
2015           Digital vejledningsdidaktik. Forskningsprojekt ved Statsbiblioteket Århus.
2013-2015 Digital læsedidaktik. Projekt med UC Syddanmark.
2013-2015 Fremtidens teknologier. Forskningsprojekt med Insero Horsens og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU.
2014-2015 Opgrader din læselyst. Forskningsprojekt med Odense, Randers og Thisted biblioteker. Projekt under Kulturstyrelsen
2011-2014 E-bogen i undervisningen (Forskningsprojekt m Lars Johnsen)
2012-2014 Kompetenceportfolien og caseportfolien – nye koncepter i portfoliopædagogikken (Udviklingsprojekt m Nina Bonderup Dohn)

Andre opgaver
2016- Medlem af forskernetværket om pædagogisk it og teknologiforståelse, Undervisningsministeriet
2017- Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive medier
2017- Censorkorpset for Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab!
2013- Censorkorps for Kommunikation og digitale medie
2012- SDU’s repræsentant i Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen i UC SYD
1997- Censorkorpset for professionhøjskolernes læreruddannelse

Ansættelser
2013-  Lektor, Institut for Design og Kommunikation, SDU
2012-2013  Vicestudieleder og viceinstitutleder, Institut for Design og Kommunikation, SDU
2012-2013 Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
2010-2012 Chefkonsulent, Udvikling og forskning, UC Syddanmark
1999-2010 Lektor, CVU Sønderjylland/University College Sydjylland
2010 Ekstern lektor, Kommunikation og læring, Bibliotekskundskab og videnskommunikation, SDU
2010 Ekstern lektor, Digitale læremidler, Master i Ikt og Læring, DPU
2007-2010 Videncenterleder, Læremidler og evaluering, UC Syddanmark
2005-2007 Videncenterleder, It, innovation og læring, CVU Sønderjylland
2002-2006 Forskningsmedarbejder og Ph.d.-stipendiat, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU og Knowledge Lab, SDU
1999-2001 Ekstern lektor, Oplysningens Kultur, Odense Universitet
1995-99 Adjunkt, Haderslev Statsseminarium
1995  Undervisningsassistent, Kultur og Odense Universitet

Forskningsområde

Forsker i digitale læremidler, e-læring og webkommunikation. Særlig fokus på hvordan digitale medier kan repræsentere viden, understøtte individers læring og organisationers kommunikation og vidensdeling. Aktuelle forskningsområder:

1) Læringsteknologier som e-bøger, Ipads og deres brugsmuligheder, brug og effekter for læring i skolen generelt og med særligt fokus på danskfaget

2) Digitalisering af offentlige institutioner som skolen og biblioteket

3) Digital literacy: læsning og skrivning i digitale miljøer

4) Akademisk literacy: studiekompetencer i akademiske og faglige kontekster

Forskningsområder

  • Almendidaktik
  • Kompetenceudvikling, kreativitet og innovation
  • Softwareteknologi
  • Webproduktion
  • Sprog og pædagogik

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller