Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Generelt CV

Uddannelse:
Cand. Med fra Syddansk Universitet (tidl. Odense Universitet), januar 1995
Speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, november 2004
European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), maj 2010

Relevante Job:
Marts 1995 – december 1996 Turnus uddannelse
Januar 1997 – november 2004: Speciallægeuddannelsen med side uddannelse i pædiatri og nefrologi.
November 2004 – maj 2005: Afdelingslæge, Klinik for Operation og anæstesi, SVS Esbjerg
Maj 2005 – februar 2008: Afdelingslæge, anæstesiologisk- intensiv afd. V, OUH
April 2008 – oktober 2013: Overlæge, anæstesiologisk – intensiv afd. V, OUH Svendborg Sygehus.
Oktober 2013 – Overlæge (½ tids stilling) og ph.d. studerende (½ tids stilling), anæstesiologisk – intensiv afd. V, OUH Svendborg Sygehus.

Undervisningsportfolio (Teaching portfolio)
Formel pædagogisk uddannelse:
2000: Voksenpædagogisk Grundkursus v. Skårup Seminarium, Center for voksenpædagogik
2013:Den uddannelsesansvarlige overlæge og speciallægeuddannelsen
2003 – 2012: Diverse vejlederkurser med henblik på vejledning i den lægelige videreuddannelse, herunder også kursus omhandlende det vanskelige uddannelsesforløb.

Uddannelsesadministrative opgaver (Uden for universitetsområdet)
2003-2004: Formand for Foreningen af Yngre Anæstesiologer
2002- 2006: Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensivmedicin (DASAIM)
2003-2005: YL repræsentant i Det Speciale Specifikke Regionale Uddannelsesråd for anæstesiologi i Region Syd.
2010 – 2014: Medlem af det Specialespecifikke Regionale Uddannelsesråd for anæstesiologi i Region Syddanmark
2005- 2013: Inspektor i anæstesiologi (den lægelige videreuddannelse)for Sundheds Styrelsen
2008 – 2014: Repræsentant for Region Syd i DASAIM’s uddannelsesudvalg
2008 – 2014: Uddannelsesansvarlig overlæge

Erfaring med Undervisnings, vejledning og eksamen
2014; B1 Liv, sundhed og sygdom. Forelæsning og øvelser
2014: Handlebane, bachelordelen, medicin.
2013 – 2014: OSCE eksamen, kandidatdelen, medicin
Derudover erfaring med undervisning af læger og sygeplejersker inden for anæstesiologi og intensiv terapi.

Metode, materiale og redskaber
Erfaring med forelæsninger og færdighedstræning fra 2013 - 2014

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller