Billede af Finn Brøgger Jørgensen

Finn Brøgger Jørgensen

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV


ERHVERVSFORLØB:


Syddansk Universitet – Teknisk fakultet :

Adjunkt. Underviser udvekslingsstuderende i Supply Chain Management og Lean samt Quality Management(på Engelsk) og er projektvejleder for udvekslingsstuderende der arbejder på projekter i samarbejde med virksomheder.


VIA University College (tidligere University College Vitus Bering Denmark):

Adjunkt. Underviser på  Bacheloruddannelsen Value Chain Management, i fagene Sourcing, Værdikæde-ledelse, Quality Management, Supply Chain Management, Inventory Management, Materials Management, Process Technology og Lean Management, alle fag er på engelsk samt på Markedsføringsøkonom uddannelsen i faget Organisation, Projektledelse og Logistik.

Ansvarlig for praktik på Value Chain Management 5 semester.

Initiativtager til udarbejdelse af en ny studieordning for Value Chain Management uddannelsenCPS, Clausen-Professionel-Screens ApS:

CPS var den ledende virksomhed indenfor bagprojektionsskærme og blandt de eneste virksom-heder i verden, som udviklede og fremstillede moderforme til bagprojektionsskærme, og besad kompetence til at udvikle og bygge procesanlæg til massefremstilling af forme til produktion af TV-skærme til HDTV- apparater.

Som projektchef var jeg ansvarlig for montering og afsendelse af anlæg til Japan. I marts, april og maj 2003 var jeg i Japan og forestod montering, indkøring og godkendelse af anlægget samt afsluttende forhandlinger med køber. Desuden medvirkede jeg ved kontakt til og forhandlinger med potentielle kunder til procesanlæg. I efteråret 2005 forestod jeg out sourcing af skærm-produktionen og de tilpasning som følger heraf.


Infoform ApS:

I 2000 etablerede jeg virksomheden på basis af en del aktiviteter fra Informa System.

Infoform producerer akryldisplay, foliedekorationer samt firefarvet folieprint og markedsfører udstillingsmateriel baseret på et engelsk agentur, displaysystemer, skilte og holografiskærme i formaterne 40” til 100”. Virksomheden blev solgt i december 2002 og beskæftigede på dette tidspunkt 5 medarbejdere.Informa System A/S:

Direktør for virksomheden, som blev overtaget i juni 1999 med genopbygning for øje. Virksomheden beskæftigede sig med lønarbejde, spåntagende bearbejdning af aluminium-profiler samt salg og produktion af informationsstandere (busstopstandere), acrylpladeprodukter, skilte, og butiksindretning, samt montageopgaver.

Der var 20 ansatte heraf 6 funktionærer, og omsætningen var på ca. DKK 12 mill. I efteråret 2000 måtte det konstateres, at der ikke var basis for videreførelse af de samlede aktiviteter, hvorfor en del aktiviteter blev solgt fra og videreført af Infoform ApS.


Exhausto A/S:

Logistik- indkøbs- og kvalitetschef og medlem af ledelsen i moder selskabet, samt ansvarlig for koncernlogistikken. Stod for etableringen af en professionel indkøbsafdeling med det resultat, at stigninger i indkøbspriserne i hele perioden lå væsentligt under inflationen, og at "levering-servicen" over for produktionen lå på 98 % med reducerede lagre. Basis herfor var ny indretning af råvare- og komponentlagre med tilhørende lagerstyringssystemer, som var en integreret del af indkøbssystemet. I hele perioden deltog jeg som logistikchef i den stærkt stigende internationalisering af koncernen.

Ad hoc havde jeg ansvar for bygningsændringer blandt andet etablering af et nyt produktions-afsnit på en anden adresse.


Som kvalitetschef havde jeg ansvaret for, at Exhausto blev certificeret efter ISO 9001 med en enkel og unique organisation baseret på en matriksorganisation, og blev på den basis nomineret til Den Danske Kvalitetspris for SME.


ABB i.c.møller A/S:

Planlægningschef og medlem af fabrikkens ledelse med ansvar for kapacitets- og detailplan-lægning og handel med datterselskaber. Stod for opbygningen af et nyt ordre-/kapacitets-styringssystem, der betød forhøjet leveringsservice (97 %) samt reduktion af lagrene med 40 % uden at produktionsomkostningerne blev forøget.


Dampa A/S:

Logistikchef og medlem af ledelsen med ansvar for opbygning af en logistikorganisation omfattende handel med datterselskaber, indkøb, kapacitetsplanlægning, lagre og transport herunder en btydelig spedition. Implementering af et nyt produktionsstyringssystem. Omlægningen betød enomkostningsreduktion på ca. DKK 5 mill. pr. år. Der var i ansvarsområdet 3 afdelingschefer, 8 funktionærer samt 20 timelønnede.


Colon Emballage A/S:

Logistikchef og medlem af ledelsen. Ansvarlig for etablering af en logistikorganisation omfattende priskalkulationer, kapacitets- og detailplanlægning, lagre, rengøring, indkøb og distribution (med 5 lastvognstog) samt produktion af stanseforme, og indkøb af trykklicheer. Omlægningen og indførelse af et nyt edb system betød mindre lagerhold, forøget leveringssikkerhed til 97 % samt reducerede omkostninger. Der var i ansvarsområdet 3 ledere, 8 funktionærer og 30 timelønnede.Rockwool International A/S:

Nymølle Betonvarefabrik A/S:

Projektleder med ansvar for optimering af produktionen og omlægninger som følge heraf.


Rockwool A/S:

Afdelingsleder med ansvar for produktions- og distributionsplanlægning i Hedehusene med 9 unktionærer. Opbyggede et online planlægningssystem til såvel produktion som til distribution.

Dette system blev anvendt på alle tre danske Rockwool fabrikker og var model for tilsvarende systemer på de udenlandske fabrikker. Systemet indebar en væsentlig reduktion i det admini-strative arbejde samt en bedre udnyttelse af vognparken, bedre vareflow på lagrene og forbedret produktionsafvikling.

I den sidste periode var jeg ansvarlig for koordinationen mellem salg og fabrik og ansvarlig for den overordnede planlægning af produktion, lagre og distribution. Til brug for dette arbejde udviklede jeg et online system til styring af produktionskapaciteten på de tre fabrikker. Systemet omfattede blandt andet et prognosesystem samt et ruteplanlægningssystem.Harndrup Betonvarefabrik A/S:

Driftsleder og medlem af ledelsen med ansvar for det samlede produktionsområde med 15 ansatte.

Etablerede laboratorium til brug for Betonvarekontrollen samt vedligeholdelsesværksted. En enkelt stor opgave var projektering, opførelse og indretning af et nyt fabriksafsnit med fuldautomatiske maskiner.Odense Stålskibsværft A/S:

Maskintekniker på konstruktionstegnestuen med ansvar for design af laste-/lossesystem på tankskibe. Udviklede standarder for såvel rør som understøtninger, således at både design og produktion blev forenklet.


TILLIDSHVERV:Beskikket censor ved:

•Copenhagen Business School, i logistikfagene, samt strategi og ledelse ved Cand. Merc. og HD uddannelserne.
•IT højskolen i faget e-business.
•University College Vitus Bering Denmark i Horsens, ved uddannelsen som Professionsbachelor i Procesøkonomi og værdikædeledelse.
•Handelshøjskolen i Aarhus, i logistikfagene og international handel ved Cand. Merc. og HD uddannelserne.