Flemming Gotthelf Andersen

dr.phil.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE for Flemming G. Andersen 

Eksaminer m.m.

Nysproglig studentereksamen (Mulernes Legatskole), 1971.
Bifagseksamen i engelsk (O.U.), 1973.
Studieophold i England (Warwick University), 1973-74.
Hovedfagseksamen i engelsk (O.U.), 1977.
Propædeutisk kursus i spansk (O.U.), 1977-78.
Handelsfaglærereksamen i engelsk (O.U.), 1978.
Kursus i sproglig EDB-behandling (O.U.), 1982-83.
Dr.phil. (O.U.), 1985.

Ansættelser og undervisning


Instruktor v. engelsk institut (oversættelse, bifag), 1975-78.
Undervisningsassistent v. eng institut (grammatik, bifag + middelalderdrama, bifag), 1978.
Undervisningsassistent v. inst. for erhvervssprog (alment engelsk), 1978.
Adjunktvikar v. eng. inst. (oversættelse og stilistik, hovedfag + grammatik, bifag), 1979.
Kandidatstipendiat v. Laboratorium for folkesproglig middelalderlitteratur, 1979 -82.I forbindelse hermed undervisning på hovedfagskurser i mundtlig litteratur, formler og fortælleteknik + balladen som folkelig udtryksform.
Undervisningsassistent v. eng. inst. (fonetik og grammatik, bifag), 1982
Forskningsrådsstipendiat - tilknyttet Laboratorium for folkesproglig middelalder-litteratur, 1983-85.
Fellow v. Institute for Advanced Studies in the Humanities (Edinburgh University), 1985.
Undervisningsassistent v. engelsk inst. (engelsk mundtlig sprogfærdighed; cand.negot.), 1986.
Adjunkt v. Institut for erhvervssprog, O.U. fra 1.9.1986 - 30.11.87.
Lektor v. Institut for Sprog og Kommunikation, O.U. fra 1.12.87.
Specialevejledning.
Medlem af en lang række bedømmelsesudvalg (adjunktur, lektorater v. OU, AUC), samt referee ved udnævnelse af professor v. University of Texas, Austin (2000) og ved University of Maine (2005)
PhD-vejledning


Interne administrative poster:


Leder af Projekt Visecenter, 1982-86.
Projektleder for "EXPORTISE: British-American Export Information Service". 1986-1988.
Fra februar 1987 til september 1991 formand for bestyrelsen for Laboratorium for folkesproglig middelalderlitteratur.
Fra 1.1.89 - 31.12.90: Institutbestyrer ved Institut for erhvervssprog.
Fra 1.1.91 -30.6.91 : Institutbestyrer ved Institut for Sprog og Kommunikation
1.7.91 - 31.3. 93. Medlem af institutbestyrelsen v. Institut for Sprog og Kommunikation.
Fra 1.1.91 - 1.4. 93 Formand for instituttets Ph.D.-udvalg, herunder arrangement af Ph.D:-kurser.
Medlem af det af fakultetsrådet nedsatte forskeruddannelsesudvalg 1990-91, og arrangør af forskeruddannelseskurset "Kulturmøde og identitet" fra 30.4.-3.5.91. + "Sprog og Kommunikation" 1992.
Medlem af Centerbestyrelsen for cand.negot. 1992 - 1993 .

Medlem af Ph.d.-studienævnet (næstformand), fra 1.4.93 - 31.7.96


Institutleder v. Institut for Sprog og Kommunikation fra 1.4.93 - 31.12.97

Dekan for Humaniora 1.1.98 -
(valgt fra 1.1.98 til 30.4.2005. Ansat dekan fra 1.520.05 -30.4.2013)

Chief International Adviser 1.5.2013 -Eksterne administrative poster

Medlem (udpeget af OU) af skolebestyrelsen for Midtfyns Gymnasium: 1.1. 94 -31.12.97
Medlem af et af ministeriet nedsat bekendtgørelsesudvalg vedr. erhvervssproglige bacheloruddannelser 1990-1991
Medlem (forældrevalgt) af skolebestyrelsen v. Havrehedskolen: 1.3.94 - 31.3.98
Medlem af bestyrelsen for Det Danske Institut i Damaskus fra 1.1.01 -
Medlem af Rektorkollegiets forskningsbiblioteksudvalg fra 2002 - 2005
Medlem af ACs tænketank for universiteter fra 2002 -
Medlem af MVTUs Nationale Faggruppe for de gymnasiale fremmedsprog 2004-2005.
Medlem af Styregruppen for Sønderjyllands Forskningsfond fra 2004 - 2009
Medlem af MVTUs Udvalg for uddannelsesforskning, 2006 -2007
Formand for den midlertidige bestyrelse for Odense Katedralskole 2006 - 2007. Formand for den permanente bestyrelse: 2007-
medlem af VIA University College uddannelsesudvalg 2008 - 2013

Internationale administrative poster

Medlem af DEAN siden 1999. Fra 2001 'country ambassador' - 2006.
Medlem af DEAN Executive Committe 2006- 2012
Chairman for DEAN 2007- 2012
Medlem af ESMU (European Centre for Strategic Manangement of Universities) Bestyrelse: 2007 - 2012
Medlem af ESMU General Assembly
Medlem of HUMANE (Head of University Management Network) Steering Committee: 2008-
Underviser på HUMANE Winter School:  2010 -


Foredrag


1985: Northern Scholars Lecture v. Edinburgh University
Oktober 1988: Forelæsning ved ballade-symposium ved Harvard University. (indbudt)
Foredrag v. Handelshøjskolen i København (sept. 1989)
Foredrag om de skotske travellers i f.m. Keltisk Folk Festival, 27.10.90
Den 7.11.91 holdt han foredraget "Pragmatik og interkulturel kommunikation" ved Seminariernes engelsklærerforenings kursus på Sostrup Slot
Aug. 1992: Forelæsning v. Saltire Society's konference "Scotland in Europe", Edinburgh University
Juni 93: Foredrag v. balladekonference v. UCLA
Desuden forelæsninger ved Folkeuniversitetet.
Foredrag ved SIEF i Wales 1996
Foredrag v. AILA 1996

Oplæg til universitetspolitiske konferencer (f.eks. m. Dansk Industri, AC )

Oplæg ved internationale konferencer i DEAN sammenslutning (fx Budapest 2003, Barcelona 2005, Berlin 2006, Edinburgh 2006)

Indlæg i dagspresse og tidsskrifter om universitetspolitiske forhold.

Gæstelærer
ved Cluj Universitet, Edinburgh University

Kurser

Deltagelse i leder-kurser arrangeret af SDU
Deltagelse i Lederkursus IEM ved harvard 13.7-25.7 2003
Arrangeret ledelseskursus for SDU og KVL med oplægsholdere fra Harvard (Richard Chait og Richard Hackman) - maj 2005

Andet


Alment Voksenpædagogisk Grundkursus, 1972.
Leder af Næsby Ungdomsklub, 1972-75.
Modtog Fyens Stiftstidendes forskerpris 1986.
Medlem af idrætsforenings bestyrelse 1985-1989
April 1987: Studietur til USA i forbindelse med udvikling af efteruddannelseskursus for danske eksportører.
April 1988: Studietur til GB i forbindelse med udvikling af efteruddannelseskursus for danske eksportører.
Censor v. Handelshøjskolen i København fra jan. 1990 -

Medlem af Komiteen til udvælgelse af Årets Fynbo: 2006 -2012.